Dziś wchodzą w życie zmiany w ustawie o ruchu drogowym: Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe

Ustawodawca przygotował „mikołajkowy prezent” dla wszystkich kierowców. 6 grudnia wchodzą w życie przepisy dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jazdy na suwak.

Byt korytarz zycia

Powyższe zmiany wprowadzone zostały dzięki nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 2202) z 16 października 2019 r.

Jak tworzyć korytarz życia?

- Zgodnie z przyjętą zasadą kierujący pojazdami, poruszający się lewym pasem będą musieli zjechać do lewej krawędzi pasa, a pozostali do prawej krawędzi. Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia – podkreśla oficer prasowy bytomskiej KMP.

W przypadku kilku pasów ruchu, korytarz życia zawsze będzie występował po lewej stronie - pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym. Zasada ta ułatwi zachowanie na drodze i kierowcy nie będą musieli zastanawiać się, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany.

Należy pamiętać, że z utworzonego korytarza życia mogą korzystać jedynie pojazdy uprzywilejowane. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej. Za jego blokowanie grozi kara. Na osobę niestosującą się do przepisów policjanci mogą nałożyć mandat wynoszący od 20 do 500 złotych.

Jazda na suwak

Kolejnym novum, które kodyfikuje i wprowadza nowelizacja jest jazda na suwak. Kiedy na drodze wystąpi zator, a kierowca będzie miał do czynienia z zanikaniem pasa ruchu lub pojawiającą się na nim przeszkodą, wówczas obowiązywać będzie „jazda na suwak”. Na czym polega? W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie będzie miał obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.

Czytaj dalej!


Zgodnie z nowelizacją ustawy, w wyjątkowej sytuacji drogowej kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. Zapewni to większą płynność ruchu na całej szerokości jezdni.

Pojazd wpuszczany powinien dojechać do końca dostępnego dla niego pasa jezdni. Zmiana pasa musi nastąpić bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu. Następnie kierowca nie może zmienić pasa jezdni wcześniej niż przed końcem swojego pasa, nawet jeśli widzi wolne miejsce na pasie sąsiednim. Istotne jest też to, że skoro został wpuszczony, nie wpuszcza nikogo innego. Z kolei pojazd wpuszczający wpuszcza dokładnie jeden pojazd z pasa, który się kończy i robi to dopiero przy końcu tego pasa, nie wcześniej.

Regulacje te zapewniają, że przestrzegając powyższych warunków, kierowca znajdujący się na kończącym się pasie ruchu, nie musi szukać wcześniej możliwości zmiany pasa ruchu, bo dojeżdżając do samego końca zostanie płynnie wpuszczony na sąsiedni pas.

Jazda na suwak, a więc stosowanie naprzemiennej zasady ma zapewnić równomierne kontynuowanie jazdy kierowcom z dwóch lub trzech pasów ruchu. Nadal konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon