Młodzieżowa Rada Miasta reaktywowana, a młodzi radni złożyli ślubowanie

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła urzędowanie. W środę, 27 listopada, młodzi rajcowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Byt mlodziezowa rada miasta bytomia

Podczas pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrano jej przewodniczącego. Został nim Bartosz Sosna, uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu. Z kolei funkcję wiceprzewodniczącej powierzono Anastazji Nykolenko z II Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast sekretarzem MRM została Nicole Jabłońska z PSB.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miejska decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu została reaktywowana i powołana we wrześniu tego roku. Kadencja nowo wybranych rajców potrwa dwa lata. MRM stanowi organ doradczy, a podejmowane przez jej członków uchwały mają charakter opiniodawczy.

Ślubowanie złożyło 16 spośród 19 młodzieżowych radnych: Patryk Wojtkowiak, (ILO), Wojciech Rzeszutek, (IV LO), Anastasia Nykolenko, Kasper Szulkin (II LO), Weronika Pieczyńska (ZSO nr 5), Nicole Jabłońska, Gabriela Gadzińska (PSB), Filip Muras, Bartosz Sosna (ZSM-E), Maja Grzybowska, Klaudia Wujcik (ZSGH), Daniel Węgorek, Maria Magierska (ZST), Jakub Filipiak, Wojciech Sieradzki (T nr 4), Paulina Majak (ZSA-EiO).

W gronie tym zabrakło m.in. Marka Tylikowskiego, reprezentującego I Liceum Ogólnokształcące, który był inicjatorem akcji związanej z postawieniem na cmentarzu przy ul. Powstańców Śląskich tablicy upamiętniającej Niemców poległych w walce o Górny Śląsk. Pomnik został jednak błyskawicznie usunięty z terenu nekropolii. W piątek, 22 listopada, radny Maciej Bartków złożył interpelację w sprawie pomysłodawcy przedsięwzięcia. - (...) tak kompromitujące zachowanie powinno skutkować natychmiastowym odebraniu mu mandatu młodzieżowego radnego – czytamy w interpelacji.

Z uwagi na nieobecność Marka Tylikowskiego podczas pierwszego posiedzenia MRM, zapytaliśmy magistrat o to, czy zrezygnował z pełnienia mandatu. - Pan Marek Tylikowski był jednym z trzech nieobecnych radnych, którzy nie złożyli ślubowania. Nie złożył rezygnacji – podkreśla Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy bytomskiego magistratu. Dodaje też, że zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej nieobecni będą mogli złożyć ślubowanie na najbliższej sesji, czyli 18 grudnia.

Małgorzata Węgiel-Wnuk precyzuje też, że zgodnie z treścią uchwały mandat radnego wygasa m.in. w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach rady, rażącego naruszenia prawa lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Kolejna sesja odbędzie się 18 grudnia o 13.00.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Bytomianie zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka jesienią

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Straż pożarna Bytom (zdjęcie ilustracyjne)

Nocny pożar w kamienicy w Bytomiu. 12 osób ewakuowano

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Ulica Miarki, Bytom

Ulica Miarki. Nowa organizacja ruchu już na stałe

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony