Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMAT: Historia Łagiewnik

Historia Łagiewnik 2010/08/26 16:35 #50342

rustupl napisał: no i git ;]
nie nasuwają ci się żadne pytania po lektórze ?


ehhh lekturze...ten wyraz Ci się musiał podświetlić przy wpisaniu go w okienku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/26 16:38 #50343

 • rustupl
 • rustupl Avatar
 • Gość
 • Gość
wstyd :( głupio mi i przepraszam oraz poprawiam.
znów OT: niestety ale mi podświetlają się wszystkie wyrazy nie wiedzieć czemu. Korzystam z opery

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/26 16:43 #50344

 • vanstypeks
 • vanstypeks Avatar
 • Gość
 • Gość

2000patryk2000 napisał: mam pytanie co do tego parku Zieleniec,gdzie on był(jest)

W Łagiewnikach jest tylko jeden park, tzn obecnych Łagiewnikach.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/26 16:44 #50345

 • 2000patryk2000
 • 2000patryk2000 Avatar Autor
 • Gość
 • Gość

vanstypeks napisał: W Łagiewnikach jest tylko jeden park, tzn obecnych Łagiewnikach


Dzięki za odpowiedź

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/26 16:49 #50346

 • vanstypeks
 • vanstypeks Avatar
 • Gość
 • Gość
Dodam, że w Łagiewnikach istnieje jeszcze jedyny w naszym regionie kowal.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/27 10:22 #50411

2000patryk2000 napisał: parku Zieleniec

prawdopodobnie amendy :)

2000patryk2000 napisał: W 1868 roku Królewska Huta uzyskała prawa miejskie

:O Mnie to zastanawia, która to dzielnica.

2000patryk2000 napisał: W tym czasie na jej terenie znajdowały się dwie szkoły, poczta, szpital, kościół ewangelicki Elżbiety oraz kościół św. Barbary

bo nie wiem gdzie takie cos by się mogło znajdować.

Nie znam swojej byłej dzielnicy :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/27 12:37 #50436

Królewska Huta to dzisiejszy Chorzów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/28 15:25 #50642

 • 2000patryk2000
 • 2000patryk2000 Avatar Autor
 • Gość
 • Gość
Ato historia szkoły podstaowowej nr 28 w Bytomiu-łagiewnikach z tej strony http://www.szkola28.bytom.pl/historia.html

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BYTOMIU
Prawie sto lat od wprowadzenia przez władze pruskie ogólnego obowiązku szkolnego, Łagiewniki nie miały jeszcze własnej szkoły. Dopiero w 1844 roku - 25 listopada starosta bytomski von Tchieschowitz zwołuje zebranie w sprawie jej budowy. Ze strony Łagiewnik w rozmowach uczestniczą: Mikołaj Nitta, Michał Ferdyn, Jan Dworaczek i Walek Schweinoch. Delegaci są niepiśmienni i w dokumentach zamiast podpisów stawiają krzyżyki. W siedem lat po wspomnianym spotkaniu starosta wydaje stosowne zarządzenie. 10 listopada 1856 r., w obszarze kolonii górnołagiewnickich (przy kościele św. Barbary, na terenie obecnego Chorzowa) zostaje otwarta placówka z 4 nauczycielami. W 1858 r. zbudowano tu kolejną szkołę o 2 nauczycielach. Niestety, dzieci z obecnych Łagiewnik muszą pokonywać do kolonii długą i uciążliwą drogę.

W 1856 r. ks. Józef Szafranek, proboszcz bytomski i rewizor szkolny w jednej osobie, zarzuca zarządowi cynkowni MarienswĂźnsch HĂźtte (obecny teren Huty Zygmunt), że nie dba o edukację dzieci swoich pracowników. Właściciel zakładu Franz von Thiele-Winkler odpierając zarzuty proboszcza tłumaczy się m.in. brakiem odpowiedniego lokalu, a poza tym stwierdza, że dobrze wie o nie dopilnowaniu obowiązków przez rodziców, ale nie jest to sprawa jego lecz nadzoru szkolnego. Zarząd cynkowni natomiast jest gotowy partycypować w kosztach, o ile gmina zdecyduje się na wybudowanie szkoły i przyjęcie do niej dzieci z terenów dworskich (hutniczych) w Łagiewnikach.

Powstaje wreszcie, w 1874 r., nowy budynek szkolny w centrum Łagiewnik, dający początek pierwszej siedzibie szkoły nr 28. Naukę rozpoczyna w nim 150 dzieci umieszczonych w dwóch klasach pod opieką dwóch nauczycieli.
Przy stale wzrastającej liczbie uczniów szybko staje się on zbyt ciasny. 18 lutego 1879 roku oddano do użytku nowy, obszerniejszy gmach mieszczący 940 dzieci w 10 oddziałach, a w 1891 r. następuje dalsza jego rozbudowa. Starą szkołę przeznaczono na kaplicę. Od 1879 do 1886 roku odprawiano w niej raz w tygodniu nabożeństwa.
W latach 1886 - 1990 Przewodniczącym Rady Szkolnej jest pan Pistora.
W 1896 r., po wprowadzeniu rozporządzenia Królewskiego Rządu w Opolu, kierownik szkoły zostaje z urzędu mianowany na Przewodniczącego Zarządu Szkoły. Tą nową funkcję obejmuje Filip Drischel. W 1900 r. na stanowisko rektora (kierownika szkoły) powołano Ignacego Bednara (nauczyciela z Lipin). W 1901 roku szkoła liczy już 18 klas z 1284 uczniami.Na przełomie XIX i XX wieku powstają w Łagiewnikach kolejne placówki edukacyjne. Trzy z nich usytuowane są u zbiegu ulic Świętochłowickiej i Ludowej, czwarta znajduje się na Kolonii Zygmunt.
W 1917 roku uczęszcza do nich ogółem 2366 dzieci uczących się w 39 klasach o 41 nauczycielach.
W 1936 roku szkoła I (Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. Świętochłowickiej 10, dawna Mickiewicza) liczy 547 dzieci, szkoła II (Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Świętochłowicka 12) - 584, szkoła III (Szkoła Podstawowa nr 27 na Kolonii Zygmunt) - 306 i szkoła IV (Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Świętochłowicka 8) - 392.

W Aktach Gminy Łagiewniki znajdujemy protokoły posiedzeń Rady Gminy poświęconych planowaniu rozbudowy i remontów szkół. Tak np. w 1909 r. zarząd podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w banku tarnogórskim w wysokości 45 000 marek (na 4,5 %) na budowę 14 klasowej szkoły w Łagiewnikach. W 1930 r. natomiast ustalano podział subwencji Wydziału Oświecenia Publicznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - w wysokości 120 000 zł, na remont trzech szkół w centrum dzielnicy. Kosztorys remontu "starej" szkoły (28) opiewa np. na kwotę 25 400 zł.

Do I wojny światowej uczono w szkole po niemiecku. W latach sześćdziesiątych XX stulecia (jak zapisano w kronice szkolnej) starsze pokolenie pamiętało jeszcze represje stosowane przez nauczycieli wobec dzieci używających polskiej mowy. Sytuacja zmieniła się, gdy 26 czerwca 1922 roku Łagiewniki przyłączono do Polski. Gmina znalazła się w granicach naszego kraju i lekcje odbywały się w ojczystym języku.

W okresie II wojny światowej budynek szkoły 28 zostaje zajęty przez cywilną administrację niemiecką. Znajdują się w nim: biura, urząd wyżywienia, urząd pracy i składnice towarowe. Akta i sprzęt szkolny zostają doszczętnie zniszczone. Stanowi to olbrzymią przeszkodę przy uruchamianiu placówki po wojnie. Fakt ten utrudnia również, po latach, dokładniejsze odtworzenie jej historii.

Mimo trudności, szkoła pod kierownictwem Franciszka Jezuita rusza punktualnie 1 września 1945 roku. Niezbędny sprzęt zdobywają pracownicy we własnym zakresie. Wydatki pokrywa gmina. Drewno na ławki i meble zostaje zakupione w lasach pszczyńskich, następnie dostarczone do przetarcia w tartaku w Bieruniu Nowym i przewiezione ciągnikiem pożyczonym od Gminy w Rudzie Śląskiej do Łagiewnik. Sprzęt wykonują stolarze łagiewniccy: Kabus i Cwojdziński.

W pierwszym, powojennym roku szkoła przyjmuje Nr 4 i podlega Inspektorowi Szkolnemu w Katowicach. Liczy wówczas pięć klas. W roku szkolnym 1946/47 przybywa klasa szósta. W tymże roku, w trakcie obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki przyjmuje patronat jego imienia.

Szkoła po wojnie bierze udział w akcji zwalczania analfabetyzmu. Nauczyciele organizują siedem kursów wieczorowych dla dorosłych mieszkańców dzielnicy.

Do 1951 roku Łagiewniki Śląskie pozostają gminą. Po przyłączeniu ich 17 marca 1951 roku do Bytomia jako dzielnicy 9, placówka otrzymuje nazwę "Szkoła Podstawowa nr 28 im. Tadeusza Kościuszki w Bytomiu". Jej rejon obejmuje wówczas ulice: Romanowskiego, Palińskiego, Krzyżową, Jałowcową, Lelewela, Zielińskiego, część Miczurina (A. Krajowej) i Ormowców (św. Cyryla i Metodego).

W latach 40-tych i 50-tych absolwenci przeważnie kontynuują naukę w szkołach zawodowych, zwłaszcza w przyzakładowej szkole Huty Zygmunt, zasilając szeregi pracowników wiodącego zakładu lub w podobnych zakładach górniczych. Tylko nieliczni wybierają kierunki ogólnokształcące.

W czasie piętnastolecia powojennego przeprowadzone są dwa remonty budynku: w 1952 r. - pokrycie dachu eternitem, a w 1959 - kotwienie.
W opisywanym okresie, do wyróżniających się nauczycieli, należy m.in. Stanisława Bulanda. W Głosie Nauczycielskim z 18 listopada 1962 r. czytamy, że przepracowała w zawodzie 50 lat wnosząc szczególne zasługi, w okresie okupacji, w organizowanie tajnego nauczania.

W roku 1960 siedmioklasowa szkoła liczy 443 uczniów. Po przejściu na emeryturę Franciszka Jezuita jej nowym kierownikiem zostaje Franciszek Semczuk. Pełni tą funkcję do 1970 r. Jeszcze w czasie trwania jego kadencji, na stanowisko kierownicze zostaje powołana Irena Kaleńska, której zdaniem jest zorganizowanie szkoły w nowej siedzibie "tysiąclatki".W styczniu 1971 r. stara szkoła ulega całkowitej likwidacji. Dzieci i nauczyciele przechodzą do budynku przy ul. Miczurina 40 (dzisiaj Armii Krajowej). Stary budynek przejmuje biuro projektowe "PRODLEW".
Otwarcie szkoły następuje 17 maja 1971 r. Uroczystość uświetniają dostojni goście z członkiem Rady Państwa przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Generałem Jerzym Ziętkiem.
Szkoła otrzymuje imię "25-lecia Polski Ludowej" i sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy Hutę Zygmunt.
Irena Kaleńska funkcję dyrektora pełni do roku 1974. W latach 1974 - 1977 placówką kieruje Barbara Nieradzik. Obie dyrektorki są nauczycielkami starej szkoły 28.W roku 1972 następuje likwidacja Szkoły Podstawowej nr 25. Uczniowie i nauczyciele przenoszą się na ul. Miczurina, a na ich miejsce przechodzi obecny Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Podobny los spotyka w 1977 roku Szkołę Podstawową nr 26. Po przyłączeniu do SP 28, w jej budynku kontynuuje działalność Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dziewcząt, przeniesiony z ulicy Strzelców Bytomskich.

W roku szkolnym 1977/78 do Szkoły Podstawowej nr 28 uczęszcza 622 uczniów z terenu prawie całych Łagiewnik. Prawie, gdyż funkcjonuje jeszcze wówczas Szkoła Podstawowa nr 27 na Kolonii Zygmunt.
Dyrektorem jedynej teraz w centrum dzielnicy "podstawówki", zostaje prowadząca do tej pory szkołę nr 26 Elżbieta Nowak. Funkcję pełni do roku 1991. W tym czasie zostaje przeprowadzonych kilka remontów, w których partycypuje przede wszystkim zakład opiekuńczy - Huta Zygmunt (płyty lastrykowe i malowanie ścian na korytarzach, wymiana parkietu na sali gimnastycznej, nowe meble i wyposażenie sal lekcyjnych).
Od 1 września 1991 r. do chwili obecnej dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 28 jest Danuta Zemela, mieszkanka Łagiewnik, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 26.W latach 1971 - 1999 liczba uczniów podlega zmianom spowodowanym różnymi czynnikami. Największą liczbę dzieci, wynoszącą 956, odnotowano w 1988 r. W latach 1983 - 1991 waha się ona w granicach ośmiuset. Obwód szkoły obejmuje prawie całą dzielnicę oprócz niewielkiej Kolonii Zygmunt. Pod koniec lat osiemdziesiątych odnotowano pewien spadek liczby dzieci spowodowany masowymi wyjazdami rodzin do Niemiec. Corocznie wymeldowywano, z tego powodu, ok. 10 - 15 uczniów.
W 1992 stary budynek SP 27 zostaje zlikwidowany. Dzieci i nauczyciele przenoszą się z kolonii na miejsce Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na ul. Świętochłowicką do dawnej siedziby SP 26. Obwód szkolny podzielono na dwie części. Rejon szkoły 28 obejmuje teraz ulice: Adamka, Armii Krajowej, Prostą, Lelewela, Jałowcową, Krzyżową, osiedle domków jednorodzinnych graniczące z Chorzowem, parzyste numery ulicy św. Cyryla i Metodego. Ulice sąsiadujące z ul. Świętochłowicką i Kolonię Zygmunt obejmuje SP 27. Liczba uczniów spada do 650. Od momentu wprowadzenia reformy szkoła liczy przeciętnie 560 - 570 dzieci. Obecnie (dane z 2003 r.) jest ich dokładnie 565. Szkoła zatrudnia 39 nauczycieli. Za rok (w 2004 r.) będzie to znów, jak przed 130 laty, jedyna szkoła podstawowa w dzielnicy. Po odejściu ostatniej, szóstej klasy z SP 27 przy zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, zespół przekształci się w samodzielne gimnazjum.

Obchody jubileuszu powstania szkoły w jej obecnej siedzibie, zorganizowane z rozmachem w 2002 r. dostarczyły okazji do podsumowania jej 30-letniej działalności.
W trakcie dwudniowej uroczystości przez budynek przewinęło się wielu absolwentów łącznie z gośćmi z zagranicy. Dawni uczniowie szkoły to obecnie przedstawiciele różnych profesji: lekarze, nauczyciele (w tym i w SP 28), właściciele firm oraz pracownicy zakładów usługowych i przemysłowych. Wspominano m.in. sukcesy szkoły. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych chór i zespół wokalny, pod kierunkiem najpierw Lidii Byczek później Alicji Niepoń, zdobywały pierwsze miejsca w miejskim i wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Sportowcy, trenowani m.in. przez Leszka Babisza, triumfowali w zawodach lekkoatletycznych, piłki siatkowej i pływackich. Uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach: geograficznej, biologicznej, wiedzy o województwie katowickim, języka rosyjskiego w "eskulapiadzie". Wysokie lokaty uczestników (w I dziesiątce eliminacji miejskich, rejonowych i wojewódzkich) to zasługa przede wszystkim, dziś już przeważnie emerytowanych, nauczycieli. Szczególnie zasłużyli się dla szkoły: Urszula Gębka i Stanisław Bartosiak - nauczyciele geografii, Krystyna Kupiec - biolog, Pelagia Wiśniewska i Maria Kordowisko - nauczycielki fizyki i chemii, Agnieszka Grajcar i Anna Kraus - historyczki, Teresa Janicka - wicedyrektor i nauczycielka języka rosyjskiego oraz późniejszy dyrektor SP nr 18 - Wiesława Tecl. Do wspominanych do dzisiaj pedagogów należą ponadto: Lucja Izydorczyk i Barbara Tworeszczuk - polonistki, matematyk - Teresa Rodak, długoletnie nauczycielki nauczania początkowego - Helena Blok, Magdalena Balcarek, Bogumiła Maciejewska i Elżbieta Randak, plastyki - Olimpia Oberc, wychowawcy i bibliotekarze - Marta Gradzikiewicz i pracująca do dzisiaj, o 40-letnim stażu zawodowym, Urszula Fiuk.

W mijającym dziesięcioleciu szkoła kontynuuje tradycje zaszczepione przez pierwszych nauczycieli. Do sukcesów ostatnich lat należą m.in.: zwycięstwa uczniów w konkursach matematycznych - "Kangur", "Alfik" i "Nudna Matematyka" (I, II i III miejsca w skali ogólnokrajowej), w konkursach recytatorskich (I miejsce w konkursie poezji z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę), rejonowych konkursach gwarowych (I miejsce), miejskich konkursach plastycznych. Uczniowie, pod kierunkiem Bronisława Treli zwyciężali drużynowo w zawodach piłki ręcznej. W latach 1990 - 1995 sukcesy w tenisie stołowym odnosił znany dzisiaj Jakub Kosowski. Działający przy świetlicy klub scrabble poszczycić się może znaczącymi osiągnięciami w zawodach ogólnopolskich.

W chwili obecnej, dzięki staraniom dyrektora oraz podjętej współpracy z władzami miasta szkoła zyskuje nowe oblicze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/28 15:32 #50644

 • vanstypeks
 • vanstypeks Avatar
 • Gość
 • Gość
no bardzo ładnie. Musisz sie jeszcze nauczyć podawać źródło informacji, to bardzo ważne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/28 15:35 #50645

Powyższy tekst pochodzi ze strony http://www.szkola28.bytom.pl/historia.html . Rację ma przedmówca - zawsze ładnie dopisać przy cytowanym fragmencie, skąd się go wzięło. Chyba, że jesteś, Patryku, autorem tego tekstu i zamieściłeś go na tej stronie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/28 16:09 #50647

 • 2000patryk2000
 • 2000patryk2000 Avatar Autor
 • Gość
 • Gość
to akurat historia bytomia z sstrony http://superbytom.republika.pl/bytom_historia.html

Bytom jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska. Historia miasta sięga XI w., kiedy powstały dwa ważne ośrodki: gród obronny na terenie dzisiejszego Wzgórza Św. Małgorzaty, który kontrolował najważniejsze trakty handlowe (łączące Kraków ze Śląskiem - kierunek wschód-zachód i Węgry-Morawy z Wielkopolską - kierunek północ-południe) oraz osada targowa. Gród stopniowo tracił znaczenie, osada zaś stała się zalążkiem przyszłego miasta. Jej serce stanowił targ ulokowany mniej więcej w rejonie dzisiejszych ulic Józefczaka i Krakowskiej oraz dwie karczmy.
Prawdopodobnie już ok. 1231 r. posiadała własny kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny.
W 1254 r. książę opolski Władysław nadał jej prawa miejskie. Prawdopodobnie wtedy też nastąpiła pierwsza regulacja przestrzenna nowego miasta: w obrębie owalnicowej osady wyznaczono prostokątny Rynek i szachownicowy układ ulic i bloków zabudowy.
W 1281 r. Bytom stał się stolicą księstwa bytomskiego powstałego po rozpadzie księstwa opolskiego. Nowy władca - Kazimierz II rozpoczął wkrótce budowę zamku (niestety nie dotrwał do naszych czasów) i otoczył miasto murami obronnymi z trzema bramami (wzdłuż dzisiejszych ulic: Korfantego, placu Grunwaldzkiego, Murarskiej, Browarnianej, placu Kościuszki, Józefczaka, Wałowej, placu Klasztornego).
W ostatnich latach XII w. Zakon franciszkanów wzniósł przy dzisiejszym placu Klasztornym kościół pw. Św. Mikołaja (dzisiejszy kościół pw. Św. Wojciecha)., a w 1299 r. Książe ufundował szpital pw. Św. Ducha usytuowany poza murami miejskimi, przed bramą Krakowską. Jego pozostałością jest kaplica pw. Św. Ducha.
Pomyślny rozwój miasta, którego podstawą był handel i górnictwo kruszców (srebro, ołów) trwał do połowy XIV w. Wtedy to nastąpiło załamanie górnictwa - osiągnięto tzw. poziom wodny, co uniemożliwiło dalsze wydobycie. Kryzys pogłębił podział miasta na dwie części pomiędzy księcia cieszyńskiego i oleśnickiego.
W 1432 r. Bytom zdobyli husyci, w XVI w. nękały go liczne pożary (1515 r., 1526 r., 1529 r.) i zamieszki religijne. Dotknęły go też klęski związane z trwającą wojną trzydziestoletnią. W 1629 r. Bytom stał się miastem prywatnym Hencklów von Donnenrsmarck. Wszystko to spowodowało upadek miasta.

Sytuacja zmieniła się dopiero z początkiem XIX w. W 1808 r. Bytom przestał być własnością prywatną, miasto (w obrębie murów obronnych) i przedmieścia zyskały ten sam status prawny. Najbardziej zaważył na jego losach lawinowo rozwijający się przemysł górniczy i hutniczy. W niedługim czasie Bytom stał się prawdziwym centrum administracyjno-usługowym i największym ośrodkiem przemysłu na górnym Śląsku. Około połowy XIX w. przeniesiono do miasta siedzibę powiatu, w 1849 r. sąd i prokuraturę powiatową.Wszystkie te zmiany znalazły odbicie w układzie przestrzennym miasta. W 1827 r. ostatecznie zlikwidowano mury miejskie, niedługo potem rozpoczęto przebudowę centrum i scalenie go z dawnymi przedmieściami. Niewątpliwie najważniejszym przedsięwzięciem było utworzenie w miejscu wyburzonych murów centrum administracyjno-handlowego i zarazem reprezentacyjnego placu miejskiego z promieniście wybiegającymi ulicami, wzorowanego na rozwiązaniach nowoczesnej urbanistyki francuskiej (dzisiejszy plac Kościuszki, niestety częściowo wyburzony na przełomie lat 70. i 80.).
Pod koniec XIX w. rozpoczęła się intensywna wymiana istniejącej zabudowy. Kamienice przebudowywano w duchu modnych wówczas prądów ekletycznych, zwiększając jednocześnie liczbę kondygnacji i zagęszczając zabudowę podwórzy. Modernizowano również infrastrukturę miejską.
W 1860 r. Bytom otrzymał oświetlenie gazowe a w 1899 r. elektryczne, w 1868 r. ukończono miejską kanalizacje, w 1894 r. wybudowano pierwszą regularną linie tramwajową.
Okres międzywojenny przyniósł niewiele zmian w ścisłym centrum (powstały m.in. budynki dzisiejszego kina "Gloria", Muzeum Górnośląskiego, dworca kolejowego), jednym z ambitniejszych przedsięwzięć była budowa Zakładu Kąpielowego w Parku Miejskim. Powstało wiele kompleksów budynków mieszkalnych na terenie dawnych przedmieść (najciekawsze z nich znajdują się przy dzisiejszej ul. Axentowicza, placu Akademickim).


Dzieje Bytomia


PREHISTORIA

ok. 70000 lat p.n.e. późny paleolit - najstarszy udokumentowany ślad pobytu człowieka w okolicy Bytomia - znalezisko czaszki z Siemonii koło Będzina
5500 - 4000 lat p.n.e. mezolit - intensywne osadnictwo pomiędzy Kłodnicą, Brynicą i Przemszą - znaleziska z Zabrza-Biskupic, drapacz krzemienny z Szombierek
1800 - 400 lat p.n.e. epoka brązu - liczne ślady osadnictwa grupy śląsko-małopolskiej kultury łużyckiej na Rozbarku, Wzgórzu Małgorzatki, Szombierkach, Miechowicach (skorupy naczyń, kości, toporki kamienne), ślad osady w Kamieniu i cmentarzyska ciałopalnego w Radzionkowie; osadnictwo kultury łużyckiej, zniszczone prawdopodobnie przez Scytów;
IV w.p.n.e. - IV w.n.e. - okres wpływów rzymskich - osadnictwo kultury przeworskiej (Lugiowie i Wenedzi) w rejonie Szarleja, Brzozowic, Siemonii i Rybnej (ślady chat, ceramika, liczne znaleziska monet rzymskich)
VII - VIII w. - intensywne osadnictwo słowiańskie nad rzeką Dramą; gród w Kamieńcu, centrum "mikroregionu" bytomskiego
IX - X w. - Bytom w obrębie państwa wielkomorawskiego, potem czeskiego

CZASY PIASTOWSKIE
990 - przyłączenie Śląska do państwa Mieszka I
XI w. - założenie przez Bolesława Chrobrego (?) grodu na Wzgórzu Małgorzatki
1123 - 1125 - pierwsza wzmianka o Bytomiu w dokumencie klasztoru benedyktynów w Tyńcu
1136 - wzmianka o kopaczach srebra w okolicy Bytomia w bulli protekcyjnej papieża Innocentego II, potwierdzającej nadania dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
1138 - w testamencie Bolesława Krzywoustego w granicach dzielnicy senioralnej
1146-73 - rządy Bolesława Kędzierzawego
1179 - Kazimierz Sprawiedliwy przekazuje kasztelanię bytomską i oświęcimską swemu chrześniakowi Kazimierzowi -synowi księcia raciborskiego Mieszka Plątonogiego
1231 - fundacja kościoła Najświętszej Marii Panny
1241 - prawdopodobne zniszczenie osady targowej i grodu bytomskiego przez Tatarów (Mongołów)]
1254 - lokacja miasta przez księcia opolskiego Władysława

WE WŁADANIU CZESKIM
1289 - hołd lenny księcia Kazimierza królowi czeskiemu Wacławowi
1299 - założenie przez księcia bytomskiego Kazimierza szpitala Św. Ducha
1327 - ponowne zhołdowanie księstwa bytomskiego przez Władysława królowi Czech Janowi Luksemburczykowi
1335 - układ w Wyszehradzie, zrzeczenie się przez Kazimierza Wielkiego Śląska na rzecz Czech
1355 - śmierć Bolesława, ostatniego Piasta bytomskiego
1355-69- spory o podział księstwa bytomskiego, zakończone podziałem miasta, zamku książęcego i całego księstwa między Konrada II Oleśnickiego i Przemysława I Cieszyńskiego
1363 - przejazd przez Bytom króla Czech i Niemiec, cesarza Karola IV
1367 - zabicie przez mieszczan Księży Piotra z Koźla i Mikołaja z Pyskowic,obłożenie Bytomia interdyktem
1369 - pierwsza wzmianka o ratuszu bytomskim
XIV/XV- upadek górnictwa kruszcowego w Bytomiu
1408 - pierwsza wzmianka o szkole parafialnej
1430 - zdobycie Bytomia przez husytów Zygmunta Korybutowicza i Dobka Puchały.
1459 - wykupienie przez księcia oleśnickiego cieszyńskiej części księstwa bytomskiego, koniec podziału księstwa
1475 - król Węgier Maciej Korwin zajmuje księstwo bytomskie, dając w 1477 w zastaw Janowi z Żerotina ziemię bytomską i zamek w Świerklańcu
1475 i 1515 - wielkie pożary miasta, spłonął m.in. zamek bytomski
1498 - ziemię bytomską wraz z zamkiem w Świerklańcu kupuje książę opolski Jan II Dobry
1508 - powstanie bytomskiego Bractwa Kurkowego

POD BERŁEM HABSBURGÓW
1526 - Bytom wraz z całym Śląskiem pod berłem Habsburgów
1532 - po śmierci Jana II Dobrego rządy nad państwem bytomskim przejmuje margrabia Jerzy Hohenzollern
1543 - połączenie parafii Najświętszej Marii Panny i Św. Małgorzaty; kościół Św. Małgorzaty sprowadzony do funkcji kościoła cmentarnego
ok. 1565 - początek eksploatacji galmanu w okolicy Bytomia
1569-1625 - parafia bytomska w rękach protestantów
1598 - wzmiankowana pierwsza biblioteka w Bytomiu
1606 - przekazanie przez cesarza Rudolfa II w zastaw za długi państwa bytomskiego Łazarzowi Henckel von Donnesmarckowi
1618-48 - Bytom w wirze wojny 30-letniej,przemarsze wojsk, kontrybucje, rabunki, epidemie (m.in. 1634), upadek miasta
1629 - przejęcie przez Donnesmarcków na dziedziczną własność bytomskiego państwa stanowego: początek konfliktu rady miejskiej z właścicielem
1656 - oficjalne zezwolenie na osiedlanie się Żydów w Bytomiu
19-20.08.1683 - pobyt w Bytomiu w drodze na Wiedeń Jana III Sobieskiego
1697 - ziemia bytomska uzyskuje status Wolnego Państwa Stanowego
1704 - cesarski przywilej dla wrocławskiego kupca Jerzego von Giesche na wyłączność wydobycia galmanu na Górnym Śląsku (Szarlej, Bobrek, Stolarzowice)

POD WŁADZĄ PRUS
1740-42 - pierwsza wojna śląska, Bytom przyłączony do Prus
1742 - utworzenie pruskiego powiatu bytomskiego z siedzibą w Tarnowskich Górach
1761-62 - w czasie III wojny śląskiej zajęcie Bytomia przez wojska austriackie
1766 - wprowadzenie poczty pieszej Bytom-Tarnowskie Góry (do tamtejszej stacji dyliżansów) przełom XVIII i XIX wieku ożywienie gospodarcze: wzrost liczby rzemieślników, zwłaszcza sukienników i tkaczy, początek eksploatacji węgla kamiennego
1800 - 1827 - wyburzanie miejskich murów obronnych
1806 - 1813 - wojny Prus z Napoleonem, przemarsze wojsk, kontrybucje i epidemie powodują zubożenie i ubytek ludności Bytomia
1808 - 1812 - reformy administracyjne Steina i Hardenberga likwidujące m.in. zwierzchność Donnesmarcków nad Bytomiem, zrównanie praw miasta i przedmieść, wprowadzenie równouprawnienia dla Żydów, ograniczenie uprawnień cechów poprzez liberalizację handlu, rzemiosła i działalności przemysłowej
1810 - sekularyzacja 69 klasztorów na Górnym Śląsku, w tym bytomskiego klasztoru minorytów
1813,1831,1847-48 - epidemie tyfusu i cholery
1818 - reorganizacja powiatu bytomsko-tarnogórskiego, przeniesienie siedziby władz do Bytomia
1818 - 26 - przebudowa ratusza
ok. 1820 - 60 - Bytom staje się głównym ośrodkiem handlowo-spedycyjnym zagłębie górnośląskiego, zwłaszcza konnych przewozów rudy i węgla
1821 - założenie na gruntach Czarnego Lasu (obecnie Ruda Śląska i Świętochłowice) huty cynku "Klara"
1821 - odłączenie dekanatu bytomskiego od diecezji krakowskiej i przyłączenie do wrocławskiej
1831 - założenie w Dąbrowie kopalni rudy żelaza "Magdalena"
1833 - wykupienie przez bytomskich ewangelików kościoła minorytów
1838 - założenie w Czarnym Lesie huty żelaza "Zgoda" i huty cynku "Rosamunda", a w 1840 - czynnej do dziś huty żelaza "Pokój"
1848 - Wiosna Ludów w Bytomiu; ks. Józef Szafranek i rolnik Mildner posłami powiatu bytomskiego do pruskiego Zgromadzenia Narodowego; powstanie Bytomskiego Klubu Demokratycznego; aktywizacja polskiego ruchu narodowego (działalność E. Smolki, J. Lompy, A. Mierowskiego i J. Łepkowskiego); założenie polskiego "Dziennika Górnośląskiego"
1848 - budowa szpitala miejskiego
1850 - otwarcie pierwszej w Bytomiu drukarni
1851 - budowa szpitala Spółki Brackiej
1855 - 56 - założenie na Rozbarku kopalń węgla "Heinitz", "Rosenberg", "Fanny" i "Moritz" - od 1890 jako "Heinitz" (dziś "Rozbark")
1855 - uruchomienie konnych linii wąskotorowych w okolicy Bytomia
1856 - budowa huty żelaza "Vulkan" ("Bobrek")
1858 - 62 - budowa nowego gmachu sądu powiatowego i więzienia
1859 - budowa, prowadzącej przez Karb linii kolejowej Tarnowskie Góry - Chebzie
1859 - założenie w Bobrku kopalni galmanu "Regina" ("Elżbieta")
1859 - 60 - powstanie kopalń węgla "Centrum", "Comet", "Bytom", "Karsten", "Kaiser Wilhelm" - od 1880 jako "Karsten Centrum" (dziś "Centrum")
ok. 1860 - powiat bytomski ze swoimi 145,5 tys. mieszkańców najludniejszym powiatem państwa pruskiego
1867 - otwarcie gimnazjum klasycznego, a w 1895 szkoły realnej
1868 - budowa wodociągów miejskich i jednego z pierwszych na Górnym Śląsku krytego kąpieliska
1868 - połączenie Bytomia z Wrocławiem linią Kolei Prawego Brzegu Odry, otwarcie dworca przy obecnej ul. Powstańców Warszawskich
1869 - budowa murowanej synagogi, spalonej w czasie "Kryształowej nocy" (9/10.11.1938).

W RZESZY NIEMIECKIEJ
1870 - utworzenie kopalni "Hohenzolern" (dziś "Szombierki")
1871 - założenie z inicjatywy ks. Norberta Bonczyka Towarzystwa Św. Alojzego, prowadzącego działalność religijną, śpiewaczą i teatralną.
1872 - otwarcie dworca na linii Kolei Górnośląskiej
1873 - wydzielenie z powiatu bytomsko-tarnogórskiego nowych powiatów katowickiego i zabrskiego, spadek znaczenia Bytomia jako ośrodka dyspozycyjnego
1875 - założenie przez dra Franciszka Chłapowskiego pierwszej na Górnym Śląsku Czytelni Ludowej
1877 - budowa neorenesansowego ratusza, spalonego w styczniu 1945
1890 - Bytom pierwszym w zagłębiu górnośląskim miastem wydzielonym
1894 - uruchomienie parowej linii tramwajowej Gliwice-Bytom-Piekary (od 1898 -zelektryfikowanej)
1895 - założenie bytomskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (od 1901 Bytom siedzibą śląskiego okręgu "Sokoła")
1899 - otwarcie budynku nowego starostwa powiatowego
1901 - inauguracja działalności teatru bytomskiego w gmachu obecnej Opery
1907 - utworzenie przy kopalni "Heinitz"("Rozbark") z inicjatywy Franciszka Pielera Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego dla Górnego Śląska
1909 - założono Bytomskie Stowarzyszenie Historyczne i Muzealne(po II wojnie światowej reaktywowane w Dortmundzie)
1909 - powstał jeden z pierwszych na Górnym Śląsku klubów piłkarskich FC Britania Beuthen (od 1911-SV Beuthen 09, zlikwidowany w 1945)
1910 - założenie Związku Śląskich Kół Śpiewaczych
7.12.1918 - powstanie Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej z adwokatem Kazimierzem Czaplą na czele
11.01.1919 - powstanie w Katowicach - przeniesionego potem do Bytomia-Głównego Komitetu Wykonawczego POW, komendantem powiatu bytomskiego zostaje Adam Całka
12.05.1919 - uformowanie w Częstochowie 1. Pułku Strzelców Bytomskich Wojska Polskiego
17-26.08.1919 - I powstanie śląskie, potyczki na terenie Bobrka, Karbia, Szmbierek, Orzegowa i Goduli
20.02.1920 - Wojciech Korfanty polskim Komisarzem Plebiscytowym, bytomski hotel "Lomnitz" siedzibą Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
19-25.08.1920 - II powstanie śląskie, opanowanie przez powstańców prawie całego powiatu bytomskiego
20.03.1921 - plebiscyt na Górnym Śląsku; w Bytomiu na 40091 głosujących -29890 głosów (74,6%) oddano na Niemcy, a 10101 głosów (25,2%) na Polskę, w powiecie na 107126 głosujących 63021 głosów (58,8%) oddano na Polskę , a 43680 głosów(40,8%) na Niemcy
3.05.-11.06.1921 - III powstanie śląskie; cały powiat w rękach powstańców, Bytom po chwilowym opanowaniu przez powstańców - izolowany
15.06.1922 - ostateczny podział Górnego Śląska: miasto wydzielone Bytom (bez Łagiewnik i Czarnego Lasu) i zachodnia część powiatu pozostaje w Niemczech
1922-39 - Bytom miastem granicznym i ważnym ośrodkiem dyspozycyjnym niemieckiej części zagłębia węglowego
1922-31 - Bytom siedzibą Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
1923 - zjazd organizacyjny I (śląskiej)dzielnicy utworzonego w 1922 Związku Polaków w Niemczech i zjazd założycielski Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsku Opolskim
1923-26 - uruchomienie polskich szkół mniejszościowych w Mikulczycach i Górnikach (1923), Wieszowej (1924), Dąbrowie Miejskiej (1925) i Bobrku (1926)
1923-30 Bytom siedzibą Naczelnictwa ZHP w Niemczech i najprężniejszym na Opolszczyźnie ośrodkiem polskiego harcerstwa
1925-29 - dynamiczny rozwój bytomskiego górnictwa węgla i rud (m.in. 80 procent rud cynku i 30 procent rud ołowiu ówczesnych Niemiec pochodzi z Bytomia)
1927 - przyłączenie do Bytomia gminy Rozbark
1929 - budowa nowego dworca kolejowego, istniejącego do dziś
1930 - otwarcie Akademii Pedagogicznej (w miejsce założonego w 1906 roku żeńskiego seminarium nauczycielskiego) - pierwszej szkoły wyższej w Bytomiu
1930 - otwarcie Górnośląskiego Muzeum Krajowego
1931 - likwidacja Kolei Prawoodrzańskiej, przeciętej granicą państwową
1932 - otwarcie Gminazjum Polskiego
1939 - po wybuchu II wojny światowej przywrócenie granic powiatu sprzed 1922 roku
1940 - tworzenie obozów pracy przymusowej dla robotników cywilnych i jeńców wojennych przy wszystkich bytomskich kopalniach , hucie "Julia" i przedsiębiorstwach budowlanych

CZASY WSPÓŁCZESNE

25-27.01.1945 - walki między Rosjanami a Niemcami o Miechowice
27.01.1945 - zdobycie miasta przez oddziały Armii Czerwonej
12.02.1945 - internowanie i wywózka do Związku Sowieckiego wszystkich mężczyzn w wieku 16-50 lat
18.03.1945 - oficjalne przekazanie miasta administracji polskiej: Piotr Miętkiewicz (były dyrektor Gimnazjum Polskiego) pierwszym prezydentem, a dr Paweł Nantka-Namirski starostą powiatowym
17.10.1945 - wybór pierwszej Miejskiej rady Narodowej, przewodniczącym - Józef Pośpiech
29.11.1945 - premiera "HALKI" po przeniesieniu siedziby Opery Śląskiej do Bytomia
1947 - budowa osiedli domków fińskich w Miechowicach i Szombierkach
1949 - początek budowy osiedli "Zawadzkiego" przy ul. Chorzowskiej i "Stroszek" w Radzionkowie
17.03.1951 - likwidacja powiatu bytomskiego: gminy Bobrek-Karb, Miechowice, Szombierki i Łagiewniki włączone jako dzielnice do miasta Bytomia, gminy Wieszowa, Stolarzowice, Miedary i Zbrosławice przyłączone do powiatu tarnogórskiego: gmina Rokitnica przekształcona w dzielnicę miasta Zabrza
1951 - zebranie założycielskie oddziału PTTK
1954 - piłkarze bytomskiej "Polonii" zdobyli Mistrzostwo Polski
1955 - przeniesienie z Sosnowca do Bytomia Państwowej Szkoły Baletowej
1956 - rozpoczęcie wydawania "Życia Bytomskiego"
1959-1960 - odbudowa zniszczonego rynku, stopniowe usuwanie śladów wojny w zabudowie mieszkaniowej miasta
1963 - inauguracja "Dni Bytomia"
1966 - założenie Towarzystwa Miłośników Bytomia
1975 - w wyniku reformy administracyjnej przyłączenie do Bytomia nowych dzielnic-miasta Radzionkowa, Górników, Stolarzowic i Suchej Góry
1988 - powołanie oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, utworzenie kabaretu lwowskiego "Pacałycha"
1989 - powołanie oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Ludności Pochodzenia Niemieckiego
1.01.1998 - przywrócenie praw miejskich Radzionkowowi (bez Stroszka)
29.04.2000 - uroczyste otwarcie Rynku po gruntownej przebudowie przywracającej charakter centralnego placu miasta.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/28 17:45 #50654

 • rustupl
 • rustupl Avatar
 • Gość
 • Gość
patryku, nie kopiuj nam tu wszystkich tekstów które odnajdziesz - prościej po prostu podać linka, bądź zacytować co ciekawsze fragmenty. A tak robi się troche nieestetycznie jak się przegląda.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/30 13:38 #50768

 • hanys_PB
 • hanys_PB Avatar
 • Gość
 • Gość
W Łagiewnikach obecnie są 2 parki: jeden na Amendach, a drugi przy ul. Św. Piotra na granicy ze Świętochłowicami.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/30 13:52 #50771

 • vanstypeks
 • vanstypeks Avatar
 • Gość
 • Gość
Przy amendach nie nazwał bym tego parkiem. Ale jest. Był swojego czasu miejscem bardzo swoistym. Staw, amfiteatr, basen.... komu to przeszkadzało? Pracownicy huty własnymi rękoma je budowali.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Historia Łagiewnik 2010/08/30 14:11 #50774

 • hanys_PB
 • hanys_PB Avatar
 • Gość
 • Gość
Kiedyś tam nawet łódeczki pływały.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3
Moderatorzy: GhostolowpbFantus


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.