Zieleń połączy się z drogami

Połączenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej stało się faktem. Radni podczas grudniowej sesji podjęli uchwałę w tej sprawie.

ARC
MZDiM

- Zgodnie z deklaracją pana prezydenta Wołosza przystępujemy do połączenia tych dwóch jednostek, czyli przywracamy poniekąd stan sprzed roku 2013. W naszej ocenie rozdział MZZiGK i MZDiM jest po pierwsze dysfunkcjonalny, po drugie niegospodarny. Dlatego też proponujemy połączenie tych dwóch jednostek – podkreślał podczas grudniowej sesji Rady Miasta Michał Bieda, zastępca prezydenta.

Fuzja miejskich jednostek nastąpi de facto dopiero 1 kwietnia. - W wyniku połączenia jednostek budżetowych następuje przeniesienie całego mienia jednostki przejmowanej - Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu na Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu – czytamy w uchwale. Na jej mocy MZDiM przejmuje zobowiązania i należności oraz prawa i obowiązki MZZiGK.

Wiceprezydent Michał Bieda podkreślił też, że pracownicy Zieleni Miejskiej nie stracą pracy. – Otrzymają lub już otrzymali propozycje pracy w połączonej jednostce. Nikt nie powinien zostać bez oferty pracy – mówił. Adnotacja taka została zawarta także w uchwale. Zapis ten głosi, że pracownicy zatrudnieni w MZZiGK, z dniem połączenia, stają się na zasadach określonych art. 231 Kodeksu pracy pracownikami MZDiM.

Przedsięwzięcie to ma na celu bardziej efektywne wykonywania zadań gminy, które polegają m.in. na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie utrzymania czystości, porządku oraz wykonywania funkcji zarządcy drogi, a także uproszczenia struktur zarządzania. - Dzięki połączeniu utworzona zostanie jednolita struktura organizacyjna, co znacznie ułatwi i usprawni zarządzanie jednostką. Zostanie zharmonizowana organizacja pracy, a tym samym poprawiona funkcjonalność i efektywność działania jednostki – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 20 radnych było za jej przyjęciem, a 5 radnych z klubu BIS wstrzymało się od głosu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytomska Inicjatywa Społeczna

Klub BIS w bytomskiej radzie miejskiej przestaje istnieć

Byt damian b stadion

Damian B. pozostanie na wolności, ale musi...

Byt mariusz wolosz

Prezydent i radni dostaną mniej pieniędzy...

Byt wybory w bytomiu sejm i senat 2019

Wybory do parlamentu trwają. Frekwencja w...

Byt flagi polski i ue

Eurowybory w Bytomiu [WYNIKI EXIT POLL]

Bytomski4 umbytom

Przepychanki referendalne

Bytomski2 bartyla3

BPM i ŚTT zlikwidowane, ZBM czeka na...