Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Nowe władze Bytomia

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 00:13 #122863

 • salahaddin
 • salahaddin Avatar
 • Gość
 • Gość
Jak czytam, że chcecie dłubać przy kolei do Pyrzowic to mi się nóż w kieszeni otwiera i przypomina mi się protest wozaków, który uwalił rozwój naszego miasta. Nie idźcie tą drogą. :nie:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 07:19 #122866

MaciejB napisał: We współpracy z radną Sejmiku Śląskiego przygotowujemy projekt uchwały dot. przebiegu kolei z Pyrzowic,


Obecnie czekamy na decyzję RDOŚ, który przedłużył wydanie decyzji do 2013.12.31r.
Natomiast jeżeli możesz to napisz w tym temacie http://bytomski.pl/viewtopic.php?t=5883 jakie macie pomysły.

jurda napisał: Ale najważniejsze to deklaracja prezydenta, który obiecał, że dopilnuje aby miasto szybko przejęło działki drogowe od KW. A potem w miarę możliwości miejskich finansów rozpocznie się naprawa naszych ulic.

Szkoda że nie zapytałeś się czy zdąży do końca kadencji.

MaciejB napisał: A henk przed wyborami mówił, że sie nie da


Więc jeden z nich (Bonk, Bartyla) kłamał, pytanie który.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 09:24 #122867

 • salahaddin
 • salahaddin Avatar
 • Gość
 • Gość
Prasa już pisała o tej akcji z koleją. I to już w czerwcu 2012

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/ ... ,id,t.html

PIS w Bytomiu ma z tym tyle wspólnego co z wyborem papieża. To jest inicjatywa z powiatu tarnogórskiego. Chcą zmienić przebieg kolei żeby szła przez Radzionków, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie do Pyrzowic. Uchwały są ponoć przygotowane. Ale PIS "we współpracy z radną Sejmiku Śląskiego przygotowujemy projekt uchwały" :lol2: A jaki jest wasz wkład w ten projekt? Zmienicie nazwę organu, który ją przyjmuje? Takie uchwały przyjęło już kilka gmin. Mam nadzieję, że ani jedna więcej. Bogu dzięki, że kilku radnych BIS (niestety nie wszyscy) się zreflektowało na Komisji Komunalnej i odesłało projekt do prezydenta, który na szczęście nie pociągnął tematu i mam nadzieję, że to się nie zmieni. W obecnej chwili kiedy PKP wydało kilkadziesiąt milionów na dokumentacje próba zmiany trasy skazuje to i tak mało realne przedsięwzięcie na definitywny koniec. Jest to jawny sabotaż i Bytom powinien z całą stanowczością się przeciwstawić tym próbom. Dla Bytomia ta kolej jest dużą szansą a wariant tarnogórski nie ma szans na realizację. Podróż wydłuży się o 15-20 minut i z szybkiej kolei na lotnisko będą nici.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 09:49 #122869

Sal to uważaj żeby Ci ten kozik w kieszeni przypadkowo czegoś nie obciął :)

Propozycja wyjściowa, moim zdaniem zdecydowanie lepsza od tej z pomysłem stacji na Rozbarku. Oprócz poruszonych poniżej spraw wymusi także w sposób oczywisty remont naszego Dworca.

"Stanowisko Rady Miasta Bytomia w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę przebiegu projektowanego połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej odcinek Katowice-Pyrzowice.

Kierując się dobrem mieszkańców Miasta Bytom, poziomem ich życia, możliwościami rozwoju, mając także na uwadze zrównoważony rozwój Województwa Śląskiego; dbając o ochronę środowiska naturalnego oraz zachowanie ładu architektoniczno-urbanistycznego proponuje się zmianę przebiegu projektowanej linii kolejowej na odcinku od stacji Chorzów Stary do stacji końcowej w Pyrzowicach.

Proponowany wariant przebiegu linii kolejowej to następująca trasa :
KATOWICE – CHORZÓW – BYTOM GŁÓWNY – RADZIONKÓW – NAKŁO ŚLĄSKIE – TARNOWSKIE GÓRY – MPL w PYRZOWICACH.

Za poprowadzeniem linii kolejowej wg wymienionego powyżej przebiegu przemawiają następujące argumenty :

1. Ekonomiczne
1.1 Uniknięcie znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę nowego odcinka linii
kolejowej oraz kosztów pozyskania nowych terenów.
1.2 Brak konieczności budowy peryferyjnej stacji przesiadkowej Bytom Rozbark.
1.3 Poprawa rentowności przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie połączenia
kolejowego jako środka transporty zbiorowego na trasie Katowice –
Chorzów – Bytom – Tarnowskie Góry, umożliwiającego dojazd do miejsc
zatrudnienia lub do miejsc kształcenia.
1.4 Generowanie źródła przychodów ze względu na obsłużenie głównego ciągu
komunikacyjnego, co poprawi rentowność połączenia i obniżenie kwot
dofinansowania przez samorządy lub zapewni całkowitą rentowność.

2. Środowiskowe
2.1 Odstąpienie od zajmowania nowych terenów o wysokich walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i ich nieodwracalnego przekształcenia.
2.2 Ograniczenie emisji spalin poprzez liczby pojazdów wykonujących transport
pasażerski na tym ciągu komunikacyjnym.
2.3 Uniknięcie potencjalnych możliwości skażenia wód powierzchniowych zbiornika
wody pitnej Kozłowa Góra przy wykorzystaniu linii kolejowej do przewozu paliwa
lotniczego.

3. Gospodarcze
3.1 Modernizację linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów – Bytom - Tarnowskie Góry.
3.2 Wykorzystanie stacji Bytom Gł. jako stacji przesiadkowej z kierunku Gliwic.
3.3 Możliwość skomunikowania miasta Bytom z Centralna Magistralą Kolejową poprzez
rewitalizację odcinka linii kolejowej nr 182 pomiędzy Tarnowskimi Górami
a Zawierciem.
3.4 Przywrócenie ważnej roli stacji Bytom Gł. jaką pełniła w przeszłości, modernizację
infrastruktury wraz z dworcem kolejowym.

4. Społeczne
4.1 Skrócenie czasu podróży (po modernizacji) na ciągu komunikacyjnym Katowice-
Bytom -Tarnowskie Góry.
4.2 Pełne wykorzystanie istniejących zintegrowanych, pasażerskich węzłów
Przesiadkowych: bytomskiego i tarnogórskiego, których tworzenie zalecają
wszystkie oficjalne przyjęte przez Rząd RP dokumenty dotyczące transportu:
autobus miejski, podmiejski - tramwaj – kolej – PKS – TAXI (ruch na bytomskim
dworcu autobusowym ok.10 mln pasażerów rocznie).
4.3 Poprawę klimatu akustycznego poprzez budowę ekranów akustycznych chroniących
także przed hałasem już generowanym z istniejącej linii kolejowej.
4.2 Wzrost zaufania społecznego do władz państwowych i samorządowych poprzez
wykazanie rozsądnego gospodarowania środkami finansowymi.

Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają także zapisy „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, przyjętego Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów RP z dnia 8 maja 2007 roku.

Według zapisów tego programu priorytetowe znaczenie w planowaniu inwestycji infrastruktury okołolotniskowej ma jak najlepsze skomunikowanie ich z siecią transportu naziemnego, szczególnie z połączeniami kolejowymi, zgodnie z polityką UE.
Dogodność dostępu do lotniska i jego powiązania z siecią lokalnego, regionalnego, ogólnokrajowego a nawet międzynarodowego systemu transportu naziemnego. W dokumencie tym przyjęto, że granicznym czasem podróży określającym dostępność komunikacyjną portu lotniczego jest 90 minut. Jednocześnie uznano, że w odniesieniu do warunków krajowych (stan i przepustowość dróg, częstotliwość i rozkład kolei) zakres ten można zwiększyć do 2 godzin.

W programie zapisano też, że zakres, skala i jakość połączeń naziemnych muszą być adekwatne do wielkości ruchu obsługiwanego w porcie lotniczym z uwzględnieniem efektywności proponowanych rozwiązań. Połączenia szynowe czy drogi szybkiego ruchu dla uzasadnienia budowy i ponoszenia kosztów eksploatacji wymagają określonych potoków pasażerskich i towarowych. Decyzja o ich budowie musi być uwarunkowana wielkością tych potoków. Działania inwestycyjne musza być uzasadnione rzetelnymi analizami popytu, popartymi realnym zainteresowaniem ze strony przyszłych użytkowników.

Uchwalony przez Radę Ministrów „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” jest dokumentem stanowiącym w zakresie rządowej polityki w obszarze lotnictwa cywilnego. Dokument ten, wiąże organy i jednostki administracji rządowej jako kierunkowa wola Rządu RP, którą organy i te jednostki musza brać pod uwagę w swoich bieżących i planowanych działaniach. Jednocześnie program ten powinien być użytecznym narzędziem do wykorzystania przez władze samorządowe w planowaniu rozwoju infrastruktury transportu lotniczego i kolejowego w regionie.

Rada Miasta Bytom stoi na stanowisku, że do realizacji powinien być przyjęty najtańszy pod względem ekonomicznym i najmniej uciążliwy społecznie i środowiskowo wariant projektowanego połączenia z jak największym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej i służący jak największej ilości pasażerów. Połączenie kolejowe po trasie Katowice – Chorzów – Bytom Gł.- Tarnowskie Góry- MPL w Pyrzowicach spełnia w największym stopniu wyżej wymienione zasady.

Mając na uwadze powyższe argumenty Rada Miasta Bytomia zwraca się do wszystkich podmiotów i osób, w szczególności wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, o poparcie działań zmierzających do budowy linii kolejowej Katowice – MPL w Pyrzowicach według zaproponowanej koncepcji."

Sal Ty byłbys przeciw nawet wtedy gdyby PiS zadeklarował, że zrobi całą trasę i wyremontuje wszystkie drogi w Bytomiu za swoje prywatne pieniądze :D

huri_khan: Dlaczego kłamał?. Każdy ma swoje zdanie na różne tematy, z kłamstwem to nie ma niczego wspólnego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 10:03 #122870

 • salahaddin
 • salahaddin Avatar
 • Gość
 • Gość
Przeciwko temu wariantowi w tych okolicznościach (kilkadziesiąt milionów wydanych na dokumentacje) byłbym przeciw obojętnie kto by go zgłaszał - PO PIS SLD SP RP czy samo PKP. Dodatkowe prace nad dokumentacją skonsumują większość zakładanych oszczędności przy zmianie wariantu. Nie wspominając o tym, że nie ma szans żeby zdążyć ze wszystkim do lat 2014-2015 kiedy będą dzielone pieniądze unijne. A bez tych nie ma szans na powstanie tej kolei w żadnym z wariantów. Takie pomysły trzeba było zgłaszać i forsować 2 lata wcześniej. Czemu wtedy radni PIS nie zgłaszali tego? Siedzą w Radzie od 2006 roku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 15:50 #122893

MaciejB napisał: Pytasz co robimy dla miasta? Wiele. We współpracy z radną Sejmiku Śląskiego przygotowujemy projekt uchwały dot. przebiegu kolei z Pyrzowic,


Po co to wciskanie kitu!!
Działacie na rzecz Tarnowskich Gór i Radzionkowa a nie Bytomia. :nie:

Burmistrz Czech chce cargo, a Bytom dzięki waszej robocie znowu zostanie z niczym!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/10 16:28 #122896

salahaddin napisał: W obecnej chwili kiedy PKP wydało kilkadziesiąt milionów na dokumentacje próba zmiany trasy skazuje to i tak mało realne przedsięwzięcie na definitywny koniec. Jest to jawny sabotaż i Bytom powinien z całą stanowczością się przeciwstawić tym próbom


PKP podjęło ryzyko jakie jest związane z przygotowaniem dokumentacji i tylko PKP będzie ponosić konsekwencje jeżeli decyzja o warunkach środowiskowych będzie negatywna.

MaciejB napisał: Rada Miasta Bytom stoi na stanowisku, że do realizacji powinien być przyjęty najtańszy pod względem ekonomicznym i najmniej uciążliwy społecznie i środowiskowo wariant projektowanego połączenia z jak największym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej i służący jak największej ilości pasażerów. Połączenie kolejowe po trasie Katowice – Chorzów – Bytom Gł.- Tarnowskie Góry- MPL w Pyrzowicach spełnia w największym stopniu wyżej wymienione zasady.


Co do przebiegu to także zgadzam się z tym wariantem ale nie wiem o jakiej Radzie Miasta piszesz, ponieważ pod wariantem "piekarskim", który jest rozpatrywany przez RDOŚ podpisał się Koj, że akceptuje przebieg i się z nim zgadza, nie pytając się o zdanie mieszkańców.
Pamiętajmy, że miasto Bytom nie przeprowadziło w tej sprawie żadnych konsultacji społecznych, jedynie zamieszczało ogłoszenia wydane przez RDOŚ.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/11 14:54 #122980

Leszek napisał: Na bytomskim pojawiło się dwóch nowych forumowiczów "BPK" i "BPB".
Czyżby to "nowe otwarcie" władz?

To zweryfikowane konta. Rzeczywiście stoją za nimi przedstawiciele BPK i Biura Promocji Bytomia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/11 14:56 #122981

MaciejB napisał: Rada Miasta Bytom stoi na stanowisku, że do realizacji powinien być przyjęty najtańszy pod względem ekonomicznym i najmniej uciążliwy społecznie i środowiskowo wariant projektowanego połączenia z jak największym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej i służący jak największej ilości pasażerów. Połączenie kolejowe po trasie Katowice – Chorzów – Bytom Gł.- Tarnowskie Góry- MPL w Pyrzowicach spełnia w największym stopniu wyżej wymienione zasady.

Mając na uwadze powyższe argumenty Rada Miasta Bytomia zwraca się do wszystkich podmiotów i osób, w szczególności wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, o poparcie działań zmierzających do budowy linii kolejowej Katowice – MPL w Pyrzowicach według zaproponowanej koncepcji."


Maćku, przeprowadzenie nowej trasy ozn. nowe koszty, bo trzeba uwzględnić to w nowej dokumentacji projektowej, trzeba przeprowadzić badania gruntu i skalkulować koszty przebudowy torowisk, bo przecież na tych odcinkach prędkości dla pociągów są ograniczone ze względu na szkody górnicze i uszkodzenia torowisk. Zapomnij, że puści się nowe pociągi po starych trasach, i nic to nie będzie kosztowało!
Przykro mi to pisać, ale jest to zgodne z zasadą "wszystko jest proste, dopóki nie wie o czym się mówi".

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/19 15:14 #123706

 • salahaddin
 • salahaddin Avatar
 • Gość
 • Gość
Kolei nie ma na szczęście w porządku obrad na sesję. Ale za to mamy powołanie 2 nowych stanowiskodających podmiotów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (R-169).
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bytomiu oraz nadania jej statutu
(R-175).

Rada nadzorcza, prezes, dyrektorzy, księgowe, kadrowe, komputery, samochody, siedziby... Jedziemy!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/19 18:16 #123712

salahaddin napisał: Kolei nie ma na szczęście w porządku obrad na sesję. Ale za to mamy powołanie 2 nowych stanowiskodających podmiotów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (R-169).
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bytomiu oraz nadania jej statutu
(R-175).

Rada nadzorcza, prezes, dyrektorzy, księgowe, kadrowe, komputery, samochody, siedziby... Jedziemy!


Mnie interesuje kilka kwestii, może ktoś zna odpowiedzi:

1. Dot. agencji
- kto będzie prezesem - czy ma kompetencje?
- jaki skład osobowy,
- jaki budżet ( w tym jakie koszty działalności/miesięczne)
- siedziba

2. dot. pracowni urbanistycznej
- czy zatrudniaja urbanistę z uprawnieniami
- jaki skład osobowy
- jaki budżet w tym koszty działalności
- siedziba

Po falstarcie z jednostką od zieleni, chciałbym się upewnić że Bartyla tym razem wie co robi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/19 21:10 #123728

salahaddin napisał: 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (R-169).


Jeżeli działalność i wyniki będą podobne jak w Rudzie Śląskiej gdzie działa podobna placówka to jestem za.
http://www.rarinwestor.pl/

Natomiast będzie to kolejna spółka gdzie prezes będzie się zmieniał wraz z partią, która będzie u władzy niezależnie od wyników jakie osiągnie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/20 08:26 #123741

Bartyla wie co robi. Robi to co powinno być zrobiono juz dawno i tylko przyklasnąć, że mamy w końcu prezydenta, który nie buja w obłokach i zamiast bywać wziął sie do roboty.

A błędów nie popełnia tylko ten co nic nie robi. Chociaż i od tej reguły jest wyjątek, są ludzie którzy nic nie robiąc błędów popełniaja masę (vide: Piotr Koj :D )

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/20 08:39 #123745

Obie instytucje mogą mieć bardzo dobry wpływ na Bytom. Wszystko jednak zależy od tego, jak będą zarządzane.

Biuro miejskiego urbanisty mogłoby poprawić kwestie planów zagospodarowania przestrzennego, które miejscami mają absurdalne zapisy (jak np. parking piętrowy w miejscu targowiska na Rostka, gdzie nie ma szans, aby taki obiekt tam zmieścić). To szansa też na uchronienie miasta przed przypadkową zabudową, co ma miejsce np. w Katowicach i Warszawie. Bytom też już doświadcza tych problemów, gdyż w rejonach o pierzejowej zabudowie zezwolono na budowę wolnostojących domków jednorodzinnych (Szafranka, Pow. Śląskich...). Jeśli więc urbanista należycie wykonywałby swoją pracę, to więcej do takich sytuacji by już nie dochodziło.

Agencja Rozwoju Inwestycji też jest niezłym pomysłem. Takie jednostki działają w ościennych miastach z mniejszymi i większymi sukcesami. Warto przytoczyć tu przykład Agencji Rozwoju Lokalnego z Gliwic, która z powodzeniem rewitalizuje teren po kopalni Gliwice poprzez lokowanie tam firm z sektora nowych technologii. Jeśli więc Bartyla zaangażuje właściwych ludzi, to Bytom może przyciągnąć wreszcie jakiś porządnych inwestorów.

Ja osobiście kibicuje tym jednostkom. Oby tylko nie skończyło się "jak zawsze".

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe władze Bytomia 2013/03/20 09:03 #123747

 • salahaddin
 • salahaddin Avatar
 • Gość
 • Gość
Właśnie to budzi największe obawy. Ale to się okaże za jakiś czas. Póki co mamy MZGiK, który chyba nie wypalił. 2 ostatnie dni to masakra na drogach.
Mam też wątpliwości czy ta pracownia urbanistyczna nie mogłaby być wydziałem w UM? A tak to osobne kierownictwo, kadry, księgowość itd.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.