Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Inwestycje w Bytomiu

Inwestycje w Bytomiu 2007/11/11 20:33 #17420

Nastąpiło przebudzenie władz, w związku z tym nasuwaję się pytania!
Zycie Bytomskie -donosi;

Martwa strefa aktywności
Zmarnowana szansa? Po jednej stronie kwitnące firmy, zakłady produkcyjne i nawet po kilkunastu chętnych na jedną działkę. Tuż obok baza transportowa i pustkowie, po którym hula wiatr. Jak to możliwe, że piekarska część Strefy Aktywności Gospodarczej odniosła sukces, a w Bytomiu pomysł nie wypalił?

A jakie są wasze opinnie na ten temat? :yyy:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/11/26 16:34 #17656

Szkoda, że nie jest realizowany zamiar wybudowania nowych dróg, które zaprojektowano z myślą udostępnienia terenów poprzemysłowych.W Radzonkowie budowa nowej ulicy "Uni Europejskiej " nagnała nowych inwestorów.

Życie Bytomskie napisał: Radzionków sprzedał działki
Zbudują w 11 miesięcy. Władze Radzionkowa sprzedały prywatnym inwestorom dwie spore działki położone przy ulicy Unii Europejskiej.

Ulica Unii Europejskiej to najnowsza, powstała dzięki funduszom unijnym arteria miasta. Wybudowano ją wzdłuż granicy z Bytomiem zaledwie ponad rok temu, jako pierwszą część obwodnicy Radzionkowa. Nowa droga momentalnie podniosła rangę i cenę usytuowanych przy niej działek należących do gminy. Jej władze ogłosiły przetarg i wystawiły teren na sprzedaż. Chętnych nie brakowało, a większość z nich stanowiły firmy developerskie zainteresowane tworzeniem w tym miejscu nowych inwestycji.
Pierwszą z działek (mniejszą) i znajdującą się bliżej skrzyżowania z ulicą Szymały kupiła prywatna spółka, która wpłaci do kasy Radzionkowa 401 tysięcy złotych. Na nabytym terenie postawi ona trzypiętrowy biurowiec oraz przylegający do niego duży parking. Inwestor korzystający na razie z obiektu przy ulicy Objazdowej nie zdecydował jeszcze, czy sam zagospodaruje nowy gmach, czy też będzie go wynajmował innym firmom.
Właścicielem sąsiedniej, ale znacznie większej działki została spółka „Elea Polska”. Wygrała ona przetarg oferując za radzionkowską ziemię 2 miliony 750 tys. zł. Nabywca stworzy przy ul. Unii Europejskiej market połączony z pasażem handlowym, restaurację, bezobsługową stację paliw, a także parking. – Budynek samej „Elei” będzie z pewnością ładniejszy od tego bytomskiego – zapowiada zastępca burmistrza Radzionkowa, Krzysztof Kula. Obydwaj inwestorzy zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, którą podpisali z gminą, powinni zakończyć prace w ciągu najbliższych jedenastu miesięcy.
Market stanie dokładnie na wprost usytuowanego po drugiej stronie ulicy targowiska. Czy ten fakt nie wywoła protestów obawiających się konkurencji handlowców, podobnie jak to było w innych miastach? – Nie słyszałem, by kupcy zgłaszali jakieś zastrzeżenia. Poza tym radzionkowski bazar jest na tyle silnie wpisany w to miasto i na tyle popularny wśród mieszkańców, że nie ma najmniejszych obaw, by po pojawieniu się w pobliżu marketu stracił on klientów. Zresztą market i targowisko to zupełnie inne sprawy – stwierdza Krzysztof Kula.
Trudno się nie zgodzić z wiceburmistrzem. W każdą środę i sobotę, gdy posiadający oryginalną, nieco niedzisiejszą specyfikę„torg” jest czynny odwiedzają go setki osób. W ich gronie są nie tylko radzionkowianie, ale także mieszkańcy Bytomia, czy Tarnowskich Gór. Niestety, z powodu braku odpowiedniej liczby miejsc do parkowania część z nich zostawia swe samochody na jednym z pasów ulicy Unii Europejskiej. W efekcie droga, która w założenia miała być ułatwiającą przejazd przez miasto obwodnicą, jest niemal nieprzejezdna. Tłoczące się na jednym wolnym pasie auta nawzajem blokują się, tworzą się korki, panuje nerwowa atmosfera. Osoby chcące włączyć się do ruchu i wjechać na ulicę z polnego parkingu czekają na wolne miejsce nawet po kilkanaście minut. Jak zapowiadają władze Radzionkowa ta sytuacja ulegnie zmianie, gdy zostanie zmodernizowane same targowisko. Przypomnijmy, że będzie ono zadaszone, wyposażone w zaplecze sanitarne, a na jego nawierzchni pojawi się kostka brukowa. Pojawią się również nowe parkingi dla klientów, a te dotychczasowe mają być poszerzone.
Gmina jest właścicielem także i trzeciej dużej działki przy Unii Europejskiej. Ten teren także zostanie wystawiony na przetarg, a stanie się to w połowie stycznia przyszłego roku. Również i tam poszukiwany będzie inwestor chcący wybudować jakieś obiekty użyteczności publicznej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/11/27 22:11 #17674

Czy kop "Powstańców Śl" wznowi wydobycię? Być może!
ogłoszenia
2007-11-26 poniedziałek
OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków


Zgodnie z art. 32 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn:

Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Bytom I-1"

realizowanego przez EKO-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 25.

Inwestor dołączył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska, w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

EKO-PLUS Sp. z o.o. zamierza prowadzić eksploatację węgla kamiennego ze złoża "Bytom I-1" przy wykorzystaniu istniejącej struktury wyrobisk górniczych byłego zakładu KWK "Powstańców Śl. - Bytom I". Zamierzona eksploatacja ma potrwać 7 lat, roczne wydobycie kształtować się będzie na poziomie ok. 120 tys. ton.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem koncesji wymaganej ustawą - Prawo geologiczne i górnicze.W związku z powyższym informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w ww. postępowaniu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 318, w godz. pn.: 930-1630, wt.-pt.: 800-1500 (tel. 032 28 36 318).

Z up. Prezydenta Miasta

(-) mgr Andrzej Panek

p.o. Naczelnika Wydziału Ekologii

Kolejna prywatna kopalnia?

Prywatna spółka Eko " Plus z Katowic stara się możliwość wydobywania węgla ze złoża byłego Zakładu Górniczego Bytom I (czyli byłej kopalni im. Powstańców Śląskich).
Zgodę na wydobycie wydał już Urząd Miejski w Bytomiu i Wyższy Urząd Górniczy, Ministerstwo Gospodarki na to się nie zgodziło.

Spółka Eko " Plus na początek chciałaby wydobywać 200-300 ton na dobę, dzięki czemu pracę znalazłoby około 80 osób. Jak przyznają przedstawiciele spółki, do uruchomienia wydobycia węgla nie potrzeba by było wielkich inwestycji " podobno wystarczy na to kilkaset tysięcy.

W nowej " starej kopalni katowicka spółka planuje wydobywać węgiel gruby, którego brakuje na rynku. Ten z Bytomia ma przy okazji dobre właściwości " wysoką kaloryczność z małą zawartością popiołu i siarki.

Sprawa wznowienia wydobycia w byłej kopalni Powstańców Śląskich jest w tej chwili w zawieszeniu. Od negatywnej opinii Ministerstwa Gospodarki spółka Eko " Plus odwołała się, a samo ministerstwo zwróciło się do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zarządzającej majątkiem kopalni, o opinię w tej sprawie, SRK dopiero ją przygotowuje. Na samym końcu swoją zgodę musi wyrazić Ministerstwo Środowiska. Droga do ewentualnego wydobycia jest więc daleka.

Zamieszanie wokół planów katowickiej spółki chcącej wydobywać węgiel w Bytomiu zbiegło się z rządowymi planami likwidacji 4 kopalń " w tym dwóch bytomskich. Warto więc zadać pytanie " jak to jest, że państwo chce zamykać kopalnie twierdząc, że są nierentowne a w tym samym czasie, niemal na tych samych złożach, prywatne spółki chcą uruchamiać wydobycie węgla wierząc, że może to być opłacalne.

Żaden z prywatnych właścicieli o zdrowych zmysłach nie będzie przecież inwestował w interes, o którym z góry wiadomo, że będzie przynosił straty. Jeśli prywatnemu właścicielowi opłaci się wydobywać węgiel, a państwowej kopalni już nie, to najwidoczniej polskim górnictwem rządzą szkodliwi dyletanci i amatorzy.

Ciekawe przy tym jest także stanowisko władz Bytomia, które z jednej strony są przeciwko zamykaniu kolejnych dwóch kopalń w tym mieście, a z drugiej zgadzają się na wznowienie wydobycia w kopalni już nieczynnej, która może im zabrać część rynku.

Spółka Eko " Plus chce dziennie wydobywać kilkaset ton węgla " nawet gdyby to było tysiąc ton dziennie to w skali roku dawałoby to ok. 360 tys. ton węgla " nie są to ilości oszałamiające " około 0,5 procenta krajowego zapotrzebowania. Bez wątpienia uderzy to jednak w kopalnie już istniejące, zwłaszcza te leżące w najbliższej okolicy " czyli w zakłady górnicze Bytom II i Bytom III i Centrum.

Pozostaje również pytanie o sens otwierania prywatnych kopalń, w czasie, kiedy Ministerstwo Gospodarki za wszelką cenę chce udowodnić, że kopalnie trzeba zamykać, bo węgla jest za dużo. Pozostaje również pytanie o to, jak to się dzieje, że na majątku i złożach kopalń zlikwidowanych, powstaje prywatna spółka, która prawie bezinwestycyjnie rozpoczyna wydobycie węgla.

ZG

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/11/28 11:08 #17677

Mam mieszane uczucia, co do tego przedsięwzięcia. Z jednej strony dobrze, że przemysł wraca do naszego miasta, a z drugiej obawiam się o szkody górnicze i zmniejszenie zainteresowania naszym miastem.

Kris_61 - skąd jest ten artykuł? Bo chyba do świeżych nie należy...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/11/28 11:23 #17678

MephiR napisał: Kris_61 - skąd jest ten artykuł? Bo chyba do świeżych nie należy...

Ten z UM jest wczorajszy, natomiast ten cytat ma conajmiej 2 lata, bo fira dwa lata temu przenosła się z Katowic do Sosnowca.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/11/28 11:45 #17681

kris_61 napisał: natomiast ten cytat ma conajmiej 2 lata, bo fira dwa lata temu przenosła się z Katowic do Sosnowca.

Poza tym w Bytomiu działa tylko jedna kopalnia...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/19 11:28 #17937

Dzisiaj przeczesywałem Google w poszukiwaniu ciekawych zdjęć Bytomia i znalazłem stronę http://www.wroclawska94.bytom.pl , a na niej taką wizualizację:
http://bytomski.pl/album_pic.php?pic_id=1291

Niestety strona jest w budowie i możemy się tylko dowiedzieć, że w tym budynku jest powierzchnia biurowa do wynajęcia oraz podane są dane kontaktowe. Dołączono także adres witryny firmy, która za tym stoi, czyli [url=http://daw.bytom.pl:6jigtqsx]DAW-Bytom[/url]. Na jej stronie z kolei jest takie info:

usługi wynajmu nieruchomości:
- powierzchnie biurowe do wynajęcia o standardzie międzynarodowym o powierzchni 7500 m2,

www.wroclawska94.bytom.pl


Projekt przebudowy tego budynku (domyślam się, że chodzi o blok za Urzędem Skarbowym) nie powala, ale cieszy fakt, że cokolwiek się dzieje. Tamten obszar to akurat obrzeża centrum, więc taka architektura jest tam dopuszczalna...

Muszę stwierdzić, że Wrocławska powoli staje się nam reprezentacyjną ulicą "biznesową" :D .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/19 11:48 #17938

MephiR napisał: Kris_61 - skąd jest ten artykuł? Bo chyba do świeżych nie należy...

Ten z Listopada jak wskazuje data, ale ten drugi chyba z przed dwóch lat.

Wysłany: Wto 27 Lis, 2007Czy kop "Powstańców Śl" wznowi wydobycię? Być może!
ogłoszenia
2007-11-26 poniedziałek
OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków


Zgodnie z art. 32 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn:

Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Bytom I-1"

realizowanego przez EKO-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 25.

Inwestor dołączył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska, w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

EKO-PLUS Sp. z o.o. zamierza prowadzić eksploatację węgla kamiennego ze złoża "Bytom I-1" przy wykorzystaniu istniejącej struktury wyrobisk górniczych byłego zakładu KWK "Powstańców Śl. - Bytom I". Zamierzona eksploatacja ma potrwać 7 lat, roczne wydobycie kształtować się będzie na poziomie ok. 120 tys. ton.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem koncesji wymaganej ustawą - Prawo geologiczne i górnicze.W związku z powyższym informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w ww. postępowaniu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 318, w godz. pn.: 930-1630, wt.-pt.: 800-1500 (tel. 032 28 36 318).

Z up. Prezydenta Miasta

(-) mgr Andrzej Panek

p.o. Naczelnika Wydziału Ekologii

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/19 11:57 #17939

MephiR napisał: Projekt przebudowy tego budynku (domyślam się, że chodzi o blok za Urzędem Skarbowym) nie powala, ale cieszy fakt, że cokolwiek się dzieje. Tamten obszar to akurat obrzeża centrum, więc taka architektura jest tam dopuszczalna...

Skąd się dowiedziałeś, ze ten gmach będzie prebudowany? Nawet by było fajnie, obok jest duzy parking, łatwy dojazd. Tak nawiasem mówiąć ten cały rejon robi się ciekawszy, kiedy postawiono nawet "biedronkę". Ponadto sprzedano też były dom kultury, który należał do kop Centrum.Chętni byli od reki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/19 12:04 #17940

kris_61 napisał: Skąd się dowiedziałeś, ze ten gmach będzie prebudowany?

Domyślam się, że skoro pokuszono się na taką wizualizację i mówi się o powierzchni biurowej w światowych standardach, to planuje się przebudowę. Teraz na pewno wysokiego poziomu nie mogliby zapewnić... Zobaczymy jak sprawa się rozwinie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/19 20:05 #17944

MephiR napisał: Teraz na pewno wysokiego poziomu nie mogliby zapewnić...

To prawda, najwyraźniej obiekt nalęzy do sółki prywatnej.Ostatnio pojawiło sie tam sporo nowych firm. Nawet za parking nikt nie chciał kasy :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/20 09:21 #17946

Dzisiaj przyjżałem się troche bliżej temu biurowcowi, w całym obiekcie okna wymieniono, natomiast ogólny, wizualny stan budynku raczej odstrasza brudem i naleciałością minionej epoki, dlatego pokazany powyzej widok z "portykiem" i windą powinien być zachęcajacą etykietą. Tak się zastanawiam kiedy ruszy remont elewacji i przebudowy wejścia, bo wygląda na to, że jakieś prace w środku trwają. :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2007/12/21 13:00 #17955

Przeglądałem sobie ofertę inwestycyjną Bytomia i natrafiłem na bardzo ciekawą pozycję. Mianowicie miasto oferuje działkę w centrum miasta, w Parku Miejskim pod budowę hotelu. Ta propozycja jest o tyle ciekawa, że sąsiaduje z ośrodkiem tenisowym KS Górnik (18 kortów ziemnych, z czego cztery kryte czynne cały rok), o rzut beretem jest kryta pływalnia i basen na wolnym powietrzu, no i oczywiście działka otoczona jest przez zabytkowy park. Skomunikowanie z resztą świata też jest bardzo dobre, bo w pobliżu jest kilka przystanków tramwajowych i autobusowych oraz drogi krajowe 11 i 94.

Popatrzcie jak ten teren wygląda:A to mapka wskazująca mniej/więcej położenie działki:To tekst ze strony UM:

Nieruchomość zabudowana - ul. Tarnogórska
(na terenie Parku Miejskiego)

Powierzchnia: 2,57 ha

Działki nr: 1575/340, 2744/309, 2746/340 wpisane do ksiąg wieczystych KA1Y/00003423/5, KA1Y/00004917/2, KA1Y/00007626/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel: Gmina Bytom

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w centrum miasta na terenie Parku Miejskiego, założonego ok. 1840 r. na obszarze 43 ha jako park krajobrazowy. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze trwałym oraz nietrwałym.

Przeznaczenie terenu: Teren ujęty w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia - "Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)", oznaczony jako "tereny usług", przeznaczony m.in. pod lokalizację hotelu.

Dostępne media: Teren uzbrojony jest w instalację: wodną, telekomunikacyjną oraz ciepłociąg.

Sposób zbycia nieruchomości: Sprzedaż prawa własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu publicznego.

Informacje dodatkowe: Park Miejski w Bytomiu wpisany jest do Rejestru Zabytków /Decyzja A/1465/92/

Moim zdaniem idealna lokalizacja dla hotelu, szczególnie w kontekście ME 2012 w Chorzowie (dogodny dojazd z Wrocławia, Krakowa i niebawem będzie gotowa autostrada A1). Ciekawe czy jakiś poważny inwestor to zauważy...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2008/01/18 01:47 #18317

Z Dziennika Zachodniego:

Szykują się inwestycje
Będą budować, rozbudowywać i przebudowywać. W tym roku w Bytomiu szykuje się kilka inwestycji. Jedne się rozpoczną, na inne trzeba będzie pozyskać pieniądze lub wykonać do nich dokumentację techniczną. Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów UM będzie miał co robić.

Cały czas trwa budowa drugiego etapu Obwodnicy Północnej. Prace ruszyły niecałe dwa lata temu, a inwestycja będzie kosztowała 96 mln zł. Drugi etap obwodnicy połączy ulicę Strzelców Bytomskich z Celną. Powstanie 2 tys. 200 metrów drogi, będą trzy wiadukty i tunel. - Prace zostaną skończone jeszcze w tym roku - zapewnia Wiesława Bucholc, naczelniczka Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów. - Teraz trwają prace związane z układaniem asfaltowo-betonowej nawierzchni, kończymy budowę trzech wiaduktów - nad ulicami Strzelców Bytomskich oraz Topolową i nad torowiskiem tramwajowym. Powstało już także już pięć z dziesięciu segmentów tunelu pod ulicą Celną - dodaje. Prace mają się skończyć w czerwcu.

Na tym jednak inwestowania w obwodnicę nie koniec. W planach jest także trzeci etap. Tym razem powstanie odcinek o długości 2 km. Będzie prowadził od ulicy Celnej do ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. - Cała inwestycja będzie kosztowała 23 mln euro. Staramy się o 20 mln euro dofinansowania. Nasz projekt jest na liście priorytetowej - tłumaczy Wiesława Bucholc. W tym roku UM planuje ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na budowę trzeciego etapu. - Przetarg będzie się odbywał w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - mówi naczelniczka. To oznacza, że firma, która go wygra, będzie musiała stworzyć dokumentację obwodnicy, a potem tę obwodnicę wybudować.

Mieszkańcy Szombierek czekają na halę widowiskowo-sportową, która ma stanąć przy ulicy Modrzewskiego. W hali znajdzie się boisko wielofunkcyjne, czyli takie, na którym będzie można grać w halową piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, będzie ścianka wspinaczkowa za szkłem tak, by ludzie z zewnątrz widzieli tych wspinających się, a amatorzy wspinaczki mieli wrażenie, że są na dworze. Będzie też sala kondycyjna, sauna, pomieszczenia dla trenerów, szatnie, zaplecze. Powstanie widownia na tysiąc osób. Konkurs na projekt hali wygrała wrocławska firma Maćków Pracownia Projektowa. Koszty inwestycji nie są małe, oszacowano je na 9 mln zł. - Pod koniec lipca planujemy sporządzić dokumentację inwestycji. Jeżeli na budowę uda się nam pozyskać pieniądze unijne, to rozpocznie się jeszcze w tym roku - informuje naczelniczka. Mieszkańcy Szombierek pomysł popierali od samego początku. - Pamiętam, kiedy tu, gdzie teraz ma być nowa hala, stała jeszcze ta stara. Działały przy niej różne sekcje, z których najważniejsza była bokserska. Grały szczypiornistki, organizowano różne turnieje, przychodziła młodzież, korzystały z niej szkoły - wspominał Bartek Bartłomiejczyk. - Przydałaby się hala sportowa na dwa lub trzy tysiące miejsc. Taka, w której byłyby organizowane naprawdę duże imprezy. To byłaby doskonała promocja dla miasta - ocenia Łukasz Gryczman.

Cały czas trwa remont Miejskiej Biblioteki Publicznej przy placu Sobieskiego. - Praca wre. Powstają ścianki działowe, szyb windy osobowej, wymieniono już część okien - informuje Dariusz Kot, dyrektor MBP. Remont skończy się w sierpniu. Potem trzeba będzie z powrotem pownosić książki i wyposażenie. Biblioteka znów otworzy swoje podwoje dla czytelników prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału 2010 roku. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 5 mln 458 tys. zł. Miasto dołożyło 2 mln zł, reszta pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej. Biblioteka zostanie wyremontowana nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. - Szkło i aluminium, które teraz jest na fasadzie, będzie zdemontowane. W jego miejscu pojawi się czerwony klinkier. Gmach będzie więc dostosowany architekturą do wyglądu sąsiadującego z biblioteką Muzeum Górnośląskiego i Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych - mówił Kot.

To na ten rok przewidziano także wytyczenie dwóch ścieżek rowerowych, które będą biegły przez Bytom. Ścieżki powstaną w ramach porozumienia, jakie zawarło między sobą w zeszłym roku 25 gmin. Trasy dla rowerzystów będą prowadziły od Lublińca aż po Jurę Krakowsko-Częstochowską. Liderem projektu jest Zawiercie. Przez Bytom będą biegły ścieżki nr 6 i 20. Będą się ciągnęły od Zabrza, przez Dąbrowę Miejską, aż do Tarnowskich Gór. Bytomska trasa będzie miała długość 13,5 km. Trzeba będzie na nią wyłożyć 180 tys. euro. 153 tys. euro ma dać Unia.

Ponad 1 mln 400 tys. zł z funduszy unijnych dostał Bytom na przebudowę budynku przy ulicy Zielnej w Szombierkach. Całość będzie kosztowała 1 mln 700 tys. zł. Kiedyś była tam szkoła. Wkrótce powstanie tu Centrum Inicjatyw Społecznych. - W Centrum będą się między innymi odbywały kursy i szkolenia zawodowe dla mieszkańców Szombierek, a także doradztwo zawodowe i psychologiczne - mówi Wiesława Bucholc. Centrum powstanie w ramach projektu "Support for Cities". Biorą w nim udział cztery miasta: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice.

I jeszcze jedna ważna inwestycja dla miasta. W tym roku bytomski UM będzie się starał o dofinansowanie do modernizacji ulicy Łagiewnickiej i Świętochłowickiej. Wartość przebudowy części drogowej, a więc między innymi poszerzenie drogi, położenie nowej nawierzchni, wybudowanie chodników i przełożenie torów tramwajowych z lewej strony na prawą tak, by nie przecinały drogi, to 38 mln zł, bez kosztów związanych z przebudową części tramwajowej. Bytom będzie prowadził inwestycję wspólnie ze Świętochłowicami - tam przebudowana zostanie ulica Bytomska. Dzięki temu oba miasta zyskają dojazd do Drogowej Trasy Średnicowej. Porozumienie w tej sprawie prezydenci obu miast podpisali w lipcu zeszłego roku. Jeżeli uda się pozyskać pieniądze, inwestycja ruszy jeszcze w tym roku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwestycje w Bytomiu 2008/01/18 12:12 #18327

Coś mało tych inwestycji, jeśli się porówna bardzo młode miasto Zabrze, lub chociażby mniejszy Chorzów. Było przygotowanych wiele inwestycji, o których całkowicie słuch zaginął.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.