Wołosz prezydentem. I co dalej? [VIDEO]

Po sześciu latach bytomianie dokonali zmiany na fotelu prezydenta miasta. Nowym gospodarzem Bytomia został Mariusz Wołosz. Kim jest świeżo upieczony prezydent, jak ocenia zakończoną kampanię i czego zamierza dokonać w tej kadencji?

Byt wolosz dworcowa

Mariusz Wołosz ma 41 lat. Od 2014 roku jest dyrektorem Szpitala Nr 2 w Mysłowicach, gdzie wcześniej zajmował stanowisko wicedyrektora. Jest współtwórcą i wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przez 16 lat zasiadał w bytomskiej Radzie Miejskiej. W tegorocznych wyborach do rady uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów. Jako polityk początkowo był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, lecz w 2007 r. pożegnał się z partią, a dwa lata później założył stowarzyszenie Bytom Przyjazne Miasto. W 2010 r. jego ugrupowanie stworzyło wraz z Platformą Obywatelską koalicję w Radzie Miejskiej, a on został wiceprezydentem miasta, ale zaledwie po półtorej roku odwołano władze Bytomia w referendum. Od wielu lat jest związany ze sportem; wpierw jako zawodnik sekcji boksu GKS Szombierki, później jako kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Bytomiu, prezes TMH Polonia Bytom i wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Ma wykształcenie wyższe; jest magistrem pedagogiki i ukończył studia podyplomowe z zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Teraz rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Mariusza Wołosza. W niedzielę został wybrany na prezydenta Bytomia. Zgodnie z nowymi przepisami jego kadencja potrwa nie 4, lecz 5 lat. W najbliższych dniach czeka go trudne zadanie, ponieważ musi uformować większość w Radzie Miejskiej. Koalicja Obywatelska ma bowiem tylko 9 mandatów, więc do rządzenia miastem jest potrzebna jeszcze przynajmniej czwórka radnych. Najstabilniejszym rozwiązaniem byłoby zawiązanie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, które dysponuje siedmioma szablami w radzie. W innym przypadku Mariusz Wołosz musiałby dogadać się z kilkoma innymi ugrupowaniami, a w dodatku przeciągnąć na swoją stronę radnych Bytomskiej Inicjatywy Społecznej, co mogłoby się okazać dość kruchą koalicją.

djembed

Jakie cele stawia sobie nowy prezydent? - Musimy zatrzymać tą złą tendencję mieszkańców, którzy jednak częściej wyjeżdżają, niż przyjeżdżają do Bytomia - powiedział nam Mariusz Wołosz. - Musimy zrobić wszystko, żeby ludzie chcieli tu żyć i mieszkać. To jest najważniejsze zadanie na 5 lat, bo ono będzie również powodowało, że Bytom będzie mógł naprawiać swoją sytuację finansową - dodał.

W nowej kadencji Mariusz Wołosz będzie rozliczany z obietnic złożonych w swoim programie. Dlatego też zdecydowaliśmy się opublikować go poniżej, aby każdy mógł się z nim dobrze zapoznać.

Program Mariusza Wołosza

CZYSTE MIASTO

- Obniżenie stawki za wywóz odpadów komunalnych w mieście wraz ze zmianą regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście;
- Umożliwienie mieszkańcom wywozu odpadów na miejskie wysypisko we własnym zakresie;
- Zmiana organizacji ruchu w miejscach narażonych na nielegalne składowanie odpadów;
- Monitoring ciężarówek wjeżdżających do Bytomia (system kamer, współpraca z Policją);
- Zmiana sposobu działania oraz struktury wydziałów odpowiadających za gospodarkę odpadami i powołanie całodobowego stanowiska interwencyjnego;
- Wycofanie wszystkich kontrowersyjnych zezwoleń na przetwarzanie i składowanie odpadów w Bytomiu;
- Wdrożenie programu oczyszczania skażonych terenów w oparciu o najnowsze technologie (z uwzględnieniem uciążliwych osadów pościekowych);
- Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych;
- Poprawa jakości powietrza, poprzez wspieranie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne oraz zwiększenie środków na dofinansowanie zmiany źrodła ciepła;
- Stały monitoring stanu jakości powietrza;
- Worki i kosze na psie odchody w całym mieście;
- Zmiana sposobu organizacji i realizacji systemu oczyszczania miasta, podział na rejony oraz zwiększony dozór zleconych prac;
- Analiza studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania terenu pod kątem zagrożeń ekologicznych.

PRZYJAZNE MIASTO

- Bytom miastem dialogu – włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji;
- Przywrócenie Rad Dzielnic oraz budżetu obywatelskiego;
- Utworzenie Dzielnicowych Centrów Współpracy;
- Współpraca z sektorem NGO (w tym przekazywanie większej liczby zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe);
- Czytelne reguły wsparcia stowarzyszeń;
- Uporządkowanie i wprowadzenie nowego sytemu identyfikacji miejskiej;
- Wprowadzenie w życie Ustawy krajobrazowej, w tym walka z chaosem wizualnym: wielkoformatowymi siatkami reklamowymi, poszarpanymi bannerami reklamowymi na płotach, rażącymi w oczy telebimami, z obskurnymi reklamami;
- Miasto przyjazne i kolorowe, dofinansowanie rysunków/murali na ścianach kamienic;
- Zagospodarowanie miejsc po wyburzonych kamienicach (boiska, skwery itp.).

MIASTO ZDROWYCH MIESZKAŃCÓW

- Dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m.in zabiegi usunięcia zaćmy);
- Bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem wykrywania nowotworów (skierowane do określonych grup wiekowych, badania dla kobiet i mężczyzn);
- Badania profilaktyczne pod kątem wad postawy u dzieci (stosowna grupa wiekowa wskazana przez ortopedę);
- Program szczepień dla dzieci i seniorów obejmujący szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom oraz szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek powyżej 10 roku życia;
- Coroczne inne programy profilaktyczne, dostosowane do realnych potrzeb;
- Monitoring kardiologiczny dla potrzebujących go osób starszych (na bazie telemedycyny);
- Wsparcie finansowe dla szpitala miejskiego;
- Powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie monitorował jakość i dbałość o przestrzeganie dobrego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w mieście.

MIASTO MŁODYCH RODZIN

- Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach poprzez ich dofinansowanie oraz wspieranie rozwoju nowych podmiotów działających w tym obszarze;
- Zróżnicowanie (wydłużenie w zależności od potrzeb) godzin pracy żłobków i przedszkoli;
- Wsparcie dla programów taniego budownictwa mieszkaniowego;
- Uruchomienie „Bytomskiej Platformy Nieruchomości” wraz z programem zamiany mieszkań;
- Program „Lokal na start” – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane w bardzo atrakcyjnych stawkach najemcom. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie konieczność rozliczania z się z podatku w Bytomiu. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, uwzględniane będzie zainwestowanie środków przez przedsiębiorcę w lokal;
- Zmiana warunków procedury remontu mieszkania na koszt przyszłego najemcy (rozliczenie zainwestowanych środków, zaliczenie remontu do okresu najmu);
- Rozbudowa sieci rowerowej, docelowo łączącej dzielnice miasta, w powiązaniu z systemami rowerowymi działającymi w innych miastach metropolii;
- Program wsparcia dla klubów sportowych uzależniający wysokość dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników (program rozłożony na poszczególne lata);
- Budowa placów zabaw w oparciu o program lokalizacji uzgodniony z mieszkańcami.

MIASTO SENIORÓW

- „W Bytomiu nikt nie jest sam” – program aktywizacji i pomocy osobom starszym (zwłaszcza samotnym) realizowany w oparciu o działające lokalnie organizacje pozarządowe (pomoc w zakupach, dowozie do lekarza, drobnych naprawach itp.);
- Dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m.in zabiegi usunięcia zaćmy);
- Bezpłatny monitoring kardiologiczny dla potrzebujących go osób starszych (na bazie telemedycyny);
- Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i pozaformalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji;
- Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) w Dzielnicowych Centrach Współpracy;
- Partycypacja społeczna osób starszych – zwiększanie udziału osób starszych w życiu miasta (publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym). Pomoc przy tworzeniu kolejnych organizacji reprezentujących interesy i potrzeby osób starszych, sprzyjających zaangażowaniu seniorów w życie lokalnych społeczności.

MIASTO PRZEDSIĘBIORCÓW

- Program Wiarygodna Gmina – określenie nowych zasad współpracy z inwestorami i miejscowym biznesem;
- Doroczna loteria z atrakcyjną nagrodą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą w Bytomiu podatki;
- Wprowadzenie programu „Zamieszkaj w Bytomiu” oraz „Zainwestuj w Bytomiu” – promocja bytomskich nieruchomości w Polsce i poza granicami (współpraca z biurami nieruchomości w Bytomiu);
- Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy, popartego programem stypendialnym;
- Program „Lokal na start” – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane w bardzo atrakcyjnych stawkach najemcom. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie konieczność rozliczania z się z podatku w Bytomiu. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, uwzględniane będzie zainwestowanie środków przez przedsiębiorcę w lokal;
- Włączenie przedsiębiorców w proces podejmowania ważnych dla nich decyzji.

MIASTO CZASU WOLNEGO

- Program inwestycji w infrastrukturę sportową z pierwszeństwem dla bazy rekreacyjno-sportowej, wykorzystywanej na co dzień przez mieszkańców tj. lodowisko, basen, boiska przyszkolne;
- Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych w oparciu o narodowy program pływania;
- Budowa placów zabaw w oparciu o program lokalizacji uzgodniony z mieszkańcami;
- Wieloletni program uwzględniający budowę pływalni ze wsparciem środków budżetu państwa;
- Wprowadzenie systemu Bytomskiego Roweru Miejskiego;
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, docelowo łączących dzielnice miasta, w powiązaniu ze ścieżkami działającymi w innych miastach metropolii;
- Wsparcie dla klubów sportowych – uzależnienie wysokości dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników, a w przypadku sportów drużynowych – od liczby wychowanków w pierwszym składzie drużyny;
- Zapewnienie środków na rozwój instytucji kultury oraz poszczególnych wydarzeń kulturalnych o dużym potencjale promocyjnym dla miasta;
- Stworzenie i promocja Szlaku Bytomskich Zabytków.

BEZPIECZNE MIASTO

- Dodatkowe patrole policji na ulicach miasta;
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ciężarówek potencjalnie wwożących odpady;
- Stały monitoring skutków eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu najnowszych technologii;
- Rzetelna informacja o planowanych skutkach oddziaływania na powierzchnię eksploatacji górniczej (określenie przewidywanych szkód);
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach zamieszkałych oraz w okolicach szkół, sygnalizatory prędkości oraz wzmożone patrole;
- Doświetlenie przejść dla pieszych oraz terenów przestrzeni publicznych.

MIASTO EDUKACJI

- Wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 5% w kadencji (1% co rok). Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych (personelu szkolnego i przedszkolnego);
- Opracowanie spójnej strategii edukacyjnej Bytomia;
- Rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym uruchomienie szkół branżowych z internatem, ze szczególnym uwzględnieniem profili zawodów deficytowych;
- Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy, popartego programem stypendialnym;
- Zdrowy kręgosłup – szafka dla każdego ucznia w szkole podstawowej;
- Wprowadzenie systemu zaopatrzenia szkół w oparciu o wspólną platformę zakupową;
- Wsparcie dla uczelni wyższych działających na terenie miasta, w tym walka o utrzymanie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz zacieśnienie współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych;
- Wprowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także programu opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi;
- Działania na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości.

MIASTO SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

- Dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, weryfikacja rozkładów jazdy;
- Polepszenie taboru autobusowego i tramwajowego jeżdżącego na terenie Bytomia i okolic;
- Zwiększenie nakładów finansowych na remonty dróg i chodników oraz infrastruktury drogowej;
- Modernizacja sieci tramwajowych;
- Wsparcie budowy miejsc parkingowych, ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej;
- Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na bytomskich osiedlach w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

MIASTO, KTÓRE POMAGA

- Aktualizacja Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny i Programów Aktywności Lokalnej oraz dalszy rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem;
- Powrót do budownictwa socjalnego i systematycznego remontu lokali socjalnych;
- System zabezpieczeń dla osób poszkodowanych na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej, w tym pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń;
- Likwidacja barier architektonicznych przy okazji remontów infrastruktury miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych), brak barier w ramach nowych inwestycji;
- Tłumacz języka migowego w Urzędzie Miejskim i instytucjach miejskich (tablety z aplikacjami i połączeniem live);
- Rozwijanie transportu dla osób z niepełnosprawnościami;
- System preferencji w miejskich instytucjach (m.in. bezpłatne wejścia na basen wraz z opiekunami);
- Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla niepełnosprawnych dzieci;
- Powiększenie puli dopłat do zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Iwona Pakosz

PiS stracił radną. Iwona Pakosz odeszła z klubu

Byt wolosz sprzata

2 zdjęcia - prawie 9 lat różnicy

Byt komisja

Jak głosowali bytomianie? Największe poparcie...

Byt brzezinka jacek

Bytomianin członkiem zarządu...

Byt biuro radnego bartkowa

Nie pozwól radnym się nudzić. Przyjdź na dyżur

Byt papiery

Raport NIK gotowy. Cała prawda wyjdzie na jaw

Byt okragly stol miechowice

25 mln zł za szkody górnicze. Jest się z czego...