Radni zdecydowali: Koniec z opłatą targową

Z Bytomia znika opłata targowa. Radni podjęli decyzję w tej sprawie podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. Nie należy jej jednak mylić z opłatą za zajęcie pasa drogowego. Jak zapowiada prezydent Mariusz Wołosz, kolejnym krokiem będzie próba usystematyzowania handlu.

Byt targ na matejki

- Po raz kolejny na sesję trafia temat opłaty targowej. W związku z tym, że swoje uwagi do wcześniej funkcjonującej uchwały zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa, ale też w związku ze słusznymi uwagami części kupców, którzy prowadząc sprzedaż kwiatów czy artykułów przemysłowych, muszą odprowadzać opłatę na poziomie 40, bądź nawet 100 zł dziennie, co jest dość dużym obciążeniem, postanowiliśmy to zmienić. Opłata ta była pobierana w latach poprzednich z różną skutecznością. Prezydent podjął decyzję o zaproponowanie Radzie Miasta rezygnacji z jej pobierania – zaznaczył Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Wyjaśnił też, że w 2018 roku z tego tytułu do budżetu miasta trafiło 106 tys. zł. - Wtedy mieliśmy inkasentów, którzy tę opłatę pobierali. Później padła propozycja, żeby zajmowała się tym Zieleń Miejska i to nie sprawdza się najlepiej – dodał wiceprezydent. Faktycznie, zgodnie z uchwałą z 25 marca 2019 roku, Towarzystwo Sportowe „Szombierki” z siedzibą w Bytomiu pobierało opłatę targową na terenie Bytomskiego Jarmarku Staroci, natomiast w obrębie wszelkich innych miejsc, gdzie prowadzony jest handel, pobieranie opłaty należało do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Bytomiu. Jak się okazuje, ściąganie należności nie było efektywne.

Mariusz Janas, przewodniczący Rada Miasta, zauważył, że na Stroszku pojawiają się miejsca, gdzie sprzedawane są warzywa np. na chodniki albo na zieleńcach, które są przez to dewastowane. Co w przypadku osób sprzedająca rozmaite produkty m.in. na chodnikach? - Ta kwestia będzie egzekwowana przez Straż Miejską. Osoba handlująca powinna w tym przypadku wnieść opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego lub mieć podpisaną umowę najmu terenu – wyjaśnił wiceprezydent.

Drobnych kupców i sklepikarzy z pewnością ucieszy fakt, że z momentem wejścia w życie nowej uchwały, w ich kieszeni zostanie więcej pieniędzy.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: - W związku z wnioskami kupców, którzy poza opłatami związanymi z poborem opłat targowych na terenie gminy Bytom, ponoszą również koszty zajęcia nieruchomości pod prowadzenie handlu (dzierżawa gruntów, zajęcie pasa drogowego), likwidacja opłaty targowej jest słusznym posunięciem. Osoby prowadzące handel na terenie miast, w których przypadku jest to jedyne miejsce pracy, muszą sprostać dużej konkurencji centrów handlowych, dyskontów.

Za jej przyjęciem było 21 radnych, z kolei 2 wstrzymało się od głosu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Janusz Michałek KSSE Musimy porozmawiac o Bytomiu

„Architektura i mieszczańskość Bytomia to atut... biznesowy”

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Pojemnik na odpady Bytom

Ponad milion kary dla Bytomia za słabą segregację odpadów

Prof. Tomasz Pietrzykowski

„Bytomiu, patrz uważnie, co się stało w Nikiszowcu”

Remont EC Szombierki dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Remont EC Szombierki dofinansowany z funduszu UE?

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

Bytom nowe wiaty przystankowe

Nowe wiaty przystankowe w Bytomiu. Gdzie stanęły?