Miasto

Dostaniesz kasę na studia lub na założenie firmy

Zastanawiasz się co dalej z Twoją karierą zawodową? To zastanów się nad podjęciem studiów podyplomowych lub założeniem własnej firmy. Bytomski urząd pracy i BARI mogą wyłożyć pieniądze na sfinansowanie Twoich planów.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje, że osoby bezrobotne zarejestrowane w tej placówce mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych. Środki mogą otrzymać absolwenci wyższych uczelni, którzy złożą wniosek najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów.

Reklama

Urząd Pracy może sfinansować nawet 100% kosztów związanych ze studiami podyplomowymi, a dodatkowo na czas ich trwania może przekazywać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. To dobry sposób na to, by podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej posady. Szczegółowych informacji udziela Dział Instrumentów Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego PUP Bytom: tel. 32 281 33 07 lub 32 281 70 19.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pomaga z kolei postawić pierwsze kroki w biznesie. W ramach projektu "Masz pomysł - masz firmę" bezrobotni lub nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia w wieku powyżej 30 lat mogą otrzymać wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe na założenie własnej działalności gospodarczej. Chętni muszą zaliczać się do co najmniej jednej z tych grup: osób powyżej 50. roku życia, kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu otrzymają bezzwrotną dotację w wysokości do 25 500 zł, wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc nawet przez rok do kwoty 18 600 zł oraz doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia firmy. Dzięki temu osoby zamierzające uruchomić działalność gospodarczą mogą nie tylko zakupić niezbędny sprzęt i wyposażenie, ale też opłacać stałe, comiesięczne wydatki np. na ZUS.

Szersze informacje na temat projektu "Masz pomysł - masz firmę" udziela sekretariat BARI przy Rynku 19 lub pod numerem telefonu 32 442 02 72.

fot. Kaboompics // Karolina z Pexels

Zobacz też:
Reklama
Promocja noworoczna