PEC, Bytom i Radzionków łączą siły w walce ze smogiem

Walka ze smogiem trwa! Służy temu m.in. rozbudowa sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, uruchomienie alarmu smogowego i wprowadzenie oczyszczaczy powietrza do przedszkoli.

Byt pec

W środę, 6 listopada, zorganizowano spotkanie, podczas którego rozmawiono o sposobach walki z niską emisją. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Bytomia, Radzionkowa oraz prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Ceplnej. Obecnie w zasięgu sieci ciepłowniczej PEC jest już 60 proc. mieszkańców Bytomia i 30 proc. radzionkowian. - Ciepło systemowe jest najbardziej ekologicznym ciepłem, jakie można dostarczyć mieszkańcom – podkreśla prezydent Wołosz. To także najskuteczniejszy sposób walki z niską emisją. - Kiedy ogrzewamy mieszkanie ciepłem z sieci, do powietrza trafia nawet 40 razy mniej pyłów zawieszonych i 100 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu – mówi Henryk Dolewka, prezes PEC Sp. z o.o.

- W Bytomiu niedawno zlikwidowano ponad 100 kotłowni w Bytomiu, a w latach 2000-2018 przyłączyliśmy 367 nowych obiektów. W tym czasie PEC zrealizował inwestycje na łączną kwotę 199,1 mln zł, co przekłada na ograniczenie emisji pyłów zawieszonych o 100 Mg rocznie. Z kolei emisja CO2 w ciągu roku spadła o 14 tys. Mg – dodaje Henryk Dolewka. Z sumy też aż 105 mln pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych.

Poza realizowanymi przez siebie przedsięwzięciami, PEC stawia także na edukację, prowadząc warsztaty poświęcone ekologii w radzionkowskich i bytomskich przedszkolach oraz szkołach. Tzw. lekcje ciepła są popularne i cieszą się zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców naszych miast. - Efektywnie walczymy ze smogiem i niską emisją. Wydajemy olbrzymie środki na ten cel. Działamy w sferze edukacji po to, aby przyszłe pokolenia były lepiej wyedukowane, ale i po to, by ludzie byli świadomi tego, w jakim środowisku żyją – podkreśla Dariusz Wysypoł, kierownik marketingu w PEC. Do tej pory z takich zajęć skorzystało ponad 1000 dzieci. Program się rozwija, a niebawem zostaną nim objęte kolejne szkoły.

Konkurs dla przedszkoli

To jednak nie wszystko. PEC ogłosił też konkurs dla przedszkoli, w którym nagrodami są oczyszczacze powietrza. Aby wziąć w nim udział, przedszkolaki muszą przygotować film wpisujący się w temat: „Ciepło systemowe likwiduje smog”. Może być to np. piosenka, wierszyk, przedstawienie czy krótka historia opowiedziana na rysunkach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 listopada, zaś nagrody zostaną przyznane podczas uroczystej gali 10 grudnia.

Czytaj dalej!


Alarm smogowy w Bytomiu i Radzionkowie

Co więcej, 1 listopada uruchomiono bytomski i radzionkowski alarm smogowy. – Codziennie rano na Facebooku i Instagramie pojawiają się nowe informacje na temat stanu środowiska. Dzięki temu można na bieżąco śledzić zmiany w zakresie zanieczyszczenia powietrza – dodaje Wysypow. Dodatkowo, na stronie PECu (www.pec.bytom.pl) znajduje się mapa zanieczyszczeń, na której można sprawdzić jakość powietrza.

Równolegle z inicjatywami realizowanymi przez PEC, zarówno władze Bytomia, jak i Radzionkowa prowadzą działania zmierzające do ograniczenia smogu. Jak informuje bytomski magistrat, w Bytomiu trwa właśnie nabór do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy mogą starać się o dotację do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. - Kwoty, o które mogą ubiegać się bytomianie są o wiele wyższe niż do tej pory. 1,3 mln zł – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystarczą na wykonanie ok. 230 inwestycji w tej edycji programu. Do tej pory zostało podpisanych 25 umów na realizację inwestycji, wciąż można składać wnioski o dofinansowanie do podłączenia lokalu do miejskiej nitki ciepłowniczej, zakupu kotła na biomasę, pieca zasilanego prądem elektrycznym czy kolektora słonecznego – wylicza prezydent Bytomia.

Do końca roku zwiększy się liczba czujek z 11 do 50. – My jako miasto wprowadzamy kolejnych 50 punktów. Zostaną zlokalizowane w 40 przedszkolach, czyli tych miejscach, w których mamy do czynienia z młodymi obywatelami szczególnie narażonymi na zmiany środowiska. Kolejnych 10 pojawi się w przestrzeniach rekreacyjnych – podkreśla prezydent Wołosz.

Radzionków pomaga w wymianie starych kotłów

Radzionków także nie składa broni, a jak podkreśla burmistrz Gabriel Tobor: - W latach 1998-2019 gmina wsparła finansowo wymianę ponad 820 uciążliwych źródeł niskiej emisji na nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne urządzenia grzewcze, w kwocie przekraczającej w sumie 3,5 mln zł. Mieszkańcy wykazują coraz większe zainteresowanie przeprowadzeniem modernizacji systemów ogrzewania. W zeszłym roku gmina wsparła finansowo wymianę 96 źródeł ciepła, a w obecnym 2019 zawarto już ponad 120 umów dotacji.

Warto też wspomnieć o tym, że w latach 2019-2021 Radzionków realizuje specjalny Program Ograniczenia Niskiej Emisji warty ponad 670 tys. zł, w ramach którego dofinansuje wymianę 114 przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła i termomodernizację ścian 20 budynków jednorodzinnych. Monitoruje także jakości powietrza.

Potrzebe są stosowne akty prawne

Działania podejmowane przez gminy to nie wszystko. - Rozwiązujemy problemy, które generalnie powinny być rozstrzygnięte jednoznacznie na wyższym szczeblu, w Warszawie - podkreśla Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. - Robimy to co możemy, ale jako samorządy czekamy na wiele rozstrzygnięć, które rozwiążą te problemy strategicznie. Jesteśmy małymi wysepkami, które walczą ze smogiem – dodaje burmistrz. - Konieczne jest też wprowadzenie działań sankcjonujących występki powodujące, że smog intensyfikuje się w pewnych okresach. Mam na myśli spalanie odpadów w kotłach domowych – zaznaczył prezydent Wołosz. Wspomniał także o dronie wyposażonym w mobilne laboratorium, który bada skład dymu wydobywającego się z kominów i sprawdza czym palimy w piecach.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Bytomianie zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka jesienią

Pokojowa manifestacja na Rynku w Bytomiu

Bytomianie solidarni z Ukrainą [ZDJĘCIA]

Straż pożarna Bytom (zdjęcie ilustracyjne)

Nocny pożar w kamienicy w Bytomiu. 12 osób ewakuowano

Swiatelko do nieba na placu Sobieskiego

Ile bytomianie zebrali dla WOŚP?

Przedszkole 48 remont

Przedszkole już nie szpeci. Jest estetycznie i ciepło

Nowy arcybiskup archidiecezji katowickiej Adrian Galbas

Nowy arcybiskup diecezji katowickiej pochodzi z Bytomia!

Nominacja Wiesława Kukuły do stopnia generała broni

Trzecia gwiazdka dla generała Wiesława Kukuły, dowódcy WOT