8 lat rządził miastem. Teraz zasiadł w zarządzie PEC

We władzach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zaszły poważne zmiany. Skład zarządu pomniejszono z trzech do dwóch osób. Jednym z jego członków został Krzysztof Wójcik, były prezydent Bytomia.

Byt krzysztof wojcik mikrofon

Zmiany w PEC są następstwem nabycia praw emerytalnych przez dwie dotychczasowych członkinie zarządu: Zofię Wachowską i Wandę Augustyniak. Pierwsza z nich była również główną księgową spółki, a druga dyrektorem ds. technicznych.

Obowiązki głównej księgowej i zarazem dyrektora ds. finansowych przejęła Jadwiga Młynarczyk, natomiast dyrektorem ds. technicznych został Sławomir Kamiński (identycznie nazywa się prezes Bytomskiego Sportu, ale wyjaśniamy, że to tylko zbieżność nazwisk). Nie zajęli jednak miejsc w zarządzie PEC.

Do dotychczasowego prezesa spółki, Henryka Dolewki, w zarządzie dołączył Krzysztof Wójcik, który objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Wójcik zarządzał miastem w latach 1998 - 2006, a przez 8 lat sprawował mandat radnego. Po opuszczeniu bytomskiego ratusza pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie oraz prezesa GPW Inwestycje, spółki-córki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

- Wybór został dokonany w oparciu o art 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (który stanowi, że "Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać, że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego") oraz art. 22 pkt 3 h Umowy Spółki PEC sp. z o.o., (który stanowi, że "Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu Spółki") - poinformowała nas Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Michał Staniszewski

Staniszewski: Szkoda tej współpracy z PiS w Radzie Miejskiej

Byt europejskie forum przyszlosci katowice

Przed nami Europejskie Forum Przyszłości....

Byt wolosz namawia na wybory

Wołosz namawia do udziału w wyborach. Jaka...

Byt nowaradna1

Teresa Polak została nową radną

Byt muzeum gornoslaskie z drona

Odwołanie dyrektora muzeum było bezprawne. Tak...

Byt spolki loga

Poleciały głowy w zarządach

Byt zniszczony nagrobek

Nagrobek matki prezydenta został zniszczony