Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/15 20:17 #27461

Przepraszam, za drugi post pod rząd ale Radny PO Michał Bieda odpisał mi tak:

Witam Cię Stachmtg.
Dzięki za list w sprawie uchwały o parkowaniu. Każde działanie obywateli w sferze publicznej jest cenne. Mogę odpowiedzieć jedynie w imieniu swoim, bazując na własnych obserwacjach i argumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę – prezydenta miasta. W znakomitej większości miast na świecie istnieje problem nadmiernego natężenia ruchu w centrum. Problemy te rozwiązuje się zazwyczaj dwojako: organizując transport publiczny oraz ograniczając ruch w centrum. Są różne metody ograniczania ruchu. Np. w Londynie oraz w coraz większej ilości miast niemieckich trzeba uiścić specjalną opłatę za prawo wjechania do centrum. Najpowszechniejszym sposobem jest jednak pobieranie opłat za parkowanie. Również w Polsce ta metoda jest najpowszechniejsza i korzysta się tutaj z różnych instrumentów. Spotkać można parkingowych, parkometry, kupony parkingowe i inne. W naszym mieście od pewnego czasu obowiązuje obowiązek uiszczania opłaty za pomocą parkometrów i telefonów komórkowych. Przesłanki do podjęcia tej uchwały były następujące: konieczność ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, brak możliwości kontynuowania pobierania opłaty przez parkingowych i nieprawidłowości występujących w tym modelu, zapowiedziane wprowadzenie spójnego systemu opłacania za parkowanie na poziomie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Konieczność ograniczenia ruchu kołowego i zwiększenia fluktuacji parkujących w centrum wydaje się oczywista i nie wymaga chyba uzasadnienia. Argument drugi to przede wszystkim brak możliwości kontynuowania pobierania opłat przez parkingowych. Po pierwsze z powodu braku firm, które chciałyby świadczyć usługę obsługi strefy płatnego parkowani. Powodem do takiego stanu rzeczy jest zwiększenie pensji minimalnej do poziomu uniemożliwiającego świadczenie tej usługi. Jest to też powód, który dyskwalifikuje rozwiązanie stosowane na przykład przez Katowice, czyli zatrudnienie parkingowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów. W najbliższym czasie w związku z opisaną wyżej sytuacją wprowadzenie parkometrów zapowiedziano w pozostałych miastach naszej konurbacji między innymi w Gliwicach i Katowicach. Innym aspektem obsługi strefy przez parkingowych jest powszechnie znany fakt nierzetelnego pobierania opłat przez parkingowych. Według informacji przedstawionych radnym nagminna była sytuacja płacenia np. złotówki za całodzienne parkowanie lub nierozliczanie przez parkingowych pobranych opłat. W pełni zgadzam się z poglądem, że parkomaty niewydające reszty są znaczną niedogodnością i stan ten powinien się jak najszybciej zmienić. Rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem, jednakże do czasu wygaśnięcia podpisanej i obowiązującej umowy z firmą obsługującą strefę, tego stanu rzeczy nie da się raczej zmienić. Będziemy apelować do prezydenta aby przy okazji następnego przetargu wprowadzić do warunków instalację parkometrów wydających resztę. Ponadto uważam za wskazane jest dążenie do zmiany systemu karania za nieziszczenie opłaty w parkometrze. Moim zdaniem każdy korzystający ze strefy powinien mieć możliwość dopłacenia brakującej kwoty, co powinno skutkować anulowaniem mandatu. Odnosząc się do pytania o abonamenty dla radnych, radnych sejmiku, posłów i senatorów odpowiem przedstawiając okoliczności przyjęcia tej uchwały. Wolą prezydenta, którą w całości popieram jest chęć uporządkowania parkowania w okolicy urzędu miejskiego. W związku z wybranym modelem zamknięcia parkingu dla pracowników pojawił się problem parkowania radnych pod urzędem. Normalną i powszechnie przyjętą praktyką jest umożliwienie radnym bezpłatnego parkowania przy urzędzie miejskim na czas wypełniania mandatu. Do radnych PO i prezydenta apelowali radni wszystkich klubów o rozwiązanie kwestii parkowania pod urzędem. Prezydent wychodząc naprzeciw tym apelom zaproponował obecne rozwiązanie. Osobiście nie traktuje tego jako czegoś złego czy skandalicznego, pomimo, że sam proponowałem kilkukrotne zwiększenie ceny abonamentu dla radnych. Powód do takowej oceny jest prosty. Nie należy oceniać radnych poprzez przysługujące im prawa. Radnym na przykład przysługuje ochrona miejsca pracy i konieczność akceptacji przez radę miejską zwolnienia radnego z pracy. I czy z tego powodu radni mają być oceniani negatywnie? Moim zdaniem nie. Analogicznie nie powinno się oceniać radnych przez pryzmat prawa do parkowania za rzeczywiście niższą stawkę. Radnych powinno się oceniać i politycznie rozliczać z tego jak z tego prawa korzystają. Ewentualne nadużywanie tego prawa zdecydowanie zasługuje na potępienie. Warto jedna przyjrzeć się sytuacji dokładniej. 20% radnych nie używa samochodów jako kierowcy. Spośród pozostałych 20 radnych około 16 pracuje zawodowo poza centrum miasta i poza samym miastem. Jestem jednym z wyjątków od tej zasady, ponieważ pracuje w ścisłym centrum miasta. Regularnie opłacam abonament na parkingu strzeżonym i nie zamierzam tej praktyki zmieniać. Te okoliczności sprawiają, że jedynymi potencjalnymi beneficjentami tego rozwiązania jest dwóch radnych – emerytów, jednocześnie kierowców. Jak już pisałem, uważam za rzecz normalną i zgodną z moim sumieniem, aby radnym zapewnić parkowanie pod urzędem miejskim i do tego uważam, że sensowne jest aby radni płacili za to 150 złotych rocznie a nie parkowali za darmo jak w okolicznych miastach. Zachęcam jednak do obserwowania i monitorowania czy radni nie nadużywają do celów prywatnych prawa przysługującego im w wypełnianiu obowiązków publicznych.
Kończąc chciałem podzielić opinię o korzyściach jakie daje Internet w kontakcie z wyborcami i mieszkańcami. Jedynie z powodów technicznych nie funkcjonuje jeszcze moja strona www.michalbieda.pl . Mam jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach zostanie ona ostatecznie uruchomiana wraz z pełną funkcjonalnością. Mój kontakt utrzymuje z wyborcami poprzez bezpośrednie spotkania, w tym dyżury. Utrzymuję również kontakt za pośrednictwem maila, który jest powszechnie dostępny, komunikatora gg, którego numer również jest dostępny jak i naszej klasy. W ten sposób komunikuje się z wieloma osobami i z sukcesami wspólnie rozwiązujemy problemu. Przygotowuje również uruchomienie kanału na serwisie YouTube, który umożliwi mi sprawne przekazanie mieszkańcom efektów pracy prezydenta i mojej. Powinno to nastąpić pod koniec III kwartału bieżącego roku. Co do aktywności na bytomskich forach, to przez kilka miesięcy na początku kadencji byłem dość aktywy w tej materii. Jednak pewne negatywne doświadczenia spowodowały zarzucenie przeze mnie tej działalności. Z tego co pamiętam to posiadam konto na wortalu bytomski.pl ale rzeczywiście nie uczestniczę w toczących się tam dyskusjach. Jednak w związku z taką wolą mieszkańców postaram się zmienić ten stan rzeczy i zaktywizować się na tym forum.
Pozdrawiam serdecznie
Michał Bieda


Wielki szacunek za to, że odpisał. Jako jedyny z posłów platformy. Nie zgadzam się z nim w cale w kwestii obniżenia opłaty, ale do szczegółów( jako, że odpowiedź jest długa to podzielę ją na części):

1) Wstęp mówi czemu wprowadzono płatne parkowanie. Zgadzam się z tym w 100% więc nie bedę się rozpisywać, ale co przykuło moją uwagę:

W pełni zgadzam się z poglądem, że parkomaty niewydające reszty są znaczną niedogodnością i stan ten powinien się jak najszybciej zmienić. Rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem, jednakże do czasu wygaśnięcia podpisanej i obowiązującej umowy z firmą obsługującą strefę, tego stanu rzeczy nie da się raczej zmienić. Będziemy apelować do prezydenta aby przy okazji następnego przetargu wprowadzić do warunków instalację parkometrów wydających resztę.


Jak rozumiem w Bytomiu pojawią się parkomaty nr3...

2)

Moim zdaniem każdy korzystający ze strefy powinien mieć możliwość dopłacenia brakującej kwoty, co powinno skutkować anulowaniem mandatu.


Brzmi mądrze...

3)

Wolą prezydenta, którą w całości popieram jest chęć uporządkowania parkowania w okolicy urzędu miejskiego. W związku z wybranym modelem zamknięcia parkingu dla pracowników pojawił się problem parkowania radnych pod urzędem.


Jaki problem? Ja podjeżdżając pod urząd znajduje miejsce niemal zawsze, a że muszę zapłacić to trudno..mogę się przejechać autobusem albo jeśli koniecznie chce jechać autem to stanąć trochę dalej i nie płacić, tak robią niektórzy pracownicy urzędu miasta co wiem bo mam znajomych którzy pracują tam. Czemu radni mają być traktowani inaczej niż mieszkańcy miasta lub zwykli pracownicy urzędu?

4)

Normalną i powszechnie przyjętą praktyką jest umożliwienie radnym bezpłatnego parkowania przy urzędzie miejskim na czas wypełniania mandatu.


Może jestem głupi ale zagranicą, np w Londynie na który Pan Michał Bieda powołuje się, normalną i powszechną praktyką jest to, że radni, prezydenci miasta używają komunikacji miejskiej za którą są odpowiedzialni, żeby nie być gołosłownym:burmistrz Londynu Boris JohnsonA tu Ken Livingstone, poprzednik Johnsona.


Więc przepraszam ale skoro powołujemy się na Londyn to zapraszam do komunikacji miejskiej i roweru, naprawdę da się, a jak się nie chce to cóż, wolny wybór ale płacimy za parkingi jak normalni mieszkańcy.

5)

Do radnych PO i prezydenta apelowali radni wszystkich klubów o rozwiązanie kwestii parkowania pod urzędem.


Jak rozumiem apelowali o zniżkę na abonament tak? A następnie jej nie poparli...w przeciwieństwie do was, zgadza się?

6)

Osobiście nie traktuje tego jako czegoś złego czy skandalicznego, pomimo, że sam proponowałem kilkukrotne zwiększenie ceny abonamentu dla radnych. Powód do takowej oceny jest prosty. Nie należy oceniać radnych poprzez przysługujące im prawa. Radnym na przykład przysługuje ochrona miejsca pracy i konieczność akceptacji przez radę miejską zwolnienia radnego z pracy. I czy z tego powodu radni mają być oceniani negatywnie? Moim zdaniem nie. Analogicznie nie powinno się oceniać radnych przez pryzmat prawa do parkowania za rzeczywiście niższą stawkę. Radnych powinno się oceniać i politycznie rozliczać z tego jak z tego prawa korzystają. Ewentualne nadużywanie tego prawa zdecydowanie zasługuje na potępienie.


Osobiście traktuje to za skandaliczne, że ustalacie prawa dla siebie. A radnych należy oceniać przez pryzmat ich pracy, czyli uchwał jakie wydają. Ta uchwała ustanawia radnego obywatelem niewspółmiernie uprzywilejowanym. Żeby wyrównać obowiązek ponoszenia kosztów takich jak opłata za parking przysługuje wam wynagrodzenie prawda? A jak wyobraża Pan sobie nadużywanie prawa do obniżenia abonamentu? Jedyna możliwość nadużycia go to de facto użycie, bo zniżka nie przysługuje innym osobom niż radnemu a więc nie biorę pod uwagę, że może z niej korzystać inna osoba, znajoma lub bliska radnemu. Jak wiec nadużyć tego prawa?

7)

Warto jedna przyjrzeć się sytuacji dokładniej. 20% radnych nie używa samochodów jako kierowcy. Spośród pozostałych 20 radnych około 16 pracuje zawodowo poza centrum miasta i poza samym miastem. Jestem jednym z wyjątków od tej zasady, ponieważ pracuje w ścisłym centrum miasta. Regularnie opłacam abonament na parkingu strzeżonym i nie zamierzam tej praktyki zmieniać. Te okoliczności sprawiają, że jedynymi potencjalnymi beneficjentami tego rozwiązania jest dwóch radnych – emerytów, jednocześnie kierowców.


Skoro nikt z tego nie będzie korzystać to po co to uchwalać? A co do 2 radnych emerytów...to może warto pomyśleć o wszystkich emerytach a nie tylko o emerytach radnych?

8)

Jak już pisałem, uważam za rzecz normalną i zgodną z moim sumieniem, aby radnym zapewnić parkowanie pod urzędem miejskim i do tego uważam, że sensowne jest aby radni płacili za to 150 złotych rocznie a nie parkowali za darmo jak w okolicznych miastach.


Ja uważam, że rzeczą normalną i zgodną z moim sumieniem, jest zapewnienie radnym miejsce pod urzędem miejskim, na takich samych warunkach jak innym petentom tego urzędu. Naprawdę rozumiem, że uważa Pan za normalne i zgodne z Pana sumieniem zapewnienie sobie zniżki na abonament.
Okoliczne miasta więc są tak samo źródłem patologii w moim mniemaniu.
Naprawdę liczyłem na jakieś rzeczowe argumenty za tą zniżką, a otrzymałem odpowiedź w stylu: "nam to pasuje, ja z tego nie korzystam i w ogóle nikt z radnych" . Liczyłem chociaż, że dowiem się że radni w walce o moje interesy muszą często parkować w centrum itd., to byłby jakiś argument.

9)

Zachęcam jednak do obserwowania i monitorowania czy radni nie nadużywają do celów prywatnych prawa przysługującego im w wypełnianiu obowiązków publicznych.


Skorzystam :)

10)

Kończąc chciałem podzielić opinię o korzyściach jakie daje Internet w kontakcie z wyborcami i mieszkańcami. Jedynie z powodów technicznych nie funkcjonuje jeszcze moja strona www.michalbieda.pl . Mam jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach zostanie ona ostatecznie uruchomiana wraz z pełną funkcjonalnością. Mój kontakt utrzymuje z wyborcami poprzez bezpośrednie spotkania, w tym dyżury. Utrzymuję również kontakt za pośrednictwem maila, który jest powszechnie dostępny, komunikatora gg, którego numer również jest dostępny jak i naszej klasy. W ten sposób komunikuje się z wieloma osobami i z sukcesami wspólnie rozwiązujemy problemu. Przygotowuje również uruchomienie kanału na serwisie YouTube, który umożliwi mi sprawne przekazanie mieszkańcom efektów pracy prezydenta i mojej. Powinno to nastąpić pod koniec III kwartału bieżącego roku. Co do aktywności na bytomskich forach, to przez kilka miesięcy na początku kadencji byłem dość aktywy w tej materii. Jednak pewne negatywne doświadczenia spowodowały zarzucenie przeze mnie tej działalności. Z tego co pamiętam to posiadam konto na wortalu bytomski.pl ale rzeczywiście nie uczestniczę w toczących się tam dyskusjach. Jednak w związku z taką wolą mieszkańców postaram się zmienić ten stan rzeczy i zaktywizować się na tym forum.


Bardzo się ciesze, że podejmie Pan takie działania, podejrzewam, że nie ja jeden. Ciekawi mnie co to za negatywne doświadczenia.Podsumowując jest mi bardzo miło, ze odpisał Pan i nie zapomnę tego w przyszłych wyborach, co nie znaczy że na Pana zagłosuje. Jednak dalej czuję się zlekceważony przez resztę Pana kolegów radnych, ale zaczekam kilka dni jeszcze na ich odpowiedzi. Apeluję też do Pana o nakłonienie pozostałych członków Platformy do zwiększenia aktywności w kontaktach z wyborcami za pomocą internetu. Wystarczyłby zwykły mail(na początek) i odpisywanie na niego. To radni którzy w ogóle nie podali Mail'a :
-Rafał Delewski
-Damian Doniec
-Piotr Kardasz
-Andrzej Kostek
-Mieczysław Kucharski
-Wiesław Kurnik
-Michał Napierała

Radni którzy mi jeszcze nie odpisali:
-Adam Ciesiółka,
-Dariusz Wąsowicz
-Prezydent Koj
-Mariusz Kurzątkowski

Korzystałem ze strony http://www.platforma.bytom.pl/index.php?id_strony=5


Edit.
Stwierdziłem, że warto przyjrzeć sie sytuacji kontaktu mailowego z innymi radnymi i tak:

PiS:
http://www.pis.bytom.pl/index.php?type=pis_council
Jerzy Rogowski: nie podał w ogóle mail'a, o stronie zapomnijcie.
Piotr Patoń :piotr395@wp.pl ,nie ma strony
Henryk Bonk: henryk.bonk@wp.pl , www.bonk.boo.pl (Ostatnia aktualizacja:
14 listopada 2006 r.)
Danuta Skalska: www.kresowianie.com lwow1@o2.pl
Artur Krawczyk: nic...

LiD:
http://lid.bytom.pl/index.php?menu=radni

Piotr Bula
Jan Kazimierz Czubak
Lech Jadczak
Krzysztof Wójcik

Żadnego indywidualnego kontaktu, na stronie co jakiś czas coś napiszą i jest możliwość kontaktu, ale mimo wszystko marnie.

Wspólny Bytom:
http://www.wspolny-bytom.org.pl/ Jest strona.. jest mail do klubu: biuro@wspolny-bytom.org.pl

Kazimierz Bartkowiak bartkowiak@wspolny-bytom.org.pl
Michał Napierała
Stefania Wawer
Mirosław Podyma
Andrzej Wężyk

Reszta nic..

Porozumienie dla Bytomia:
Janusz Paczocha

Nie znalazłem nic

Podsumowując jest źle, momentami wręcz tragicznie, nawet nie chce wiedzieć co by się stało jakbym zaczął pisać do nich wiadomości...przypomnę tylko:
Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Zdaje sobie sprawę, że internet nie jest jedyną możliwością kontaktu, ale żyjemy w XXI w. i można wymagać od osoby pełniącej funkcje publiczne, podstawowej znajomości obsługi komputera i korzystania z tej dogodnej formy komunikacji.

Mam cichą nadzieję, że radni zaktywizują się i zwiększą możliwości kontaktu z nimi, liczę że radny Michał Bieda(lub jakikolwiek inny, ale tylko z nim póki co uzyskałem jakiś kontakt) poruszy tą kwestie na następnej sesji i nakłoni swoich kolegów do podjęcia jakichś kroków,za co będę mu szczerze wdzięczny. Panowie Radni bierzcie przykład z młodszego kolegi!

edit. 2

http://www.bytom.pl/pl/9/1197242172/1197242256/52

Nawet nie wspominam o tym jak bardzo bogata w formy kontaktu jest ta strona..

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 10:51 #27475

Co do kontaktu mailowego zgadzam sie z Toba w 100%.
Nie wymagamy strony czy blogu, ale załozenie maila to 4 min.
Aby Radny nia miał maila to jest dla Mnie skandaliczne.
Stachmtg, W przeciwieństwie do Ciebie uważam iz radni pod urzędem miejskim powinni mieć parking za darmo i naprawde ubolewam nad zniknięciem parkingowych, którzy widocznie zbyt mały dochód przynosili a parkomaty będą większy.
Nie parkuje teraz w centrum tylko na obrzeżach, tam gdzie parkomatów nie ma.
Bo zawsze bym musiał rozmieniać.

Te negatywne doświadczenia to zapewne anonimowe dogryzania na jakims forum.

P.S Jeżeli tu by się pojawił radny i chciał dyskutować, to prosze moderatorów o pilnowanie jezyka wypowiedzi a za słowa niecenzuralne i wycieczki osobiste nagradzanie ostrzeżeniami

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 11:49 #27477

Mógłbyś mi proszę wytłumaczyć czemu według Ciebie radni maja za darmo parkowac?

P.S Jeżeli tu by się pojawił radny i chciał dyskutować, to prosze moderatorów o pilnowanie jezyka wypowiedzi a za słowa niecenzuralne i wycieczki osobiste nagradzanie ostrzeżeniami


Przepraszam ale znowu, czy radny to jakiś nadczłowiek którego nie można obrazić ? Nie traktujmy radnych w sposób wyjątkowy. To tacy sami ludzie jak my i każde obrażanie kogkolwiek powinno się kończyć banem. Wręcz radny jako, że pełni funkcje publiczną powinien być traktowany w sposób surowszy.

Te negatywne doświadczenia to zapewne anonimowe dogryzania na jakims forum.


Mogę podpisać sie imieniem i nazwiskiem pod każdym zdaniem jakie napisałem, a wręcz w ramach równości odpisałem Panu Biedzie podpisując się nie nickiem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 12:51 #27481

Stachmtg, pod urzedem jako miejscem prac. Wielu z nas ma prkingi strzezone darmowe pod pracą i dla Mnie to jedyne miejsce gdzie powinni miec parking za free. Aż tak wielu ich nie ma :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 15:17 #27484

Przepraszam ale pracownicy mają parking pod wydziałem darmowy, nie starcza miejsc dla wszystkich ale to już sprawa urzędu. Poza tym radni nie są pracownikami urzędu pracują zwykle w normalnych firmach i niech pod tymi firmami mają swoje parkingi jeśli firma o to zadba. W urzędzie gminy radni de facto pojawiają się praktycznie tylko i wyłącznie na sesje.
Nie burzyłbym się aż tak gdyby wtedy parkowali za darmo pod parkingiem, choć ja jeżdząc do pracy w centrum kiedy parkuje w godzinach pracy płacę za parking. Czemu więc oni mają być grupą wyszczególnioną?

Inna rzecz która mnie bulwersuje to ich tłumaczenie, a raczej jego brak, czemu taką uchwalę ustanowili. Przypomnę:

Ona mimo to, że jest zła i głupia ma też pewne plusy. Tak brzmi krótka recenzja nowej uchwały o parkingach, którą radny Mariusz Kurzątkowski przegłosował razem z dziesięcioma innymi partyjnymi kolegami.


Pan radny Mariusz Kurzątkowski sam mówi: ta uchwała jest głupia i zła, ale ja i tak ją popieram! On sam w wywiadzie mówi, że jest radnym który popiera uchwały głupie i złe. Ręce mi opadły widząc takie coś. Niech myślą co mówią do wywiadów, nikt nie powiedział z nich, że ponosili koszty związane z działalnością na rzecz miasta, że muszą stawać w trakcie sesji pod urzędem. Te argumenty nie trafiłyby do mnie bo:
a) nie muszą stawać a chcą,
b) inne grupy społeczne pracujące w centrum płacą opłate parkingową, a radni to tacy sami ludzie jak inni

To są jakieś argumenty za tą uchwałą....

Następnie czytam:

Nie podoba mi się także fakt, że radni korzystają z tego basenu nieodpłatnie. Jest to niczym nie uzasadniony i nieuprawniony przywilej, który prowadzi do nieczytelnych układów i relacji. Takiemu postępowaniu mówię stanowcze "NIE" i powinni Państwo mieć świadomość tego, jak niektóre osoby wykorzystują swoje stanowisko i pełnioną funkcję.


Pan radny znowu pisze: mówię NIE korzystaniu z przywilejów ze stanowiska..ale i tak popieram uchwałe dająca mi te przywileje.
Żeby nie było ja broniłbym radnego Kurzątkowskiego bo byłem zadowolony z jego pracy, jak i pracy Platformy ale razi mnie takie zachowanie, gdy mówi sie jedno a robi co innego.


Do tego jestem zbulwersowany i trochę zawstydzony stopniem kontaktu z naszą Bytomską władzą, wiem ze to inna kwestia ale pokazuje że muszę się starać żeby do nich dotrzeć mimo, że powinno to być na odwrót. To radni powinni dotrzeć do wyborców. Większość radnych nie podała adresu mailowego(licząc, że LiD ma maile choć nikt nie ma indywidualnego tylko jest jeden wspólny, ale idąc radnym na ręke jest bodajże 14:12 dla nieposiadających mail'a). Nie wspominam, że do tej pory tylko jeden z nich odpisał a napisalem do 5 osób..(napisałem w sobotę rano dla jasności, jest wtorek południe..zaczekam jeszcze trochę żeby dać im czas na odpisanie)

Podsumowując wymagałem od nich choć próby wytłumaczenia ludziom, że to dla nich a nie pisania takich głupot, wymagam ich uczciwości i wywiązywania się z obietnic. Wymagam żeby postępowali honorowo, wymagam żeby jeżeli nie muszą, to żeby nie decydowali o własnych przywilejach. Szanuję to co zrobili bo widzę wiele pozytwnych zmian, ale im więcej pozytywnych zmian tym więcej wymagam. Nie jestem zadowolony z poczynań PO w skali kraju ale w skali Bytomia jestem..i dlatego właśnie wymagam od nich czegoś więcej niż dbania o własne przywileje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 17:07 #27488

Witam serdecznie,

Odpowiadając na Pana e-mail. Nie byłem wnioskodawcą tej uchwały i
przyjąłem argumentację, która została podana w uzasadnieniu. Podstawowym
argumentem "za" jest podobne zwolnienie z opłat w przypadku komunikacji
publicznej. Dla mnie jest to rzecz bez znaczenia. W zasadzie całą swoją
dietę przeznaczam na cele społeczne - więc co zaoszczędzę na parkomatach -
wróci do mojej dzielnicy - Szombierek. Dla mnie nie jest to więc okazja do
"cwaniactwa" i nigdy o tym nie myślałem w tych kategoriach. Szczegółowo
(choć nie jest to wymagane) rozliczam się z pieniędzy, które pobieram w
ramach diet oraz z moich działań jako radnego na stronie internetowej:
www.kurzatkowski.pl , na którą zapraszam.
Tym samym dochodzimy do tematu komunikacji. Na swojej stronie
internetowej jest pełny kontakt do mnie: zarówno e-mail jak i telefon,
spotykam się także regularnie z mieszkańcami, jak również zdaję sprawozdania
rocznie w formie pisemnej - dostarczając je niemal wszystkim mieszkańcom
mojej dzielnicy.
Wracając na chwilę do tematu parkomatów - na swojej stronie już kiedyś
pisałem, że żałuję poparcia uchwały wprowadzającej parkomaty, bo okazało się
to złym rozwiązaniem. Brak wydawania reszty, duże opłaty nawet za
kilkuminotowy postój. To się po prostu nie sprawdziło i jest uciążliwe dla
mieszkańców. Dlatego poparłem radnych opozycji, którzy próbowali wprowadzić
poprawkę dotyczącą minimalnej opłaty za postój - niestety ta poprawka
została odrzucona. Zresztą o tym wszystkim można przeczytać na mojej stronie
internetowej.
Jeśli chodzi o rowery - jestem za i poprę każdą dobrą inicjatywę. Tak
zresztą próbuję pełnić swoją funkcję radnego.Wspieram szkoły, stawiam na
aktywny wypoczynek dzieciaków stąd budowa kilku boisk do piłki nożnej i
siatkówki. Oczywiście zdarzają się też błędy, czego nie ukrywam. Być może
było nim poparcie tej uchwały, która daje preferencje radnym. Przy czym
zaznaczam to bardzo wyraźnie - nie są to preferencje z których korzystam,
czy zamierzam wykorzystywać i dlatego sprawa nie była dla mnie aż tak
istotna. Nie spodziewałem się takiego szerokiego odzewu na tę uchwałę i
bardzo negatywnego oddźwięku. Przejrzałem wypowiedzi na forum i jest mi
przykro, że od razu zakłada się chęć "cwaniaczenia", "kombinowania" i
wyrwania z miejskiej kasy kolejnych groszy. Gdyby internauci odwiedzili moją
stronę i zapoznali się z moją pracą - myślę, że nie postawiliby mi takiego
zarzutu. I mam nadzieję, że po mojej odpowiedzi zdecydują się tam zajrzeć i
zweryfikują swoje poglądy.

Pozdrawiam
Mariusz Kurzątkowski
0608-292-357
www.kurzatkowski.pl


Po raz kolejny przepraszam za zdublowany post. Jest mi miło, że Pan Radny Kurzątkowski odpisał. Nie zgadzam się w dalszym ciągu z tą uchwałą, dziwię się i nie rozumiem czemu poparł Pan uchwałe którą uznał Pan za złą i głupią, zwłaszcza że jak pisałem w poprzednim poście sam Pan mowił wielkie NIE nieuzasadnionemu korzystaniu z przywilejów.

Jednak jestem zadowolony mimo tego bo spotkałem się z reakcją ze strony jedynego radnego który na bieżąco prowadzi stronę, odpisuje na mail-e i do tego pozostawił numer telefonu, do tego bardzo mi się podoba jego pozytywna działalność na Szombierkach. Poprosiłem radnego o zwrócenie uwagi innym rajcom na sprawy kontaktu mailowego.

Nie rozumiem tylko zdziwienia, że duża część mieszkańców uznaje tą uchwałe za przejaw cwaniactwa. Powiększanie swoich przywilejów, włg mnie niezasadne, zawsze będzie tak odbierane.

Wielki plus dla Pana Kurzątkowskiego. Czekam na odpowiedź:
-Adama Ciesiółki,
-Dariusza Wąsowicza
-Prezydenta Koja

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 21:19 #27496

 • Szeregowy
 • Szeregowy Avatar
 • Gość
 • Gość
Stanowisko Posła PiS Wojciecha Szaramy w sprawie preferencyjnych stawek opłat:

Ze zdumieniem dowiedziałem się, że Prezydent Piotr Koj i podlegli mu radni, uszczęśliwili mnie możliwością wykupienia abonamentu na parkowanie samochodu, w wysokości 150 zł rocznie. Przywilej ten ma dotyczyć także radnych. Pozostali mieszkańcy Bytomia w myśl tych absurdalnych przepisów mają płacić 12 razy więcej. Uchwała ta, przyjęta głosami rajców Platformy Obywatelskiej jest sprzeczna nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale również z artykułem 32 Konstytucji RP, który mówi, iż wobec prawa wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Uważam, że ze zniżek, a nawet z wyłączenia opłaty powinny korzystać osoby, które mieszkają lub pracują w określonych miejscach w centrum Bytomia. Zdecydowanie mniej powinni płacić również obywatele przyjeżdżający załatwiać swoje sprawy w Urzędzie Miejskim. Możliwość korzystania z obniżonych opłat parkingowych powinna dotyczyć wszystkich obywateli.

www.pis.bytom.pl

PS. Stachmag z tego co podałeś, wychodzi mi, że najłatwiej skomunikować się z radnymi PiS.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 21:43 #27497

Uważam, że ze zniżek, a nawet z wyłączenia opłaty powinny korzystać osoby, które mieszkają lub pracują w określonych miejscach w centrum Bytomia. Zdecydowanie mniej powinni płacić również obywatele przyjeżdżający załatwiać swoje sprawy w Urzędzie Miejskim. Możliwość korzystania z obniżonych opłat parkingowych powinna dotyczyć wszystkich obywateli.


De facto wszyscy powinni włg Pana Szaramy korzystać z niższych stawek..to po co większe stawki? Jestem zwolennikiem obniżenia stawek tylko dla mieszkańców centrum. Zgadzam się jednak, że decyzja ta jest nieracjonalna. Najgorsze, że zgadzają się ze mną także posłowie PO co sami mi przyznaja: "Ona mimo to, że jest zła i głupia ma też pewne plusy. " Jednak nie przeszkadza im to głosować za.

PS. Stachmag z tego co podałeś, wychodzi mi, że najłatwiej skomunikować się z radnymi PiS.


1)Stachmtg, ale starczy samo Stach.
2) PiS: 5 radnych, znalazłem 3 adresy mailowe, nie wiem jak odpisują bo nie sprawdzałem, na stronie którą podałeś widzę, że aktualizują ją niemal tylko poseł Szarama
PO: 11 radnych, 4 adresy mailowe, 2 odpisało, jedna aktualna strona

Wnioski niech każdy wyciągnie sam. Zwrócę tylko uwagę na to jak biedna jest oficjalna strona Bytomia:
http://www.bytom.pl/pl/9/1197242172/1197242256/52

3) Radny Kurzątkowski zobowiązał się zwrócić na to uwagę wszystkim radnym na następnej sesji, o to samo poprosiłem Radnego Biede. Mam nadzieje, że doprowadzi do tego, że każdy radny będzie posiadać i odpisywać na pocztę, a na oficjalnej stronie urzędu będzie ją można znaleźć. Jakby tak się stało to nic tylko je zapełnić wnioskami i pytaniami, żeby pomóc radnym w ich pracy i przy okazji trochę niektórych z nich zmusić do niej. Przyznam się szczerze, że tylko radny Kurzątkowski umie pochwalić się swoimi wynikami. Może reszta po prostu ich nie ma?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 21:56 #27498

 • Szeregowy
 • Szeregowy Avatar
 • Gość
 • Gość
Tak Stachu, poseł Szarama apelujer o obniżenie opłaty parkingowej w ogóle. JHezeli jednak z jakichkolwiek powodów nie jest to możliwe, to jego zdaniem zniżki powinny objąć mieszkasńców i pracowników centrum miasta a przede wszystkim petentów UM, przyjeżdżających tam bądź co bądź w sprawach nie zawsze prywatnych. W tej sprawie obszerne stanowisko zajął także radny PiS Henryk Bonk, fragmenty można przeczytac w dzisiejsdzym Życiu Bytomskim.


pozdrawiam

(i sorki za literówkę, twój nick skojarzył mi sie z tytułem pewnej piosenki stad ten uporczywy "mag :) )

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/16 22:02 #27499

No właśnie problem polega na tym, że ja nie widzę sensu obniżenia tej opłaty. Nie jest jakaś wygórowanie wysoka włg mnie, a jednym z celów wprowadzenie tej opłaty jest ograniczenie parkowania i ruchu w centrum miasta, a zachęcenie ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. Opłata więc powinna być w tej cenie jak jest dla wszystkich prócz mieszkańców centrum.

Przyznam się, że nie czytałem Życia Bytomskiego jeszcze, mógłby ktoś krótko streścić tą wypowiedz? Choć oczekuje, że usłyszę: "uchwała jest zła i głupia, a nawet jakby była mądra i dobra to byśmy jej nie poparli bo to uchwała PO". Żeby nie było, identycznie postępuje niestety w Polsce każde ugrupowanie będące w opozycji...

edit. Nie ma sprawy za literówkę i również pozdrawiam :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/17 00:44 #27500

Gdyby opłaty były niskie dla wszystkich, to strefa płatnego parkowania nie spełniałaby swojej roli. Należność za parkowanie ma być tak wysoka, aby większość kierowców wolało zaparkować poza ciasnym centrum lub skorzystać z komunikacji miejskiej. Pomysł pana Szaramy jest więc mało sensowny.

Moim zdaniem radni powinni być zwolnieni jedynie z opłaty za parkowanie przed Urzędem Miejskim. Jakby nie było pojawiają się w nim znacznie częściej niż normalni mieszkańcy, bo poza sesjami muszą np. uczestniczyć także w obradach komisji lub pozyskiwać informacje w poszczególnych wydziałach. Nie widzę za to powodu, żeby radni mogli taniej parkować na ul. Piastów Bytomskich, żeby napić się piwa pod parasolkami...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/17 19:19 #27511

 • Szeregowy
 • Szeregowy Avatar
 • Gość
 • Gość
Uważam, iż obciążanie obywateli Polski opłatami za niemal juz wszystko kiedy za oddychanie?) jest juz poza wszelką kontrolą. Jezeli można zmniejszyć opłatę za parkowanie to czemu nie? Ja jestem za. pomysł posła szaramy jest bardzo sensowny, przede wszystki skierowany ku zniesieniu kolejnych nieuzasadnionych roszczeń państwa (w tym wypadku miasta) w stosunku do szarego obywatela. kierowca w cenie paliwa płaci juz tyle przeróżnych podatków czy akcyz że chociaz parkowanie powinien mieć darmowo, ewentualnie mało płatne.
Radny Bonk natomiast chciał aby wprowadzono nowa stawkę za postój w strefie (50 groszy za 20 minut). Bonk jest także autorem pisma, w którym prosi wojewodę o unieważnienie uchwały o strefiew płatnego parkowania. Wg niego uchwała ta jest niezgodna z obowiązującym prawem, odpowiednia ustawa mianowicie zezwala na ustanawianie stref płatnego parkowania jedynie na drogach publicznych. Tymczasem bytomska strefa z parkomatamiobejmuje także place Kruczkowskiego i Sikorskiego oraz plac przed UM. Są to drogi wewnętrzne, a więc niepubliczne.

pzdr

PS radni mogą wykupić sobie abonament w cenie 150 zł miesi ęcznie, nie widze powodu aby traktowani byli inaczej niż obywatele Bytomia. Zresztą nikt nie zmusza aktualnych rajców do zasiadania w sali sesyjnej. Skoro uważają, iz finansowo tracą moga złożyć mandat. Ewentualnie moga dojechac autobusem, wziąć taksówkę, podejść piechotą. Tylko władza mająca obywateli w poważaniu może pozwolić sobie na tego typu uchwały. To przypomina "Folwark zwierzęcy" z nieśmiertelnym: wszystkie zwierzęta sa równe, ale niektóre sa równiejsze".

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/17 19:34 #27512

Ty chyba nie rozumiesz w jakim celu stworzono strefy płatnego parkowania. Mają one zmniejszyć ruch w ciasnych centrach miast, a nic nie działa lepiej na wyobraźnię kierowców jak szarpnięcie za kieszeń. Założę się, że Tobie na pewno dobrze stałoby się w korkach lub idąc pieszo manewrowało pomiędzy samochodami upchanymi na każdej ulicy... A może zamiast tego całkowicie zakazać wjazdu do centrum? Wtedy upieczono by dwie pieczenie na jednym ogniu: nie byłoby samochodów, a kierowcy nie musieliby płacić. Proste.

Pomysły posła Szaramy i radnego Bonka są czysto populistyczne. Gdyby PiS był u władzy w Bytomiu, to też nic by nie mieli do strefy płatnego parkowania... Ten instrument jest tak samo potrzebny w mieście jak komunikacja zbiorowa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/17 20:06 #27513

A pod projektem Posła Szaramy o zmniejszenie podatków i akcyzy podpisze się obiema rękami!! Do dzieła Panie Pośle! Natomiast opłata za parkowanie w centrum ma trochę inne podłoże, aczkolwiek przyznam, że jeśli ktoś wymyśli lepszy sposób ograniczenia ruchu w centrum i sprzyjania rozwojowi komunikacji miejskiej to też jak najbardziej będę za zlikwidowaniem tej opłaty.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Parkomaty i Strefa Płatnego Parkowania 2009/06/17 20:43 #27516

 • Michał Bieda
 • Michał Bieda Avatar
 • Gość
 • Gość
witam wszystkich.
na początek: stach ;)
nie traktuje jako przywileju konieczności płacenia 150 złotych za parkowanie przed urzędem. a do tego ta uchwała się dla mnie osobiście jako radnego sprowadza. co do posługiwania się przykładem londynu to dwa propagandowe zdjęcia mnie nie przekonują. po pierwsze inny klimat i inna infrastruktura. co do komunikacji to jak mieszkam w warszawie lub przebywam w innych większych miastach to jeżdżę tylko komunikacją bo jest szybciej. i dlatego też robią to zapewne panowie na zdjęciach i miliony mieszkańców tych miast. jeżeli chodzi o śląsk to można się szybko i sprawnie przemieszczać za pomocą samochodu i nie zamierzam z tego rezygnować głównie z powodu braku czasu na takie dojazdy. co do głosowania radnych opozycji nad tą uchwałą to jest to dla mnie szczyt hipokryzji. w kuluarach mówią co innego a co innego robią w głosowaniu. niestety działa to w dwie strony. bo dotyczy to też radnych koalicji bo zdarza się, że popieramy projekty co do których mamy wątpliwości. tak to niestety działa. i chyba tak musi działać. decyzje podejmujemy wspólnie na klubie i z decyzją większości się godzimy. co do zachęcania innych radnych do zakładania maili itd. wszyscy radni mają maile. jak ktoś jest zainteresowany to mogę je podać. na stronie są niestety braki w tej kwestii i postaram się nakłonić kolegów do ich uzupełnienia.

ktoś pisał jeszcze o parkingowych... to nie była nawet kwestia mniejszego zysku. nie było chętnych do świadczenia takiej usługi bo musiałby dopłacać do interesu. miałem możliwość zwiedzenia kilku krajów europy i parkometry są zdecydowanie najpowszechniejszym rozwiązaniem.

co do reszty wątków... pomysłów posła Szaramy nie będę komentował podobnie jak wypowiedzi radnego Bonka bo dla mnie to czysty populizm i granie pod publiczkę. niestety rządzenie polega głównie na podejmowaniu niepopularnych decyzji.
za to chętnie skomentuje zachowanie radnego Czubaka, który w programie tvs wypowiadał się na temat strefy. ta sytuacja przypomina mi wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat dróg, autostrad, kont bankowych itd. tu również wypowiada się osoba, która ma mało z tym wspólnego ponieważ nie używa on samochodu i zalicza się do owych 20% o których pisałem w mailu. zresztą radny Czubak nie powinien chyba zabierać głosu w tej sprawie. w poprzednich kadencjach radni mogli parkować za friko na terenie całego miasta a zdarzało się, że dostawali "przepustki" na wjeżdżanie do stref objętych zakazem ruchu. obecnie takie przepustki posiadają jedynie pojazdy drogowców. zdarzało się również, że "zaprzyjaźnieni" radni dostawali pozwolenia na parkowanie na terenach osir'u chociaż nie byli jego pracownikami.

nie chcę tu uprawiać jakieś politycznej propagandy ale drażnią mnie te ich zachowania i czasem mam ochotę je jakoś publicznie skrytykować. ale na tym też polega rola opozycji, chociaż wiele bym dał, żeby była bardziej skupiona na merytorycznych aspektach zamiast igrzyskach.

co do doświadczeń z innych for, o których pisałem to nie chodziło o wyzwiska czy jakieś dojazdy. do tego jestem przyzwyczajony ;) bo taka praca. chodzi raczej o kopanie się z koniem. czym innym jest spór np. między mną a Stachem a czym innym bezmyślne powtarzanie idiotyzmów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.