strona

Regulamin i Polityka prywatności


Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Reklama

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://bytomski.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Bytomski Biznes Daniel Lekszycki ul. Brzezińska 4/13, 41-902 Bytom
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  - Prowadzenie systemu komentarzy
  - Prowadzenie forum internetowego
  - Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  - Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  - Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  - Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  - firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  - upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  - Edge
  - Internet Explorer
  - Chrome
  - Safari
  - Firefox
  - Opera

  Urządzenia mobilne:
  - Android
  - Safari (iOS)
  - Windows Phone

/Regulamin portalu/

 1. Wydawcą wortalu Bytomski.pl jest Bytomski Biznes z siedzibą w Bytomiu.
 2. Wszelkie prawa do treści zamieszczanych we wortalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub na rzecz podmiotów współpracujących z Wydawcą. Każdy element serwisu podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz transmitowanie elektroniczne materiałów zamieszczanych we Wortalu w celach komercyjnych lub informacyjnych przez inne media jest zabronione.
 4. Internauci mogą korzystać z wortalu Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach wortalu.
 5. Internauci mogą zamieszczać odnośniki prowadzące do materiałów zamieszczanych we wortalu. Wydawca nie wyraża jednak zgody na zamieszczanie łącz do swoich materiałów na stronach naruszających prawo, dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych we wortalu prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Treści udostępniane we wortalu są nieodpłatnie.
 8. Każdy internauta może nieodpłatnie założyć konto użytkownika we wortalu. Aby to zrobić, musi wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny oraz zaakceptować treść regulaminu.
 9. Każdy nowy użytkownik w momencie rejestracji jest automatycznie zapisywany do subskrypcji newslettera i Tygodnika Bytomski.pl. Jeżeli uzna, że nie jest zainteresowany tymi treściami, może wypisać się z listy za pomocą formularza, bądź na prośbę skierowaną do administracji wortalu.
 10. Wydawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkowników.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta oraz z innych usług w Serwisach Internetowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminu.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane we wortalu. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników.
 13. Administracja wortalu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, jeżeli ten zamieszcza treści nieobyczajne, wywołuje sprzeczki z innymi użytkownikami lub wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.
 14. Serwis Bytomski.pl prowadzi sprzedaż ogłoszeń i reklam internetowych oraz gazetowych. Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż i reklamację jest Bytomski Biznes z siedzibą w Bytomiu. Wszelkie reklamacje i uwagi proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

/Regulamin zamieszczania płatnej reklamy w Portalu internetowym Bytomski.pl oraz Gazecie Bytomski.pl/

Wydawcą portalu internetowego Bytosmki.pl (wpisanego do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Pr. 2640, zwanego dalej Portalem internetowym) oraz Gazety Bytomski.pl

- Tygodnika (wpisanego do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Pr. 2641, zwanego dalej Gazetą Bytomski.pl), jest Bytomski Biznes z siedzibą w Bytomiu, zwany dalej Wydawcą.

§2

1. Zamieszczenie płatnej reklamy w Portalu internetowym oraz w Gazecie Bytomski.pl odbywa się przez:

 1. przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zlecenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przekazanie podpisanego druku zlecenia osobie reprezentującej Wydawcę (zlecenie zał. nr1),
 2. przesłanie materiałów promocyjnych we wcześniej uzgodnionym formacie oraz przygotowanych zgodnie ze specyfikacją (zał. nr2) obowiązującą reklamy drukowane / banery (zał. nr3)

§3

1. Na życzenie klienta Wydawca, może dokonać modyfikacji dostarczonego materiału promocyjnego, tak aby odpowiadał on specyfikacji obowiązującej reklamy drukowane / banery.

2. Dokonanie modyfikacji odbywa się za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie do każdego zlecenia.

§4

Przesłanie przez Zleceniodawcę podpisanego druku zlecenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest jednoznaczne z przyjęciem warunków finansowych związanych ze złożonym zleceniem, a tym samym akceptacją cennika, udzielonej zniżki oraz obowiązującego terminu płatności.

§5

Zleceniodawca zlecając zamieszczenie reklamy w serwisie internetowym www.bytomski.pl lub Gazecie Bytomski.pl Tygodnik upoważnia Wydawcę do wystawienia faktury bez podpisu.

§6

1. O kolejności przyjmowania zleceń decyduje data rezerwacji zlecenia.

2. O przyjęciu zlecenia, Zleceniodawca zostanie poinformowany e-mailem.

§7

1. Wydawca nie ingeruje w zawartość reklam, nie sprawdza treści pod względem merytorycznym, a tym samym nie odpowiada za błędy zawarte w przesłanych materiałach promocyjnych.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jeśli treści zawarte w materiale naruszać będą prawo lub też godzić będą w dobro innych osób.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone