Prace społecznie użyteczne w Bytomiu

Bytomski MOPR w ubiegłym roku, już po raz siódmy, zrealizował program prac społecznie użytecznych. Objęto nim 226 osób, które wykonywały prace m.in. dla placówek oświatowych, Centrum Integracji Społecznej czy szpitali.

Program prac społecznie użytecznych to inicjatywa skierowana do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, równocześnie korzystających ze wsparcia MOPR-u. Jego cel to pomoc osobom długotrwale bezrobotnym – ma ułatwić im powrót na rynek pracy i rozwinąć ich wiarę we własne możliwości. Co robili bytomianie w ramach prac społecznie użytecznych w ubiegłym roku? Między innymi: wyremontowali osiem lokali socjalnych i cztery mieszkania chronione, którymi zarządza MOPR. Prace społecznie użyteczne to bowiem wszelkiego rodzaju działania niezbędne do funkcjonowania placówek, które zdecydowały się skorzystać z takiego wsparcia. Będą to więc wszelkie drobne naprawy bieżące, prace remontowo-budowlane czy prace porządkowe.

Korzyści osób uczestniczących w programie są obopólne – zlecający zyskują bezpłatne wsparcie dla swoich stałych pracowników, bezrobotni nabierają doświadczenia, przełamują bariery, uczą się nawiązywania kontaktów społecznych i wreszcie: zmieniają dotychczasowy tryb życia. Każda osoba wykonująca prace społecznie użyteczne otrzymuje 8,10 zł netto za godzinę swojej pracy. Nie może być jej więcej niż 10 godzin w tygodniu, ani 40 w miesiącu. Środki na wynagrodzenia dla uczestników projektu w 40% pochodzą z miejskich funduszy, pozostałe 60% finansuje Powiatowy Urząd Pracy.

W minionym roku bytomski MOPR zrealizował wiele tego rodzaju inicjatyw – były wśród nich: Program Aktywizacja i Integracja, w którym udział wzięło 40 osób z różnorodnymi trudnościami życiowymi czy projekt KIS, którym objęto 17 osób, kontynuowany także w bieżącym roku m.in. dla osób korzystających z usług noclegowni.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Bytomianie zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka jesienią

Pokojowa manifestacja na Rynku w Bytomiu

Bytomianie solidarni z Ukrainą [ZDJĘCIA]

Straż pożarna Bytom (zdjęcie ilustracyjne)

Nocny pożar w kamienicy w Bytomiu. 12 osób ewakuowano

Przedszkole 48 remont

Przedszkole już nie szpeci. Jest estetycznie i ciepło

Nowy arcybiskup archidiecezji katowickiej Adrian Galbas

Nowy arcybiskup diecezji katowickiej pochodzi z Bytomia!

Ulica Miarki, Bytom

Ulica Miarki. Nowa organizacja ruchu już na stałe

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony