Czy radni mają się czym pochwalić?


Za moment wybory samorządowe. Najpewniej większość obecnych radnych ponownie będzie zabiegać o głosy bytomian. Ale czy w tej kadencji rzeczywiście tak się napracowali, że zasługują na kolejną? To sprawdzi Bytomski Lew.

"Bytomski Lew" jest projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie i partnerzy organizacji będą monitorować wybrane dziedziny życia politycznego i społecznego w mieście. - Bytomski Lew to szersze działanie monitoringowe mające na celu analizę różnych aspektów polityki zarządzania miastem i tym, co nas mieszkańców Bytomia interesuje i niepokoi, a dotyczy szeroko pojętej jakości życia w Bytomiu - tłumaczy Izabela Grauman, koordynatorka projektu.

Jednym z pierwszych działań jest zbadanie działalności bytomskiej Rady Miejskiej oraz dokonanie oceny ich aktywności. 17 kwietnia rajcowie otrzymali ankiety, w których MDM pyta m.in. o największe osiągnięcia i porażki, stopień realizacji obietnic wyborczych, zaangażowanie w konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami oraz prognozy, jakim wyzwaniom będzie musiała stawić czoła kolejna rada.

- Jesteśmy ciekawi jak sami radni oceniają bieżącą kadencję, swój kontakt z mieszkańcami oraz własną działalność na rzecz miasta. Pragniemy skonfrontować ich ocenę poddając wyniki ankiet analizie na forum publicznym - powiedziała Izabela Grauman.

Po blisko miesiącu kwestionariusze wypełniła tylko trójka radnych: Michał Staniszewski, Michał Bieda oraz Joanna Stępień. Pozostałych 22 radnych jak dotąd nie zdecydowało się podzielić ze społecznikami swoimi osiągnięciami w mijającej kadencji. Bytomski Lew będzie czekać na wypełnione ankiety jeszcze tylko do końca tego tygodnia.

Po zebraniu ankiet członkowie stowarzyszenia odbędą indywidualne spotkania z radnymi, podczas których zostaną im zadane dodatkowe pytania. W ich przygotowaniu wezmą udział nie tylko przedstawiciele Bytomskiego Lwa, ale także zwykli mieszkańcy Bytomia.

Wyniki badania prowadzonego w ramach inicjatywy Bytomski Lew zostaną udostępnione publicznie, w tym także ewentualne informacje o radnych, którzy odmówili udziału w projekcie. Wgląd do nich będzie mieć każdy bytomianin. Postępy w pracy można na bieżąco śledzić na stronie MDM na Facebooku.

Discuss this article in the forums (1 replies).

Passphrase Avatar
Passphrase odpowiedział w temacie: #178933 2018/05/14 13:49
Waca, wołosza i kupijaja nie podjerzewam o posiadanie umiejetnosci czytania, dlatego brak ankiet w ich wypadku jest uzasadniony.