Nowości w Kronice (Metropolis)

Od soboty w CSW Kronika można oglądać finałową wystawę Projektu Metropolis, czyli największego programu poświęconego sztuce współczesnej, realizowanego na Śląsku od trzech lat.

Byt metropolis

Projekt Metropolis kładł bardzo duży nacisk na współpracę z lokalnymi społecznościami oraz promowanie sztuki współczesnej tam, gdzie dotychczas jej nie było. Idea bazowała na akcjach opartych o aktywność Ślązaków oraz artystyczne rezydencje zlokalizowane na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Wystawa odkrywa równolegle, istniejące obok siebie, zróżnicowane: miasta w mieście, regiony w regionie. Czy bowiem znamy rzeczywiście nasz region, metropolię, miasta, dzielnice? Czy to jeden wizerunek, a może raczej jest ich wiele? Szereg nakładających się na siebie, przenikających obrazów: życzeniowych, ale i niechcianych, bazujących na tradycji, ale i wyraźnie od niej się odcinających. "Projekt Metropolis" uwzględnia wiele perspektyw: społecznych, ekonomicznych, historycznych, kulturowych, politycznych. Tworzy nową ikonografię Śląska, odpowiadającą dzisiejszym przemianom i wyzwaniom współczesności. Pośród zagadnień podejmowanych przez artystów znajdują się między innymi: jednostkowa pamięć oraz umowność historii i granic, praca nad archiwami, skutki polskiej transformacji oraz blaski i cienie modernizacji, obecność mniejszości narodowych, język, wykluczenia ekonomiczne, przemiany pracy i krajobrazu, różne koncepcje przyszłości regionu, społeczna partycypacja, prze-pisywanie historii sztuki... – pisze Stanisław Ruksza, kurator wystawy.

Więcej o projekcie na: https://www.facebook.com/events/535854129890278

Prócz tego w Kronice udostępniona jest także wystawa Mikołaja Małka, artysty zajmującego się tworzeniem instalacji i obiektów, ale także malarza i rysownika. Dotychczas prezentował on swoje prace na indywidualnych wystawach m.in. w Krakowie w Otwartej Pracowni i Bunkrze Sztuki oraz na wystawach grupowych w krakowskiej Galerii Zderzak, NoPlace w Oslo.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon