Uzbrojone po zęby

Największy teren inwestycyjny jakim dysponuje miasto zostanie jeszcze lepiej przygotowany pod przyszłe przedsięwzięcia. MZDiM wybrał wykonawcę uzbrojenia obszaru dawnej kopalni Powstańców Śląskich.

Bytomski5 kwk powst sl

Pod koniec zeszłego roku naszemu miastu przyznano unijną dotację w wysokości 17 milionów złotych na uzbrojenie terenów między ulicami Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska. Cała inwestycja miała kosztować blisko 20 mln zł, lecz ostatecznie będzie znacznie tańsza. O zamówienie biło się aż 11 firm, w tym m.in. Mostostal Zabrze i Eurovia Polska. Ostatecznie przetarg wygrała SKANSKA, która zaoferowała cenę zaledwie 10,5 mln zł.

Za te pieniądze skandynawski gigant wybuduje drogę zbiorczą i drogi dojazdowe oraz ich oświetlenie, sieć elektryczną i wodociągową, kanalizację deszczową, sanitarną i teletechniczną, a także przebuduje gazociąg. Prace obejmą teren o powierzchni ok. 20 hektarów i potrwają do połowy przyszłego roku.

Dzięki temu atrakcyjność dawnej kopalni znacznie wzrośnie, bowiem firmy, które będą tam chciały postawić swoje zakłady, będą mogły od razu przystąpić do ich budowy, bez potrzeby długotrwałego przygotowywania działek.

Władze Bytomia mają nadzieję, że przyciągnie to inwestorów do miasta, którzy stworzą tu nowe miejsca pracy. Te są tu pilnie potrzebne, gdyż stopa bezrobocia w lutym wzrosła do najwyższego od lat poziomu, 21,5%. Teren po dawnej kopalni ma duże szanse na ich zainteresowanie, gdyż znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, tuż przy węźle autostrady A1, Drodze Krajowej nr 11, Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej oraz linii kolejowej nr 131 łączącej GOP z portami w Gdyni i Gdańsku. Ponadto niebawem teren ma zostać włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co będzie się wiązać z dużymi ulgami dla inwestorów.

Gmina jeszcze nie zadecydowała czy ze względu na niską cenę uzyskaną w przetargu będzie starać się o rozszerzenie zakresu zamówienia o dodatkowe prace i utrzymanie wysokości dotacji. Jeśli tego nie zrobi, to unijne wsparcie stopnieje z 17 mln zł do ok. 9 mln zł.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon