Miesiąc na zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego

Wkurza Cię dziurawy chodnik? Brakuje ławek w Twojej okolicy? Chciałbyś aby w sąsiedztwie powstała siłownia plenerowa? Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego.

Byt ludzie rynek

Przed miesiącem ruszyła druga edycja bytomskiego budżetu partycypacyjnego, w ramach którego mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu dwóch milionów złotych. Względem poprzedniego roku jego zasady niewiele się zmieniły, pomimo tego, że w ramach konsultacji społecznych zgłoszono 30 uwag, jednak magistrat uwzględnił tylko 3. Nowością jest wyłączenie z Budżetu Obywatelskiego terenów placówek oświatowych, przesunięcie terminu realizacji projektów na kolejny rok oraz możliwość modyfikacji projektów na etapie ich opiniowania i weryfikacji (dzięki temu będzie można np. połączyć w jeden dwa podobne projekty).

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane inwestycje na nieruchomościach należących do gminy. Mogą to być np. naprawa ulic, budowa placów zabaw, boisk, siłowni, montaż ławek i koszy na śmieci, instalacja oświetlenia, czy kamery monitoringu. Maksymalna wartość projektów zależy od liczby ludności dzielnicy, w której mają być realizowane. Pieniądze dostępne w BO podzielono w następujący sposób:

- Bobrek - 91 600 zł
- Górniki - 59 200 zł
- Karb - 106 300 zł
- Łagiewniki - 122 500 zł
- Miechowice - 253 700 zł
- Os. Gen. J. Ziętka - 122 100 zł
- Rozbark - 200 600 zł
- Stolarzowice - 78 700 zł
- Stroszek - Dąbrowa Miejska - 161 400 zł
- Sucha Góra - 82 700 zł
- Szombierki - 245 300 zł
- Śródmieście - 475 900 zł

Propozycje projektów będą przyjmowane do końca maja. Składa się je na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego. Należy dołączyć do niego listę poparcia z piętnastoma podpisami pełnoletnich mieszkańców dzielnicy. Następnie zgłoszone pomysły będą weryfikowane przez merytoryczne komórki magistratu, po czym zostaną zaopiniowane przez właściwe jednostki organizacyjne miasta. Po zakończeniu tego procesu ratusz ogłosi głosowanie, które potrwa 5 dni roboczych. W tym czasie mieszkańcy dzielnic będą mogli poprzeć maksymalnie trzy projekty. Te najpopularniejsze zostaną zrealizowane przez miasto.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon