Szykuje się remont Sikoraka. Zaplanowano, że prace potrwają do końca grudnia

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przejdzie metamorfozę. Właśnie ogłoszono przetarg na pierwszy etap rewitalizacji przyziemia budynku.

Byt 4 liceum w bytomiu2

Secesyjny gmach, w którym mieści się liceum im. Bolesława Chrobrego powstał w 1902 roku, a w 1977 roku został wpisany do rejestru zabytków. „Sikorak” (nazwa potoczna, wywodząca się od pl. gen. Sikorskiego, przy którym się znajduje) przeszedł już częściową modernizację w 2015 roku. Przeprowadzono wówczas remont stolarki okiennej, odrestaurowano lub wymieniono okna, a także przywrócono im pierwotną niebieską barwę. Odnowiono też dach, a poddasze docieplono. Teraz czas na dogrywkę i kontynuację odnowy.

Wyremontują przyziemia budynku

Tym razem przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja przyziemia budynku IV LO położonego przy pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu. W ramach prowadzonej rewitalizacji należy usunąć zawilgocenia, wymienić instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, a także przeprowadzić renowację i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Konieczny będzie też remont pomieszczeń sanitarnych. Wśród pomieszczeń przyziemia, które zostaną objęte robotami towarzyszącymi znajdują się m.in. sklepik szkolny, sale zajęć sportowych, szatnia sportowa, archiwum dyrektora, pomieszczenia strefy teatralnej.

Istotny dla przebiegu prac jest fakt, że obiekt ten jest wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Dlatego też przed przystąpieniem do przetargu warto przeprowadzić wizję lokalną budynku. Podczas prowadzonych prac remontowyc w gmachu IV LO zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z planem, a budynek nie zostanie wyłączony z użytkowania. Jednakże jego część, w której realizowane będą roboty budowlane zostanie wydzielona.

Remont dobiegnie końca przed końcem tego roku

Fundusze na inwestycję zostały przekazane miastu przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową z odszkodowania otrzymanego z tytułu szkody powstałej na skutek pożaru kina „GLORIA”, który miał miejsce 5 kwietnia 2011 roku.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 15 listopada, do godz. 10.00. Inwestycja zostanie przeprowadzona błyskawicznie, ponieważ zaplanowano, że rewitalizacja ma zostać zakończona do 27 grudnia 2019 roku.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon