Scena na Rozbarku czeka na artystów

Teatr ROZBARK uruchamia nowy program prezentacji spektakli. Będzie wspierał artystów młodego pokolenia, udostępniając im scenę.

Byt trosbark

Program przeznaczony jest dla młodych, niezależnych twórców, którzy nie posiadają własnej sceny. Celem programu jest wsparcie najciekawszych artystów młodego pokolenia sztuki teatralnej w Polsce poprzez prezentację ich dorobku na profesjonalnej scenie teatralnej. Począwszy od marca 2015, raz w miesiącu będziemy prezentować na scenie Teatru ROZBARK spektakle młodych interesujących twórców – mówi Karolina Staneczek z Teatru Rozbark.

Odbiorcami programu są młodzi (do 30 roku życia), niezależni artyści szeroko rozumianej sztuki teatralnej (teatr tańca, teatr ruchu, teatr dramatyczny, teatr muzyczny, teatr lalkowy i inne formy). Do programu aplikować mogą zarówno osoby indywidualne, jak i grupy teatralne, fundacje i stowarzyszenia, artyści profesjonalni, alternatywni, jak i grupy amatorskie. Z programu wyłączone są zespoły posiadające stały dostęp do sceny. W ramach programu prezentowane mogą być zarówno spektakle gotowe, jak i premiery.

Wybranym grupom Teatr ROZBARK zapewnia: bezpłatne udostępnienie sceny Teatru ROZBARK do przeprowadzenia prób i prezentacji spektaklu, profesjonalną promocję twórców i spektaklu, obsługę techniczną i wsparcie merytoryczne w prezentacji spektaklu, bezpłatny nocleg w hotelu Teatru.

Więcej o programie i tetrze możemy przeczytać na stronie internetowej www.teatrrozbark.pl

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon