Inwestycje PEC-u

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu od 45 lat dostarcza ciepło dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa. Od 2017r. Spółka realizuje dwa projekty dofinansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020, dzięki którym dotychczas łącznie wybudowano ok. 13,7 km sieci ciepłowniczych oraz 197 indywidualnych węzłów cieplnych, a także zlikwidowano 7 grupowych stacji wymienników.

Byt wymiennik emisja 291018

Pierwszy projekt pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020” dofinansowany z Funduszu Spójności (FS) obejmuje:

- wymianę istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 17 km,
- likwidację 10 grupowych stacji wymienników oraz budowę 200 indywidualnych węzłów cieplnych.

Planowane nakłady finansowe to ok. 46 mln zł (w tym dotacja unijna wyniesie ponad 16 mln zł). Realizacja - lata 2017–2020.

Druga inwestycja dofinansowana z UE pn.: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej” obejmuje budowę:

- 5 km nowych sieci ciepłowniczych,
- 54 indywidualnych węzłów cieplnych, które głównie zastąpią piece i kotłownie węglowe.

Planowane nakłady finansowe to ok. 13 mln zł (w tym dotacja z FS: ponad 8 mln zł). Realizacja - lata 2017–2018.

Podstawowe efekty realizacji ww. projektów to:

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 33 933 GJ/rok,
- uniknięte emisje CO2 ok.: 4 314 Mg/rok,
- zmniejszenie emisji pyłów ok.: 20 Mg/rok,
- bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego,
- ograniczenie poziomu niskiej emisji,
- wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

Kolejne dwie inwestycje planowane są do realizacji od 2019 roku.

WFOŚiGW w Katowicach pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie ze środków FS dla inwestycji pn.: „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. Planowana realizacja – lata 2019 – 2022. Projekt obejmuje:

- rozbudowę Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny,
- budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 5 km,
- rozbudowę pompowni sieciowej w Ciepłowni Radzionków.

Planowane nakłady finansowe na ten projekt wyniosą ok. 100 mln zł (w tym dotacja unijna wyniesie ok. 32 mln zł).
Najważniejsze korzyści to:

- ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

W związku ze sporym zainteresowaniem mieszkańców Bytomia związanym z ograniczeniem występowania zjawiska niskiej emisji, w Spółce opracowano zakres kolejnego projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”, którego realizacja planowana jest w latach 2019 - 2022. Zakres inwestycji obejmować będzie:

- wymianę izolacji termicznej odcinków istniejącej sieci napowietrznej, wymianę istniejących oraz budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 5,2 km,
- likwidację grupowej stacji wymienników oraz budowę 55 indywidualnych węzłów cieplnych, które głównie zastąpią piece i kotłownie węglowe.

Planowane nakłady finansowe to ok. 18,7 mln zł (w tym dotacja unijna wyniesie ponad 10,6 mln zł). Realizacja - lata 2019–2022.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła na przesyle.

Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

logo FS poziom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Pokojowa manifestacja na Rynku w Bytomiu

Bytomianie solidarni z Ukrainą [ZDJĘCIA]

Straż pożarna Bytom (zdjęcie ilustracyjne)

Nocny pożar w kamienicy w Bytomiu. 12 osób ewakuowano

Przedszkole 48 remont

Przedszkole już nie szpeci. Jest estetycznie i ciepło

Nowy arcybiskup archidiecezji katowickiej Adrian Galbas

Nowy arcybiskup diecezji katowickiej pochodzi z Bytomia!

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony

Byt akukuotwarcie11

Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi rzut...