Archeolodzy odkrywają tajemnice wzgórza

Na wzgórzu św. Małgorzaty są prowadzone wykopaliska archeologiczne. Pracownicy Muzeum Górnośląskiego dokonali już różnych odkryć. Dzięki nim wiedza o początkach naszego miasta powinna ulec poszerzeniu.

Byt szkielet

Gród na wzgórzu św. Małgorzaty powstał na długo przed nadaniem Bytomiowi praw miejskich. Historycy datują jego początki na XI wiek, jednak do dziś jego historia nie została w pełni odkryta. Założenie cmentarza oraz różne przebudowy utrudniają badania jego przeszłości, ale mimo to prace archeologiczne przeprowadzone w ostatnich latach pozwoliły odpowiedzieć na wiele pytań o dzieje tego wczesnośredniowiecznego grodu.

Parafia św. Małgorzaty zdołała uzyskać dofinansowanie na remont kościoła z funduszy przeznaczonych na rewitalizację Bytomia. Stało się to okazją do przebadania kolejnego fragmentu wzgórza. Dzięki wymianie posadzki i izolacji fundamentów archeolodzy mogą zajrzeć pod istniejącą świątynię, gdzie najprawdopodobniej mogą znaleźć ślady romańskiego kościoła z 1165 r. ufundowanego przez Bolesława Kędzierzawego.

Badacze dotarli do kamiennej konstrukcji oraz grobów dziecięcych, prawdopodobnie z XIX w., w których natrafiono na okucia trumien i krzyżyki. Oprócz tego wewnątrz i na zewnątrz kościoła znaleziono ludzkie szczątki oraz średniowieczną ceramikę i monety. Archeolodzy poszukują reliktów fundamentów dawnych obiektów - oprócz obecnego kościoła i pierwszego, kamiennego, istniały tu jeszcze dwa drewniane. Prace mają potrwać do końca maja, lecz w przypadku dokonania istotnych odkryć termin zakończenia wykopalisk może zostać przesunięty.

Podstawą prac archeologicznych są wykonane w 2009 r. badania nieinwazyjne za pomocą georadaru. Wykazano wówczas trzy zmiany w podłożu w obrębie kościoła oraz jedną poza nim. Do dziś w trakcie wykopalisk udało się pozytywnie zweryfikować dwie z nich.

fot. Muzeum Górnośląskie

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon