Modernizacja linii z Bytomia do Opola pomoże przywrócić pociągi do Gliwic?

PKP Polskie Linie Kolejowe rozważają realizację inwestycji, która miałaby udrożnić połączenie kolejowe łączące Bytom z Opolem. Czy niebawem w rozkładach jazdy pojawi się alternatywę dla linii E30 łączącej Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle i Opole?

Byt pociag2

Tego nie wiadomo. Po publikacji zamówienia w sprawie opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto - Pyskowice” jasne stało się jednak, że taki scenariusz jest brany pod uwagę.

Linia 132 łączy Bytom z Wrocławiem

Przypomnijmy, że linia nr 132 prowadzi z Bytomia przez dzielnice Zabrza Biskupice i Mikulczyce, podgliwickie Pyskowice, Strzelce Opolskie aż po Opole. PLK zwracają uwagę na to, obecnie na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice prędkość jazdy jest niezadowalająca, co spowodowane jest m.in. nieczynnym odcinkiem Zabrze Biskupice – Pyskowice linii kolejowej nr 132 oraz niezadowalającym stanem technicznym obiektów inżynieryjnych, wyeksploatowanymi urządzeniami sterowania ruchu czy przestarzałą siecią trakcyjną oraz geometrią torów.

Dostrzeżono też niewystarczającą przepustowość odcinka Bytom Bobrek – Opole Zachodnie. To z kolei ma związek z wydłużoną trasą przez stację Gliwice, niską prędkością przejazdu, długimi odstępami (szlakami) oraz brakiem możliwości wyprzedzania. Wśród mankamentów obecnego rozwiązania można wyliczyć także niewystarczającą przepustowość opolskiego i gliwickiego węzła kolejowego, niedostosowanie rozmieszczenia obiektów obsługi podróżnych do lokalizacji siedzib ludzkich i celów podróż, a także zły stan obiektów obsługi podróżnych i brak dostosowania przebiegu linii nr 132 oraz 147 na odcinku Bytom – Gliwice do istniejącej sieci osadniczej.

Realizacja projektu przyniesie rozwiązanie wskazanych problemów. Dzięki niemu uda się również skrócić czas jazdy, poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz przepustowość linii, punktualność i częstotliwość kursowania pociągów, odciążyć węzeł Gliwice i wpłynąć na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Co się zmieni?

Przedsięwzięcie zakłada odbudowę linii Bytom – Ruda Orzegów wraz z budową łącznicy Ruda Orzegów – Ruda Śląska na linii nr 137, odbudowę lub budowę nowych torów szlakowych, w szczególności na odcinku Zabrze Biskupice – Pyskowice oraz Pyskowice – Pyskowice Miasto, budowę łącznic między liniami 132 i 153 oraz innymi liniami krzyżującymi się z linią kolejową nr 132, zmniejszenie kolizyjności jazd pociągów w Opolskim Węźle Kolejowym czy budowę łącznic między liniami 144 a 277. Analizie zostanie poddana lokalizacja istniejących peronów i budowa nowych przystanków na podstawie sugestii organizatorów transportu.

Koleje Śląskie od dawna postulują utworzenie nowych przystanków na trasie z Bytomia do Gliwic, aby zwiększyć potencjał pasażerski linii. Jeśli doszłoby do ich budowy, to przywrócenie regularnego kursowania pociągów w tej relacji będzie bardzo prawdopodobne.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia. Pod podpisaniu umowy zleceniobiorca będzie miał 566 dni na przygotowanie dokumentacji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Bytomianie zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka jesienią

Straż pożarna Bytom (zdjęcie ilustracyjne)

Nocny pożar w kamienicy w Bytomiu. 12 osób ewakuowano

Przedszkole 48 remont

Przedszkole już nie szpeci. Jest estetycznie i ciepło

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Ulica Miarki, Bytom

Ulica Miarki. Nowa organizacja ruchu już na stałe

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony

Nominacja Wiesława Kukuły do stopnia generała broni

Trzecia gwiazdka dla generała Wiesława Kukuły, dowódcy WOT