Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Tąpnięcia w Bytomiu

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/02 15:37 #109611

 • andreas
 • andreas Avatar
 • Gość
 • Gość
Dziś na Stroszku dokładnie 12.43 dosyć huśtało :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/03 19:32 #109734

 • lexie
 • lexie Avatar
 • Gość
 • Gość
Ostatnio odczuwalne są coraz bardziej też te mniejsze "wybryki". Wczorajszego nie odczułam sama bo mnie nie było, ale ponoć kredens w kuchni zadzwonił. Na razie wystarczają mi wrażenia te z wieczora parę dni temu. Chociaż patrząc na częstotliwość w ostatnich dniach trudno mi nie spodziewać się następnych atrakcji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/03 20:31 #109740

 • duVitt
 • duVitt Avatar
 • Gość
 • Gość
Cytat z raportu NIK str 19 http://www.nik.gov.pl/plik/id,3696,vp,4712.pdf

KWK „Bobrek–Centrum” niezgodnie z warunkami określonymi w posiadanej koncesji nr 38/99 z  1 września 1999 r. sporządziła plan ruchu na lata 2009-2011 i na jego podstawie prowadziła eksploatację na terenie Bytomia. W planie ruchu m.in. założono, że na terenach zabudowanych dzielnic Bytomia Karb i Miechowice będą mogły wystąpić deformacje terenu, będące skutkiem prowadzonej eksploatacji systemem na zawał stropu, o tzw. III kategorii terenu górniczego42, natomiast w koncesji zapisano, że wpływy te nie przekroczą II kategorii. Ustalono, że prowadzona przez ko-42 kategoria zagrożenia, jakie teren stwarza dla obiektów budowlanych, wyznaczona przez określone parametry deformacji ciągłych i nieciągłych. Kategorie terenów górniczych określa pięciostopniowa skala, przy czym na terenach objętych kategorią I występują szkody najłagodniejsze, natomiast w przypadku kategorii V w ogóle nie zaleca się wznoszenia obiektów.palnię eksploatacja na podstawie poprzedniego planu ruchu na lata 2006–2008 także naruszała warunki posiadanej koncesji, co potwierdziła Kopalnia w planie ruchu na lata 2009–201143. Fakt, iż powyższe plany ruchu zostały nielegalnie zaopiniowane zarówno przez Prezydenta Bytomia jak i zatwierdzone przez Dyrektora OUG w Gliwicach nie może tłumaczyć nielegalnych zapisów w nim zawartych, tj. niezgodnych z warunkami koncesji.Należy zaznaczyć, że wobec przyzwolenia obecnych władz Miasta Bytomia na prowadzenie eksploatacji z dopuszczeniem warunków eksploatacji proponowanych przez Kopalnię, ustawa Pgg w art. 16 ust. 5a dopuszczała możliwość zmiany koncesji, jednak Zarząd KW SA tego nie uczynił. [/u]W związku z powyższym, obecnie jedynym dokumentem wyznaczającym granicę legalnego działania Kopalni jest koncesja, a ta jednoznacznie wskazuje, że prowadzona eksploatacja może skutkować na terenach zabudowanych miasta maksymalnie wpływami II kategorii terenu górniczego. Prowadzenie eksploatacji przez KWK „Bobrek–Centrum” niezgodnie z warunkami posiadanej koncesji nabiera szczególnego znaczenia w świetle wydarzeń, które miały miejsce w lipcu 2011 r. w dzielnicy Bytom-Karb, kiedy to m.in. wskutek prowadzonej przez nią
eksploatacji doszło do katastrofy budowlanej. Skutkiem powyższego, z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, nastąpiła konieczność wykwaterowania części jej mieszkańców (ok. 460 osób) oraz.................


A teraz cytat oswiadczenie kopalni Centrum http://www.kwsa.pl/aktualnosci/z_zycia_ ... 4%99glowej

Zarząd Kompanii Węglowej nie zgadza się z zarzutami zawartymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli Stanowisko spółki dotyczące domniemanych naruszeń zasad koncesji na wydobywanie węgla przez kopalnie Bobrek-Centrum i Sośnica-Makoszowy zostało szczegółowo przedstawione w pismach z dnia 4 i 31.01.2012 r. skierowanych do NIK.

Wyjaśniamy, że kopalnia „Bobrek-Centrum” prowadzi działalność górniczą w złożu „Bytom III” w oparciu o koncesje z 1 września 1999 roku udzieloną przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zgodnie z przyznaną koncesją eksploatacja winna odbywać się zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami Postanowienia Prezydenta Miasta Bytomia opiniującego wniosek o udzielenie koncesji, zgodnie z którym wpływy eksploatacji na terenie zabudowanym nie przekroczą wartości II kategorii terenu górniczego, na terenie niezabudowanym wartości III, a lokalnie IV kategorii terenu górniczego.

W Postanowieniu znalazł się również zapis, że uwarunkowania w nim zawarte winne zapewnić realizację Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 października 1991 roku, zgodnie z którą dopuszcza się za zgodą Zarządu Miasta prowadzenie eksploatacji wywołującej na terenie Bytomia deformacje odpowiadające III kategorii terenu górniczego. Prezydent Bytomia kierując się uchwałą Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniował plany ruchu kopalni na lata 2006–2008 i 2009–2011, w których przedstawiono wpływy na terenach zabudowanych Miasta Bytomia odpowiadające I, II i III kategorii terenu górniczego.

Jak myslicie, kto tu rznie w gale, kto wzial kase do kieszeni a kto uchyla sie od odpowiedzialnosci lub po prostu jest dyletantem i nie powinien sprawowac urzedu prezydenta miasta?
P.S. Sprawa ostatnia, koncesja eksploatacyjna jest na 27 lat, a wiec to dopiero poczatek problemow. W tym tempie miasto Bytom zostanie calkowicie zrujnowane http://www.szkody-gornicze-bytom.pl/images/3.jpg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/04 07:28 #109793

 • teo74
 • teo74 Avatar
 • Gość
 • Gość

duVitt napisał: Cytat z raportu NIK str 19 http://www.nik.gov.pl/plik/id,3696,vp,4712.pdf

KWK „Bobrek–Centrum” niezgodnie z warunkami określonymi w posiadanej koncesji nr 38/99 z  1 września 1999 r. sporządziła plan ruchu na lata 2009-2011 i na jego podstawie prowadziła eksploatację na terenie Bytomia. W planie ruchu m.in. założono, że na terenach zabudowanych dzielnic Bytomia Karb i Miechowice będą mogły wystąpić deformacje terenu, będące skutkiem prowadzonej eksploatacji systemem na zawał stropu, o tzw. III kategorii terenu górniczego42, natomiast w koncesji zapisano, że wpływy te nie przekroczą II kategorii. Ustalono, że prowadzona przez ko-42 kategoria zagrożenia, jakie teren stwarza dla obiektów budowlanych, wyznaczona przez określone parametry deformacji ciągłych i nieciągłych. Kategorie terenów górniczych określa pięciostopniowa skala, przy czym na terenach objętych kategorią I występują szkody najłagodniejsze, natomiast w przypadku kategorii V w ogóle nie zaleca się wznoszenia obiektów.palnię eksploatacja na podstawie poprzedniego planu ruchu na lata 2006–2008 także naruszała warunki posiadanej koncesji, co potwierdziła Kopalnia w planie ruchu na lata 2009–201143. Fakt, iż powyższe plany ruchu zostały nielegalnie zaopiniowane zarówno przez Prezydenta Bytomia jak i zatwierdzone przez Dyrektora OUG w Gliwicach nie może tłumaczyć nielegalnych zapisów w nim zawartych, tj. niezgodnych z warunkami koncesji.Należy zaznaczyć, że wobec przyzwolenia obecnych władz Miasta Bytomia na prowadzenie eksploatacji z dopuszczeniem warunków eksploatacji proponowanych przez Kopalnię, ustawa Pgg w art. 16 ust. 5a dopuszczała możliwość zmiany koncesji, jednak Zarząd KW SA tego nie uczynił. [/u]W związku z powyższym, obecnie jedynym dokumentem wyznaczającym granicę legalnego działania Kopalni jest koncesja, a ta jednoznacznie wskazuje, że prowadzona eksploatacja może skutkować na terenach zabudowanych miasta maksymalnie wpływami II kategorii terenu górniczego. Prowadzenie eksploatacji przez KWK „Bobrek–Centrum” niezgodnie z warunkami posiadanej koncesji nabiera szczególnego znaczenia w świetle wydarzeń, które miały miejsce w lipcu 2011 r. w dzielnicy Bytom-Karb, kiedy to m.in. wskutek prowadzonej przez nią
eksploatacji doszło do katastrofy budowlanej. Skutkiem powyższego, z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, nastąpiła konieczność wykwaterowania części jej mieszkańców (ok. 460 osób) oraz.................


A teraz cytat oswiadczenie kopalni Centrum http://www.kwsa.pl/aktualnosci/z_zycia_ ... 4%99glowej

Zarząd Kompanii Węglowej nie zgadza się z zarzutami zawartymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli Stanowisko spółki dotyczące domniemanych naruszeń zasad koncesji na wydobywanie węgla przez kopalnie Bobrek-Centrum i Sośnica-Makoszowy zostało szczegółowo przedstawione w pismach z dnia 4 i 31.01.2012 r. skierowanych do NIK.

Wyjaśniamy, że kopalnia „Bobrek-Centrum” prowadzi działalność górniczą w złożu „Bytom III” w oparciu o koncesje z 1 września 1999 roku udzieloną przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zgodnie z przyznaną koncesją eksploatacja winna odbywać się zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami Postanowienia Prezydenta Miasta Bytomia opiniującego wniosek o udzielenie koncesji, zgodnie z którym wpływy eksploatacji na terenie zabudowanym nie przekroczą wartości II kategorii terenu górniczego, na terenie niezabudowanym wartości III, a lokalnie IV kategorii terenu górniczego.

W Postanowieniu znalazł się również zapis, że uwarunkowania w nim zawarte winne zapewnić realizację Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 października 1991 roku, zgodnie z którą dopuszcza się za zgodą Zarządu Miasta prowadzenie eksploatacji wywołującej na terenie Bytomia deformacje odpowiadające III kategorii terenu górniczego. Prezydent Bytomia kierując się uchwałą Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniował plany ruchu kopalni na lata 2006–2008 i 2009–2011, w których przedstawiono wpływy na terenach zabudowanych Miasta Bytomia odpowiadające I, II i III kategorii terenu górniczego.

Jak myslicie, kto tu rznie w gale, kto wzial kase do kieszeni a kto uchyla sie od odpowiedzialnosci lub po prostu jest dyletantem i nie powinien sprawowac urzedu prezydenta miasta?
P.S. Sprawa ostatnia, koncesja eksploatacyjna jest na 27 lat, a wiec to dopiero poczatek problemow. W tym tempie miasto Bytom zostanie calkowicie zrujnowane http://www.szkody-gornicze-bytom.pl/images/3.jpg


Czegoś tu nie rozumiem skoro kopalnia przekroczyła postanowienia koncesji to dlaczego nikt za to nie odpowiada ? a jeżeli chodzi o opinię prezydenta to dlaczego kopalnia przytacza opinię z 1991 ewidentnie bardziej dla niej korzystną skoro koncesja została wydana dopiero w 1999 . I jeszcze jedno nie żebym bronił pana K.(choć w świetle ostatnich wyborów nie wiem co lepsze stary czy nowy prezydent) ale wyraźnie jest napisane że Prezydent pozytywnie zaopiniował ruchu kopalni kierując się uchwałą Rady Miasta więc chyba grono osób które powinny być pociągnięte do odpowiedzialności się zwiększa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 21:01 #110036

Przed chwilą znowu zatrzęsło :/ . Ostatnio liczba tąpnięć się nasila...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 21:01 #110037

 • bulba7
 • bulba7 Avatar
 • Gość
 • Gość
Znowu zatrzęsło. Nie tak mocno jak ostatnio, ale to już 3 raz w tym tygodniu :zly: Jak tak dalej pójdzie to za niedługo będą konieczne kolejne odszkodowania ze strony KW.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 22:05 #110044

 • zarys
 • zarys Avatar
 • Gość
 • Gość
Trochę dziwne,ale przez 6 lat Koja tyle razy na Zawadzkiego nie "bujało" co przez 2 tygodnie Bartyli :O
Spisek jakiś "cy co"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 23:11 #110049

 • lemur
 • lemur Avatar
 • Gość
 • Gość
Jesli z powodu pogarszajacej sie sytuacji ludzie nie wyjda na ulice to predzej czy pozniej zostana tam wykwaterowani.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 23:18 #110050

 • bulba7
 • bulba7 Avatar
 • Gość
 • Gość
Tak a propos naszych szkód górniczych. Dzisiaj w Warszawie zapadła się droga i część chodnika przy okazji budowy metra. Ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków z uwagi na możliwość ich uszkodzenia. Jak oglądałem materiał w tv to scenariusz niemal identyczny do tego z Karbia. Jeden z ekspertów mówił, o możliwości pojawienia się pęknięć na budynkach...
Tam to jest jednak jednostkowy przypadek, taka ciekawostka, a u nas niemal codzienność od kilkudziesięciu lat.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 23:31 #110052

 • miras
 • miras Avatar
 • Gość
 • Gość

Dzisiaj w Warszawie zapadła się droga i część chodnika

I wszystkie telewizję trąbią o tym, budynek odchylił się o kilkanaście milimetrów i tragedia niech przyjadą do Bytomia i zobaczą tyle że w Warszawce nikt tragedii w Bytomiu nie widzi no bo tak musi być, węgiel ważniejszy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/05 23:32 #110053

bulba7 napisał: Tam to jest jednak jednostkowy przypadek, taka ciekawostka, a u nas niemal codzienność od kilkudziesięciu lat.

I jak zwykle byle pierdnięcie w Warszawie powoduje ekscytację głównych mediów i dogłębne analizowanie tematu, a podobny, ale wieloletni problem na prowincji (czyt. Bytomiu) mają daleko gdzieś... Ach ta stolica...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/06 04:48 #110058

 • duVitt
 • duVitt Avatar
 • Gość
 • Gość

teo74 napisał: Czegoś tu nie rozumiem skoro kopalnia przekroczyła postanowienia koncesji to dlaczego nikt za to nie odpowiada ? a jeżeli chodzi o opinię prezydenta to dlaczego kopalnia przytacza opinię z 1991 ewidentnie bardziej dla niej korzystną skoro koncesja została wydana dopiero w 1999 . I jeszcze jedno nie żebym bronił pana K.(choć w świetle ostatnich wyborów nie wiem co lepsze stary czy nowy prezydent) ale wyraźnie jest napisane że Prezydent pozytywnie zaopiniował ruchu kopalni kierując się uchwałą Rady Miasta więc chyba grono osób które powinny być pociągnięte do odpowiedzialności się zwiększa

Kompania Wegla jak zwykle mataczy, zaslaniajac sie belkotem prawniczym aby nikt tego nie zrozumial. Kopalnia przekroczyla uprawnienia koncesyjne z 1999 roku zapisujac w swoim planie ruchu odksztalcenia kat III pod miastem Bytom. To wlasnie udowodnik NIK, a OUG Gliwice razem z Prezydentem Miasta Bytom zezwolili na prowadzenie eksploatacji a wiedzieli o skali zniszczen bo taki byl plan ruchu kopalni. To jest linia oborny kopalni, ze ktos przymrozyl oko na nielegalne praktyki a im sie wydaje ze jest to legalizacja tych praktyk. Mozna takie stwierdzenie skwitowac slowami ks Tischnera "goowno prawda". Gdzie jest prokurator i dlaczego nikt tej licencji nie zawiesi na kolek??? Wiekszosc budynkow na powierzchni to struktury najwyzej odporne do kat II-ej deformacji terenu, dlatego tez byla opcja w koncecji ze moze to byc III kat ale pod terenem niezabudowanym Bytomia. A tak na dobra sprawe, "deformacje nieciagle" te widziane w Karbiu sa zaliczane do kat........ V-ej. Wiec tu juz niezle przeholowano.
No coz, adwokaci bytomscy spia, jak zwykle. Wezscie sie panowie do roboty, dowod juz przeprowadzony i podparto powaznym orzecznictwem centralnego urzedu Panstwa Polskiego. Wystarczy tylko skarzyc z powodztwa zbiorowego w sadach administracyjnych o wszelkie zniszczenie w Bytomiu. Mozna skarzyc nie tylko Kompanie Weglowa, byle samorzady i prezydentow od Wojcika poczawszy do Koja, ale takze OUG w Gliwicach i jego szefow. Gornicy niech wy....ja z Bytomia ryc gdzie indziej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/06 11:14 #110066

 • marew
 • marew Avatar
 • Gość
 • Gość

duVitt napisał:

teo74 napisał: Czegoś tu nie rozumiem skoro kopalnia przekroczyła postanowienia koncesji to dlaczego nikt za to nie odpowiada ? a jeżeli chodzi o opinię prezydenta to dlaczego kopalnia przytacza opinię z 1991 ewidentnie bardziej dla niej korzystną skoro koncesja została wydana dopiero w 1999 . I jeszcze jedno nie żebym bronił pana K.(choć w świetle ostatnich wyborów nie wiem co lepsze stary czy nowy prezydent) ale wyraźnie jest napisane że Prezydent pozytywnie zaopiniował ruchu kopalni kierując się uchwałą Rady Miasta więc chyba grono osób które powinny być pociągnięte do odpowiedzialności się zwiększa

Kompania Wegla jak zwykle mataczy, zaslaniajac sie belkotem prawniczym aby nikt tego nie zrozumial. Kopalnia przekroczyla uprawnienia koncesyjne z 1999 roku zapisujac w swoim planie ruchu odksztalcenia kat III pod miastem Bytom. To wlasnie udowodnik NIK, a OUG Gliwice razem z Prezydentem Miasta Bytom zezwolili na prowadzenie eksploatacji a wiedzieli o skali zniszczen bo taki byl plan ruchu kopalni. To jest linia oborny kopalni, ze ktos przymrozyl oko na nielegalne praktyki a im sie wydaje ze jest to legalizacja tych praktyk. Mozna takie stwierdzenie skwitowac slowami ks Tischnera "goowno prawda". Gdzie jest prokurator i dlaczego nikt tej licencji nie zawiesi na kolek??? Wiekszosc budynkow na powierzchni to struktury najwyzej odporne do kat II-ej deformacji terenu, dlatego tez byla opcja w koncecji ze moze to byc III kat ale pod terenem niezabudowanym Bytomia. A tak na dobra sprawe, "deformacje nieciagle" te widziane w Karbiu sa zaliczane do kat........ V-ej. Wiec tu juz niezle przeholowano.
No coz, adwokaci bytomscy spia, jak zwykle. Wezscie sie panowie do roboty, dowod juz przeprowadzony i podparto powaznym orzecznictwem centralnego urzedu Panstwa Polskiego. Wystarczy tylko skarzyc z powodztwa zbiorowego w sadach administracyjnych o wszelkie zniszczenie w Bytomiu. Mozna skarzyc nie tylko Kompanie Weglowa, byle samorzady i prezydentow od Wojcika poczawszy do Koja, ale takze OUG w Gliwicach i jego szefow. Gornicy niech wy....ja z Bytomia ryc gdzie indziej.


Powiedz im to w twarz
Górników zostaw w spokoju, oni wykonują swoją pracę.
Tak samo jakbyś pracowników firmy produkujących broń obwiniał za to że tą bronią się zabijają

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/06 11:37 #110068

Cóż, im głośniej mówi się o zamknięciu kopalni w Bytomiu, tym szybciej i "efektowniej" pracuje. Podobnie było w Rudzie Śląskiej - gdy zaczynano tworzyć filar ochronny pod A4, na szybko pod tym filarem jeździły ściany by móc wybrać jeszcze zalegający tam węgiel. Gdy parę lat później za węzłem na Wirku na A4 pojawiła się spora hopka - KW oczywiście do niczego się nie przyznawała, bo przecież to filar ochronny, tam nie fedrowali.

To samo mamy tutaj - padnie pomysł zamknięcia kopalni do 2015 roku - do 2015 wybiorą cały tamtejszy węgiel tak, że na tym nie stracą, a szkody wystąpią niewyobrażalne. Kopalnia to błogosławieństwo Bytomia, ale nie w czasach bezwzględnego kapitalizmu. Tutaj panuje zasada "Pier.ol zdrowie, pier.ol życie, najważniejsze wydobycie!". Kiedyś uznaliśmy, że "plan Budryka" i wybieranie węgla spod centrum przez kopalnie Szombierki i Dymitrow to była zbrodnia. Gdyby nie to, Szombierki powinny zostać zamknięte wiele lat wcześniej, ze względu na wyeksploatowanie złóż. Z tym, że centrum jakoś się nie zawaliło mimo, że budynki są tam bardzo stare, tąpnięcia też były kilka razy mocniejsze niż dziś, a eksploatacja złóż kilka razy większa. Dlaczego? Po pierwsze domy były na bieżąco ankrowane, remontowane, w ten czy inny sposób wzmacniane, po drugie plan Budryka zakładał równą szybkość posuwu ścian, tak, że front eksploatacji posuwał się jednostajnie, przez co osiadanie gruntu było mniej więcej równomierne. A dzisiaj? W okolicy obwodnicy praktycznie krzyżują się trzy ściany, grunt osiada jak chce i mamy co mamy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Tąpnięcia w Bytomiu 2012/10/06 12:15 #110071

 • teo74
 • teo74 Avatar
 • Gość
 • Gość

mlk2 napisał: Cóż, im głośniej mówi się o zamknięciu kopalni w Bytomiu, tym szybciej i "efektowniej" pracuje. Podobnie było w Rudzie Śląskiej - gdy zaczynano tworzyć filar ochronny pod A4, na szybko pod tym filarem jeździły ściany by móc wybrać jeszcze zalegający tam węgiel. Gdy parę lat później za węzłem na Wirku na A4 pojawiła się spora hopka - KW oczywiście do niczego się nie przyznawała, bo przecież to filar ochronny, tam nie fedrowali.

To samo mamy tutaj - padnie pomysł zamknięcia kopalni do 2015 roku - do 2015 wybiorą cały tamtejszy węgiel tak, że na tym nie stracą, a szkody wystąpią niewyobrażalne..... A dzisiaj? W okolicy obwodnicy praktycznie krzyżują się trzy ściany, grunt osiada jak chce i mamy co mamy.


Dlatego napisałem we wcześniejszym poście że nie chodzi o zamknięcie kopalni tylko o to żeby zmusić ją do przestrzegania prawa i wydobywania węgla w sposób jak najbardziej bezpieczny .Tym bardziej że są podstawy do tego np . raport NIK

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.