Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Odpowiedzi Damiana Bartyli

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 11:20 #107489

Jakiś czas temu zbieraliśmy na forum pytania do kandydatów. Odpowiedziało kilku z nich. Poniżej znajdują się odpowiedzi Damiana Bartyli :

Witam Państwa!
Bardzo się cieszę, że mogę za Państwa pośrednictwem odpowiedzieć na pytania internautów, członków forum bytomski.pl Chciałbym zaznaczyć, że forum bytomski.pl mam okazję czasami odwiedzać i traktuję go jako cenne źródło informacji, szczególnie tych z zakresu historii i architektury miasta. Śledzę również ożywioną debatę pomiędzy uczestnikami tego forum i jestem podbudowany tym, ze tak wielu ludzi chce się aktywnie angażować w sprawy miasta.
Poniżej zamieszczam odpowiedzi na nadesłane pytania. Starałem się, aby były zwięzłe i konkretne.

1. Jaki ma Pan/Pani pomysł na przeciwdziałanie bezrobociu, biedzie i wykluczeniu społecznemu w Bytomiu?
Bieda i bezrobocie oraz w konsekwencji wykluczenie społeczne osób są wielkimi problemami, z jakimi boryka się nasze miasto. Uważam rozwiązanie tego problemu za temat najbardziej palący i będę chciał się nim zająć w pierwszej kolejności. Mogę również publicznie obiecać, że jeśli zostanę wybrany na urząd Prezydenta Miasta Bytomia, do końca mojej kadencji będę temu tematowi poświęcał szczególną uwagę.
Jak przeciwdziałać biedzie? Najważniejszym zadaniem jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Dlatego w naszym programie gospodarka jest traktowana jako temat najważniejszy. Jestem przekonany o tym, że już w ciągu dwóch najbliższych lat uda się odwrócić negatywne tendencje i rozpocząć proces odbudowy bytomskiej gospodarki. Chciałbym, aby w tym czasie udało się zrealizować dwie-trzy znaczące inicjatywy proinwestycyjne. Tak, aby miasto znów stało się atrakcyjne dla inwestorów.
Równolegle będziemy rozwijali działalność spółdzielni socjalnych, która okazała się znakomity pomysłem na aktywację ludzi wykluczonych, słabiej radzących sobie w warunkach gospodarki rynkowej. Z listy Komitetu Referendystów startuje między innymi Pani Laura Klekocka. Potrafiła ona w warunkach Bytomia udowodnić, że idea spółdzielni socjalnych - zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych czasach - może być doskonałym remedium na problemy biedy i bezrobocia, a równocześnie stanowić realizację zasad międzyludzkiej solidarności.
Chciałbym połączyć program rozwoju spółdzielni socjalnych z systemem opieki społecznej tak, aby pomoc dla osób najuboższych była równocześnie szansą ich zaktywizowania społecznego.

2. Jak chce Pan/Pani przeciwdziałać wyludnianiu Bytomia?
Symulacje pokazują, że przy obecnym systemie zarządzania miastem ludność Bytomia może skurczyć się nawet o 25% do roku 2030. To jest problem, z którym borykają się wszystkie miasta poprzemysłowe, zwłaszcza na Śląsku. Sytuacja Bytomia jest o tyle trudna, iż po upadku przemysłu w mieście praktycznie nie podjęto starań o wypełnienie tej luki poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak Bytom ciągle pozostaje miastem, które może być atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia własnej firmy. Chcę, aby miasto rozwijało się właśnie w tym kierunku poprzez akcję promocję skierowaną m.in. do byłych mieszkańców Bytomia (program „Twój drugi dom w Bytomiu”). Bytom ciągle zachwyca pięknem secesyjnych kamienic, wprawdzie zaniedbanych i brudnych, ale takiej architektury nie ma w żadnym innym miejscu na Śląsku! Chcę promować Bytom jako miasto zielonych ulic, parków, obiektów leśnych; miasto z opieką zdrowotną na wysokim poziomie z ciekawą ofertą edukacyjną, kulturalną i sportową. Mam nadzieję, że za 6 lat tak właśnie będzie postrzegany Bytom!

3. W czym upatruje Pan/Pani szanse Bytomia?
Szansę Bytomia upatruję w jego mieszkańcach oraz - paradoksalnie - w przeszłości i przyszłości tego miasta.
Mieszkańcy Bytomia zawsze stanowili, stanowią i - głęboko w to wierzę - będą również w przyszłości stanowić o sile tego miasta. Zademonstrowali to już w referendum. Mając przeciwko sobie zmasowaną propagandę odwołanych władz miasta pokazali, że potrafią być niezależni, że potrafią zorganizować i przeprowadzić wielką, spektakularną akcję.
Szansę dla Bytomia dostrzegam również w przeszłości i przyszłości miasta. Bytom od ponad 20 lat, od początku okresu transformacji nie ma dobrej passy. Wierzę głęboko w to, że teraz wreszcie następuje odwrócenie tego negatywnego trendu.
Połączenie tych dwóch czynników: mieszkańców Bytomia oraz konieczności zmiany miasta powinno zapewnić pozytywną dla Bytomia energię.

4. Jakie ma Pan/Pani plany dotyczące infrastruktury tramwajowej na terenie miasta?
Jednym z założeń programu Referendystów jest zmiana sposobu reprezentowania interesów miasta w regionie, władzach samorządowych, spółkach, agencjach i funduszach Skarbu Państwa. Odnosi się to również do spółki Tramwaje Śląskie. Chciałbym, aby powrócił tramwaj nr 7 do Łagiewnik. Konieczny jest również remont torowisk w wielu miejscach w mieście, w szczególności pod wiaduktem kolejowym.

5. Co zamierza Pan/Pani zrobić w celu poprawy estetyki bytomskiego dworca kolejowego?

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, również tutaj chcę dopilnować, aby ważne dla bytomian i dla miasta tematy były pozytywnie rozwiązywane. Nie mogę pogodzić się z sytuacją, aby w mieście nieruchomości i budynki stały odłogiem tylko dlatego, że są (prywatną???) własnością bądź są zarządzane przez podmiot trzeci. Będę wymagał od właściciela takich obiektów aby zadbał o jego estetykę a jeżeli z jakichkolwiek powodów nie może tego robić – aby przekazał budynek miastu.

6. Czy zamierza Pan/Pani podtrzymać decyzję poprzednika odnośnie reorganizacji szkół w Bytomiu?
Restrukturyzacja szkół to hasło wymyślone przez odwołane władze miasta, które było typową przykrywką PR-owską dla faktycznej likwidacji szkół. Jednym z głównym powodów zorganizowania referendum był sprzeciw przeciwko takiemu rozwiązywaniu problemów w mieście. Konsekwencją takiej polityki odwołanych władz miasta jest to, że uczniowie „Elektronika” zostali upchani do nieprzygotowanej na ich przyjęcie szkoły, bez odpowiednich sal dydaktycznych czy pracowni. Na pewno Bytom stoi przed koniecznością dopasowania oferty edukacyjnej do możliwości finansowych miasta, zwłaszcza w sytuacji, gdy subwencja oświatowa nie pokrywa nawet połowy wydatków na wynagrodzenia pedagogów. Likwidacja szkół jest jednak ostatecznością, powoduje bowiem trwałą wyrwę w lokalnej społeczności. Pokazał to właśnie przykład „Elektronika”; właśnie dlatego w obronie szkoły zjednoczyły się środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły.

7. W jaki sposób chce Pan/Pani zapewnić lokale socjalne dla eksmitowanych lokatorów?
Akurat w takim mieście jak Bytom ilość lokali znajdujących się w zasobach miasta jako tzw. mieszkań do remontu powoduje, że miasto może prowadzić aktywną politykę w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi, również w ramach przenoszenia lokatorów do lokali socjalnych. Nie można jednak dopuścić do tego, aby w ten sposób tworzyły się swoiste getta dla ludzi wykluczonych społecznie.

8. Czy i w jakim stopniu, zamierza Pan/Pani wspierać finansowo klub Polonia Bytom pieniędzmi z budżetu miasta?
Temat bytomskiego sportu jest mi szczególnie bliski. Z własnego doświadczenia wiem, jak trudno prowadzić profesjonalny klub w takim mieście jak Bytom. Było to szczególnie widoczne wtedy, gdy ważyły się losy Polonii Bytom w ekstraklasie, a miasto odwróciło się od klubu plecami. Trudno walczy się o pozyskanie sponsora w sytuacji, gdy władze miasta nie są zainteresowane losami klubu. Dlatego chcę to zmienić. Chcę, aby cały bytomski sport uzyskał realne wsparcie ze strony miasta. Kluczem do realizacji tego pomysłu jest utworzenie spółki sportowej, która zapewni, że środki miasta przeznaczane na sport będą trafiały bezpośrednio do klubów. Miasto musi również zadbać o rozwój infrastruktury sportowej. Chciałbym, aby w ciągu najbliższych lat rozpoczęła się budowa budynku zaplecza administracyjno-technicznego z szatniami wraz z trybuną od strony ulicy Olimpijskiej.

9. Czy zachowa Pan/Pani „podatek deszczowy”?
Wiemy, że Bytom ma najwyższe w regionie opłaty za usługi komunalne, w tym za dostawę wody. Mam również świadomość tego, że opłata melioracyjna i deszczowa zostały wprowadzone w związku z kredytami zaciągniętymi przez miasto. W 2012 roku udała się sztuczka budżetowa z wprowadzeniem do opłaty dopłaty ze środków BPK. Nie wiemy, jak zostały przygotowane założenia budżetowe na 2013 rok przez Panią Komisarz. Dołożę jednak wszelkich starań, żeby zmieniła się formuła naliczania podatku deszczowego w taki sposób żeby jego koszt w znikomym stopniu obciążał mieszkańców.

10. Czy będzie Pan/Pani kontynuować strategię promocji „Bytom - Energia kultury”?
Polityka informacyjna oraz promocja miasta to jedna z największych porażek odwołanych władz miasta. Kiedy porównuje się promocję Bytomia na tle innych miast regionu widać wyraźnie, że na tym polu trzeba dokonać zasadniczej zmiany. Bytomianie nie identyfikują się ani z logo z „pajacykiem”, ani z niewiele mówiącym hasłem promującym - żadne z nich nie niesie ze sobą pozytywnego przekazu. Do tego dochodzi nachalna propaganda sukcesu poprzez miejską gazetę i reklama na billboardach, umieszczanych na terenie miasta. Politykę informacyjną i promocyjną miasta trzeba zbudować praktycznie od podstaw.
Trudno tu zresztą mówić o jakiejkolwiek strategii, bo jak np. Bytom był promowany w obszarze inwestycji gospodarczych? Czy promowanie miasta z hasłem „energia kultury” mogło przyciągnąć jakichkolwiek inwestorów? Widzimy w Polsce kampanie innych miast np. Zabrza („Kopalnia możliwości”) czy Gdyni („Gdy inwestujesz Gdynia”). Zresztą wiele małych ośrodków miejskich też ma bardzo udane kampanie - w ostatnich tygodniach np. Czerwionka-Leszczyna.
Na tym tle widać, jak zmarnowano w Bytomiu środki na promocję miasta. Mamy gotowych kilkanaście pomysłów, jak zmienić ten stan rzeczy. W sumie nie jest to trudne ponieważ poprzeczka obecnie nie jest zawieszona zbyt wysoko, a można by rzec - właściwie leży na ziemi.
Do tego dochodzi fatalna polityka informacyjna w ostatnich latach. Bytom pod tym względem przez dziennikarzy regionalnych i ogólnopolskich mediów jest oceniany jako jedno z najgorszych miast w Polsce. Dopilnuję, żeby to uległo zmianie.

11. Jak zerwać ze stereotypem Bytomia jako miasta walącego się, brudnego i zaniedbanego?
To, niestety, nie jest stereotyp, ale prawda; miasto jest postrzegane w Polsce przez pryzmat tragedii, jaka wydarzyła się w Karbiu, zrujnowanych budynków po KWK Rozbark czy zniszczonych kamienic na Pogodzie i Śródmieściu. Co gorsza; na tym polu Bytom pozostaje daleko w tyle również w stosunku do ościennych miast, jak Chorzów czy Ruda Śląska.
Koniecznie trzeba ten stan rzeczy zmienić i dopilnuję tego, aby uległo to zmianie. Zacznę od posprzątania miasta oraz zagospodarowania terenów ze zrujnowanymi i podupadłymi kamienicami.
Wprowadzę kompleksową politykę gospodarowania miejskimi nieruchomościami, w zakresie leasingu i kwalifikowanej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, związanej z ulgami w podatku od nieruchomości dla tych, którzy inwestować będą w poprawę stanu danej nieruchomości.
Drugi problem to czystość miejskich ulic i polityka miasta w zakresie gospodarowania odpadami. To doskonałe pole do wsparcia służb miejskich odpowiedzialnych za czystość i porządek w mieście działaniami spółdzielni socjalnych.
Chciałbym również poprawić edukację i samoświadomość mieszkańców miasta oraz zachęcić ich do akcji społecznych, takich jak zalesianie czy zazielenianie miejskich nieruchomości.
W tym zakresie miasto będzie aktywnie promować takie akcje i wspierać mieszkańców.

12. Czy ma Pan/Pani zamiar dążyć do przejęcia nieruchomości po zlikwidowanych zakładach przemysłowych od Skarbu Państwa?
Tak! Jednym z głównych założeń mojego programu jest zmiana czegoś, co nazywam sposobem reprezentowania interesów Bytomia w regionie, GZM, w kontaktach z wojewodą, marszałkiem, spółkami, agencjami i funduszami Skarbu Państwa. Wiele nieruchomości i budynków położonych w Bytomiu, ale także wiele instytucji, jest zarządzanych przez te podmioty. W ślad za tym nie idą jednak żadne inwestycje. To musi ulec zmianie.
Będę dążył do tego, aby właściciele bądź podmioty zarządzające takimi nieruchomościami albo inwestowały w nie, albo przekazywały te nieruchomości do zasobów miasta. Chciałbym w tym zakresie powtórzyć rozwiązanie, jakie zastosował Skarb Państwa, powołując do życia Polski Holding Nieruchomości SA.
Po przeprowadzeniu poważnej analizy ekonomicznej i geologicznej, przejęcie części z nich mogłoby być niekorzystne dla miasta. Dlatego należy to zrobić rozważnie. Niemniej jednak Bytom potrzebuje terenów inwestycyjnych, bo ma ich za mało.

13. Jakie projekty inwestycyjne będą priorytetowe dla Pana/Pani?
Tak jak powiedziałem, gospodarka jest dla mnie absolutnie priorytetowa. W tym temacie chcę pokazać, jak bardzo wyprzedzamy konkurencyjne komitety.
Jestem przekonany, że przy obecnym pasywnym systemie promowania miasta jako miejsca dla inwestycji oraz przy obecnym systemie (czy raczej jego braku) obsługi potencjalnych inwestorów, żaden poważny inwestor do miasta nie trafi.
Dlatego chcę zmienić organizację i sposób działania miasta w tym obszarze, powołać do życia zupełnie nową jednostkę - „Nawigatora Gospodarczego”, który będzie odpowiedzialny zarówno za promocję miasta, przyciąganie inwestorów, opracowanie planów i zarządzanie miejskimi terenami inwestycyjnymi, ale równie za obsługę inwestorów.
W Bytomiu powstanie sieć inkubatorów gospodarczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie małych zakładów wytwórczych i rzemieślniczych.
Chciałbym również aby w Bytomiu powstało Centrum Technologiczno-Inżynieryjne Centrum Nowych Technologii dla firm z sektora SSC.

14. Jaki ma Pan/Pani pomysł na rozwiązanie problemu opuszczonych kamienic o nieuregulowanym stanie prawnym?
W tej materii przepisy są dosyć jasne – o ile tylko nie uda się znaleźć prawnych właścicieli kamienic będą one przechodziły na własność gminy jako reprezentanta Skarbu Państwa.

15. W jakim kierunku powinien zmierzać Bytom (kultura, nowe technologie, przemysł ciężki...)?
Miasto będzie się harmonijnie rozwijać w wielu kierunkach. Najwięcej jest do zrobienia w obszarach najbardziej zaniedbanych – inwestycjach, tworzeniu nowych miejsc pracy, poprawie stanu miejskiej infrastruktury.

16. Jakie jest Pana/Pani największe, dotychczasowe osiągniecie zawodowe?
Przez siedem lat pracowałem w bytomskim Urzędzie Miejskim, w którym sprawowałem nadzór prawny w Wydziale Architektury. Obecnie działam jako menadżer na stanowiskach :
* dyrektor ds. rozwoju inwestycji w przedsiębiorstwie Mado Polska w Bielsku-Białej;
* doradca zarządu Ente Sp. z o.o.
* członek Rady Nadzorczej giełdowej firmy Synkret SA.
Ponadto jestem założycielem i prezesem Bytomskiej Inicjatywy Społecznej, jednego z głównych inicjatorów czerwcowego referendum.
Moim największym sukcesem zawodowo-społecznym było uratowanie przed całkowitym upadkiem klubu sportowego Polonia Bytom oraz poprowadzenie go z III ligi do ekstraklasy, w której drużyna dwukrotnie zajęła 7 miejsce, najlepsze od ponad 30 lat. Pamiętam dobrze, w jakim stanie był klub, kiedy zwrócono się do mnie po pomoc w uratowaniu klubu. Na trening przyszło 7 zawodników, klub był bardzo zadłużony, nie było szatni, ciepłej i zimnej wody. Nie było też środków finansowych, żeby wystartować w III lidze. Przez te kilka lat udało nam się wspólnie z mieszkańcami Bytomia dokonać niezwykle wiele, by Polonia znowuż była dumą Bytomia! Tutaj chciałbym szczególnie podziękować kibicom działającym w SKK Polonia Bytom oraz sympatykom i kibicom klubu - wszystkim bytomianom.
Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polonii SA oraz prezesem Towarzystwa Sportowego Polonia, klubem prowadzącym zakrojone na szeroką skalę szkolenie bytomskiej młodzieży.

17. Jak pod Pana/Pani rządami będzie pracować komórka odpowiedzialna za pozyskiwanie inwestorów?
To pytanie pokazuje, jaki był sposób myślenia poprzednich władz. Jeśli miasto ma na poważanie włączyć się do gry rynkowej, to nie może tego robić żadna „komórka” a sprawna, dobrze zorganizowana i zarządzana grupa fachowców, wsparta odpowiednią promocją. Stąd nasz pomysł na powołanie „Nawigatora Gospodarczego”.
Dlatego w moim programie gospodarczym jest wyraźny sygnał : sprawy gospodarcze, proinwestycyjne będziemy traktowali na równo ze sferą administracyjną. To całkowita zmiana sposobu myślenia i działania.

18. Czy zamierza Pan/Pani brać kolejne pożyczki na finansowanie inwestycji?
Oczywiście tak! Jeśli mam dobrze zaplanowane i obliczone działania inwestycyjne, to dlaczego takich inwestycji nie realizować przy wsparciu kapitału zewnętrznego? Tak przecież powinien funkcjonować prawidłowy rachunek ekonomiczny. Inwestycje w nieruchomości dokonywane są zazwyczaj w oparciu o pozyskany kapitał.
To pytanie ma jednak podtekst, że obecny poziom zadłużenia miasta jest nazbyt wysoki. Dlatego chcę rozpocząć od dokładnego audytu stanu i struktury zadłużenia miasta i programu naprawy miejskich finansów.

19. Czy zamierza Pan/Pani umożliwić wykupowanie lokali użytkowych przez obecnych najemców po preferencyjnej cenie?
Tak, jak najbardziej, nawet na bardzo preferencyjnych warunkach. Chcę jednak, aby w tym zakresie „Nawigator Gospodarczy” opracował jasne i przejrzyste zasady, na jakich miasto będzie udostępniać te lokale. Należy przy tym również zadbać o zabezpieczenie interesów miasta - tak, aby lokale użytkowe były faktycznie wykorzystywane do prowadzonej działalności; a jeśli nie - by wracały do zasobów miasta.

20. Jaki ma Pan/Pani pomysł na ożywienie ulicy Dworcowej?
Problem aktywizacji centrum miasta to nie tylko problem ulicy Dworcowej. Chciałbym również zająć się obszarami zapomnianymi przez obecne władze miasta: ulicą Jainty, Krakowską, Podgórną i Piastów Bytomskich. Chciałbym, aby obszar ulic wokół Rynku stworzył coś na wzór „centrum handlowego”, z dużą ilością kawiarni i restauracji, sklepów i powierzchni handlowych.
Miasto zadba o czystość i bezpieczeństwo tego obszaru oraz o spójną i jednolitą jego promocję. Zrealizuję to przy współudziale właścicieli i najemców lokali w tym obszarze.

21. Jakie są Pan/Pani plany odnośnie ochrony zabytków Bytomia?
Remont ze środków własnych i zewnętrznych, rozsądna prywatyzacja, a także włączenie w te działania Kompanii Węglowej jako jednostki, która powinna być odpowiedzialna za utrzymanie i dbanie o zabytkowe kamienice Naszego miasta.
Do tego za dobrą monetę biorę zapowiedź Pani Komisarz o przeznaczeniu dla Bytomia 500 milionów złotych z KSRR na rewitalizację centrum. To olbrzymie środki, które pozwolą na odrestaurowanie wielu bytomskich kamienic.

22. Czy zostanie w Bytomiu stworzona strefa ekonomiczna bądź strefa aktywności gospodarczej, gdzie inwestorzy mogliby liczyć na preferencyjne warunki prowadzenia działalności?
Wiadomo jest od lat 90-tych (kiedy to powstawały pierwsze strefy ekonomiczne w Polsce), że SSE to silny atut na sprowadzenie do miast inwestorów. Niestety, poprzez zaniedbania poprzednich ekip, tereny Bytomia nigdy nie zostały włączonego do obszaru SSE. Proces taki w chwili obecnej jest na pewno trudniejszy, ale dołożymy wszelkich starań, by chociaż część terenów inwestycyjnych była objęta obszarem SSE. Dlatego z radością przyjąłem niedawną zapowiedź Pani Komisarz, że dwa miejskie areały są wprowadzane do SSE.
Jesteśmy jednak również przygotowani na wariant, że nie będzie SSE w Bytomiu. Jednym z filarów naszego programu gospodarczego jest utworzenie w Bytomiu pierwszego na Śląsku Centrum Technologiczno-Inżynieryjnego & Centrum Nowych Technologii dla firm sektora SSC.
Miasto ma w sobie niewykorzystany potencjał dla inwestorów z racji przede wszystkim zaplecza nieruchomości i rozwiązań komunikacyjnych. Mamy także niewykorzystany Park Przemysłowy.

23. Co z mieszkaniami dla młodych ludzi? Czy Bytom da większe i szybsze szanse na dostanie takiego mieszkania?
W naszym programie zapowiadamy zwolnienia w opłatach czynszowych dla osób remontujących mieszkania w kamienicach oraz skrócenie procedury wykupu mieszkań komunalnych przez najemców. Nie są to działania stricte skierowane do młodych ludzi, ale do wszystkich mieszkańców Bytomia. Młodzi ludzie maja świadomość, że mieszkania w Bytomiu są najtańsze i jeżeli zmieni się postrzeganie naszego miasta - na takie, w którym jest praca i żyje się bezpiecznie i komfortowo - nie trzeba będzie specjalnych zachęt dla młodych ludzi przygotowywać.

24. Czy przewiduje Pan/Pani redukcję bądź powiększenie etatów w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach?
Nie należy - moim zdaniem - zaraz po objęciu stanowiska robić tzw. „czystek”. Ale obiecuję, że osobiście podejmę się tego, żeby w spółkach komunalnych, organizacjach okołosamorządowych i okołobudżetowych przeprowadzić efektywne reorganizacje. Wcale nie muszą one oznaczać zwolnień. W niektórych obszarach występują pewnie nadwyżki personelu, a w niektórych - niedobór.

25. Czy będzie Pan/Pani dążyła do zintegrowania dróg rowerowych i tras rowerowych z miastami ościennymi oraz czy będzie te działania konsultował ze środowiskiem rowerowym?
Jest ważne, aby kontynuować działania w tym temacie. Aktywny wypoczynek i przygotowanie miejsc do niego jest kluczowe, by żyło nam się dobrze w Bytomiu. Należy ustalić, jakie pochłonie to nakłady, i spróbować zaangażować w te obszary sponsorów.

26. Proszę o wskazanie jednego, najważniejszego punktu Pana/Pani programu wyborczego, który chciałaby Pan/Pani i jest w stanie zrealizować w czasie 2-letniej kadencji.
Dla mnie najważniejsza jest gospodarka i kluczowym punktem do realizacji jest przygotowanie miasta Bytom do pozyskiwania inwestorów – utworzenie „Nawigatora Gospodarczego”, który będzie podmiotem dla inwestorów, a także sieci inkubatorów dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

27. W jaki sposób - biorąc pod uwagę niż demograficzny, a co za tym idzie, zmniejszającą się liczbę uczniów - można poprawić sytuację w szkołach (wysokie standardy edukacyjne, dobre osiągnięcia na egzaminach zewnętrznych, wzrost innowacyjności itp.)?

Kierunki szkolnictwa w naszym mieście powinny być skorelowane z ukierunkowaniem miasta na nowych inwestorów . Inwestor powinien w naszym mieście mieć zaplecze w postaci wykształconych pracowników. Kluczowy będzie system doradztwa zawodowego dla młodych ludzi, ale nie jako instytucja sama w sobie, ale jako „latarnia” dla młodych osób z naszego miasta. Podejmując tak ważną decyzję w życiu, jak wybór ścieżki edukacyjnej, powinny mieć wiedzę, jakie kierunki są pożądane w naszym mieście i regionie.
Powinniśmy też promować w regionie nasze najlepsze licea i szkoły zawodowe, i przyciągać do nich młodzież z miast ościennych.
A elementarną kwestią jest coraz lepsze wyposażanie jednostek szkolnych w nowoczesne narzędzia multimedialne.

28. Co Pan/Pani sądzi o demokracji bezpośredniej i jakie ewentualnie mechanizmy chce Pani wprowadzić, aby zwiększyć wpływ mieszkańców na podejmowanie decyzji dotyczących miasta?
Mieszkańcy naszego miasta powinni wspólnie decydować o priorytetowych kwestiach dotyczących przyszłości miasta. I w takich przypadkach świetnym narzędziem (jak mieliśmy tego przykład w czerwcu) jest referendum. Chciałbym też stworzyć platformę internetową, na której mieszkańcy będą wyrażać swoje opinie i wysuwać petycje, co jest dla nich w danym momencie kluczowe do zrobienia w Bytomiu, oraz uruchomić sieć punktów miejskiej informacji we wszystkich dzielnicach.

29. W jaki sposób ma Pan/Pani zamiar zapobiec odpływowi z miasta ważnych instytucji?
Rozumiem, że pytanie dotyczy instytucji naukowych i kulturalnych. Będę prowadził rozmowy w stolicy naszego województwa, jak i kraju. Nie można dopuścić do tego, by takie instytucje, jak Opera Śląska, zostały przeniesione z Bytomia. Takie decyzje prowadzą do marginalizacji naszego miasta i nieliczeniem się z jego mieszkańcami. Stanowczo będę temu zapobiegał.

30. Jaki ma Pan/Pani stosunek do problemu szkód górniczych i wydobycia węgla pod miastem?
Fakty są takie, że działająca na naszym terenie kopalnia KWK Bobrek-Centrum jest największym pracodawcą w Bytomiu. Daje pracę tysiącom osób. Jednak z drugiej strony widzimy, że odbywa się to dużym kosztem samego miasta - postępującą dewastacja budynków i dróg.
Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że problemem Bytomia są szkody górnicze - nie kopalnia. Musimy podjąć rozmowy z przede wszystkim Kompanią Węglową – właścicielem kopalni KWK Bobrek-Centrum. Chciałbym doprowadzić do zawarcia Ramowego Porozumienia z Kompania Węglową na temat warunków eksploatowania złóż znajdujących się pod miastem. Porozumienie będzie określało zasady prowadzenia działań ochronnych dla nieruchomości położonych w mieście oraz realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.

31. Czy Pana/Pani działania na rzecz pozyskania inwestorów w mieście będą ukierunkowane na firmy wywodzące się z jakiejś konkretnej gałęzi lub branży gospodarki, czy też Pana/Pani zdaniem nie ma to znaczenia?
Program Gospodarczy opieram na dwóch filarach: pozyskania inwestorów dla utworzenia w Bytomiu pierwszego na Śląsku Centrum Technologiczno-Inżynieryjnego & Centrum Nowych Technologii dla firm sektora SSC; oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw (małe zakłady wytwórcze, usługowe i rzemieślnicze) ze szczególnym naciskiem na tworzenie takich mikroprzedsiębiorstw wśród ludzi młodych (którzy stanowią znaczny odsetek bezrobotnych w naszym mieście).

32. Jaki ma Pan/Pani pomysł na poprawę bezpieczeństwa w Śródmieściu?
Prewencja, dodatkowe patrole ponadnormatywne na bytomskich ulicach, sprawny monitoring.

33. Czy poparła Pan/Pani referendum o odwołaniu prezydenta P. Koja i Rady Miejskiej?
Byłem jedną z osób, które zorganizowały referendum.

34. Co zamierza Pan/Pani zrobić na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego?
Należy wspierać wszelkie inicjatywy społeczne. Obywatele muszą mieć prawo do wyrażania własnych opinii i do działania przy przekształcaniu tych opinii w czyn. To obywatele są źródłem informacji co należy zrobić lub poprawić w mieście. Ja chciałbym postawić przede wszystkim na spółdzielnie socjalne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 14:43 #107532

 • I0a
 • I0a Avatar
 • Gość
 • Gość
fajnie by bylo uslyszec odpowiedzi na te pytania na zywo...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 15:45 #107545

 • lemur
 • lemur Avatar
 • Gość
 • Gość

I0a napisał: fajnie by bylo uslyszec odpowiedzi na te pytania na zywo...


:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 16:14 #107552

 • Ilovebytom
 • Ilovebytom Avatar
 • Gość
 • Gość

I0a napisał: fajnie by bylo uslyszec odpowiedzi na te pytania na zywo...


Przecież Pan Bartyla z szacunku dla wyborców nie odpowiada na pytania na żywo (debata z kontrkandydatami). Myślę że wszyscy powinniśmy być wdzięczni Panu 5dlabobrka że wrzucił tutaj odpowiedzi na pytania a Pan kandydat na prezydenta na nie odpowiedział, nie ważne czy osobiście czy przez swoich doradców.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 16:32 #107555

 • Magnolia
 • Magnolia Avatar
 • Gość
 • Gość

Ilovebytom napisał: Panu 5dlabobrka


To jest również Pan "5dlamiechowic", ale to jest akcja społeczna, a nie polityczna :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 16:39 #107558

 • Andrzej BTM
 • Andrzej BTM Avatar
 • Gość
 • Gość

soa napisał: 2. Jak chce Pan/Pani przeciwdziałać wyludnianiu Bytomia?
Symulacje pokazują, że przy obecnym systemie zarządzania miastem ludność Bytomia może skurczyć się nawet o 25% do roku 2030. To jest problem, z którym borykają się wszystkie miasta poprzemysłowe, zwłaszcza na Śląsku. Sytuacja Bytomia jest o tyle trudna, iż po upadku przemysłu w mieście praktycznie nie podjęto starań o wypełnienie tej luki poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak Bytom ciągle pozostaje miastem, które może być atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia własnej firmy. Chcę, aby miasto rozwijało się właśnie w tym kierunku poprzez akcję promocję skierowaną m.in. do byłych mieszkańców Bytomia (program „Twój drugi dom w Bytomiu”). Bytom ciągle zachwyca pięknem secesyjnych kamienic, wprawdzie zaniedbanych i brudnych, ale takiej architektury nie ma w żadnym innym miejscu na Śląsku! Chcę promować Bytom jako miasto zielonych ulic, parków, obiektów leśnych; miasto z opieką zdrowotną na wysokim poziomie z ciekawą ofertą edukacyjną, kulturalną i sportową. Mam nadzieję, że za 6 lat tak właśnie będzie postrzegany Bytom!


Widać że 5 x 5 czytał ostatnie wydanie Polityki.

Poddam to wszystko wnikliwej analizie tym bardziej że jeden z ekspertów pisał że oni nie tylko powiedzą co zrobić. Powiedzą też jak to zrobić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 16:47 #107559

 • Ilovebytom
 • Ilovebytom Avatar
 • Gość
 • Gość

Magnolia napisał:

Ilovebytom napisał: Panu 5dlabobrka


To jest również Pan "5dlamiechowic", ale to jest akcja społeczna, a nie polityczna :DTaaa społeczna a kandyduje :lol2: jeśli ma się trochę oleju w głowie takie "społeczne" akcje rozpoczyna się grubo przed wyborami ale z myślą o zaprocentowaniu głosami gdy przyjdzie czas wyborów. Zresztą na stronie 5dlamiechowic jest wyraźnie napisane gdzie oddać swój głos w wyborach :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 20:02 #107574

 • Andrzej BTM
 • Andrzej BTM Avatar
 • Gość
 • Gość

Ilovebytom napisał:

Magnolia napisał:

Ilovebytom napisał: Panu 5dlabobrka


To jest również Pan "5dlamiechowic", ale to jest akcja społeczna, a nie polityczna :DTaaa społeczna a kandyduje :lol2: jeśli ma się trochę oleju w głowie takie "społeczne" akcje rozpoczyna się grubo przed wyborami ale z myślą o zaprocentowaniu głosami gdy przyjdzie czas wyborów. Zresztą na stronie 5dlamiechowic jest wyraźnie napisane gdzie oddać swój głos w wyborach :)


Pewnie mieszkaniec Miechowic odnalazł w sobie potrzebę służenia i pomocy ludziom. To że zbiegło się to z wyborami to pewnie zupełny przypadek. Może nie zdazył na ostatni kurs 623 i uświadomił sobie że to już koniec..zostaje tylko TAXI. ?

Jestem przekonany że dobro człowieka jest tu na pierwszym miejscu a mandat radnego jest tu sprawą trzeciorzędną. Na pewno będzie wdrazał oczekiwania mieszkańców a ta ankieta na pewno nie pójdzie na marne. Warto aby mieszkańcy się tym interesowali bo jak to przysłowie mówi "kandydaci są zawsze z Wami ale przed wyborami".

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 21:30 #107587

 • Ilovebytom
 • Ilovebytom Avatar
 • Gość
 • Gość

Andrzej BTM napisał: Pewnie mieszkaniec Miechowic odnalazł w sobie potrzebę służenia i pomocy ludziom. To że zbiegło się to z wyborami to pewnie zupełny przypadek. Może nie zdazył na ostatni kurs 623 i uświadomił sobie że to już koniec..zostaje tylko TAXI. ?


A 5dlabobrka jak wytłumaczysz? Tym że to ten sam okręg wyborczy? czy może te 623 kursuje przez Bobrek? chociaż 5dlabobrka ma teraz przerwę techniczną i nie widać na stronie na której liście i na której pozycji warto oddać głos na społecznika :nie:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odpowiedzi Damiana Bartyli 2012/09/14 21:47 #107589

 • Andrzej BTM
 • Andrzej BTM Avatar
 • Gość
 • Gość

Ilovebytom napisał:

Andrzej BTM napisał: Pewnie mieszkaniec Miechowic odnalaz? w sobie potrzeb? s?u?enia i pomocy ludziom. To ?e zbieg?o si? to z wyborami to pewnie zupe?ny przypadek. Mo?e nie zdazy? na ostatni kurs 623 i u?wiadomi? sobie ?e to ju? koniec..zostaje tylko TAXI. ?


A 5dlabobrka jak wyt?umaczysz? Tym ?e to ten sam okr?g wyborczy? czy mo?e te 623 kursuje przez Bobrek? chocia? 5dlabobrka ma teraz przerw? techniczn? i nie wida? na stronie na której li?cie i na której pozycji warto odda? g?os na spo?ecznika :nie:


Nie zrozumialas mnie.
Widzac ten plakat to kojarzy mi sie ze gosc zamawia 5 piw. Tylko z tym.
Nie wiem czy ktos go zna. Czy on cos zrobil dla ludzi, dla Bytomia ?

Jak to nazwac .. rycie do koryta ?
Mam nadzieje ze nie przejdzie, Niech cos zrobi najpierw spolecznie.
Poko co do programu: Ktokolwiek widzial ktokolwiek wie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone