Młodzieżowa Rada Miasta reaktywowana, a młodzi radni złożyli ślubowanie

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła urzędowanie. W środę, 27 listopada, młodzi rajcowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Byt mlodziezowa rada miasta bytomia

Podczas pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrano jej przewodniczącego. Został nim Bartosz Sosna, uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu. Z kolei funkcję wiceprzewodniczącej powierzono Anastazji Nykolenko z II Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast sekretarzem MRM została Nicole Jabłońska z PSB.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miejska decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu została reaktywowana i powołana we wrześniu tego roku. Kadencja nowo wybranych rajców potrwa dwa lata. MRM stanowi organ doradczy, a podejmowane przez jej członków uchwały mają charakter opiniodawczy.

Ślubowanie złożyło 16 spośród 19 młodzieżowych radnych: Patryk Wojtkowiak, (ILO), Wojciech Rzeszutek, (IV LO), Anastasia Nykolenko, Kasper Szulkin (II LO), Weronika Pieczyńska (ZSO nr 5), Nicole Jabłońska, Gabriela Gadzińska (PSB), Filip Muras, Bartosz Sosna (ZSM-E), Maja Grzybowska, Klaudia Wujcik (ZSGH), Daniel Węgorek, Maria Magierska (ZST), Jakub Filipiak, Wojciech Sieradzki (T nr 4), Paulina Majak (ZSA-EiO).

W gronie tym zabrakło m.in. Marka Tylikowskiego, reprezentującego I Liceum Ogólnokształcące, który był inicjatorem akcji związanej z postawieniem na cmentarzu przy ul. Powstańców Śląskich tablicy upamiętniającej Niemców poległych w walce o Górny Śląsk. Pomnik został jednak błyskawicznie usunięty z terenu nekropolii. W piątek, 22 listopada, radny Maciej Bartków złożył interpelację w sprawie pomysłodawcy przedsięwzięcia. - (...) tak kompromitujące zachowanie powinno skutkować natychmiastowym odebraniu mu mandatu młodzieżowego radnego – czytamy w interpelacji.

Z uwagi na nieobecność Marka Tylikowskiego podczas pierwszego posiedzenia MRM, zapytaliśmy magistrat o to, czy zrezygnował z pełnienia mandatu. - Pan Marek Tylikowski był jednym z trzech nieobecnych radnych, którzy nie złożyli ślubowania. Nie złożył rezygnacji – podkreśla Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy bytomskiego magistratu. Dodaje też, że zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej nieobecni będą mogli złożyć ślubowanie na najbliższej sesji, czyli 18 grudnia.

Małgorzata Węgiel-Wnuk precyzuje też, że zgodnie z treścią uchwały mandat radnego wygasa m.in. w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach rady, rażącego naruszenia prawa lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Kolejna sesja odbędzie się 18 grudnia o 13.00.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon