Podziękowanie

Szanowni Państwo, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, że w czasie wyborów byliście z nami. Za to, że wielu z Państwa, tak jak my wierzy, że Bytom stać na sukces. Każdy Państwa głos, każdy wyraz poparcia przy urnach wyborczych jest dla nas z jednej strony radością, a z drugiej prawdziwym zobowiązaniem na następne 5 lat.

Dzięki Państwa poparciu dwóch kandydatów startujących z list KWW Andrzeja Panka zostanie radnymi Bytomia. Właśnie w oparciu o ich wiedzę, doświadczenie i skuteczność będziemy budowali silną reprezentację obywatelską w zdominowanej przez partie polityczne radzie miejskiej.

Będziemy upominać się w Państwa imieniu o rozwiązanie problemów w każdej z dzielnic Bytomia. Wraz z końcem kampanii wyborczej stworzona przez nas Mapa Potrzeb i Wyzwań Bytomia nie zniknie,  a będzie narzędziem, które pozwoli nam wspólnie naprawiać nasze miasto.

Radni Stowarzyszenia Budujmy Bytom są i będą dla Państwa. Przez całą następną kadencję samorządu będziemy aktywnie działać na rzecz każdego z mieszkańców Bytomia - składać projekty, proponować rozwiązania, interweniować w ważnych dla Państwa sprawach.

Wiemy, że wycelowana w nasz komitet czarna kampania wyborcza o intensywności niespotykanej w innych miastach mogła zachwiać Państwa wiarą w nasz projekt. My jednak nie zejdziemy z drogi pozytywnej zmiany Bytomia i każdego dnia przez najbliższe lata będziemy nią szli wykorzystując mandat i zaufanie, które otrzymaliśmy od Państwa 21 października.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Andrzej Panek wraz z członkami Stowarzyszenia Budujmy Bytom