W Szombierkach wyciekał gaz


Wieczorem w Szombierkach doszło do rozszczelnienia gazociągu. Na miejscu musiały interweniować Straż Pożarna i Pogotowie Gazowe.

Rozszczelnienie gazociągu nastąpiło w wyniku prowadzonych prac ziemnych przy ulicy Wyzwolenia 115 w Szombierkach. Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie o 20:31.

Na miejsce wysłano 9 zastępów oraz Pogotowie Gazowe. Nie stwierdzono stężenia gazu w pobliskich budynkach mieszkalnych. Sytuacja została już opanowana.