Będą dyskutować o podwyżce cen wody

Temat zmiany taryf dostarczania i odbioru wody w Bytomiu okazuje się nadal aktualny. W środę będą o tym dyskutować zarządcy nieruchomości z władzami Bytomia.

Odkąd z końcem grudnia radni Bytomia przegłosowali zmiany taryf cen wody w Bytomiu, niektórzy prezesi spółdzielni zaczęli walkę o unieważnienie tej decyzji. Ich zdaniem, jak też opozycji, podwyżka cen wody w Bytomiu jest niezasadna. Przez ostatnie tygodnie temat ten był poruszany w kilku lokalnych publikacjach prasowych oraz na komisji komunalnej.

Mediacji pomiędzy zarządcami nieruchomości a prezydentem miasta oraz prezesem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK) podjął się przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Andrzej Wężyk. W rezultacie, jak się dowiedział portal Bytomski.pl, przewodniczący doprowadził do spotkania obydwu stron. Ma się ono odbyć w środę 18 lutego. Tematem spotkania ma być kwestia realizacji gospodarki wodno-ściekowej oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Ale o co chodzi?

Skoro pojawia się zysk z tytułu dostawy i odbioru wody, to dlaczego mamy do czynienia z podwyżką cen tejże wody. Tak w skrócie można by zadać pytanie.

Jeszcze w styczniu pisaliśmy, że w ubiegłych latach BPK uzyskało wysokie zyski ze sprzedaży wody mieszkańcom i odbioru ich ścieków. Potwierdziło to styczniowe posiedzenie komisji komunalnej, na którym prezes spółki gminnej poinformował, że zyskała ona w 2013 r. i 2014 r. około 2 i 2,4 mln zł. Wiadomo też, że cena wody kupowanej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, dla BPK, przez co najmniej 11 miesięcy 2015 roku nie ulegnie zmianie

Według prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej - podwyżka tak wody, jak i kanalizacji sanitarnej była i jest nadal nieuzasadniona, w czym upewniają nas kolejne wymijające, sprzeczne, nielogiczne odpowiedzi rzecznika prasowego firmy BPK oraz prezesa Zięby. Wątpliwość budzi też fakt, iż nadwyżka na działalności wod-kan na poziomie około 2 400 000 PLN, podana na Komisji Komunalnej w dniu 20 stycznia 2015 roku przez prezesa Ziębę, zdaniem rzecznika firmy BPK, w wywiadzie udzielonym dla Dziennika Zachodniego opublikowanego w dniu 6 lutego 2015 roku nie wystąpiła. W tym miejscu pojawia się pytanie, co takiego zaksięgowano do kosztów 2014 roku, że w przeciągu jednego miesiąca wynik uległ znacznej korekcie w dół.

W związku z nieścisłościami, które przywołuje prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwróciliśmy się z kilkoma szczegółowymi pytaniami do prezesa BPK. Co ciekawe, odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy, są jeszcze inne od tych, które przytacza prezes spółdzielni oraz rzecznik BPK’u w Dzienniku Zachodnim. Te i wiele innych pytań oraz nieścisłości zapewne zostaną poruszone na planowanym spotkaniu, a odpowiedzi prezesa raz na zawsze uzasadnią zmianę taryf cen wody w Bytomiu. Nam bowiem nie udało się uzyskać wyczerpującej informacji, dlaczego na komisji padają kwoty inne od tych, które wygłasza rzecznik, a które różnią się całkiem od tych nadesłanych do naszej redakcji.

A o co pytaliśmy?

Jaki wynik uzyskała spółka w 2014 roku na usługach wodociągowych?
Prezes BPK: Za 2014 r. wynik na usługach dostawy wody wyniósł: - 605,2 tys. zł.

Jaki koszty poniosła spółka w 2014 roku na usługach wodociągowych?
Prezes BPK: Koszty dostawy wody z uwzględnieniem kosztów finansowych wyniosły 30 762,6 tys. zł.

Jaki wynik uzyskała spółka w 2014 roku na odbiorze ścieków?
Prezes BPK: Za 2014 r. wynik na usługach odprowadzania ścieków wyniósł 1 374,2 tys. zł.

Jaki koszty poniosła spółka w 2014 roku na odbiorze ścieków?
Prezes BPK: Koszty odprowadzania ścieków z uwzględnieniem kosztów finansowych wyniosły 44 792,0 tys. zł

Na co spółka przeznaczy zysk uzyskany na działalności wodociągowej i kanalizacyjnej.
Prezes BPK: Wzrost przychodów pokryje wzrost wydatków w związki z realizacją planowanych w 2015 roku działań.

O ile spółka planuje zwiększyć przychody dzięki podwyżkom za wodę i odbiór ścieków.
Prezes BPK: Wzrost przychodów pokryje wzrost wydatków w związku z realizacją planowanych w 2015 roku działań

O ile wzrosły koszty związane z działaniem Zarządu spółki w roku 2014 w porównaniu do roku 2013
Prezes BPK: Koszty wynagrodzenia Zarządu wzrosły o 166 977 zł w skali roku.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Byt bpk22

Dlaczego cena za wodę wzrosła?

BPK zdjęcie główne 25 01 2022

BPK ostrzega: Uwaga na fałszywych pracowników wodociągów

Przerwa w dostawie wody [aktualizacja]

Nowy e BOK BPK 1

Już 1 czerwca wystartuje nowy eBOK BPK, z prostszą obsługą!

Ulica Miarki, Bytom

Ulica Miarki. Nowa organizacja ruchu już na stałe

Nominacja Wiesława Kukuły do stopnia generała broni

Trzecia gwiazdka dla generała Wiesława Kukuły, dowódcy WOT

Byt kolory wiezy

Na jaki kolor pomalować wieżę?