Innowacja, kooperacja, edukacja czyli Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Byt klaster silesia automative

Klaster to skupisko niezależnych podmiotów, reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości. Współpraca w ramach klastra ma charakter sformalizowany, jest realizowana w wymiarze zarówno wertykalnym, jak i horyzontalnym i jest ukierunkowana na osiągnięcie założonych wspólnych celów. Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów uczestniczących w klastrze, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administrację publiczną oraz pozostałe organizacje wspierające.

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zawiązał się w 2011 roku. Jest to sieć współpracujących ze sobą firm z sektora motoryzacyjnego i sektora zaawansowanych technologii produkcji. Sektory te są od dawna ściśle ze sobą związane z uwagi na charakter produkcji w motoryzacji. Często mówi się o wysokim poziomie automatyzacji, robotyzacji i od kilku lat również digitalizacji procesów produkcji na różnych poziomach łańcucha dostaw w globalnej motoryzacji. Klaster SA&AM skupia swoją działalność na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Obecnie Klaster Silesia to:

 • około 80 firm z sektora motoryzacji
 • 25 firm z sektora zaawansowanych technologii produkcji
 • 3 uczelnie
 • 8 jednostek naukowych
 • 6 instytucji otoczenia biznesu
 • 40 000 osób zatrudnionych
 • 35 mld zł przychodów rocznie, w tym 85% związany z eksportem
 • około 605 mln złotych zainwestowanych w badania i rozwój w latach 2015-20217

Rok 2018 był dla Klastra czasem budowania nowych relacji także z otoczeniem zewnętrznym w kraju i zagranicą, okresem w którym rozpoczęło się kilka zupełnie nowych projektów na skalę ponadregionalną, a nawet międzynarodową. Równocześnie kontynuowano realizację misji Klastra i na poziomie operacyjnym pracowano według sprawdzonego modelu współpracy, opartego na pracy warsztatowej, rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących w firmach naszych członków, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pokazywaniu nowych rozwiązań i możliwości usprawnień w różnych obszarach działalności.

img 5839

Rok 2018 to był znaczący rok…

Działalność Klastra Silesia w roku 2018 to:

 • 6 warsztatów poruszając tematykę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, obszarem kluczowych wyzwań przed którymi stoi dzisiaj przemysł nie tylko motoryzacyjny
 • 15 warsztatów poruszając tematykę związaną z usprawnianiem procesów produkcyjnych i wdrażaniem nowych technologii przemysłu 4.0,
 • 5 spotkań ogólnych mających charakter networkingowy, business to business, science to business
 • 3 spotkania z przedsiębiorcami sektora motoryzacyjnego i sektora edukacji w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Motoryzacji” (założeniem projektu jest dopasowanie systemu kształcenia do oczekiwań przedsiębiorców i przywrócenie do łask systemu kształcenia praktycznego na poziomie szkolnictwa branżowego i technicznego z udziałem przedsiębiorców)
 • 27 wydarzeń branżowych w regionie: kongresów, konferencji i seminariów współorganizowanych przez Klaster SA&AM

W kwietniu 2018 roku wybrana została Rada Programową Klastra SA&AM, a pod koniec roku zatwierdzono nową strategię rozwoju na lata 2019-2023. NOWA strategia wyznacza NOWE cele, ale zakłada również kontynuację dotychczas realizowanych działań.

Wśród NOWYCH obszarów tematycznych, ważnych dla wszystkich podmiotów skupionych w Klastrze pojawiły się te związane z elektromobilnością i przemysłową rewolucją 4.0. Zapowiadane duże zmiany na światowym rynku motoryzacyjnym, które niewątpliwie wpłyną również na funkcjonowanie firm zrzeszonych w Klastrze SA&AM, sprawiają że równowaga już okrzepłego modelu współpracy oraz całkowicie nowych metod działania staje się centrum naszych zainteresowań. W roku 2018 przy współpracy Katowickiej SSE, Klastra SA&AM i Politechniki Śląskiej powołano do życia Digital Innovation Hub - Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. List intencyjny współpracy ze ŚCKP4.0 podpisało 16 firm technologicznych, w tym firmy będące członkami Klastra SA&AM. Celem tej inicjatywy jest wspieranie małych i średnich firm w rozwoju technologicznym i wdrażaniu narzędzi przemysłu 4.0. Na tym samym celu skupiają się działania Klastra SA&AM w międzynarodowym projekcie EACN – „Europejska Sieć Klastrów na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową”, realizowanym wspólnie z klastrami motoryzacyjnymi z Hiszpanii, Francji, Serbii i Bułgarii.

img 4239

Klaster SA&AM bliżej ludzi

W kręgu szczególnych zainteresowań wszystkich podmiotów skupionych w Klastrze leżą działania mające na celu skuteczne łączenie myśli inżynierskiej z najnowszymi technikami i technologiami, pozwalającymi usprawniać procesy produkcji, zwiększać produktywność, optymalizować zużycie zasobów, a w konsekwencji gwarantować naszym firmom konkurencyjną pozycję na arenie międzynarodowej oraz dopasowanie systemu kształcenia do oczekiwań przedsiębiorców i przywrócenie do łask systemu kształcenia praktycznego na poziomie szkolnictwa branżowego i technicznego z udziałem przedsiębiorców.

Żeby jeszcze bardziej przybliżyć działalność Klastra SA&AM w roku 2018 uruchomiono całkowicie nową stronę internetową oraz rozpoczęto publikację branżowego Newsletter’a, dzięki któremu łatwiej docierać do osób zainteresowanych z pakietem artykułów poświęconych sektorowi motoryzacyjnemu i zaawansowanych technologii przemysłowych. Newsletter oraz wszystkie pozostałe materiały wypracowane w ramach działań Klastra można pobierać po zalogowaniu na stronie Klastra SA&AM. Warto także śledzić profil na FB, który stał się już podstawowym narzędziem do komunikowania informacji o wszelkich inicjatywach Klastra.

Materiały Partnera

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Pojemnik na odpady Bytom

Ponad milion kary dla Bytomia za słabą segregację odpadów

Prof. Tomasz Pietrzykowski

„Bytomiu, patrz uważnie, co się stało w Nikiszowcu”

Remont EC Szombierki dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Remont EC Szombierki dofinansowany z funduszu UE?

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Kontrola obowiązku noszenia maseczek w Katowicach

Bytomianin dziękuje policjantom i strażnikom miejskim