Walczą z reklamami

Plastyk miejski, konserwator zabytków i Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego starają się oczyścić miasto z reklam.

Bytomski4 reklama kdr

Społeczna Grupa Inicjatywna ds. Ochrony Zabytków spotkała się z przedstawicielami lokalnych władz, odpowiedzialnymi za ład architektoniczno-budowlany w Bytomiu, aby porozmawiać na temat nielegalnych reklam szpecących przestrzeń publiczną naszego miasta. Na zaproszenie grupy przybyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Elżbieta Kwiecińska, Miejski Konserwator Zabytków - Dominiki Kściuszczyk oraz Plastyk Miejski - Krzysztof Habdas.

Jak poinformował Plastyk Miejski Krzysztof Habdas - Już od ubiegłego roku trwa zintensyfikowana akcja porządkowania przestrzeni publicznej Bytomia, tak, aby oddawała ona charakter miasta ze szczególnym uwzględnieniem jego bogactwa historycznego. Każdy zarządca nieruchomości musi mieć świadomość, że jest zobowiązany do zachowania estetyki budynku. Reklama winna się komponować z otoczeniem i kontekstem architektonicznym, być dostosowana do wyglądu elewacji oraz nie przesłaniać detali architektonicznych.

Miejski Konserwator Zabytków Dominika Kściuszczyk, podkreślała, że – w wyniku podjętych działań miasto staje się coraz ładniejsze. Obecnie wiele budynków jest remontowanych albo ocieplanych. To doskonały moment, by zarządcy budynków uporządkowali elewacje swoich nieruchomości, zgodne z obowiązującym w tym zakresie przepisami. W przypadku, gdy budynek, na którym planuje się montaż reklamy jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, celowe jest uzgodnienie z miejską służbą konserwatorską. W przypadku montażu reklam na budynkach wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które wydawane jest po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Chodzi przede wszystkim o to, by wszystkie elementy, zwłaszcza zabytkowej zabudowy śródmieścia, wykonane były z klasą i starannością - mówił Habdas. Niestety, zbyt wiele jeszcze reklam szpeci tę zabudowę, albo umieszczone są niezgodnie z prawem.
Każdy przedsiębiorca umieszczający reklamę na fasadzie budynku, zobowiązany jest prawem do uzyskania w pierwszej kolejności pozwolenie od właściciela budynku, a następnie złożenia odpowiedniego wniosku, wraz z projektem reklamy, Plastykowi Miejskiemu i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że na pewno nie wydamy pozytywnej opinii płaskiemu, agresywnemu szyldowi - zastrzega Habdas. Reklama zgodna z estetyką miasta to zgrabnie umieszczona informacją o firmie i eleganckie logo. Musi też być dopasowana do architektury budynku.

Szyldy reklamowe muszą także być umieszczone na określonej wysokości. Prawo dopuszcza umieszczenie go do wysokości gzymsu I piętra. Określonego rygoru wymagają także formy wolnostojące, tak zwane standy - tablice, które przedsiębiorcy wystawiają przed sklepami czy zakładami. Muszą mieć one określoną wielkość, kolor i kształt. Szczegółowe wytyczne na temat rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej w mieście określa Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 330/2009 dostępne w Biuletynie Informacji Pubicznej na stronie magistratu.

W przypadku, gdy szyld reklamowy pojawi się na budynkach nielegalnie, sprawą zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dzięki wzmożeniu działań, które prowadzimy wspólnie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim, udało się zlokalizować wiele starych i nieaktualnych reklam - mówiła Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Elżbieta Kwiecińska.

Wynikiem akcji oczyszczania miasta z nielegalnych reklam jest aktualnie ponad sto postępowań prowadzonych przez bytomski PINB, które skłonić mają przedsiębiorców do uregulowania kwestii prawnych związanych z szyldami. W większości przypadków wystarczy upomnienie, aby nielegalna reklama zniknęła z przestrzeni publicznej – mówiła Kwiecińska. W całym procesie oczyszczania Bytomia z tzw. „reklam śmieciowych” nie chodzi nam o karanie, a głównie o poprawę estetyki miasta oraz zwiększenie świadomości zarządców jak i przedsiębiorców w kwestii prawnych zasad funkcjonowania form informacji wizualnej w przestrzeni publicznej. Niemniej w przypadku nieskuteczności działań upominawczych PINB może również nałożyć na opornego przedsiębiorcę lub zarządcę dotkliwą karę finansową.

Każdy mieszkaniec Bytomia może włączyć się do akcji oczyszczania miasta z nielegalnych reklam poprzez zgłoszenie naruszenia prawa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się w Rynku 20/1.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Szyb Krystyna

Wokół Szybu Krystyna powstaje ogrodzenie… z kafelków

Uchodźcy z Ukrainy w Bytomiu

Bytom gości uchodźców. Przyjechało ponad 50 Ukraińców

Przywrócono połączenie Bytom-Gliwice

Ponad 4500 pasażerów połączenia kolejowego Bytom-Gliwice

Koci Gościniec w Bytomiu

Bytomski Koci Gościniec w tarapatach

Aula Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przed i po remoncie

Najpiękniejsza sala koncertowa Bytomia po renowacji

Zrzutka - Pomóż mi uratować Mamę

Bytomiankę czeka operacja za 150 tys. zł...

Ulica Miarki w Bytomiu

Zwężenie ulicy Miarki, ograniczenie prędkości