UM Bytom: Nowe narzędzia w tworzeniu miejsc pracy

Bony szkoleniowe, bony stażowe, Program Aktywizacja i Integracja – to nowe instrumenty rynku pracy, na które Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu pozyskał dofinansowanie. Wiąże się to z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wprowadza ona istotne zmiany w realizowaniu zadań przez Powiatowe Urzędy Pracy i wspieraniu osób bezrobotnych w procesie aktywizacji zawodowej. Nowelizacja ustawy wprowadziła także nowe narzędzia wspierające tworzenie nowych miejsc pracy.

Bon szkoleniowy, stażowy i program aktywizacji

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję sfinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy wskazanego przez bezrobotnego do 30 roku życia szkolenia, niezbędnego do podjęcia zatrudnienia oraz dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu czy zakwaterowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do 30 roku życia na staż do wskazanego przez samego bezrobotnego pracodawcy. Warunkiem skierowania na staż jest zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu (6 miesięcy stażu + 6 miesięcy zatrudnienia). Dodatkowo pracodawca, który wywiąże się z podjętego zobowiązania otrzyma jednorazową premię w wysokości 1 500 zł.

Bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, wobec których Powiatowy Urząd Pracy określił profil pomocy III, mogą w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy zostać objęci Programem Aktywizacja i Integracja (PAI). Bezrobotny skierowany do PAI objęty zostanie działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Elementem komplementarnym z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej są działania z zakresu integracji społecznej realizowane przez ośrodek pomocy społecznej. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mają służyć kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Skorzystaj z dotacji, załóż lub doposaż firmę

Jesteś pracodawcą? Skorzystaj z funduszu

Bytomski4 pup2

Świąteczny Jarmark Ofert Pracy w PUP

Bytomski2 pup2

Bezpłatne szkolenia w Urzędzie Pracy

Koci Gościniec w Bytomiu

Bytomski Koci Gościniec w tarapatach

Aula Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przed i po remoncie

Najpiękniejsza sala koncertowa Bytomia po renowacji

Zrzutka - Pomóż mi uratować Mamę

Bytomiankę czeka operacja za 150 tys. zł...