Modernizacja linii z Bytomia do Opola pomoże przywrócić pociągi do Gliwic?

Byt pociag2

PKP Polskie Linie Kolejowe rozważają realizację inwestycji, która miałaby udrożnić połączenie kolejowe łączące Bytom z Opolem. Czy niebawem w rozkładach jazdy pojawi się alternatywę dla linii E30 łączącej Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle i Opole?

Tego nie wiadomo. Po publikacji zamówienia w sprawie opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto - Pyskowice” jasne stało się jednak, że taki scenariusz jest brany pod uwagę.

Linia 132 łączy Bytom z Wrocławiem

Przypomnijmy, że linia nr 132 prowadzi z Bytomia przez dzielnice Zabrza Biskupice i Mikulczyce, podgliwickie Pyskowice, Strzelce Opolskie aż po Opole. PLK zwracają uwagę na to, obecnie na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice prędkość jazdy jest niezadowalająca, co spowodowane jest m.in. nieczynnym odcinkiem Zabrze Biskupice – Pyskowice linii kolejowej nr 132 oraz niezadowalającym stanem technicznym obiektów inżynieryjnych, wyeksploatowanymi urządzeniami sterowania ruchu czy przestarzałą siecią trakcyjną oraz geometrią torów.

Dostrzeżono też niewystarczającą przepustowość odcinka Bytom Bobrek – Opole Zachodnie. To z kolei ma związek z wydłużoną trasą przez stację Gliwice, niską prędkością przejazdu, długimi odstępami (szlakami) oraz brakiem możliwości wyprzedzania. Wśród mankamentów obecnego rozwiązania można wyliczyć także niewystarczającą przepustowość opolskiego i gliwickiego węzła kolejowego, niedostosowanie rozmieszczenia obiektów obsługi podróżnych do lokalizacji siedzib ludzkich i celów podróż, a także zły stan obiektów obsługi podróżnych i brak dostosowania przebiegu linii nr 132 oraz 147 na odcinku Bytom – Gliwice do istniejącej sieci osadniczej.

Realizacja projektu przyniesie rozwiązanie wskazanych problemów. Dzięki niemu uda się również skrócić czas jazdy, poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz przepustowość linii, punktualność i częstotliwość kursowania pociągów, odciążyć węzeł Gliwice i wpłynąć na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Co się zmieni?

Przedsięwzięcie zakłada odbudowę linii Bytom – Ruda Orzegów wraz z budową łącznicy Ruda Orzegów – Ruda Śląska na linii nr 137, odbudowę lub budowę nowych torów szlakowych, w szczególności na odcinku Zabrze Biskupice – Pyskowice oraz Pyskowice – Pyskowice Miasto, budowę łącznic między liniami 132 i 153 oraz innymi liniami krzyżującymi się z linią kolejową nr 132, zmniejszenie kolizyjności jazd pociągów w Opolskim Węźle Kolejowym czy budowę łącznic między liniami 144 a 277. Analizie zostanie poddana lokalizacja istniejących peronów i budowa nowych przystanków na podstawie sugestii organizatorów transportu.

Koleje Śląskie od dawna postulują utworzenie nowych przystanków na trasie z Bytomia do Gliwic, aby zwiększyć potencjał pasażerski linii. Jeśli doszłoby do ich budowy, to przywrócenie regularnego kursowania pociągów w tej relacji będzie bardzo prawdopodobne.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia. Pod podpisaniu umowy zleceniobiorca będzie miał 566 dni na przygotowanie dokumentacji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Byt Netto otwarcie 5 12 2019 1

Nowe Netto przy ul. Strzelców Bytomskich już działa

Byt bytomianka w mam talent

Bytomianka walczy o finał w „Mam Talent”!

Byt zabrzanska potrzebuje remontu

Zabrzańska wymaga remontu. Ten jednak nie nastąpi zbyt...

Byt staze dla 60 osob

60 osób może odmienić swoje życie zawodowe. Na chętnych...

Byt kruszcowa

Remont Kruszcowej: Będą zmiany w rozkładach jazdy

Byt nagranie national geographic na zabich dolach

National Geographic tworzy program o Żabich Dołach

Byt gondola na pilsudskiego

Bytomskie podsumowanie tygodnia - 29.07.19