Wołosz prezydentem. I co dalej? [VIDEO]

Po sześciu latach bytomianie dokonali zmiany na fotelu prezydenta miasta. Nowym gospodarzem Bytomia został Mariusz Wołosz. Kim jest świeżo upieczony prezydent, jak ocenia zakończoną kampanię i czego zamierza dokonać w tej kadencji?

Byt wolosz dworcowa

Mariusz Wołosz ma 41 lat. Od 2014 roku jest dyrektorem Szpitala Nr 2 w Mysłowicach, gdzie wcześniej zajmował stanowisko wicedyrektora. Jest współtwórcą i wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przez 16 lat zasiadał w bytomskiej Radzie Miejskiej. W tegorocznych wyborach do rady uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów. Jako polityk początkowo był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, lecz w 2007 r. pożegnał się z partią, a dwa lata później założył stowarzyszenie Bytom Przyjazne Miasto. W 2010 r. jego ugrupowanie stworzyło wraz z Platformą Obywatelską koalicję w Radzie Miejskiej, a on został wiceprezydentem miasta, ale zaledwie po półtorej roku odwołano władze Bytomia w referendum. Od wielu lat jest związany ze sportem; wpierw jako zawodnik sekcji boksu GKS Szombierki, później jako kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Bytomiu, prezes TMH Polonia Bytom i wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Ma wykształcenie wyższe; jest magistrem pedagogiki i ukończył studia podyplomowe z zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Teraz rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Mariusza Wołosza. W niedzielę został wybrany na prezydenta Bytomia. Zgodnie z nowymi przepisami jego kadencja potrwa nie 4, lecz 5 lat. W najbliższych dniach czeka go trudne zadanie, ponieważ musi uformować większość w Radzie Miejskiej. Koalicja Obywatelska ma bowiem tylko 9 mandatów, więc do rządzenia miastem jest potrzebna jeszcze przynajmniej czwórka radnych. Najstabilniejszym rozwiązaniem byłoby zawiązanie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, które dysponuje siedmioma szablami w radzie. W innym przypadku Mariusz Wołosz musiałby dogadać się z kilkoma innymi ugrupowaniami, a w dodatku przeciągnąć na swoją stronę radnych Bytomskiej Inicjatywy Społecznej, co mogłoby się okazać dość kruchą koalicją.

djembed

Jakie cele stawia sobie nowy prezydent? - Musimy zatrzymać tą złą tendencję mieszkańców, którzy jednak częściej wyjeżdżają, niż przyjeżdżają do Bytomia - powiedział nam Mariusz Wołosz. - Musimy zrobić wszystko, żeby ludzie chcieli tu żyć i mieszkać. To jest najważniejsze zadanie na 5 lat, bo ono będzie również powodowało, że Bytom będzie mógł naprawiać swoją sytuację finansową - dodał.

W nowej kadencji Mariusz Wołosz będzie rozliczany z obietnic złożonych w swoim programie. Dlatego też zdecydowaliśmy się opublikować go poniżej, aby każdy mógł się z nim dobrze zapoznać.

Program Mariusza Wołosza

CZYSTE MIASTO

- Obniżenie stawki za wywóz odpadów komunalnych w mieście wraz ze zmianą regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście;
- Umożliwienie mieszkańcom wywozu odpadów na miejskie wysypisko we własnym zakresie;
- Zmiana organizacji ruchu w miejscach narażonych na nielegalne składowanie odpadów;
- Monitoring ciężarówek wjeżdżających do Bytomia (system kamer, współpraca z Policją);
- Zmiana sposobu działania oraz struktury wydziałów odpowiadających za gospodarkę odpadami i powołanie całodobowego stanowiska interwencyjnego;
- Wycofanie wszystkich kontrowersyjnych zezwoleń na przetwarzanie i składowanie odpadów w Bytomiu;
- Wdrożenie programu oczyszczania skażonych terenów w oparciu o najnowsze technologie (z uwzględnieniem uciążliwych osadów pościekowych);
- Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych;
- Poprawa jakości powietrza, poprzez wspieranie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne oraz zwiększenie środków na dofinansowanie zmiany źrodła ciepła;
- Stały monitoring stanu jakości powietrza;
- Worki i kosze na psie odchody w całym mieście;
- Zmiana sposobu organizacji i realizacji systemu oczyszczania miasta, podział na rejony oraz zwiększony dozór zleconych prac;
- Analiza studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania terenu pod kątem zagrożeń ekologicznych.

PRZYJAZNE MIASTO

- Bytom miastem dialogu – włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji;
- Przywrócenie Rad Dzielnic oraz budżetu obywatelskiego;
- Utworzenie Dzielnicowych Centrów Współpracy;
- Współpraca z sektorem NGO (w tym przekazywanie większej liczby zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe);
- Czytelne reguły wsparcia stowarzyszeń;
- Uporządkowanie i wprowadzenie nowego sytemu identyfikacji miejskiej;
- Wprowadzenie w życie Ustawy krajobrazowej, w tym walka z chaosem wizualnym: wielkoformatowymi siatkami reklamowymi, poszarpanymi bannerami reklamowymi na płotach, rażącymi w oczy telebimami, z obskurnymi reklamami;
- Miasto przyjazne i kolorowe, dofinansowanie rysunków/murali na ścianach kamienic;
- Zagospodarowanie miejsc po wyburzonych kamienicach (boiska, skwery itp.).

MIASTO ZDROWYCH MIESZKAŃCÓW

- Dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m.in zabiegi usunięcia zaćmy);
- Bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem wykrywania nowotworów (skierowane do określonych grup wiekowych, badania dla kobiet i mężczyzn);
- Badania profilaktyczne pod kątem wad postawy u dzieci (stosowna grupa wiekowa wskazana przez ortopedę);
- Program szczepień dla dzieci i seniorów obejmujący szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom oraz szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek powyżej 10 roku życia;
- Coroczne inne programy profilaktyczne, dostosowane do realnych potrzeb;
- Monitoring kardiologiczny dla potrzebujących go osób starszych (na bazie telemedycyny);
- Wsparcie finansowe dla szpitala miejskiego;
- Powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie monitorował jakość i dbałość o przestrzeganie dobrego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w mieście.

MIASTO MŁODYCH RODZIN

- Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach poprzez ich dofinansowanie oraz wspieranie rozwoju nowych podmiotów działających w tym obszarze;
- Zróżnicowanie (wydłużenie w zależności od potrzeb) godzin pracy żłobków i przedszkoli;
- Wsparcie dla programów taniego budownictwa mieszkaniowego;
- Uruchomienie „Bytomskiej Platformy Nieruchomości” wraz z programem zamiany mieszkań;
- Program „Lokal na start” – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane w bardzo atrakcyjnych stawkach najemcom. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie konieczność rozliczania z się z podatku w Bytomiu. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, uwzględniane będzie zainwestowanie środków przez przedsiębiorcę w lokal;
- Zmiana warunków procedury remontu mieszkania na koszt przyszłego najemcy (rozliczenie zainwestowanych środków, zaliczenie remontu do okresu najmu);
- Rozbudowa sieci rowerowej, docelowo łączącej dzielnice miasta, w powiązaniu z systemami rowerowymi działającymi w innych miastach metropolii;
- Program wsparcia dla klubów sportowych uzależniający wysokość dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników (program rozłożony na poszczególne lata);
- Budowa placów zabaw w oparciu o program lokalizacji uzgodniony z mieszkańcami.

MIASTO SENIORÓW

- „W Bytomiu nikt nie jest sam” – program aktywizacji i pomocy osobom starszym (zwłaszcza samotnym) realizowany w oparciu o działające lokalnie organizacje pozarządowe (pomoc w zakupach, dowozie do lekarza, drobnych naprawach itp.);
- Dodatkowe świadczenia medyczne dla seniorów realizowane w bytomskich jednostkach ochrony zdrowia (m.in zabiegi usunięcia zaćmy);
- Bezpłatny monitoring kardiologiczny dla potrzebujących go osób starszych (na bazie telemedycyny);
- Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i pozaformalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji;
- Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) w Dzielnicowych Centrach Współpracy;
- Partycypacja społeczna osób starszych – zwiększanie udziału osób starszych w życiu miasta (publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym). Pomoc przy tworzeniu kolejnych organizacji reprezentujących interesy i potrzeby osób starszych, sprzyjających zaangażowaniu seniorów w życie lokalnych społeczności.

MIASTO PRZEDSIĘBIORCÓW

- Program Wiarygodna Gmina – określenie nowych zasad współpracy z inwestorami i miejscowym biznesem;
- Doroczna loteria z atrakcyjną nagrodą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą w Bytomiu podatki;
- Wprowadzenie programu „Zamieszkaj w Bytomiu” oraz „Zainwestuj w Bytomiu” – promocja bytomskich nieruchomości w Polsce i poza granicami (współpraca z biurami nieruchomości w Bytomiu);
- Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy, popartego programem stypendialnym;
- Program „Lokal na start” – puste lokale należące do zasobów miasta będą proponowane w bardzo atrakcyjnych stawkach najemcom. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie konieczność rozliczania z się z podatku w Bytomiu. Dodatkowo, w przypadku późniejszych opłat lub ewentualnego wykupu, uwzględniane będzie zainwestowanie środków przez przedsiębiorcę w lokal;
- Włączenie przedsiębiorców w proces podejmowania ważnych dla nich decyzji.

MIASTO CZASU WOLNEGO

- Program inwestycji w infrastrukturę sportową z pierwszeństwem dla bazy rekreacyjno-sportowej, wykorzystywanej na co dzień przez mieszkańców tj. lodowisko, basen, boiska przyszkolne;
- Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych w oparciu o narodowy program pływania;
- Budowa placów zabaw w oparciu o program lokalizacji uzgodniony z mieszkańcami;
- Wieloletni program uwzględniający budowę pływalni ze wsparciem środków budżetu państwa;
- Wprowadzenie systemu Bytomskiego Roweru Miejskiego;
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, docelowo łączących dzielnice miasta, w powiązaniu ze ścieżkami działającymi w innych miastach metropolii;
- Wsparcie dla klubów sportowych – uzależnienie wysokości dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników, a w przypadku sportów drużynowych – od liczby wychowanków w pierwszym składzie drużyny;
- Zapewnienie środków na rozwój instytucji kultury oraz poszczególnych wydarzeń kulturalnych o dużym potencjale promocyjnym dla miasta;
- Stworzenie i promocja Szlaku Bytomskich Zabytków.

BEZPIECZNE MIASTO

- Dodatkowe patrole policji na ulicach miasta;
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ciężarówek potencjalnie wwożących odpady;
- Stały monitoring skutków eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu najnowszych technologii;
- Rzetelna informacja o planowanych skutkach oddziaływania na powierzchnię eksploatacji górniczej (określenie przewidywanych szkód);
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach zamieszkałych oraz w okolicach szkół, sygnalizatory prędkości oraz wzmożone patrole;
- Doświetlenie przejść dla pieszych oraz terenów przestrzeni publicznych.

MIASTO EDUKACJI

- Wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 5% w kadencji (1% co rok). Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych (personelu szkolnego i przedszkolnego);
- Opracowanie spójnej strategii edukacyjnej Bytomia;
- Rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym uruchomienie szkół branżowych z internatem, ze szczególnym uwzględnieniem profili zawodów deficytowych;
- Uruchomienie systemu praktyk zawodowych w oparciu o bytomskie firmy, popartego programem stypendialnym;
- Zdrowy kręgosłup – szafka dla każdego ucznia w szkole podstawowej;
- Wprowadzenie systemu zaopatrzenia szkół w oparciu o wspólną platformę zakupową;
- Wsparcie dla uczelni wyższych działających na terenie miasta, w tym walka o utrzymanie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz zacieśnienie współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych;
- Wprowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także programu opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi;
- Działania na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości.

MIASTO SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

- Dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, weryfikacja rozkładów jazdy;
- Polepszenie taboru autobusowego i tramwajowego jeżdżącego na terenie Bytomia i okolic;
- Zwiększenie nakładów finansowych na remonty dróg i chodników oraz infrastruktury drogowej;
- Modernizacja sieci tramwajowych;
- Wsparcie budowy miejsc parkingowych, ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej;
- Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na bytomskich osiedlach w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

MIASTO, KTÓRE POMAGA

- Aktualizacja Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny i Programów Aktywności Lokalnej oraz dalszy rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem;
- Powrót do budownictwa socjalnego i systematycznego remontu lokali socjalnych;
- System zabezpieczeń dla osób poszkodowanych na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej, w tym pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń;
- Likwidacja barier architektonicznych przy okazji remontów infrastruktury miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych), brak barier w ramach nowych inwestycji;
- Tłumacz języka migowego w Urzędzie Miejskim i instytucjach miejskich (tablety z aplikacjami i połączeniem live);
- Rozwijanie transportu dla osób z niepełnosprawnościami;
- System preferencji w miejskich instytucjach (m.in. bezpłatne wejścia na basen wraz z opiekunami);
- Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla niepełnosprawnych dzieci;
- Powiększenie puli dopłat do zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon