Ocalone pamiątki Wojska Polskiego w Muzeum Górnośląskim

Do 20 grudnia w Muzeum Górnośląskim można podziwiać wystawę „Ocalone od zapomnienia. Pamiątki Wojska Polskiego z Kresów Wschodnich II RP”. Ekspozycja obejmuje pamiątki po jednostkach Wojska Polskiego, ale także przybliża historie konkretnych żołnierzy.

Byt ocalone fot w szoltys

„Ocalone od zapomnienia. Pamiątki Wojska Polskiego z Kresów Wschodnich II RP” to wystawa nieupublicznionych dotychczas eksponatów. Pochodzą one zarówno z własnych zbiorów Muzeum Górnośląskiego, jak i prywatnych kolekcji członków Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

Można na niej zobaczyć osobiste i urzędowe (pochodzące z kancelarii kresowych formacji Wojska Polskiego) dokumenty, odznaczenia, odznaki, emblematy i mundury. Wystawę tworzą także liczne zdjęcia – okolicznościowe i portretowe – oraz zestaw polskich map wojskowych przedstawiających tereny kresowe w skalach 1:100 000 i 1:300 000. To nie wszystko – bytomianie mogą podziwiać bardzo unikatowe dziś przedmioty związane z Towarzystwem Przyjaciół Huculszczyzny, współpracującym w zakresie propagandy Kresów Wschodnich z wojskiem.

Zgromadzone w siedzibie Muzeum eksponaty to przede wszystkim fragment historii dawnych ziem polskich. Równocześnie jednak to pamiątki po wielu żołnierzach należących do jednostek piechoty, artylerii, kawalerii, marynarki wojennej, lotnictwa, formacji granicznych. Muzeum udało się także zgromadzić pamiątki konkretnych osób, między innymi, te związane z gen. bryg. Wacławem Przeździeckim oraz gen. bryg. Walentym Peszkiem. Pierwszy był dowódcą obrony Grodna we wrześniu 1939 r. Gen. bryg. Walenty Peszek dowodził z kolei 86. Pułkiem Piechoty z Mołodeczna w Kampanii Wrześniowej, a później został żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Wystawę można podziwiać do 20 grudnia w gmachu Muzeum Górnośląskiego, przy ulicy Korfantego 34.

fot. Witalis Szołtys / MGB

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

I ty możesz zostać wikingiem. Piknik archeologiczny w Muzeum Górnośląskim

Wikingowie na Pikniku Archeologicznym w Muzeum Górnośląskim

Muzeum Górnośląskie, Bytom

Gmach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zabytkiem

Szpiegowskie zdjęcia schronów w Łagiewnikach

Szpiegowskie zdjęcia schronów w Bytomiu. Skąd je robiono?

Byt 298776

Zaginiona kolekcja dzieł sztuki Muzeum...

Byt unesco bartyla

Segiet coraz bliżej wpisania na listę UNESCO

Byt ratusz w bytomiu maniecki wojcik

Bytomski ratusz od średniowiecza do 1945 r.

Byt muzeum gornoslaskie

Muzeum będzie nasze