Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1
  • 2

TEMAT: Kogo (nie) popiera PiS?

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/01 23:46 #181706

21 października, w pierwszej turze wyborów na prezydenta Bytomia najlepsze...

W sieci i prasie pojawiły się ogłoszenia rzekomych sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, którzy udzielili poparcia obecnemu prezydentowi Bytomia. Tymczasem lokalni liderzy partii już przed pierwszą turą jasno wyrazili się w tej sprawie: Damian Bartyla nie zostanie poparty przez PiS.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 07:30 #181708

No to ja też o coś zaapeluję do wyborców Pana Janasa.Jako sympatyk PiS proszę abyście w czasie II tury wyborów pozostali w domach...I niech nikt wam nie wmawia że wybór między złym a gorszym to Wasz obywatelski obowiązek.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 08:17 #181711

Oświadczam, iż Pan Maciej Bartków może głosować na kogo chce – tak jak każdy inny uprawniony do głosowania, a Pan Zbigniew Przedpełski mija się z prawdą twierdząc, że „...ogłoszenia mogą być zamieszczane przez siły polityczne w żadem sposób nie związane z PiS, zmierzające do instrumentalnego wykorzystania naszych Wyborców”.
Jednocześnie informuję sympatyków PiS w Bytomiu, iż Pan Zbigniew Przedpełski i Pan Maciej Bartków nie są prawnie umocowani do wydawania oświadczeń w imieniu PiS.

Ja Jan Paweł Jeziorowski członek bytomskich struktur PiS ze stażem w partii trzykrotnie dłuższym od Pana Macieja Bartków oraz bytomscy sympatycy PiS w tym moja mama, żona, dzieci, bliższa i dalsza rodzina oraz wielu znajomych zagłosujemy na Pana Damiana Bartylę na pewno.
Bytomscy sympatycy PiS – NIE GŁOSUJCIE NA TOTALNĄ OPOZYCJĘ !
GŁOSUJCIE NA DAMIANA BARTYLĘ !

Jan Paweł Jeziorowski od 2005 roku członek Koła Terenowego PiS w Bytomiu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 08:59 #181712

Nie kompromituj się człowieku. Z mocy Statutu, przestałeś być członkiem PiS, startując laaaata temu z komitetu konkurencyjnego wobec tej partii. Reszty nie komentuje, z koniem kopać się nie warto.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 10:07 #181715

Szanowny Panie „Szeregowy” jesteś Pan w błędzie, gdyż na dzień dzisiejszy nadal jestem członkiem Koła Terenowego PiS w Bytomiu i składki mam opłacone do końca roku (dowody wpłaty składek członkowskich za wszystkie lata od 2005r. do końca 2018r., są do wglądu dla każdego zainteresowanego).
Dobrze o tym Pan wie, że nadal jestem członkiem partii PiS, i dlatego nie masz Pan odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem pod treścią swojego wpisu.
Z wyrazami szacunku
Jan Paweł Jeziorowski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 11:06 #181716

Szanowny Panie „Szeregowy” ponieważ zauważam, iż nie znasz Pan treści Statutu PiS poniżej wklejam jego część dotyczącą sposobu utraty członkostwa - po to aby umożliwić Panu wskazanie podstawy prawnej, o której Pan pisze, a którą część cytuję poniżej:
„...Z mocy Statutu, przestałeś być członkiem PiS, startując laaaata temu z komitetu konkurencyjnego wobec tej partii...”

Statut PiS.
ART. 6. SPOSÓB UTRATY CZŁONKOSTWA
1. Członkostwo w PiS ustaje wskutek:
1) niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 i 5 lub zaprzestania realizacji zobowiązania przyjętego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4,
2) członkostwa w innej partii lub aktywnego jej wspierania,
3) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnego wspierania takiej partii lub organizacji,
4) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,
5) popełnienia przestępstwa z niskich pobudek albo skierowania przeciwko danemu członkowi aktu oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej,
6) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji,
7) wykluczenia członka w trybie określonym w art. 39,
8) zaniechania przez okres co najmniej 6 miesięcy opłacania składek członkowskich,
9) naruszenia obowiązków członka PiS określonych w art.10 niniejszego Statutu,
10) śmierci,
11) rozwiązania PiS.
2. Skreślenia członka z listy członków PiS dokonuje w drodze uchwały Zarząd Okręgowy PiS z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie
do Komitetu Politycznego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PiS, ani też względem majątku PiS.

Czy mógłby Szanowny Pan „Szeregowy” wskazać przepis, z którego wynika, że członkostwo w PiS utracone zostaje z mocy Statutu ?
Bo według mojej wiedzy skreślenia członka z listy członków PiS dokonuje w drodze uchwały Zarząd Okręgowy PiS z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Komitetu Politycznego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały – patrz art. 6 ust. 2.
Oświadczam, iż na dzień dzisiejszy tj. 02.11.2018r., nie dotarła do mnie uchwała Zarząd Okręgowy PiS informująca mnie o skreślenia członka z listy członków PiS – od której zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie drugie przysługuje mi prawo odwołania do Komitetu Politycznego w terminie 7 dni.
Z wyrazami szacunku
Jan Paweł Jeziorowski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 11:32 #181717

Krótko, bo szkoda czasu:
ART. 6. SPOSÓB UTRATY CZŁONKOSTWA
1. Członkostwo w PiS ustaje wskutek:
1) niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1-3 i 5 lub zaprzestania realizacji zobowiązania przyjętego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4, >>> 4) zaakceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS,
(...)
3) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnego wspierania takiej partii lub organizacji,
(...)
9) naruszenia obowiązków członka PiS określonych w art. 10 niniejszego Statutu, >>> art. 10 pkt 3) postępowania zgodnego z programem linią polityczną i interesem politycznym PiS oraz pkt 9) uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi zamierzeniami PiS w: a) kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów.

Przed startem z list PdB, a więc przed podjęciem czynnego wsparcia innej organizacji, działania sprzecznego z interesem PiS i naruszeniem obowiązków członka wynikających z art. 10. złożył Pan dokument zawieszający swoje członkostwo. Od tego czasu, którego następstwem były także określone czyny, wskazane w powyższych art. Statutu przestał pan być członkiem PiS.

To mój ostatni wpis, skierowany do Pana. Żegnam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 12:17 #181719

Szanowny Panie „Szeregowy” niestety ale prawdopodobnie z powodu zbyt krótkiej przynależności do Kola Terenowego PiS w Bytomiu, Pana wiedza jest ograniczona.
Prawdą jest, że 16.06.2006r. zawiesiłem swoje członkostwo w partii – ale na to pozwalał przepis art. 30 ust.1 ówcześnie obowiązującego Statutu PiS i zrobiłem to za zgodą Posła Wojciecha Szaramy – po przeprowadzonej rozmowie.
Nie podaje Pan jednak do publicznej informacji, iż 20.09.2017r. w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 Statutu odwiesiłem zawieszone członkostwo – stosowne pismo złożyłem w dniu 20.09.2017r. W Biurze Poselskim Posła Wojciecha Szaramy – na co oczywiście posiadam do wglądu każdego zainteresowanego stosowny dokument z pieczęcią „POSEŁ NA SEJM Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szarama Biuro Poselskie 41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 10/2 tel. 032/282-77-58 Reg. 277711901. NIP 626-101-42-57 podpisany przez uprawnioną osobę.
To, że członkowie bytomskiego PiS-u byli okłamywani informacjami, że nie jestem członkiem partii – to nie mój problem.
Dowody, że było to nieprawdą leżą w Biurze Poselskim Posła Wojciecha Szaramy, a także doskonale o tym wiedzą członkowie którzy mają staż członkowski porównywalny z moim.
Proszę zapytać Pana Alfreda Pyrka z kim i w którym roku jako członek Komisja Skrutacyjnej liczył głosy w wyborach Prezydium Koła Terenowego PiS, gdy na Przewodniczącego wybierano Artura Krawczyka. Proszę sprawdzić listy obecności po 2006r. - czyli już po tym jak startowałem z listy PdB w wyborach samorządowych. Proszę zadać sobie pytanie czy w latach od 2006 do nadal mógłbym uczestniczyć w zebraniach Bytomskiego Koła Terenowego PiS w Bytomiu gdybym nie był członkiem bytomskiego PiS-u ? - wystarczy sprawdzić listy obecności, a to, że w ostatnich latach byłem mniej aktywny to mój świadomy wybór.
I proszę się nie bać podpisywać swoje posty.
Z wyrazami szacunku
Jan Paweł Jeziorowski

Bytomscy sympatycy PiS – NIE GŁOSUJCIE NA TOTALNĄ OPOZYCJĘ !
GŁOSUJCIE NA DAMIANA BARTYLĘ !

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 12:39 #181720

Korekta wpisu dotyczy daty, oczywiście powinno być 20.09.2007r., a nie 20.09.2017r.
Pozostała treść be z zmian.
Bytomscy sympatycy PiS – NIE GŁOSUJCIE NA TOTALNĄ OPOZYCJĘ !
GŁOSUJCIE NA DAMIANA BARTYLĘ !

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 13:15 #181721

Okazuje się że w Bytomiu są dwa Pis-y

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 13:21 #181722

W Bytomiu jest jeden PiS. Jeden PiS i osoba, której się wydaje, że jest w PiS. No, ale na to nic nie poradzę. Jedni widzą UFO, drudzy widzą Yeti, a trzecim wydaje się, że są członkami jakiejś organizacji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 14:07 #181724

Re: „Szeregowy” jeżeli twierdzisz, że nie jestem członkiem Koła Terenowego PiS w Bytomiu to skieruj przeciwko mnie pozew sądowy o publikowanie nieprawdziwych informacji na forum bytomski.pl
Przedstawię w sądzie stosowne dokumenty i wyciągi bankowe za lata 2010 – 2018 potwierdzające opłacanie składek członkowskich.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 14:13 #181725

Czy w bytomskim PiS sprawę wyjaśni Poseł Wojciech Szarama – czy trzeba będzie wzorem Leszka Grzelaczyka z Kalisza zgłosić sprawę do prokuratury ?
Płacili składki i myśleli, że są członkami PiS. Sprawa trafi do prokuratury
TVN 24 poinformował o przypadku mężczyzny, który w 2008 roku podpisał deklarację przystąpienia do PiS. Od tego czasu co miesiąc regularnie płacił składki członkowskie. Kilka dni temu dowiedział się, że nie jest członkiem partii. W podobnej sytuacji mogą być również inni członkowie partii.
Leszek Grzelaczyk podpisał w 2008 roku deklarację przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Każdego miesiąca mężczyzna płacił składki członkowskie w wysokości 10 złotych. Po ośmiu latach dowiedział się, że nie jest członkiem partii. Zawsze byłem zwolennikiem tego, że w demokracjach każdy kto chce, może się zapisać do partii. Mimo tego, że z racji zaszłości historycznych nie wszystkim to się dobrze kojarzy – tłumaczył Grzelaczyk.
W listopadzie mężczyzna chciał wziąć udział w wewnętrznych wyborach. Okazało się jednak, że jego nazwisko nie znalazło się na liście osób, które są uprawnione do głosowania. Początkowo Grzelaczyk myślał, że jest to jedynie pomyłka. Tomasz Ławniczak, poseł PiS z regionu kaliskiego, w którym miało dojść do nieprawidłowości przyznał, że w podobnej sytuacji mogło się znaleźć kilkanaście innych osób. – Cała sytuacja jest spowodowana bałaganem oraz nieprzekazaniem części deklaracji członkowskich do centrali partii. Zapewniam, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona, a każdy z członków partii zostanie oficjalnie wpisany –podkreślił.
Grzelaczyk zaznaczył, że zgłosi sprawę do prokuratury. Jego zdaniem sprawa jest znacznie poważniejsza, ponieważ członków PiS z Kalisza było w listopadzie było około 15, a z mniejszego Ostrowa było ich dziesięć razy więcej, co jego zdaniem nie jest przypadkiem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 17:22 #181729

No cóż... to jasno wskazuje jakie są konotacje partyjne "bezpartyjnego" Damiana Bartylę.
Mariusz Krzysztof Poloczek, Andrzej Pilot, Wspólny Bytom (cały), Joanna Koch-Kubas oraz jak widać JPJ.

Chyba, że ktoś pod prezesa SMM się podszywa.
Wszystkie drogi "wężykiem" he he prowadzą do PSL-u.

No chyba, że to nie "prawdziwy Jan Paweł Jeziorowski - prezes SMM" promuje Damiana Bartylę...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kogo (nie) popiera PiS? 2018/11/02 17:30 #181730

Matko jaka desperacja w walce o koryto :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
  • 2
Moderatorzy: Robert CzykielGhost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone