Ul. Katowicka WRESZCIE przejdzie przebudowę


Ta inwestycja mogła zostać zrealizowana już lata temu. Jednak wreszcie rozpisano przetarg i za rok ulica Katowicka zyska nowe oblicze. Lokatorzy, kierowcy i pasażerowie będą mogli odetchnąć.

Przypomnijmy: w 2014 roku Tramwaje Śląskie dzięki oszczędnościom uzyskanym przy realizacji pierwszego dużego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w miastach GOP zamierzały przebudować torowisko na ulicy Katowickiej. Aby było to możliwe, potrzebny był wkład finansowy miasta w wysokości ok. 5 milionów złotych. Niestety władze Bytomia długo przeciągały decyzję i ostatecznie wraz z końcem 2014 r. wykreśliły środki z budżetu. W efekcie Tramwaje Śląskie przeznaczyły swoje oszczędności na prace w innych miastach, bo gdyby ich nie spożytkowały do końca 2015 r., to pieniądze trzeba by zwrócić do unijnej kasy.

Przez następne lata ulica marniała w oczach. Ponieważ jej przebudowa była w zawieszeniu, to miasto nie inwestowało w jej remonty. Tymczasem w nawierzchni pojawiały się kolejne dziury, spod asfaltu wyłoniło się stare torowisko biegnące środkiem drogi, natomiast z powodu nierównych i notorycznie pękających szyn co chwila wykolejały się tam tramwaje, a ekipa interwencyjna Tramwajów Śląskich nawet kilka razy w tygodniu wykonywała pomniejsze prace naprawcze, by choć odrobinę wydłużyć żywot starego toru.

Przed tygodniem Tramwaje Śląskie z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów oraz Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym ogłosiły wspólny przetarg na kompleksową przebudowę ul. Katowickiej na 800-metrowym odcinku od ul. Siemianowickiej do pl. Sikorskiego. To absolutna rzadkość w Bytomiu, aby kilka różnych podmiotów decydowało się na wspólne zamówienie. Dzięki temu za jednym zamachem zostanie przebudowane torowisko, jezdnia, chodniki, oświetlenie i sieć wodno-kanalizacyjna. Pozwoli to uniknąć potrzeby późniejszego rozkopywania nowej drogi, aby np. wymienić starą rurę.

Zgodnie z dokumentacją wydzielone torowisko po północnej stronie jezdni zostanie rozebrane, a zamiast niego pojawią się dwa tory zlokalizowane na środku drogi. Równocześnie będą po nim poruszać się tramwaje i samochody. W ten sposób uda się wyznaczyć więcej miejsca na chodniki, miejsca parkingowe, a nawet ścieżkę rowerową. Nawierzchnia torowiska i jezdni będzie wyłożona kostką kamienną, natomiast chodniki i ścieżka szarą kostką betonową. Trakcja tramwajowa zostanie przepięta z budynków na słupy, na których zawieszone zostaną również nowe, stylowe latarnie. Ponadto na ulicy pojawią się też donice z drzewami.

Oferty na przeprowadzenie prac będą przyjmowane do 12 września. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie mieć 10 miesięcy na przebudowanie ulicy. Tak więc Katowicka zostanie oddana do użytku najwcześniej za rok. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach drugiego dużego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w śląskich i zagłębiowskich miastach finansowanego przez Unię Europejską.

Log in to comment

Robot Avatar
Robot odpowiedział w temacie: #173395 2017/08/16 15:26
Ścieżka rowerowa ma być wykonana z kostki betonowej bezfazowej czyli materiał jest poprawny.

Widzę 3 problemy:
1. Ścieżka jest poprowadzona równolegle z chodnikiem bez żadnych oddzielenia co będzie powodować, że będzie częsta kolizja pieszy / rowerzysta.

2. Ścieżka dwukierunkowa o szerokości 2 metrów będzie sąsiadować z pasem jezdnym dla samochodów, który będzie się znajdował 5-10 cm niżej. Oddzielenie z tego co widzę krawężnikiem najazdowym. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że ścieżka w niedługim czasie posłuży jako dodatkowy pas parkingowy.

3. Moim zdaniem na ulicy powinno obowiązywać ograniczenie do 30 km/h i wtedy naprawdę nie trzeba dodatkowych ścieżek tylko rowerzyści jadą spokojnie jezdnią.
Ratnik Avatar
Ratnik odpowiedział w temacie: #173372 2017/08/15 08:14
1. Czy tam potrzebna jest droga rowerowa w ogóle?
2. Droga rowerowa będzie skojarzona z chodnikiem a nie z jezdnią
4. Czyli prawdopodobnie droga rowerowa będzie urywana przy każdym wjeździe na posesję i przy każdym skrzyżowaniu.
3. Droga rowerowa będzie z kostki.

Innymi słowy będzie to prawdopodobnie taki sam bubel jakie tworzono w Bytomiu 10 lat temu. Można jeszcze zrozumieć, że 10 lat temu budowlanka dróg rowerowych w Bytomiu dopiero raczkowała, popełniano podstawowe błędy. Jak rozumieć, że po 10 latach, po dziesiątkach artykułów nt. jakości i oczekiwań co do DR bytomscy drogowcy dalej popełniają te same, podstawowe błędy?
teddy Avatar
teddy odpowiedział w temacie: #173367 2017/08/14 14:58

Torowisko w systemie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej zaprojektowano na długości~ 800 metrów torowiska dwutorowego, płyty torowe zostaną ułożone na długości ok. 1 600 mtp wraz z płytami międzytorza na długości 800 mb.
Nawierzchnię z płyt granitowych z powierzchnią górną płomieniowaną na całym odcinku wraz częścią jezdni z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Chorzowską dł. ~100 mb. Na skrzyżowaniu nawierzchnia torowiska betonowa z dowiązaniem do tarczy skrzyżowania za pomocą warstw bitumicznych.


Modernizacja obejmuje cały przekrój drogi prowadzącej zarówno ruch kołowy jak i ruch pojazdów szynowych. Obszar zewnętrzny poza płytami torowymi i międzytorowymi, tzn. poza pasem wspólnym dla samochodów i tramwajów zaprojektowano w postaci nawierzchni o warstwach konstrukcyjnych wymienionych poniżej:
1. Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 9 x 11 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:2.
3. Podbudowa z betonu C20/25.
4. Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.
5. Podbudowa z kruszywa 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.
6. Geowłóknina separacyjna.
7. Warstwa odcinająca z piasku.

Chodnik i ścieżka rowerowa zaprojektowane zostały w formie nawierzchni z kostki w następujących warstwach konstrukcyjnych:
1. Warstwa ścieralna z kostki brukowej szarej – w przypadku nawierzchni chodnika i z kostki bezfazowej grafitowej – w przypadku ścieżki rowerowej.
2. Podsypka cementowo-piaskowa.
3. Podbudowa z kruszywa 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie.
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa.

Warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych projektowanych w ramach modernizacji podano poniżej:
1. Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 9x11 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:2.
3. Podbudowa z betonu C20/25.
4. Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.
5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm.
6. Geowłóknina separacyjna.
7. Warstwa odcinająca z piasku.

Warstwy konstrukcyjne zjazdów projektowanych w ramach modernizacji podano poniżej:
1. Warstwa ścieralna z kostki kamiennej.
2. Podsypka cementowo-piaskowa.
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm.
4. Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa.

- żródło - projekt budowlany

Wygląda na to, że jezdnia i ajnfarty będą z kostki granitowej. Pytanie "co poeta miał na myśli" pisząc o nawierzchni chodnika z "kostki brukowej szarej". Może się czepiam, ale nie znalazłem informacji w projekcie na temat tego, z jakiego materiału mają zostać wykonane krawężniki...
marcinen Avatar
marcinen odpowiedział w temacie: #173347 2017/08/10 18:18
Fakt dlatego wygląd ulic mamy jaki mamy. Nie dość że łaty po dziurach w jezdni to jeszcze 30cm wzdłuż każdej ulicy po wymianie kabli. Miasto powinno zawiadomić właścicieli infrastruktury że jest remont ulicy i należy wymienić kable. Jeśli prace odbyły by się na wyremontowanej już ulicy to oczywiście można ale w zamian za przywrócenie stanu przed remontem i nie poprzez załatanie 30cm w zadłuż tylko całej szerokości bo tylko takie coś przywróci stan jak przed pracami. Jak chcą latać to niech zaczną u siebie w domach a nie na mieście. Ciekawe jak by się tym daremnym inżynierom mieszkało w pasiaste podłogi
angel Avatar
angel odpowiedział w temacie: #173345 2017/08/10 15:43

marcinen napisał: PEC Bytom mógłby również wybudować tam na własny koszt sieć cieplownicza, przy czym prawie pewne jest otrzymanie dofinansowania z UE na tą realizację. Chyba że pilnie o takie dofinansowanie by zaczął zabiegać.


Nie przejmuj się PECem bo i tak wszyscy sobie przypomną o wszelkich kablach,rurach jak już będzie już ulica wyremontowana.