Miasto

Coraz więcej milionerów w Bytomiu


W ciągu roku znacznie wzrosła liczba, które wykazały podatek od osób fizycznych przekraczający milion złotych. Nadal jednak daleko nam do wielu miast i powiatów z województwa śląskiego.

Reklama

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach co roku informuje, ilu milionerów mieszka na terenie województwa śląskiego. "Milionerami" są osoby, których podatek dochodowy od osób fizycznych przekroczył milion złotych.

W całym województwie w 2018 roku zanotowano ponad pół tysiąca więcej takich ludzi niż w roku poprzednim. Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że najwięcej milionerów zamieszkuje Bielsko-Białą, Częstochowę i Katowice. Z kolei najszybciej bogacą się Gliwice, Rybnik oraz Tarnowskie Góry.

Bytom jest daleko za najbogatszymi regionami, ale także nam przybywa milionerów. W 2017 roku Izba Administracji Skarbowej doliczyła się 43 takich osób, a rok później liczba wzrosła dokładnie o 20.

"Śląscy milionerzy to w większości przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (90% z łączną kwotą podatku należnego 1.260.964.198,00 zł) oraz dokonujący swojego rozliczenia na zasadach ogólnych (2%). W grupie osób osiągających dochody powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący dochody z obrotu papierami wartościowymi (3%). Coraz częściej milionerami są osoby otrzymujące należności ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście, czyli z tytułu umowy o dzieło i zlecenia. W roku 2018 takie dochody wykazało 138 osób, co stanowi 4% śląskich milionerów" - wyjaśnia IAS.

Bytom blado wypada na tle liderów. Gdy u nas jest 63 milionerów, to w Bielsku-Białej aż 388. Częstochowa i powiat częstochowski zamieszkuje 345 takich osób, a Katowice 288.

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.