Jesteś pracodawcą? Skorzystaj z funduszu

Do 7 lipca pracodawcy zainteresowani wsparciem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się o dofinansowanie kształcenia pracowników powyżej 45. roku życia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który finansuje szkolenia dla pracowników, to nowy instrument, który wprowadza znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Przez najbliższe lata będzie przeznaczony dla pracowników 45+.

Pracodawca rocznie na szkolenia pracownika będzie mógł przeznaczyć 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, mogą one liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 procent poniesionych kosztów, a w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw – nawet całkowite pokrycie wydatków na szkolenia (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Środki KFS można przeznaczyć na:

1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zgłoszenia przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu przy ul. Łagiewnickiej 15 (tel.: 32 281 88 60 lub e-mail: szkolenia@pupbytom.com.pl).

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytomski4 pup2

Świąteczny Jarmark Ofert Pracy w PUP

Byt bezrobocie btm 1 6 2016

Maleje bezrobocie w Bytomiu

Byt targi pracy

Znajdź pracę w Bytomiu

Byt bytom bezrobocie listopad

Bezrobocie w 2015 r. spadło o 2,5%

Byt bytom bezrobocie 2007 2015

Bezrobocie najniższe od lat!

Skorzystaj z dotacji, załóż lub doposaż firmę

Bytomski5 p18q2i4glrlbg97o1doovru11be3

Jesteś bezrobotny? Skorzystaj z oferty PUP