Parki już po renowacji

Ponad 2,6 mln zł przeznaczono na rewitalizację trzech zabytkowych, bytomskich parków oraz dwóch miejskich skwerów. Prace prowadzone były od ubiegłego roku, a część ich kosztów pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Byt 3p19l8qvh0j54o2831kd012hmt5p4

Na zdjęciu wizytacja włodarzy miasta w jednym z parków | fot. UM Bytom Hubert Klimek

Ponad 2,6 mln zł przeznaczono na rewitalizację trzech zabytkowych, bytomskich parków oraz dwóch miejskich skwerów. Prace prowadzone były od ubiegłego roku, a część ich kosztów pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja obejmowała uporządkowanie parków oraz nasadzenie nowych roślin. Pojawiły się także ławki i alejki, a w niektórych miejscach nawet minisiłownie i place zabaw. Odświeżone zostały: Park Miejski, Park Fazaniec w Szombierkach, a także Park Ludowy w Miechowicach. Prócz tego odnowiono bytomskie skwery – Aleja Marka Sienieckiego została obsadzona roślinami, wymieniono także jej nawierzchnię, a na placu zabaw pojawiły się nowe urządzenia i minisiłownia. Koszt tej części inwestycji to około 255 tys. zł. Nowe alejki pojawiły się także przy Placu Niepodległości, co kosztowało około 192 tys. zł.

W Parku Miejskim posadzono z kolei nowe krzewy, drzewa i rośliny okrywowe. Zadbano także o kasztanowce – montując na nich pułapki feromonowe, chroniące przed szkodnikami. Rewitalizacja objęła także „Górę Miłości”. Prócz tego nadal trwa przebudowa Stawu Południowego. Kompleksowa renowacja parku prowadzona od ubiegłego roku pochłonęła już około 747 tys. zł, z czego 184 tys. zł dofinansował WFOŚiGW. W planach na ten rok jest także przebudowa deszczowej kanalizacji.

W Parku Fazaniec również uporządkowano zieleń, a także zbudowano pieszo-rowerową alejkę obejmującą trasę od wejścia do parku do ul. ks. Krafczyka. Tuż przy niej znajduje się odtworzona, historyczna aleja topolowa. Prace rewitalizacyjne parku objęły także oczyszczenie cieków wodnych, wzmocnienie skarpy i naprawienie kanalizacji deszczowej. Ich koszt to około 730 tys. zł, z czego prawie 156 tys. zł dofinansował WFOŚiGW. Ostatni z trzech odnawianych parków – Ludowy w Miechowicach – został wyposażony w nowe ścieżki, ale także oświetlony plac zabaw. Wykonano tam także prace pielęgnacyjne terenów zielonych. Koszt całej inwestycji to około 271 tys. zł, w tym 184 tys. zł z dotacji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon