Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Becetka - Bytomska Centralana Trasa Płn-Płd

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/02 09:34 #24307

Centralna Trasa N-S zbawieniem dla kierowców

Nie ma dnia, żebym nie stał w korkach. Ledwie ruszę, a za skrzyżowaniem czeka mnie niemiła niespodzianka. Stoję w kilkukilometrowej kolejce. Przydałaby się trasa szybkiego ruchu - denerwuje się Sylwester Kijas, mieszkaniec Bytomia. Na tę wątpliwą przyjemność muszą nastawić się wszyscy kierowcy przemieszczający się w godzinach szczytu, czyli od godz. 14.00 do 17.00 z północnych krańców miasta w stronę południowych dzielnic. Najdramatyczniej sytuacja wygląda w Stroszku przy skrzyżowaniu ulicy Strzelców Bytomskich z ulicą generała Sikorskiego. Przejeżdżając tędy niestety trzeba uzbroić się w anielską cierpliwość. Droga na tym odcinku jest bardzo wąska i przy takim natężeniu ruchu trudno mówić o komforcie jazdy.

Wszystko wskazuje na to, że lekiem na zszargane nerwy bytomskich kierowców będzie budowa nowej drogi. Ma tutaj powstać obwodnica, która usprawni ruch z północy na południe miasta. Mowa o Bytomskiej Centralnej Trasie Północ-Południe (tzw. BeCeTka). Przygotowania do realizacji tego wielomilionowego przedsięwzięcia ruszą jeszcze w tym roku. W budżecie miasta zostały już zabezpieczone pieniądze na jej budowę. Władze Bytomia przewidziały, że wydadzą na ten cel tylko w tym roku 11 tys. 250 złotych, w przyszłym już 1 mln 346 tys. 250 złotych, a za dwa lata - 2 mln 2 tys. 500 złotych. Całość inwestycji ma zamknąć się w kwocie 96 mln 575 tys. złotych. Projekt zakłada, że prawie 79 mln złotych będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej, natomiast z budżetu miasta - 13 mln 830 tys. złotych. Na temat szczegółów budowy nie chce się wypowiadać Marek Jarosz, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - Jesteśmy na etapie opracowania koncepcji. Najpierw rada miejska musi przyjąć budżet, następnie zgodnie z procedurami rozpisany zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji - powiedział naszej gazecie dyrektor MZDiM. Udało nam się ustalić, że planowana droga ma połączyć ul. Strzelców Bytomskich z ul. Krzyżową przebiegając od skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Odrzańską przez ul. Łużycką do skrzyżowania z ul. Wrocławską. I dalej - od skrzyżowania z ul. Wrocławską prostopadle do ulic Pułaskiego, Składową oraz nad torami kolejowymi równolegle do istniejącego wiaduktu kolei wąskotorowej, po przejściu nad torami kolejowymi równolegle do nich w kierunku wschodnim, na początku zabudowy mieszkalnej w Szombierkach (od strony wschodniej) i po istniejącym śladzie torowiska kolejowego pod wiaduktem przy ul. Zabrzańskiej w stronę skrzyżowania z ul. Bernardyńską.

To nie jedyna trasa, jaka powstanie w mieście. Do końca 2011 roku ma zostać sfinalizowany trzeci i ostatni etap bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej. Inwestycja będzie kosztowała 110 mln złotych. Ponad 65 mln złotych będzie pochodziło z Unii Europejskiej, a 45 mln wykłada gmina Bytom. Trasa ułatwi podróż jadącym w stronę Krakowa, Poznania i województwa opolskiego.

Katarzyna Nylec - POLSKA Dziennik Zachodni

Co o tym myslicie?
Duzo pisano na temat ul. Strzelców bytomskich, ale z tego artykułu nie wiele wynika?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/02 14:32 #24312

 • miras
 • miras Avatar
 • Gość
 • Gość

Całość inwestycji ma zamknąć się w kwocie 96 mln 575 tys. złotych

Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale z tego co pamiętam to II odcinek obwodnicy północnej o długości (chyba) 2,2 km kosztował jakieś 90-parę milionów zł. A tutaj chcą wybudować trasę biegnącą przez 3/4 miasta za takie same pieniądze - trochę to dziwne nie sądzicie ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/02 15:06 #24313

Budowa Becetki nie będzie raczej tak skomplikowana technicznie jak obwodnicy. W materiałach do przetargu "Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania - Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Pólnoc - Południe - ETAP D i G" można było znaleźć zestawienie kosztów inwestycji o następującej treści:

Tabela 1: Zestawienie kosztów inwestycji.
Odcinek Długość Koszt Obiekty inżynierskie Łączna wartość
Etap A: 760 m 7 600 000,00 zł - 8 7 600 000,00 zł ANALIZA WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ
W ramach analizy finansowej przedsięwzięcia zaprezentowane zostaną szacunkowe koszty realizacji przedsięwzięcia oraz jego poszczególnych etapów. W dalszej kolejności przedstawione zostaną ewentualne możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych z zewnętrznych źródeł – funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Podobnie jak w rozdziale 6. „Analiza techniczna” nie jest możliwe jednoznaczne określenie kosztów realizacji całego przedsięwzięcia. W niniejszym przypadku oparto się na danych opisujących przeciętny koszt wykonania drogi jednojezdniowej klasy Z w warunkach miejskich. W 2008 roku koszt ten wynosi ok. 10 mln zł/km (dane z Aglomeracji Śląskiej). Dodatkowo przyjęto wartość nakładów inwestycyjnych związanych z obiektami inżynierskimi:
 budowa wiaduktu lub estakady: 2.500 zł/m2;
 budowa tunelu: 7.500 zł/m2.
Budowa tunelu lub estakady może mieć zastosowanie jedynie w przypadku alternatywnego rozwiązania problemu przejścia przez osiedle mieszkaniowe przy ul. Wrocławskiej i związaną z tym budowę dwupoziomowego skrzyżowania oraz wiaduktu lub tunelu. W niniejszym rozważaniu przyjęto jednak charakterystykę etapów zgodną z pierwotnym założeniem. Z tego względu etap D jako jedyny zawierał będzie koszt obiektów inżynierskich – dwóch wiaduktów o łącznej długości ok. 250 m.
Etap B: 630 m 6 300 000,00 zł - 6 300 000,00 zł
Etap C: 500 m 5 000 000,00 zł - 5 000 000,00 zł
Etap D: 880 m 8 800 000,00 zł 4 375 000,00 zł 13 175 000,00 zł
Etap E: 2.400 m 24 000 000,00 zł - 24 000 000,00 zł
Etap F: 1.680 m 16 800 000,00 zł - 16 800 000,00 zł
Etap G: 1.360 m 13 600 000,00 zł - 13 600 000,00 zł
Etap H: 1.010 m 10 100 000,00 zł - 10 100 000,00 zł
Bytomska Centralna Trasa Pn-Pd 9.220 m 92 200 000,00 zł 4375000,00 zł 96 575 000,00 zł

Cały zakres inwestycji polegającej na budowie „Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe” wyniosą 96.575.000 zł brutto. Prawie jedną czwartą tej sumy pochłonąć mogą prace związane z budową odcinka łączącego tereny KWK Szombierki z obiektami EC Szombierki (etap E). Jest to zarazem najdłuższy odcinek całej koncepcji. Najniższą wartość ustalono dla etapu C, tj. budowy odcinka od ul. Wrocławskiej do ul. Składowej. Oba odcinki będą punktami odniesienia dla punktacji poszczególnych etapów.

Nie należy się jednak tym za bardzo sugerować, bo dokładne koszty będą znane dopiero po opracowaniu projektu.

Poniżej wrzucam kilka mapek przedstawiających przebieg trasy:


A to dokładny przebieg odcinka "G":


Jeszcze trochę informacji z materiałów z w/w przetargu:

Poszczególne etapy inwestycji posiadać będą następującą długość:
Etap A: 760 m;
Etap B: 630 m;
Etap C: 500 m;
Etap D: 880 m;
Etap E: 2400 m;
Etap F: 1680 m;
Etap G: 1360 m;
Etap H: 1010 m;
Łącznie: 9220 m.

Parametry charakteryzujące trasę to:
klasa Z – droga zbiorcza, 1 x 2 pasy ruchu;
obciążenie ruchem: KR5;
nośność 115 kN/oś;
szerokość pasa ruchu: 3,5 m, szerokość jezdni 7,0 m.

W ciągu drogi przewiduje się powstanie co najmniej 1 obiektu inżynierskiego (wiadukt, ewentualnie dwa wiadukty nad liniami kolejowymi w rejonie EC Szombierki). W ramach inwestycji konieczna będzie przebudowa minimum ośmiu skrzyżowań.

1.Etap A: odcinek od ul . Strzelców Bytomskich do ul. Olimpijskiej;
Całość odcinka zostanie wybudowana wzdłuż stadionu Polonii Bytom śladem ul. Piłkarskiej (klasa L) oraz wzdłuż ogródków działkowych. Nie ma konieczności budowy obiektów inżynieryjnych, przebudowie poddane zostaną skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich. Wykonalność techniczną oceniono wysoko (4).
2.Etap B: odcinek ul. Łużyckiej od ul. Olimpijskiej do ul. Wrocławskiej;
Etap polega na przebudowie istniejącej jezdni ul. Łużyckiej, drogi klasy L do klasy Z i nośności 115 kN/oś. Zgodnie ze Studium Komunikacyjnym Miasta Bytomia droga spełnia normy drogi Z, a zatem wykonalność techniczną etapu ocenić należy bardzo wysoko (5).
Niezbędne będzie przebudowanie skrzyżowań z ul. Olimpijską oraz ul. Wrocławską.
Nie ma konieczności budowy obiektów inżynieryjnych.
3.Etap C: odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Składowej;
Niniejszy etap stawia przez inwestorem wysokie wymagania. Teren odcinka zabudowany jest osiedlem mieszkaniowym i wymagać będzie przeprowadzenia procedury wysiedlenia obecnych mieszkańców oraz wyburzenia obiektów.
W przypadku tego rozwiązania należy zapewnić mieszkańcom lokale zastępcze, zaś budynki pozostające muszą być chronione ekranami dźwiękochłonnymi o wysokości do 7 m (min. 4 m). Konieczne będzie przebudowanie skrzyżowania z ul. Wrocławską i Łużycką. Wykonalność techniczna średnia (3)
Obok opisanego wariantu możliwe do realizacji są także dwa alternatywne:
pierwszy zakłada budowę nad budynkami mieszkalnymi estakady biorącej swój początek w ul. Łużyckiej. Powstanie wówczas dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Wrocławską.
drugim możliwym rozwiązaniem jest budowa tunelu z ul. Łużyckiej do skrzyżowania z ul. Składową. Umożliwia to rzeźba terenu, opadającego z poziomu ul. Łużyckiej w kierunku południowym.
Skrzyżowanie z ul. Wrocławską również będzie dwupoziomowe.
Przyjęcie opcji alternatywnych oznaczać będzie zmianę etapu C trasy, który wyżej opisany został z uwzględnieniem skrzyżowania jednopoziomowego ul. Łużyckiej z ul. Wrocławską.
Z uwagi na wyższy stopień komplikacji rozwiązań technicznych oba warianty ocenia się jako bardzo trudne (1).
Należy podkreślić, że każde z trzech rozwiązań niesie ze sobą wysokie koszty – estakada oraz tunel są obiektami inżynierskimi cechującymi się wysokim kosztem wykonania, przejście bezpośrednio przez osiedle mieszkaniowe wymagać będzie dodatkowych nakładów związanych z budową lokali zastępczych.
4.Etap D: odcinek od ul. Składowej do byłej EC Szombierki;
Odcinek wymaga budowy przejścia nad torami kolejowymi (dwie linie – w kierunku Zabrza oraz Tarnowskich Gór). Istnieje możliwość wykonania jednego wiaduktu o długości ok. 380 m (nad terenem byłej lokomotywowni) lub dwóch krótszych (o łącznej długości ok. 250 m) wzdłuż linii kolei wąskotorowej.
Niezbędne będzie przebudowanie skrzyżowania z ul. Składową.
W przypadku podjęcia realizacji inwestycji należy rozważyć przebudowę lub remont ul. Składowej na odcinku od ul. Wrocławskiej w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej odcinkowi etapu D.
Wykonalność niniejszego odcinka oceniono jako średnią (3).
5.Etap E: odcinek od EC Szombierki do planowanego skrzyżowania z nowoprojektowaną ul. Bernardyńską na terenie byłej KWK Szombierki;
Kolejny etap trasy poprowadzony zostanie od terenu EC Szombierki do planowanego skrzyżowania z przedłużeniem ul. Bernardyńskiej (co także realizowane będzie w ramach Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe). Droga poprowadzona zostanie śladem zlikwidowanej linii kolejowej prowadzącej do terenu zlikwidowanej kopalni.
Wykonalność techniczna jest wysoka (4), choć należy liczyć się z możliwością przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Zabrzańskiej ze względu na jego zły stan techniczny. Przebudowę tę trzeba będzie wykonać jednocześnie z realizacją odcinka etapu D.
Ewentualny wariant realizacji wymaga budowy łącznika do ul. Łagiewnickiej (wchodzącego w zakres etapu G) o długości ok. 500 m co wydłuży cały etap do 2.900 m. W przeciwnym przypadku droga nie będzie funkcjonalna. Także dostęp do terenu EC Szombierki wymagał będzie budowy wiaduktu nad linią kolejową Bytom-Zabrze oraz łącznika do obiektów zlikwidowanej elektrociepłowni. W tym przypadku ocena wykonalności zostanie obniżona do poziomu średniego (3).
6.Etap F: odcinek od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Łagiewnicką, Świętochłowicką i Krzyżową;
Niniejszy etap wymaga budowy odcinka drogi na terenie zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego Szombierki. Brak obiektów inżynierskich, konieczna będzie przebudowa skrzyżowania z ulicami: Łagiewnicką-Świętochłowicką i Krzyżową. Wykonalność techniczna bardzo wysoka (5). Dla zapewnienia funkcjonalności konieczna będzie jednoczesna realizacja łącznika do ul. Łagiewnickiej o długości ok. 500 m co wydłuży cały etap do 2.180 m.
7.Etap G: odcinek nowoprojektowanej ul. Bernardyńskiej od ul. Zabrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia) do skrzyżowania z ul. Łagiewnicką;
Projektowany odcinek drogi poprowadzony będzie przez zrekultywowane tereny byłej KWK Szombierki. Nie przewiduje się konieczności budowy obiektów inżynierskich, przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Zabrzańską oraz ul. Łagiewnicką.
Wykonalność techniczna bardzo wysoka (5).
8.Etap H: odcinek ul. Bernardyńskiej od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK 79).
Ostatni z etapów obejmuje budowę drogi przebiegającej przez obszar zlikwidowanej KWK Rozbark. Teren ten nie jest zrekultywowany co wymagać będzie przedsięwzięcia prac związanych z rozbiórką i wyburzeniami istniejących obiektów przemysłowych. Z tego względu istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia potrzeby wykonania nieplanowanych obecnie obiektów inżynierskich.
Planowana inwestycja wymaga przebudowy skrzyżowań z ul. Łagiewnicką i Chorzowską. Wykonalność techniczna oceniono na średnią (3).

1.Etap A: odcinek od ul . Strzelców Bytomskich do ul. Olimpijskiej;
Niewielkie trudności organizacyjne związane z własnością gruntów zajmowanych obecnie przez ogródki działkowe. Ponadto utrudnieniem może być bezpośrednie sąsiedztwo stadionu klubu Polonia Bytom.
Odcinek przyczyni się do znacznej poprawy połączeń komunikacyjnych między drogą krajową nr 11 oraz drogą krajową nr 94. Łączna ocena: 4
2.Etap B: odcinek ul. Łużyckiej od ul. Olimpijskiej do ul. Wrocławskiej;
Brak trudności organizacyjnych. Droga istniejąca o parametrach klasy Z poddana zostanie przebudowie i modernizacji. Niskie prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych trudności organizacyjnych.
Realizacja inwestycji nie wpływa na rozwój systemu drogowego miasta. Ocena: 2
3.Etap C: odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Składowej;
Występuje konieczność dokonania wysiedleń mieszkańców dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej, co wymagać będzie stworzenia bazy mieszkaniowej zastępczej. W dalszej części przebiegu droga sąsiadować będzie z innymi budynkami mieszkalnymi. Występuje bardzo duże prawdopodobieństwo protestów społecznych.
Droga w niskim stopniu przyczynia się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów zdegradowanych, średni wpływ na rozwój sieci drogowej miasta. Łączna ocena: 2.
4.Etap D: odcinek od ul. Składowej do byłej EC Szombierki;
Niewielkie trudności związane z budową wiaduktów nad liniami kolejowymi. Droga znakomicie komunikuje tereny zdegradowane byłej EC Szombierki, ponadto umożliwia pokonanie torowiska. Wysoki wpływ na system drogowy Bytomia, ocena łączna: 4.
5.Etap E: odcinek od EC Szombierki do planowanego skrzyżowania z nowoprojektowaną ul. Bernardyńską na terenie byłej KWK Szombierki;
Brak trudności organizacyjnych. Wysoki stopień wpływu na sieć drogową miast, jednak droga bez realizacji odcinków D lub G nie będzie funkcjonalna. Ocena sumaryczna: 3.
6.Etap F: odcinek od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Łagiewnicką, Świętochłowicką i Krzyżową;
Brak trudności organizacyjnych. Wysoki stopień wpływu na sieć drogową miast, jednak bez realizacji odcinków E lub G nie będzie funkcjonalna. Ocena łączna: 3.
7.Etap G: odcinek nowoprojektowanej ul. Bernardyńskiej od ul. Zabrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia) do skrzyżowania z ul. Łagiewnicką;
Nie stwierdzono trudności organizacyjnych. Droga łączy ul. Zabrzańską (DW 925) z ul. Łagiewnicką oraz umożliwia dojazd z dwóch kierunków do obszarów pokopalnianych, przeznaczonych do rewitalizacji. Ocena: 5.
8.Etap H: odcinek ul. Bernardyńskiej od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK 79).
Trudności organizacyjne związane z brakiem rekultywacji terenów po KWK Rozbark, co może wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia lub znacząco zwiększyć jego koszty. Połączenie ul. Łagiewnickiej oraz ul. Chorzowskiej (DK 79) stanowić będzie o znacznym stopniu rozwoju sieci drogowej miasta. Ocena łączna: 4.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/02 18:49 #24314

 • zulon
 • zulon Avatar
 • Gość
 • Gość

MephiR napisał: Budowa Becetki nie będzie raczej tak skomplikowana technicznie jak obwodnicy.

no chyba jednak nie obwodnica biegnie głównie przez ogrodki dzialkowe , a ta trasa rozcina miasto przez osiedla

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/02 19:04 #24315

Obwodnica poprowadzona jest po nasypach, a w ciągu jedynie drugiego etapu wybudowano trzy wiadukty i jeden 100-metrowy tunel. W trzecim etapie powstanie m.in. dwupoziomowe skrzyżowanie DK94 z DK88. W ciągu Becetki przewiduje się budowę prawdopodobnie tylko jednego obiektu inżynierskiego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/02 19:11 #24316

 • zulon
 • zulon Avatar
 • Gość
 • Gość
obiekty inzynieryjne to pikus przy protestach ludzi ,odsyłam do zakopianki , rospudy itd

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/03 14:54 #24325

zawsze mozna budowac przy pomocy spec-ustawy o drogach

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/01/03 21:02 #24336

To jakies nieporozuminie! W pierwszym artykule z Dziennika zachodniego z wczoraj ubolewa sie nad korkami na Stroszku. O takim stanie rzeczy było wiadomo blisko od dziesieciu lat, gdzie aut było trzy razy mniej. Były przymiarki na przebudowe DK 11 na tym odcinku ( kop Powstańców Śl - ul. Łokietka ) Teraz wylewa sie krokodyle zły, że tworzą się korki. Stara władza nie zrobiła nic, choć przynajmiej planowała rozbudowe, ta która nastało po niej odeszła od tego pomysłu.
Teraz, kiedy upłynęło tyle czasu a o kasę unijną bardzo trudno, dostrzega się potrzebę przebudowy Strzelców. Kiedy to nastapi? Pewnie zaś upłynie duzo czasu zanim gmina nazbiera pieniędzy, bo na większość remontów i przebudów dróg musi wyłożyc sama.
Wnioski o dofinasowanie inwestycji drogowych przepadły :(

Trzymam kciuki aby wyszła budowa krótkigo odcinka, który połączy ul. Strzelców byt z Wrocławską.
A jak to wyjdzie? Zobaczymy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/07/11 22:14 #28379

 • advena
 • advena Avatar
 • Gość
 • Gość
Kilka dni temu obdarowano mnie na Dworcowej gazetką "PO stronie bytomian" - oczywiście chwalipiętowata, ale dobrze, że coś takiego jest - a tam m.in. czytam, że

prowadzone są działania na rzecz budowy w nowym śladzie DK-79 (ul. Chorzowska), budowy drogi łączącej ul. Łużycką poprzez Szombierki z Łagiewnikami.

Ładniutkie, okrągłe zdanie bez konkretów. Czy coś wiadomo na temat aktualnych terminów, czy na razie tylko będziemy słyszeć o "działaniach na rzecz"? O niezbędnej nowej trasie mówiło się od lat, a ja, niemal codziennie stojąc w korkach na Szombierkach, zastanawiam się, kiedy prace wreszcie się rozpoczną...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/07/11 22:32 #28380

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość
Zwykła papka niestety, a obwodnica południowa to mus szczególnie, że Szombierki nabrały tempa w rozwoju.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/07/12 08:34 #28381

Żadna papka. Z inicjatywy bytomskiego UM kilka miesięcy temu zorganizowano spotkanie ze śląskimi parlamentarzystami w celu stworzenia grupy lobbującej na rzecz dofinansowania budowy nowego śladu DK79 na terenie Bytomia, Chorzowa i Katowic ze środków budżetu państwa oraz ustalenia sposobu działania w tej sprawie. Poza tym wszystkie miasta uczestniczące w tym przedsięwzięciu zapłaciły za projekt w/w trasy, który jak dobrze pamiętam kosztował aż 4 mln zł. Bez niego nie dałoby się niczego zrobić.

Natomiast jeśli chodzi o BeCeTkę, to miasto zleciło opracowanie koncepcji budowy odcinka G właśnie z Łużyckiej, do Szombierek.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/07/12 10:38 #28382

 • advena
 • advena Avatar
 • Gość
 • Gość
MephiR, że całość sprawy to nie papka, wiem z Twojego postu z 2 stycznia, gdzie zamieściłeś wstępne projekty i zestawienia kosztów inwestycji :) Mnie chodzi o to, czy wiadomo już coś NOWEGO na ten temat, bo minęło pół roku. Jakieś konkrety - daty, wykonawca, początek prac... Lechyu zapewne nazwał papką to sformułowanie o "działaniach na rzecz", które i mnie lekko zaniepokoiło - bo to przecież dawno obśmiany komunistyczny slang językowy. Wójcik "działał na rzecz" miasta bardzo długo... Więc jeśli byłyby jakieś nowe szczegóły - napisz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/07/18 23:36 #28524

 • zulon
 • zulon Avatar
 • Gość
 • Gość
jako ciekawostka w latach osiemdziesiatych wysiedlili juz lokatorow z jednego budynku do wyburzenia pod tą trase , potem spowrotem zasiedlili lokale , spokojnie jeszcze troche poczekamy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/07/19 10:36 #28528

Najlepiej to aby tak przez przypadek Urzędu Skarbowego się pozbyli :D
Tak patrząc na mapkę to jak dokładnie ta droga ma lecieć. Łużycka ma się połączyć z ul. Robotniczą czy jak ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bytomska centralana trasa Północ - Południe 2009/08/30 12:55 #30077

Mam pytanie: jakiś czas temu znalazłem w internecie (a najprawdopodobniej na tym forum) plan Bytomia z naniesionymi nań wszystkimi inwestycjami drogowymi (trasa N-S, A1 itd.). Był to wysokiej rozdzielczości plik graficzny lub PDF. Kojarzy ktoś coś takiego? Jeśli tak, to bardzo bym prosił o linka :P
Wymiana poglądów nie jest niebezpieczna, niebezpieczny jest brak poglądów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.