Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Eksploatacja górnicza pod Bytomiem

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/03 16:24 #126976

Plan wydobycia na lata 2013-2014 pokazuje, że można oczekiwać nie tylko dalszego osiadania terenu, przez który przebiega autostrada A1, ale również problemów z wieloma budynkami znajdującymi się na tym terenie. Jeśli chodzi o autostradę wybudowaną ze środków unijnych za ponad 100 mln złotych to wątpliwe jest, aby kopalnia wypłaciła jakieś adekwatne do szkód odszkodowania - skończy się pewnie zwyczajowo już na działaniach najmniej kosztownych dla kopalni. Oczywiście nie należy spodziewać się żeby obecny prezydent Bartyla wybrany w wyborach przez lobby górnicze zrobił cokolwiek w celu ratowania miasta."Dotychczasowa eksploatacja spowodowała deformacje powierzchni terenu. Na terenie śródmieścia Bytomia powstała niecka obniżeniowa gdzie maksymalne obniżenie powstałe w okresie od 1949 roku wynosi 7,0 m i występuje na odcinku pomiędzy ulicami Powstańców Warszawskich i Piekarską. Obniżeniu powyżej 6 m uległa część Śródmieścia w obrębie ulic: Nawrota, Smolenia, Chrobrego, Kwietniewskiego i Janty. W rejonie koszar Wojska Polskiego oraz cmentarza ewangelickiego i katolickiego przy ul. Powstańców Śląskich, w ich północnej części obniżenia osiągają wartość 6,5 m. Odkształcenia poziome dla śródmieścia Bytomia zmierzone w okresie od 2002-2012 r. generalnie kształtowały się w granicach l kategorii terenu górniczego. Wpływy eksploatacji prowadzonej na Ruchu "Bobrek" obejmują dzielnicę Karb i Miechowice. Obniżenia w dzielnicy Karb osiągnęły wartości w rejonie ul. św. Marka 19 m, w rejonie ulicy Falistej, Pocztowej i Technicznej od 8,5 m do 13,5 m, a na południe od ulicy Miechowskiej w kierunku ulicy Konstytucji do 8,0 m.
Powstałe tam w okresie od 2002 do 2012 roku odkształcenia poziome zostały zakwalifikowane do III kategorii terenu górniczego, a największe wartości osiągnęły na ulicy Celnej - 8,7 mm/m. Na obszarze dzielnicy Miechowice teren obniżył się: między ulicami Wysoką, Dąbrowskiego, Hutniczą i Karbowską o 8-16 m, w rejonie ulic: Chroboka, Bluszczowej, Racjonalizatorów i Ks. Frenzla o 12-16 m, między ulicami Karbowską, Ks. Frenzla, Alberta i Warszawską o 15-19 m, w rejonie ulic Matki Ewy i Frenzla (obiekty parafii kościoła ewangelickiego) o 9-14 m, a na obszarze położonym na północ od ulicy Barlickiego o 2,5-15 m. Odkształcenia poziome osiągnęły wartości w granicach III kategorii terenu górniczego, a największe wystąpiły na ulicach Gen. Andersa, Ks. Frenzla i Chroboka. Największe obniżenia pomierzone wzdłuż autostrady A1 w rejonie dokonanej eksploatacji wynosiły 388 mm.
Zamierzenia eksploatacyjne kopalni "Bobrek - Centrum" na lata 2013-2014 obejmują w obrębie Ruchu "Centrum" 7 ścian zlokalizowanych w pokładach 510wd, 615, 620, natomiast. na Ruchu "Bobrek" 4 ściany zlokalizowane w pokładach 510wd, 503, 504wg. Dziewięć z projektowanych ścian prowadzonych będzie z zawałem stropu, a dwie tj. ściana 6 i 4 w pokładzie 510wd z podsadzką hydrauliczną.
Pod wpływem projektowanej eksploatacji w obrębie terenu chronionego śródmieścia Bytomia wystąpią deformacje I kategorii tj. obniżenia do 0,3 m, nachylenia do 1,0 mm/m, odkształcenia poziome o charakterze: ściskań do -0,6 mm/m, rozciągań do +1,5 mm/m. W rejonie autostrady A1 wystąpią deformacje na granicy 0 i I kategorii terenu górniczego. Między autostradą, a terenem chronionym przyrosty prognozowanych wskaźników deformacji osiągają wartości maksymalne w tym obniżenia 0,7 m nad eksploatacją ścianą 1a w pokładzie 620 i 1,3m nad eksploatacją ścianą 1 i 2 w pokładzie 615. Prognozowane deformacje będą więc kategorii I i II, a tylko lokalnie w rejonie ulic: Północnej, Zielonej i Słonecznej przekroczą wartości dopuszczalne dla II kategorii terenu górniczego.
W obrębie Ruchu "Bobrek" pod wpływem projektowanej eksploatacji na powierzchni wystąpią deformacje w dzielnicy Miechowice nad ścianą 4 w pokładzie 503 i ścianą 31a i 30a w pokładzie 510wd oraz na północ od dzielnicy Karb nad ścianą 2 w pokładzie 504wd. W dzielnicy Miechowice obniżenia wyniosą 2,4 m, a prognozowane deformacje będą kategorii II i III, natomiast w rejonie kościoła pod wezwaniem św. Krzyża prognozowane są deformacje II kategorii. Na północ od zabudowy dzielnicy Karb prognozowane są deformacje, kwalifikujące teren do I kategorii, przy czym odkształcenia ściskające będą do -2,2 mm/m, czyli rzędu Il kategorii, a obniżenia wyniosą do 0,7 m. W wyniku prowadzenia projektowanej eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia deformacji nieciągłych również dokonana eksploatacja złóż rud cynku ołowiu nie powinna wywołać deformacji typu zapadliskowego, jednak prawdopodobieństwa ich wystąpienia nie można wykluczyć.
Projektowana eksploatacja spowoduje wstrząsy, które na powierzchni w środkowej części obszaru Ruchu "Bobrek" ujawnią się jako drgania o początkowych wartościach III stopnia intensywności. Na pozostałym obszarze Ruchu "Bobrek" mogą wystąpić drgania w II i I stopnia intensywności. Drgania te będą nieszkodliwe dla nieuszkodzonych elementów konstrukcyjnych. W III stopniu intensywności mogą pojawić się pierwsze uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych budynków.
Ogółem w zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji znajduje się 931 obiektów kubaturowych.
Dla Ruchu "Centrum" z porównania kategorii odporności budynków z kategoriami prognozowanych deformacji podłoża wynika, że 236 obiektów ma kategorię odporności mniejszą od kategorii prognozowania terenu górniczego w tym 187 obiektów ma odporność mniejszą o jedną kategorię, 43 obiekty ma odporność mniejszą dwie kategorie, a 6 obiektów ma odporność mniejszą o trzy kategorie. Przy czym ponad 750 obiektów ma odporność wystarczającą do bezpiecznego przejęcia prognozowanych deformacji podłoża. Dla Ruchu "Bobrek" z porównania kategorii odporności budynków z kategoriami prognozowanych deformacji podłoża wynika, że 133 obiekty ma kategorię odporności mniejszą od kategorii prognozowanego .terenu górniczego w tym 85 obiektów ma odporność mniejszą o jedną kategorię, 43 obiekty ma odporność mniejszą o dwie kategorie, a 5 obiektów ma odporność mniejszą o trzy kategorie. przy czym 17 obiektów ma kategorię odporności większą od kategorii terenu górniczego, a 65 obiektów ma odporność wystarczającą do bezpiecznego przejęcia prognozowanych deformacji podłoża."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/03 16:46 #126978

To nieciekawie się zapowiada przyszłość dla obwodnicy i części starych Miechowic. :(

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/04 16:04 #127028

I można by zadać pytanie.

I co z tego?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/04 23:37 #127053

 • BK01
 • BK01 Avatar
 • Gość
 • Gość

Rafer napisał: I można by zadać pytanie.

I co z tego?


Ale z czego?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/05 01:26 #127058

 • lemur
 • lemur Avatar
 • Gość
 • Gość

BK01 napisał:

Rafer napisał: I można by zadać pytanie.

I co z tego?


Ale z czego?

Moze w sensie co to kogo zajmuje?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/06 14:56 #127130

 • Robot
 • Robot Avatar
 • Gość
 • Gość

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/06 15:27 #127131

Robot napisał: Coś się zaczyna...

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,97 ... wnych.html


Zgadza się. W ciągu najbliższych 5-10 lat światowe ceny surowców w tym węgla będą spadać, co zmusi kopalnie w Polsce do znaczącej obniżki cen węgla (inaczej import węgla spowoduje utratę rynku przez kopalnie w kraju). Obniżka cen węgla oznacza utratę rentowności przez branżę górniczą i prawdopodobną likwidację kilku kopalń. KWK Centrum jako zakład generujący coraz większe szkody górnicze na terenie Bytomia (koszty) będzie więc jedną z pierwszych do likwidacji. Możemy mieć nadzieję, że dzięki spowolnieniu gospodarki światowej (głównie Chin) problemy Bytomia skończą się całkowicie w ciągu najbliższej dekady.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/06 15:43 #127132

 • Robot
 • Robot Avatar
 • Gość
 • Gość

bardoz napisał:

Robot napisał: Coś się zaczyna...

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,97 ... wnych.html


Zgadza się. W ciągu najbliższych 5-10 lat światowe ceny surowców w tym węgla będą spadać, co zmusi kopalnie w Polsce do znaczącej obniżki cen węgla (inaczej import węgla spowoduje utratę rynku przez kopalnie w kraju). Obniżka cen węgla oznacza utratę rentowności przez branżę górniczą i prawdopodobną likwidację kilku kopalń. KWK Centrum jako zakład generujący coraz większe szkody górnicze na terenie Bytomia (koszty) będzie więc jedną z pierwszych do likwidacji. Możemy mieć nadzieję, że dzięki spowolnieniu gospodarki światowej (głównie Chin) problemy Bytomia skończą się całkowicie w ciągu najbliższej dekady.


Gorzej jeśli dla ratowania rentowności nasza kopalnia zrezygnuje z kosztotwórczych sposobów wydobycia np. podsadzka pod śródmieściem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/06 16:40 #127137

bardoz napisał:
Zgadza się. W ciągu najbliższych 5-10 lat światowe ceny surowców w tym węgla będą spadać

A jaki za 10 lat będzie WIG 20?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/06 18:34 #127143

 • T_BTM
 • T_BTM Avatar
 • Gość
 • Gość

bardoz napisał:

Robot napisał: Możemy mieć nadzieję, że dzięki spowolnieniu gospodarki światowej (głównie Chin) problemy Bytomia skończą się całkowicie w ciągu najbliższej dekady.Dobre :D :brawo2: :yeah: :yes: Czyli kopalnia to jedyny problem Bytomia? Zamknąć i po problemie:D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/07 11:41 #127178

 • BK01
 • BK01 Avatar
 • Gość
 • Gość

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/07 13:14 #127179

BK01 napisał: katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,13860419.html


"Madej przekonuje, że obecne uszkodzenia to drobnostki. - Z dużej chmury mały deszcz. To nie są poważne sprawy i nie będą wymagały dużych nakładów finansowych."

No jasne, kopalnia sypnie kilkoma groszami, kupi się parę worków cementu, trawę pomaluje się na zielono i wcale nie trzeba dużych nakładów finansowych. A wystarczyłoby żeby rzeczywiście władze wykazały się stanowczością i poinformowały Komisję Europejską o tym, co kopalnia wyprawia z unijnymi inwestycjami, a już unijni urzędnicy zadbaliby o to, żeby na małych nakładach finansowych się nie skończyło.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/07 14:03 #127184

 • Lacoste_
 • Lacoste_ Avatar
 • Gość
 • Gość

BK01 napisał: katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,13860419.html


Przedstawiciele kopalni ripostowali, że na budowę przekazali 6,5 mln zł i za te pieniądze konstrukcja drogi miała zostać wzmocniona i zabezpieczona przed skutkami fedrowania. Argumentowali też, że skoro na nawierzchni pojawiły się garby, to miasto nie powinno odbierać inwestycji. Koniec końców garby w ramach gwarancji wyrównał wykonawca.

tego już nie przytoczycie ?znów powinien wykonawca wykonać naprawę.Czemu?bo spartolił robotę.
ILE GMINA W TYM ROKU I UBIEGŁYM DOSTAŁA PIENIĘDZY Z KWK?! I NA JAKIE KONKRETNE REMONTY ZOSTĄŁY TE PIENIĄDZE WYDANE?!!!!!zna ktoś odpowiedź?
Jak czytam że urzędnicy przeszli się po Bytomiu i zinwentyralizowali budynki - stworzyli jakąs liste budynków do wyburzenia(i na co czekają?z tym wyburzeniem)to nie wiem czy się śmiać czy płakać.Oni powinni wiedzieć o każdym pękniętym gzymsie w tych domach!!!a oni się przeszli,normalnie parodia.Co oni robili przez x lat swojej pracy? Musiała się wydarzyć tragedia(zawaliły się budynki) by ruszyli te swoje 4 litery w miasto? Który chociażby namniejszy chlewik został w tamtym roku przez ZBM BPM czy BM w tamtym roku przygotowany na eksploatacje górniczą,wyremontowany?Zabezpieczony, wyprostowany ?ZNa ktoś odpowiedź?Gdzie stare Miechowice a może Witczaka? W niektórych domach to nawet drzwi od niemca nie zostały wymienione,nie mówie już o lampach czy pionach.Wy tego nie widziecie?W niemczech zagłębiu Ruhry każde wydane euro uzyskane z kopalni sprawdzane jest 5 razy czy prawidłowo.Nowe budynki (projekty) muszą przejśc komisję architektoniczną czy dobrze zostały zabezpieczone przed szkodami górniczymi.A u nas co?Wolna Amerykanka,tutaj widzę cały dramat Bytomia i innych miast GŚ.Swoją drogą jestem ciekaw jak budynek TBS przy Hutniczej zostął zabezpieczony wkońcu to nowy dom.W Zagłębiu Ruhry nie brak nowych inwestycji, przedsięwzieć inwestorów.
ps.Niemcy fedrują do 2018r.

Zagłębie Ruhry należy do najgęściej zasiedlonych regionów w całych Niemczech. Ludzie nadal chętnie się tu osiedlają, kupują nieruchomości, rozpoczynają działalność gospodarczą.Ci, którzy decydują się na budowę nowych domów, są zobowiązani do przedstawienia w urzędzie gminy planu architektonicznego, uwzględniającego odpowiednie zabezpieczenia przeciw wpływom eksploatacji górniczej. Po uzyskaniu zgody na budowę trzeba okazać ją w odpowiednim dziale RAG. Za dodatkowe koszty związane z nadstandardową budową zapłaci węglowy koncern.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/07 15:02 #127186

Lacoste_ napisał: Przedstawiciele kopalni ripostowali, że na budowę przekazali 6,5 mln zł i za te pieniądze konstrukcja drogi miała zostać wzmocniona i zabezpieczona przed skutkami fedrowania. Argumentowali też, że skoro na nawierzchni pojawiły się garby, to miasto nie powinno odbierać inwestycji. Koniec końców garby w ramach gwarancji wyrównał wykonawca.

6,5 mln zł przy 135 mln zł, ile kosztowała obwodnica, to jakaś śmieszna drobnica. Nie sądzę, żeby tak mała kwota pokryła rzeczywiste koszty zabezpieczenia drogi. A garby - jak dobrze pamiętam - pojawiły się po otwarciu obwodnicy, czyli po odebraniu trasy przez gminę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Eksploatacja górnicza pod Bytomiem 2013/05/07 15:20 #127190

 • Lacoste_
 • Lacoste_ Avatar
 • Gość
 • Gość
118 mln.A ile wg. ciebie to zabezpieczenie ma kosztować?Jesteś projektantem.Czyli co ta obwodnica nie została zabezpieczona przed szkodami?Jak bodajże w tym samym czasie p.Koj uzgodnił Plan Ruchu Kopalni w tym miejscu.To co najpierw dajemy zgodę na fedrunek budujemy byle co a potem wymagamy naprawy szkody.To tak jakbym pozwolił wyciąć drzewa w swoim ogródku a potem bym miał pretensje że nie mam owoców ten "ktoś " by się zlitował i mi troszkę tych owoców dowoził w ramach "szkody" którą mi wyrządził ja bym mógł na tych owocach przeżyć ale wolałem kombinować i te owoce sprzedawać kombinować aż moje dzieci by z głodu umarły... :luzak:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.