Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Dolomity

Dolomity 2011/12/29 21:03 #89331

 • henk
 • henk Avatar
 • Gość
 • Gość

lemur napisał: wieza widokowa, minizoo, parki linowe, letni tor saneczkarski, wypozyczalnia rowerow i sprzetu sportowego, baseny, korty boiska, hotele spa, restauracje, kluby

Cóż marzenia są piękne. Nawet chyba coś koło tego mieliśmy na myśli gdy pojawił się inwestor DSD. Eh!!!
Nawet wylądało na to, że w takim kierunku idzie ów inwestor. Skończyło się na ... co tu dużo mówić - dewastacji w imię "zysku za wszelką cenę".
W jakim kierunku pójdzie to teraz? Nie mam dobrych przeczuć, gdy widzę jak bytomscy decydenci uciekają od nazwania po imieniu mającej miejsce niszczącej samowoli, a nawet staraja się ją momentami tuszować.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2011/12/30 09:16 #89357

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
No to co zostaje chyba tylko "Uwaga", "Sprawa dla reportera", "Na celowniku" lub podobny program, inaczej stracimy ten teren bezpowrotnie. :(

A może skoro jest to obszar Natura 2000 to instytucje Unijne coś pomogą ???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2011/12/30 09:59 #89358

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
Uważam też że prywatnych inwestorów to ten zakatek Bytomia ma już dość. Dwa kamieniołomy przez ktore przebiega granica pomiędzy Bytomiem a Tarnowskimi Górami. Blachówka i Bobrowniki . Tarnowskie Góry jakoś umiały sie zatroszczyć o te tereny tworząc użytek ekologiczny i nie sprzedając ich prywtanym inwestorą.
Dało się dało !

A Bytom co zrobił :
swoją część kam. Blachówka oddał jednemu cwanikowi który dosłownie zrujnował teren, i robi to nadal śmiejąć sie wszystkim w twarz.

swoją część kam. Bobrowniki oddał drugiemu cwanikowi który kopie sobie tam piasek, zsypuje odpady na dno, i zniszczył oczka wodne na dole.


Heniek a czy tych terenów nie da się jakoś odzyskać wydzierżawić cwanika i tyle, jak jest jeszcze co ratować???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/09 19:33 #90361

Dokładnie, czy Unia może pomóc jeśli teren objęty programem Natura 2000 jest dewastowany?
Szkoda, że nie potrafimy się skrzyknąć tak jak na przykład mieszkańcy Augustowa przy budowie tamtejszej obwodnicy...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/11 16:46 #90512

 • Nabuchodonozor
 • Nabuchodonozor Avatar
 • Gość
 • Gość
W sumie skoro władze lokalne są podejrzanie leniwe, to dlaczego by nie poinformować jakichś większych instytucji, choćby pozarządowych jak np Greenpeace

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/13 08:52 #90651

11-01-2012
DSD a decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Suchogórski ośrodek sportowy to jedno z atrakcyjniejszych miejsc rozrywki bytomian i sąsiadów z okolicznych miast. Oblegany zwłaszcza zimą stok narciarski to dla miłośników białego szaleństwa, którzy z różnych względów nie mogą wybrać się w góry, doskonały wybór. By korzystający z obiektu czuli się bezpieczni, dawne wyrobisko dolomitu powinno być odpowiednio zabezpieczone. Wniosek w tej sprawie wystosowała do DSD Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy. W 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję dotyczącą usunięcia skutków rozlania materiałów ropopochodnych na jednym z fragmentów wyrobiska dolomitu w Suchej Górze.

Szefostwo DSD przedstawiło ekspertyzę, jakoby zagrożony miał być zbiornik wody pitnej znajdujący się w tym miejscu. Od sierpnia 2011 trwały tam prace, w wyniku których powstały głębokie wykopy. Decyzją RDOŚ, która pod koniec ubiegłego roku przeprowadziła oględziny fragmentu obszaru Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” DSD zobowiązana jest zabezpieczyć powstałe osuwisko przed dostępem przypadkowych osób.

Od połowy sierpnia sytuację w Suchej Górze kontroluje Urząd Miejski w Bytomiu. Wykonana została też dokumentacja zdjęciowa, z której wynika, iż teren, na którym prowadzono wykopy uległ znacznym zmianom. Stąd też kolejny wniosek urzędu do RDOŚ o naprawienie wyrządzonej szkody. O sprawie zagrażającemu bezpieczeństwu osuwiska powiadomiona została też bytomska policja.
powrót

http://www.bytom.pl/pl/10/1326364245/4


To jakas kpina :nie:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/13 17:26 #90669

kris_61 napisał: To jakas kpina


Kpiną jest to :
21-12-2011
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bytomiu
uchwały nr XX/263/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Na podstawie art. 29, 39, art. 40, oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XX/263/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w zakresie zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego w załącznikach graficznych nr 1 i 2, będących integralną częścią uchwały.
Przedmiotowy obszar położony w rejonie ulicy Blachówka obejmuje teren użytkowany, na dzień podjęcia uchwały, jako ośrodek sportowy pn. „Dolomity - Sportowa Dolina". Dla przedmiotowej zmiany Studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Wydziale Architektury przy ul. Parkowej 2 pok. nr 402 (3 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1200.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 11 stycznia 2012 r.

•w formie pisemnej: na adres Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;
•ustnie do protokołu: w sekretariacie Wydziału Architektury U. M. w Bytomiu, pok. 304;
•za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: aa@um.bytom.pl .
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie 11 stycznia 2012 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zgodnie z art. 42 ustawy uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Bytomia.

Prezydent Bytomia
Piotr Koj

Wydaje się, że ktoś teraz próbuje to wszystko uprawomocnić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/14 11:14 #90689

 • henk
 • henk Avatar
 • Gość
 • Gość
Państwo nic nie może!!! Państwo nic nie może??? (Dziennik Zachodni)
Gdzie my żyjemy?
To Państwo nic nie może?
Przypominam:
Otulina Rezerwatu Przyrody "Segiet".
Obszar chroniny dyrektywą europejską "Natura 2000".
A Państwo nic nie może ???
Czy my żyjemy jeszcze w europie???
Czy my żyjemy jeszcze w cywilizowanym kraju???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/25 07:07 #91341

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
Ta informacja na stronie UM- lakoniczna i zakłamana z kontekstu wychodzi że wszystkiemu winien jest teraz RDOŚ i biedny właściciel DSD znów będzie się musiał zając terenem by "zabezpieczyć osuwisko" a jak zabezpieczy no oczywiście wyrówna :) hahahah

Co do zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek DSD no brak słów, wszystko chcą zamieśc pod dywan. W tym urządzie pracują naprawde chyba sami debile, albo są już tak skorumpowani że im wszystko jedno. I ten termin konsultacji społecznych w okresie świateczno noworocznym hahaha.

To celowe działanie władzy, ! byle się motłoch im do interesów nie mieszał

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/25 11:51 #91367

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
Następna sprawa Sportowa Dolina czy Ski Dolina -jak kolwiek się to dziadostwo nazywa, dalej na beszczelnego kradnie wodę z podziemi.
Każdy z nas czy jest przedsiebiorcą czy prywatną osobą musi miastu za wodę zapłacić widać oni mają za free :)
Jakim prawem w szczycie spania nietoperków pracuje tam jakaś instalacja hydrotechniczna ?? oficjalnie obiekt jest zamknięty i chroniony.
Sprawę już rok temu zgłaszaliśmy w urzędzie, i co i znów nic.

poniżej linki do zdjęć!

DSD nielegalny pobór wody1
DSD nielegalny pobór wody 2
DSD nielegalny pobór wody 3
DSD nielegalny pobór wody 4
DSD nielegalny pobór wody 5

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/25 12:47 #91377

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
http://bytomski.pl/album_page.php?pic_id=6151

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/26 10:59 #91484

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
Nasze miasto to też ma chyba za dużo pieniędzy, przecież gdyby dolina uczciwie kupowała wodę to do kasy miejskiej trafiły by środki finansowe, które można by było przeznaczyć na rózne cele. Przecież to są ogromne ilości wody. ! Z drógiej strony zastanawia mnie za co w takim razie właściciel zdziera tyle za bilety- skoro wodę ma za free.

poszukałem i mam kilka informacji.

Wejście do podziemi nie znjajduje sie na działkach sportowej doliny - to własnośność skarbu państwa. (to co tam robi DSD?)

Wedle Polskiego Prawa zabrania się niepokojenia nietoperzy podczas snu- a pompa to chyba bezgłośnym urządzeniem nie jest. I też ktoś tam musi chodzić tego doglądać.

Ciekawostka do poczytania

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/01/28 10:19 #91714

@tomekzel - próbowałeś zgłosić to na prokuraturę (o ile to coś da?).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/02/09 20:09 #92461

 • tomekzel
 • tomekzel Avatar
 • Gość
 • Gość
Sprawę zgłosiłem do Regionelnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach-

oto treść pisma które otrzymałem
Pismo RDOS

Zobaczymy co będzie dalej - na dzień wczorajszy woda dalej sobie leci :(

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dolomity 2012/02/24 22:47 #93272

 • Papniok
 • Papniok Avatar
 • Gość
 • Gość
Słuchajcie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przystąpiła do sporządzenia Planu Zadań Ochronnych dla Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich. Plan będzie określał cele i sposób ich realizacji w ciągu 10 najbliższych lat. Procedura dopiero rusza, bedzie w niej miejsce na konsultacje społeczne. Na etapie konsultacji na pewno odbędą się jakies spotkania z zai nteresowanych, podczas których bedzie można przedstawic propozycje do planu, zwrócić uwagę na problemy, podyskutować, itp. Wcześniej odbędą się spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy, w których będę uczestniczył jako przedstawiciel sąsiedniego Urzędu Miasta (tu mogą też brać udział organizacje pozarządowe). Będę trzymał rękę na pulsie i jak bedzie juz tak daleko, że będą miały sie odbyć konsultacje społeczne, dam znać o terminach spotkań.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.