Inwestycje PECu

Korzystając z unijnego dofinansowania PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu od 2017 roku łącznie wybudował ok. 19,5 km sieci ciepłowniczych oraz 267 indywidualnych węzłów cieplnych. W tym czasie Spółka zawarła cztery umowy z WFOŚ i GW w Katowicach, dzięki którym pozyskała środki unijne w kwocie ok. 66,7 mln zł.

Byt p1 wezel cieplny miechowice

Realizacja projektów przyczynia się do modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej oraz do likwidacji niskiej emisji. Dzięki likwidacji kotłowni i podłączeniu do sieci budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego 15, mieszkańcy okolicznych ulic już teraz odczują poprawę jakości powietrza. Na terenie Szpitala zostały zamontowane trzy rodzaje węzłów, tj.: jednofunkcyjne (c.o.), dwufunkcyjne (c.o. i c.w.u.) oraz trójfunkcyjne ( c.o., c.w.u.
i wentylacja). Łączna moc zainstalowanych węzłów to 3,858 MW. W 2019r. wybudowano łącznie ok. 5,9 km sieci ciepłowniczych i 70 szt. w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych (które w sporej mierze zastąpiły paleniska węglowe) oraz zlikwidowano 3 grupowe stacje wymienników. Prace prowadzone były w dzielnicach Bytomia: Śródmieście, Miechowice, Łagiewniki i Szombierki.

Realizowany w latach 2017 - 2020 projekt pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020” dofinansowany z Funduszu Spójności (FS) obejmuje: wymianę istniejących sieci ciepłowniczych o długości ok. 17 km, likwidację 10 grupowych stacji wymienników oraz budowę 200 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowane nakłady finansowe to ok. 46 mln zł. Dotacja unijna wyniesie ponad 16 mln zł.

Od 2019r. PEC realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Zakres obejmuje: wymianę izolacji odcinków sieci napowietrznej i wymianę oraz budowę sieci ciepłowniczych o długości ok. 5,2 km, likwidację grupowego węzła cieplnego, a także budowę 55 szt. indywidualnych węzłów, które zastąpią paleniska węglowe. Planowane nakłady to ok. 18,7 mln zł. Dotacja z FS wyniesie ok. 10,6 mln zł. Projekt zakończy się w 2022 roku.

Podstawowe efekty realizacji obydwu ww. projektów to: zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 40 233 GJ/rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 4 037 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłów ok.: 19Mg/rok, bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

Również od 2019 roku Spółka realizuje projekt pn.: „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. Dotacja z FS wyniesie ponad 31 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu to ok. 100 mln zł. Realizacja lata: 2019 – 2022. Zakres obejmuje: rozbudowę Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny, budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 5 km oraz rozbudowę pompowni sieciowej w Ciepłowni Radzionków. Prace prowadzone będą na terenie Bytomia, Radzionkowa i Piekar Śląskich. Najważniejsze korzyści to ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców dotyczące możliwości nowych podłączeń, a tym samym ograniczenia występowania zjawiska smogu, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z FS dla projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę I stopnia i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Dzięki prowadzonym przez PEC działaniom, mieszkańcy Bytomia i Radzionkowa będą mogli oddychać czystszym powietrzem.

Spółka od początku realizacji ww. projektów prowadzi ich kampanie informacyjno – promocyjne. Działania obejmują m.in.: tablice informacyjne / pamiątkowe, informacje prasowe i w Internecie oraz eventy, spotkania edukacyjne w przedszkolach i szkołach. Zajęcia prowadzone są łącznie z „Lekcjami Ciepła” – kampanią promocyjną Ciepła Systemowego. W trakcie spotkań dzieci poznają: elementy infrastruktury ciepłowniczej, metody wytwarzania i sposoby oszczędzania ciepła, dowiadują się co to jest zjawisko niskiej emisji oraz jak można ograniczyć jego występowanie, a także biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Dorośli uczestnicy eventów mają możliwość porozmawiać z pracownikami PEC i zapoznać się z ofertą podłączeń do miejskiego systemu ciepłowniczego w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z UE.

Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

pm 8 bytom cs p3 promo
logo FS poziom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe. Sprawdź te oferty

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe

Ferie Last Minute zdjęcie główne do artykułu

Ferie zimowe 2023 last minute. Fajne oferty

Zdjęcie Główne

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

TOP prezenty elektroniczne dla Babci i Dziadka

TOP prezenty elektroniczne dla Babci i Dziadka

Mikołaj zaprasza do Agory Bytom. Jakie atrakcje czekają na dzieci?

Mikołaj zaprasza do Agory Bytom

Patryk Świrski, Prezes Zarządu Kolei Śląskich.

Rozmowa z prezesem zarządu Kolei Śląskich

Zdjęcie główne matrix media

Top 5 tanich tabletów do nauki – jaki kupić?