KRONIKA przyłącza się do „Nocy Muzeów”

Już 16 maja w sobotę w CSW Kronika otwarcie dwóch nowych wystaw. Wszystko połączone z dodatkowymi wydarzeniami podczas "Nocy w KRONICE zamiast w muzeach" – informuje Kronika.

Byt noc kronia

Na zdjęciu Noc w Kronice | Tero Nauha Wystawa Życie w Bytomiu | fot. Marcin Wysocki

Już 16 maja w sobotę w CSW Kronika otwarcie dwóch nowych wystaw. Wszystko połączone z dodatkowymi wydarzeniami podczas "Nocy w KRONICE zamiast w muzeach" – informuje Kronika.

Wernisaż dwóch nowych wystaw rozpocznie się dość nietypowo, bo o godzinie 19.00. Wystawy będą otwarte do 4 lipca. Nowe wystawy to Marek Wasilewski "Kamienie" (kurator: Stanisław Ruksza) i ManuFAktura "O bogatych" (kuratorzy: Mikołaj Iwański i Rafał Jakubowicz).

Dodatkowo podczas „Noc w Kronice” będzie można posłuchać muzyki, a na wytrwałych czeka afterparty w Wolne Tory TSA.

Pełny program:

- otwarcie wystawy Marka Wasilewskiego "Kamienie"

- otwarcie wystawy ManuFAktura "O BOGATYCH"

- koncerty: Kopyt/Kowalski, Patyczak, Maciej Roszak, Swołoczeństwo

- panel dyskusyjny z udziałem: Cezarego Hunkiewicza, Jarosława Urbańskiego, Wiktorii Kozioł oraz Łukasza Surowca i kuratorów

- sprzedaż wydawnictw Kroniki w cenach promocyjnych (+ gratisy)

- afterparty w Wolne Tory TSA

Zobacz też
NOC MUZEÓW

WYSTAWY

MAREK WASILEWSKI „KAMIENIE

16 maja – 4 lipca 2015 / CSW KRONIKA, Rynek 26, Bytom / otwarcie: 16 maja 2015 (sobota) godz. 19:00 / Kurator: Stanisław Ruksza

Wystawa Kamienie Marka Wasilewskiego odnosi się do relacji pomiędzy człowiekiem a obiektem kultu w jego najbardziej podstawowym i fizycznym wymiarze. Artysta próbuje zmierzyć się z pytaniem o naturę doświadczenia kultu religijnego zarówno w jego indywidualnym, metafizycznym, jak i społecznym oraz politycznym wymiarze. Autor zwraca uwagę na to, w jaki sposób doświadczenie to może konstruować albo zaburzać tożsamości kulturowe i polityczne.

Najbardziej uniwersalnym, pojemnym symbolem obiektu kultu jest kamień. W historii religii często utożsamiano go z bramami niebios. Jego trwałość przeciwstawiana była kruchości ludzkiej egzystencji. Kamień symbolizuje to, co wieczne i niezniszczalne. Kult menhirów jest jednym z najbardziej pierwotnych objawów ludzkiej religijności. Wierzono, że w kamieniach żyją duchy przodków, że mogą one stanowić ochronę przed złymi mocami.

Kamienie to zapis obserwacji psychologicznej, socjologicznej i estetycznej. Na wystawie istotne są miejsca, w których Marek Wasilewski dokonał rejestracji swoich prac wideo: Jerozolima, Istambuł, Licheń. Za każdym razem tworzą one wyimaginowane lub symboliczne centrum wszechświata. W kolejnych realizacjach na podobieństwo tych miejsc istniejących w skali „makro” artysta stwarza swoje prywatne mikro-centra i powtarza pełen namaszczenia rytuał w formie czysto abstrakcyjnej, skoncentrowanej na relacji z materią akcji performatywnej.

Na wystawie pojawiają się prace będące zarówno dokumentalnym zapisem wydarzeń i miejsc, jak i zainspirowane nimi działania performatywne.

Marek Wasilewski - ur. w 1968 roku. Ukończył PWSSP w Poznaniu (1993) i Central Saint Martins College of Art. & Design w Londynie (1998). Był stypendystą the British Council, Fundacji Fulbrighta i Kościuszko Foundation. Jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykłada na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Autor tekstów o sztuce i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Czas Kultury”. Jest autorem książek Sztuka nieobecna (1999) , Sex, pieniądze i religia (2001), Czy sztuka jest wściekłym psem? (2009). Jego twórczość koncentruje się przede wszystkim na realizacjach wideo. Jego prace były pokazywane między innymi w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu (2009), na Fokus Łodź Biennale (2010), w CSW Kronika w Bytomiu (2011), CAFA Museum of Art w Pekinie (2014).

***

ManuFAktura „O BOGATYCH”

16 maja - 4 lipca 2015 / CSW KRONIKA, Rynek 26, Bytom / otwarcie: 16 maja 2015 (sobota) godz. 19:00 / Kuratorzy: Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz.

Uprawiana przez anarchistów partyzantka komunikacyjna (np. przejmowanie billboardów i citylightów) jest skutecznym narzędziem walki klasowej. Wystawa O BOGATYCH jest dokumentacją aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa oraz praktyk oporu kolektywu ManuFAktura.

„Język, symbole i komunikacja w kapitalizmie kognitywnym – pisał Rudi Maier – stały się najważniejszą tkanką organizmu, jakim jest społeczeństwo. Tyczy się to zwłaszcza różnego rodzaju medialnych reprezentacji, co wykorzystują aktywiści i aktywistki. Praktykują oni »kradzież tożsamości«, ewentualnie »korektę wizerunku« lub »plamienie wizerunku«”. Marka oraz logo w neoliberalizmie stanowią niezwykle newralgiczny punkt. Są one miękkim podbrzuszem nie tylko wielkich międzynarodowych korporacji, ale również współczesnych miast, które posługują się brandingiem oraz tworzą identyfikację wizualną na wzór korporacji (np. „POZnań know how", „Katowice dla odmiany" itp.). Towarzyszy temu brutalna polityka społeczna oraz mieszkaniowa, oparta na logice funkcjonowania firmy zarządzającej tzw. „zasobami ludzkimi".

Akcje bezpośrednie wykorzystujące „korektę” oraz „plamienie wizerunku” nie wymagają znacznych nakładów finansowych, a przynieść mogą zaskakujące efekty. ManuFAktura, wykorzystując subwersywną technikę prowokacji kulturowej, oznaczającej, jak to określiła Naomi Klein, „otwartą niezgodę na to, by marketing, wykupując naszą przestrzeń publiczną, odebrał nam prawo głosu i stał się informacyjnym monopolistą”, generuje dyskusje wokół problemów wykluczonych, marginalizowanych oraz wyzyskiwanych grup społecznych, które nie są w stanie wybrzmieć w przestrzeni publicznej debaty albo funkcjonują w ramach i rolach wyznaczonych, czy też narzuconych przez oficjalne dyskursy władzy. W 2010 roku sporo kontrowersji wywołał plakat ManuFAktury Bieda marsz do kontenera odnoszący się do powstającego w Poznaniu getta kontenerowego (walki lokatorskie), a nawiązujący do słynnej bramy w Auschwitz I. W 2011 roku podobne emocje wywołała interwencja w inskrypcję na Pomniku Ofiar Czerwca 1956, z której zaczerpnęliśmy tytuł wystawy.

Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, kuratorzy wystawy

Wystawie towarzyszyć będzie panel dyskusyjny z udziałem Cezarego Hunkiewicza, Jarosława Urbańskiego, Łukasza Surowca, oraz kuratorów.
Podczas otwarcia odbędą się również koncerty Patyczaka, Macieja Roszaka, Swołoczeństwa oraz duetu Kopyt/Kowalski.

W czasie trwania wystawy odbędą się warsztaty dla młodzieży z Oskarem Kasperkiem, prowadzącym pracownię litografii działającą w poznańskim skłocie Od:zysk.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon