Porady

Lekarz o nadużywaniu alkoholu


Nadużywanie alkoholu powoduje śmierć ok. 3 milionów ludzi, oznacza to, że na świecie co 10 sekund z tego powodu umiera człowiek. W Polsce według statystyk około 900 tyś. osób jest uzależnionych od alkoholu, a osoby pijące szkodliwie stanowią ok 5% populacji naszego kraju. Jak pokazują statystyki skala problemu jest ogromna, co widać szczególnie w placówkach opieki medycznej, do których zgłasza się coraz większa ilość osób z problemami zdrowotnymi związanymi z nadużywaniem alkoholu.

Reklama

Najpowszechniejsze są urazy, a także wypadki komunikacyjne, które powodują osoby pijane. Drugim co do częstości problemem są schorzenia układu pokarmowego takie jak: ostre zapalenie trzustki, marskość wątroby czy krwawienia z żylaków przełyku. Alkohol wywiera również negatywny wpływ na układ krążenia, ma także związek z występowaniem nowotworów złośliwych m.in jamy ustnej oraz gardła. Problemy te dotyczą nie tylko osób starszych, ale także bardzo młodych.

W takcie swojej kariery zawodowej niejednokrotnie już spotykałem przypadki ciężkiego zapalenie trzustki spowodowane alkoholem u osób w wieku 20-kilku lat. Przyjęcia do Oddziału osób w stanie upojenia alkoholowego to już niemal codzienność. Większość szkód wyrządzonych przez alkohol jest nieodwracalna. Lwia część chorych po pobycie w szpitalu wraca do niego z powodu nieprzestrzegania zaleceń oraz powrotu do nałogu. W ciągle starzejącym się polskim społeczeństwie problemy z alkoholem stanowią poważne obciążenie dla budżetu państwa.

W Polsce w 1993r. powołano PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), której celem jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Na stronie internetowej agencji zamieszczono m.in formularz AUDIT opracowany przez ekspertów WHO, który ma za zadanie określenie czy ilość oraz sposób spożywania przez nas alkholu jest bezpieczny i nieszkodliwy. Wszyscy, które szukają porady bądź pomocy dotyczącej ich samych bądź osób im bliskim, mogą skorzystać z poradni leczenia uzależnień.

robert rabus malyLekarz Piotr Kościelniak
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone