Szkolny Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski ujawnił jak bardzo niedoinwestowane są bytomskie szkoły. Przeszło jedna trzecia wybranych projektów dotyczy infrastruktury placówek oświatowych. Pytanie czy budżet partycypacyjny powinien służyć do nadganiania zaległości w remontach i modernizacji szkół?

Bytomski5 piniondze

W piątek Urząd Miejski przedstawił wyniki głosowania na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego. Użytkownicy naszego forum zwrócili uwagę, że znaczna część wybranych inwestycji jest w różny sposób związana ze szkołami. Rzeczywiście, aż 8 na 22 projekty ich dotyczą. Mowa o budowach siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 42 na Rozbarku, ogrodzeniach placów zabaw przy SP nr 43 i 23 w Stolarzowicach i na Stroszku, bieżni trójtorowej, piłkochwytu i wielofunkcyjnego boiska przy szkołach w Szombierkach, obiektów lekkoatletycznych przy SP nr 54 w Miechowicach, ogrodzenia skweru przed SP nr 3, boisk przy SP nr 4 i 51 oraz zakupie koszy wolnostojących dla SP nr 51 w Śródmieściu.

Dowiedzieliśmy się, że projekty związane ze szkołami miały wsparcie ich kadry, która namawiała rodziców do podpisywania kart do głosowania. Pomysły zwykłych mieszkańców nie posiadające poparcia placówek oświatowych miały ogromne trudności z przebiciem, bowiem wnioskodawcy nie byli w stanie organizacyjnie rywalizować ze szkołami. Doskonałym przykładem jest Śródmieście, gdzie 9 szkolnych projektów uzyskało aż 6948 głosów, a cała reszta (18 projektów!) jedynie 3869. Ciekawie wyglądają również wyniki w Miechowicach, gdzie 2 szkolne projekty zdobyły aż 1579 głosów, a 7 pozaszkolnych tylko 183 więcej. Wyjątkiem w tej statystyce są m.in. Łagiewniki, których mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za rewitalizacją Parku Amendy.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego wywołały oburzenie na naszym forum. Użytkownicy sugerują nawet, by w przyszłym roku całkowicie wykluczyć projekty związane z infrastrukturą szkół. - Projekty zgłaszane przez szkoły mają swoje plusy i minusy. Ja osobiście namawiałem Panią dyrektor Szkoły Podstawowej 21 w Karbiu, żeby zgłosić projekt budowy placu zabaw na terenie szkoły. Uważam że w starej części Karbia, ogólnodostępny plac zabaw na terenie szkoły był by najlepszym rozwiązaniem. W tym przypadku uważam, że szkoły (budżet obywatelski na terenie szkoły) powinny mieć możliwość zgłaszania projektów - napisał na forum radny Jakub Snochowski, inicjator Budżetu Obywatelskiego w Bytomiu. Dodał przy tym, że w kolejnej edycji będzie trzeba zastanowić się nad obostrzeniem wymogów dot. projektów na terenie szkół. - Jesteśmy po pierwszej edycji, gołym okiem widać wiele niedociągnięć, które trzeba poprawić w przyszłym roku - napisał radny.

Z pewnością urzędnicy będą musieli przemyśleć zasady Budżetu Obywatelskiego, ponieważ przewaga szkół może zniechęcić bytomian do zgłaszania własnych pomysłów. Problemem jest również system głosowania, który powoduje, że projekty wspierane przez instytucje mają większe szanse na wygraną. W tym roku trzeba było stawić się w punkcie konsultacyjnym po kartę do głosowania i tam ją zostawić. Np. na Rozbarku taki punkt był tylko w ZSO nr 1 na os. Arki Bożka. Innym wyjściem było pobranie karty z internetu, wydrukowanie, podpisanie i następnie zeskanowanie. Ta procedura była jednak trudna dla osób bez własnej drukarki lub skanera. Gdyby w mieście funkcjonowało więcej punktów konsultacyjnych, a głosowanie internetowe odbywało się w inny sposób, to projekty zwykłych mieszkańców miałyby większą szansę na realizację.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2014:

BOBREK

 • Budowa placu zabaw połączonego z siłownią na wolnym powietrzu z urządzeniami rekreacyjnymi

GÓRNIKI

 • Poprawa wizerunku i bezpieczeństwa na obiekcie sportowym Rodło Górniki

KARB

 • Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy ulicy Falistej w Bytomiu - Karbiu
 • Budowa otwartej siłowni zewnętrznej – miejsca rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Bytom-Karb

ŁAGIEWNIKI

 • Rewitalizacja Parku Amendy

MIECHOWICE

 • Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Barlickiego i Stolarzowickiej
 • Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu-Miechowicach
 • Budowa chodnika ul. Nickla 103/115 – około 150 mb

OS. ZIĘTKA

 • Budowa placu zabaw dla dzieci i elementów siłowni zewnętrznej

ROZBARK

 • „Atrakcyjnie i bezpiecznie – zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców oraz realizacja potrzeb Szkoły Podstawowej nr 42”

STOLARZOWICE

 • Ogrodzenie placu zabaw
 • Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych – skrzyżowanie: ulic Suchogórska – Podleśna, kierunek Blachówka do lasu
 • Budowa peronu autobusowego na skrzyżowaniu ul. W. Gombrowicza i ul. T. Kościuszki

STROSZEK

 • Bajkowy plac zabaw
 • Budowa ogrodzenia wokół posesji Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu

SUCHA GÓRA

 • Budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji dla seniorów w Parku Grota przy ul. 9-go Maja

SZOMBIERKI

 • Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szombierki

ŚRÓDMIEŚCIE

 • Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4
 • Modernizacja terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu, ul. Strażacka 2
 • Budowa boiska do gry w piłkę siatkową z tartanu lub podobnego tworzywa
 • Zakup i montaż tablic i koszy wolnostojących do koszykówki na boisku SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Remont nawierzchni ulicy Piłkarskiej

Wszystkie projekty mają zostać zrealizowane do końca tego roku.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon