Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Ceny wody w Bytomiu

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/02 15:22 #89606

 • sigma
 • sigma Avatar
 • Gość
 • Gość
Przykro mi to stwierdzić, ale większość z tego to tu wypisujecie to są BZDURY!!! Kompletnie nie rozumiecie tego o co "biega" w tej uchwale...
A to skąd ona się wzięła? No cóż, trzeba by się cofnąć w czasie o kilka lat i zapytać po co Gmina Bytom przekazała deszczówkę do BPK??? Ale to Henk powinien pamiętać??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/02 19:45 #89654

sigma napisał: Przykro mi to stwierdzić, ale większość z tego to tu wypisujecie to są BZDURY!!! Kompletnie nie rozumiecie tego o co "biega" w tej uchwale...

Skoro Ty rozumiesz i wiesz o co biega to nas oświeć.
Tylko proszę o merytoryczną wypowiedź bo powyższa nic nie wnosi do tematu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/02 20:35 #89660

 • sigma
 • sigma Avatar
 • Gość
 • Gość
Po lekturze uchwały, dla mnie sytuacja przedstawia się tak: wielkość powierzchni utwardzonych danej działki mnoży się przez współczynnik spływu (0.9 dla pow. szczelnych jak asfalt i 0,6 dla częściowo przepuszczalnych jak kostka czy płytka chodnikowa) - uzyskamy powierzchnię obliczeniową (w m2) następnie mnożymy ją przez opad średnioroczny (w m3/m2) i uzyskujemy ilość ścieków, które przemnożone przez stawkę taryfy da kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić. I tyle co do obliczeń (w dużym skrócie)
Co do zasadności i "tła politycznego" sprawy wypowiadać się nie będę.
Powiem tylko tyle, że przekazanie kanalizacji deszczowej na własność BPK musiało wcześniej czy później doprowadzić do takiej sytuacji - jako spółka z o.o. musi płacić podatek od posiadanego majątku (pomimo że w 100% należy do gminy), poza tym sieci należy utrzymywać w odpowiednim stanie tech. co też kosztuje - a gmina nie pokrywała tych koszów. Dodatkowo powstało ostatnio dużo nowych odcinków sieci - więc koszty wzrosły itd. itp. Tak czy inaczej głównym płatnikiem będzie i tak gmina! I tu się zgadzam z Henkiem, że już dawno należało sformalizować ta kwestię w postaci taryfy, uniknięto by niejasnych dla ogółu dofinansowań (czy jak to jest nazywane)!!!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/07 19:26 #90246

Jaki piękny PiaR na stronie UM:
Artykuł dotyczący podatku od wód opadowych nosi tytuł By nie zalewało piwnic.

Realizowany ze środków UE projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” przyniósł efekty – Bytom znajduje się w czołówce miast o najmniejszym wskaźniku strat wody, zmniejszyła się liczba awarii i poprawiła jakość wody. Dlaczego w takim razie podczas opadów deszczu coraz częściej woda zalewa nam piwnice? – pytają bytomianie. Bo w bardzo złym stanie technicznym jest sieć kanalizacji deszczowej. Podobnie jest w wielu miastach w Polsce, dlatego też wiele z nich zdecydowało się na wprowadzenie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne także złożyło wniosek dotyczący wprowadzenia w mieście opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

W 2006 roku gmina przekazała na majątek BPK sieć kanalizacji deszczowej oraz wszelkie obowiązki związane z jej utrzymaniem. Przekazana sieć w wielu miejscach jest niedrożna, co utrudnia prawidłowe odbieranie wód opadowych, w związku z czym podczas opadów deszczu woda zalewa wiele piwnic i garaży.

Żeby doprowadzić ją do właściwego stanu technicznego, potrzeba dużych nakładów finansowych, a BPK nie ma środków na eksploatację deszczowej sieci. Do tej pory wydatki związane z zarządzaniem kanalizacją deszczową były pokrywane przez gminę, jednak nie wystarczały one na finansowanie wszystkich wydatków.

Tymczasem przed nami wiele zadań i inwestycji, które trzeba zrealizować, by przywrócić prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej, rozwiązać problem wielu zalewanych nieruchomości (odwodnienie ulicy Olimpijskiej, budowa przepompowni ścieków na ulicy Holeczków), a więc także poprawić komfort życia mieszkańców - mówi Agnieszka Klich, rzecznik prasowy BPK. Chcemy, by sieć deszczowa funkcjonowała prawidłowo, a mieszkańcy nie skarżyli się już, że ich piwnice są podtapiane. Na to potrzebujemy jednak pieniędzy. Każdy grosz pozyskany z nowej opłaty będzie przeznaczony tylko i wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i poprawą stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej. Pieniądze te nie będą przeznaczane na żadne inne wydatki.

Stawkę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oszacowano na 4,86 zł brutto za m3 wód opadowych i roztopowych na rok. Przy wyliczaniu opłaty dla każdej nieruchomości brana jest pod uwagę wielkość powierzchni utwardzonych tej nieruchomości, a więc m. in. powierzchnie zabudowane, utwardzone nawierzchnie placów i podwórek, drogi, chodniki, parkingi. To właśnie z nich spływają wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej. Metraż powierzchni dla danej nieruchomości został ustalony na podstawie danych z ortofotomapy. Przy wyliczaniu stawki bierze się pod uwagę także średnią opadów z dziesięciu ostatnich lat. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, średnia dla Bytomia wynosi 757,3 litra na m2 powierzchni.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będzie doliczana do faktury za wodę i ścieki sanitarne. Największe opłaty z tego tytułu będą wnosili zarządcy dróg i chodników, placów i parkingów. Stanowią one ponad 60% powierzchni objętych opłatą. A co z dachami? Z zarządcami bloków i kamienic będzie rozliczało się BPK. A to, w jaki sposób zarządca będzie rozliczał się z mieszkańcami, leży już w jego gestii - mówi Agnieszka Klich. Natomiast właściciele domków jednorodzinnych będą rozliczali się bezpośrednio z BPK.

Przyjmując, że statystyczne gospodarstwo domowe liczy 3,5 osoby, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będzie wynosiła: dla mieszkańca domku jednorodzinnego o powierzchni 92m2 ok. 8 zł brutto na osobę miesięcznie, dla mieszkańca domu wielorodzinnego ok. 2,49 zł brutto na osobę miesięcznie (ostateczna wielkość jednak będzie zależała od sposobu rozliczania z mieszkańcami przyjętego przez zarządcę).

Właściciele domków mogą tej opłaty uniknąć. Zachęcamy ich do gromadzenia deszczówki na swoich posesjach. Dzięki temu mogą zostać zwolnieni z opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Warto też podkreślić, że wykorzystując tę wodę do celów gospodarczych, choćby podlewania ogrodu lub mycia samochodu, zużywają mniej bieżącej wody i przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego - podsumowuje Agnieszka Klich.

Podstawą do obciążenia fakturą będzie umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, którą właściciel danej nieruchomości podpisze z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym.


Notabene Pani Klich lekko mija się z prawdą bowiem stroną umowy w budynkach wielolokalowych w których wykupiono co najmniej jedno mieszkanie będzie Wspólnota Mieszkaniowa a nie jej zarządca.

A odnośnie nowej taryfy BPK za wodę - Tyle samo za wodę, mniej za ścieki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/07 21:20 #90247

a najlepszy jest tekst kolejny, zatytułowany "woda bez zmian ścieki w dół" :D Same dobre decyzje dla mieszkańców.
ech propagandyści :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/08 10:16 #90264

"Przy wyliczaniu stawki bierze się pod uwagę także średnią opadów z dziesięciu ostatnich lat. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, średnia dla Bytomia wynosi 757,3 litra na m2 powierzchni. "


A jak ten sposób wyliczenia stawki ma się do orzeczenia sądu?:

"Sąd kasacyjny podzielił krytyczne uwagi skargi kasacyjnej dotyczące zbędnych dywagacji Sądu pierwszej instancji na temat ewentualnych możliwości ustalania ilości odprowadzanych ścieków opadowych wg danych Instytutu Meteorologicznego dotyczących ilości rocznych opadów w stosunku litra opadów na m2 powierzchni. Są to dywagacje także pozaprawne w świetle rozwiązań ustawy, która nie wspomina o takiej formie rozliczeń podobnie jak o stosowaniu jednostki powierzchni m2."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/08 12:20 #90273

Wyjścia są dwa - albo któryś z radnych podejmie działania w celu zaskarżenia uchwały w tej części albo należy mieć nadzieję że nadzór wojewody wyłapie tą wątpliwość.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/08 12:56 #90276

 • henk
 • henk Avatar
 • Gość
 • Gość

olowpb napisał: Wyjścia są dwa - albo któryś z radnych podejmie działania w celu zaskarżenia uchwały w tej części albo należy mieć nadzieję że nadzór wojewody wyłapie tą wątpliwość.

Wyjścia są trzy, a właściwie prawie nieskończona ilość.
Każdy może wystąpić do wojewody ze wskazaniem zapisów sprzecznych z prawem lub z nim niezgodnych. Do wojewody należy decyzja, czy zgodzić się z takim stanowiskiem.
Poza tym każdy, którego prawo zostało naruszone uchwałą ma możliwość zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego.
Co do przeliczenia m2 na m3, to stosują to wszystkie uchwały rad gmin, gdzie ten problem został ruszony, lub same władze to zauważyły.
Niestety stanowisko jednego sądu nie gwarantuje na samym wyjściu załatwienia sprawy na tej drodze. Nie ma w Polsce systemu prawa precedensowego. W podobnych sprawach sądy mogą orzekać różnie.
To nie znaczy, że nie należy z tych dróg skorzystać. Wprost przeciwnie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/08 14:05 #90284

henk oczywiście ze każdy ma takie prawo niemniej radny jest w trochę lepszej sytuacji bowiem ma znajomych prawników którzy obracają się w kręgach administracji samorządowej.
Poza tym skoro radny jest przedstawicielem mieszkańców - wyborców to jest to idealna sytuacja do pokazania się, do zrobienia czegoś dla miasta i zyskania na tym.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/08 14:40 #90291

 • henk
 • henk Avatar
 • Gość
 • Gość

olowpb napisał: henk oczywiście ze każdy ma takie prawo niemniej radny jest w trochę lepszej sytuacji bowiem ma znajomych prawników którzy obracają się w kręgach administracji samorządowej.
Poza tym skoro radny jest przedstawicielem mieszkańców - wyborców to jest to idealna sytuacja do pokazania się, do zrobienia czegoś dla miasta i zyskania na tym.

Toteż to zrobię.
Koniecznie !!! muszą to zrobić jednak także inne osoby (oby jak najwięcej), bo Twoje przekonanie o "lepszej sytuacji radnego" jest błędne. Interwencje radnych niejednokrotnie są oceniane z uwzględnieniem pozamerytorycznych okoliczności, np. reprezentowanej opcji (swój, nie swój).
Przykłady?
1. Dewastacja lasu Segieckiego (wielkrotna odmowa wszczęcia działań lub po prostu ich umarzanie. W ub. roku prokurator odmówił wszczęcia postępowania na wniosek radnych (!). Dopiero po kilku miesiącach, gdy wzmógł się nacisk społeczny prokurator natychmiast (?) wkroczył, a następnie w telewizji i prasie podziękował społeczeństwu za wykazana czujność :lol2: :lol2:
2. Strefa płatnego parkowania - takie prowadzenie sprawy po moich interwencjach, że wadza mogła na bieżąco porządkować to co po drodze psuto. Zrobiono tylko to, co wymusiłem udowadniając np. nieprawdę lub brak podstaw do niektórych decyzji. O zaginionych dokumentacjach nie wspominając. Jak sie połapali, że jestem upierdliwy wojewoda po drodze kilka razy, gdy nie mogłem zmusić po prostu odmawiał ingerencji.
Przykładów jest więcej.
Wierz mi, że zwykłych obywateli tak najczęściej nie traktują. Tym bardziej licznej grupy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/08 14:41 #90292

henk napisał: Niestety stanowisko jednego sądu nie gwarantuje na samym wyjściu załatwienia sprawy na tej drodze. Nie ma w Polsce systemu prawa precedensowego.


W tej sprawie są orzeczenia dwóch sądów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - oba takie same, czyli uznające uchwały w ten sposób naliczające opłaty za ścieki deszczowe za sprzeczne z przepisami ustawy.
Od tego m.in są radni opozycji ze swoją wiedzą i umiejętnościami żeby wyłapywać takie próby łamania prawa i przeciwdziałać tego rodzaju procederom.


Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/668C376D3A

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (to orzeczenie akurat jednoznacznie załatwia tę sprawę):
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/648858C0B4

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/09 20:43 #90368

 • henk
 • henk Avatar
 • Gość
 • Gość

bardoz napisał: W tej sprawie są orzeczenia dwóch sądów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - oba takie same, czyli uznające uchwały w ten sposób naliczające opłaty za ścieki deszczowe za sprzeczne z przepisami ustawy.

Dziękuję.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/10 07:56 #90377

 • sigma
 • sigma Avatar
 • Gość
 • Gość
Mała uwaga do tych wyroków: zanim zaczniecie podpierać się tymi orzeczeniami zapoznajcie się z zaskarżoną uchwałą! Poznań początkowo wprowadził m2 jako jednostkę podstawową do obliczenia należności, tak więc zaskarżona została nie tyle sama idea pobierania opłat co niezgodność jednostki miary z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...
Po tych orzeczeniach WSA i NSA w Poznaniu przemnożono m2 przez opad średnioroczny i opłaty pobierane są do dziś!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/10 10:25 #90387

W uchwale bytomskiej jest m.in. tak:

"Należności za odprowadzanie ścieków - wód opadowych i roztopowych ustalać się będzie jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości dostarczanych wód opadowych i roztopowych. Ilość wód opadowych i roztopowych w okresie rozliczeniowym ustalana będzie jako iloczyn powierzchni, z której wody
opadowe i roztopowe są odprowadzane i średniego opadu w okresie rozliczeniowym (m3/m2) liczonego jako średnia opadów z 10 ostatnich lat według danych IMiGW w Katowicach
. W roku obowiązywania taryf przyjęto średnią roczną sumę opadów wyliczoną z okresu 2001 - 2010, która wynosi 757,3 mm słupa wody, czyli 757,3 litra/m2 powierzchni"


Orzeczenie NSA, odnosząc się do dywagacji WSA (sąd niższej instancji) na temat możliwości naliczania opłat na podstawie danych IMiGW stwierdza wyraźnie że:

"Sąd kasacyjny podzielił krytyczne uwagi skargi kasacyjnej dotyczące zbędnych dywagacji Sądu pierwszej instancji na temat ewentualnych możliwości ustalania ilości odprowadzanych ścieków opadowych wg danych Instytutu Meteorologicznego dotyczących ilości rocznych opadów w stosunku litra opadów na m2 powierzchni. Są to dywagacje także pozaprawne w świetle rozwiązań ustawy, która nie wspomina o takiej formie rozliczeń podobnie jak o stosowaniu jednostki powierzchni m2."

Czyli zarówno naliczanie opłat w oparciu o dane IMiGW, jak i o jednostkę powierzchni m2 są sprzeczne z przepisami ustawy i orzeczeniem NSA.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/648858C0B4

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ceny wody w Bytomiu 2012/01/10 19:41 #90441

Tylko pytanie czy organy nadzorcze wojewody uznają nasze argumenty.
Jak sądzę wyrok NSA nie był w pełnym składzie zatem nie stanowi zasady prawnej.
Tym samym jeśli uchwała przejdzie przez wojewodę pozostaje tylko droga sądowa o ile sam wojewoda tego nie zrobi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.