0:07 / 3:00 Prezydent Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium