Budynek dawnego kina Gloria odzyska dawny blask

Kolejna bytomska kamienica wypięknieje. Odnowy doczeka się w końcu elewacja budynku przy ul. Szymanowskiego, w którym niegdyś mieściło się kino Gloria. Modernistyczna perełka odzyska blask.

Byt szymanowskiwgo2

24 października doszło do spotkania, które będzie miało wpływ na losy budynku. Wzięli w nim udział m.in.: Łukasz Konarzewski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, wiceprezydent Bytomia Michał Bieda, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Kwiecińska, Marek Stalmach - prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkaniowej i inni zaproszeni goście.

- Planujemy prace, które mają przywrócić elewację do dobrego stanu technicznego - mówi Marek Stalmach, prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, z inicjatywy którego odbyło się spotkanie. - Mając świadomość, że zarządzamy obiektem znajdującym się pod ochroną, chcemy prowadzić działania we współpracy z nadzorem konserwatorskim. Remonty budynków znajdujących się strefie ochrony konserwatorskiej to niełatwe zadanie – dodaje.

Realizacja przedsięwzięcia ma ruszyć wiosną 2021 roku. - Na koniec narady ustalono, iż w listopadzie b.r. będą kontynuowane rozmowy, po przedstawieniu przez naszego projektanta rozwiązań technicznych, gdyż do marca 2020 roku należy mieć wykonany i uzgodniony z konserwatorami projekt techniczny, co jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania – podkreśla prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z kart historii….

Kino Gloria przeszło do historii bytomskiej kinematografii kilkanaście lat temu. Mieściło się w ośmiokondygnacyjnym, modernistycznym budynku przy ulicy Szymanowskiego 2, w południowo-wschodnim narożu bytomskiego Rynku. Rozpoczęło działalność w listopadzie 1931 roku.

Gmach zaprojektowano jako kompleks mieszkalno-rozrywkowy. Ulokowano w nim nie tylko lokale mieszkalne, ale także kawiarnię, salę dancingową oraz kino, które pierwotnie nazywało się Capitol. Z kolei nazwę Gloria nadano mu ok. 1934 roku. Kino działało nawet w czasie wojny i to do końca 1944 roku. Kres działalności nadszedł wraz z wkroczeniem do Bytomia żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zdewastowali salę. Po kilku miesiącach udało się je odnowić i ponownie uruchomić, nadając nową, znaczącą nazwę – „Odrodzenie”.

Czytaj dalej!


Kino zamknięto w kwietniu 2007 roku. W mieście powołano nawet fundację, która miała je reaktywować. Nie powiodło się, a fundację rozwiązano w sierpniu 2011 roku. Co więcej, 8 kwietnia 2011 roku spłonęła część budynku, w której funkcjonowało jedno z najbardziej klimatycznych lokalnych kin. Policja w wyniku prowadzonego dochodzenia ustaliła, że gmach został podpalony przez trzech nastolatków. Z budynków przylegających do kina ewakuowano wówczas 42 osoby. Jak się okazało, nastolatkowie zakradli się do wnętrza, żeby ukraść kable. Wrzucili też do sali kinowej zapalone świece. W pożarze spłonęła sala kinowa i dach, a kina nie udało się uratować.

Niebawem gmach czeka metamorfoza

W maju 2019 roku na facebookowej stronie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformowano, że zakończono rozliczanie szkody powstałej w wyniku pożaru kina. - Pragnę poinformować, że wczoraj, jako zarządca wspólnoty przy ul. Szymanowskiego 2 zakończyliśmy z Gminą Bytom rozliczenie z tytułu szkody powstałej na skutek pożaru kina „GLORIA”, który miał miejsce 5 kwietnia 2011 r. Wspólnota przekazała Gminie od ubezpieczyciela kwotę 3 mln 150 tyś. zł., z czego 2 mln 250 tys. zł. w tym miesiącu. Według dodatkowych wynegocjowanych uzgodnień z Prezydentem Bytomia Mariusz Wołosz, środki będą przekazane między innymi na: - remont budynków przy ul. Musialika 1-3 ( 1,5 min zł.) - remont pomieszczeń w podziemiach IV L.O. przy Pl. Sikorskiego ( 0,6 mln. zł.) oraz inne potrzeby wskazane przez miasto. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela. Dziękuję również wszystkim ludziom dobrej woli, szczególnie mieszkańcom wspólnoty za współpracę z Miasto Bytom i zarządcą w tym zakresie – czytamy w komunikacie.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem pozwolenie na budowę zostanie wydane do marca 2020 roku, a realizacja inwestycji ruszy wiosną 2021 roku.

Jak informuje bytomski magistrat, przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków unijnych z Obszaru Strategicznej Interwencji. Projekt odnowy elewacji został wpisany do zaktualizowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” i jest częścią dużego zadania: „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ul. Dworcowej i Rynku”. Liderem tej inicjatywy jest Zakład Budynków Miejskich. Budynek przy ul. Szymanowskiego 1 jest własnością wspólnoty mieszkaniowej, jego zarządcą jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale gmina posiada we wspólnocie udziały.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon