Elektrociepłownia Szombierki zniknie ze Szlaku Zabytków Techniki?

22 stycznia zapadły istotne decyzje dotyczące Szlaku Zabytków Techniki. Województwo śląskie - zarządca tegoż - rozwiązało umowę zawartą w lutym 2017 roku ze spółką akcyjną „Rezonator” w Gliwicach, do której należy Elektrociepłownia Szombierki.

Byt elektrocieplownia szombierki1

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego z 22 stycznia 2020 roku w konsekwencji doprowadzi do wykluczenia bytomskiego obiektu ze Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. - W związku z niespełnianiem przez Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu kryteriów minimalnych wskazanych w § 4 pkt 6.a-c Regulaminu funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz na podstawie § 6 pkt 4 oraz § 6 pkt 10 wyżej wymienionego Regulaminu następuje natychmiastowe bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązanie umowy nr 365/KL/2017 z dnia 17.02.2017 roku – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zgodnie z regulaminem stan techniczny obiektów znajdujących się na szlaku musi umożliwiać bezpieczne przyjmowanie turystów, a same obiekty muszą być dostępne do zwiedzania w "określonych i podanych do wiadomości publicznej terminach". Ponadto ich sytuacja prawno-właścicielska oraz finansowa musi być uregulowana.

Niestety EC Szombierki od 2011 roku popada w coraz większą ruinę, kiedy to została sprzedana przez Skarb Państwa firmie Fortum wraz z elektrociepłowniami w Miechowicach i Zabrzu. Fiński koncern wpierw zamknął zakład dla wszystkich zwiedzających, a następnie rozebrał wszystkie elementy kompleksu, które nie były chronione przez wpis do rejestru zabytków. Gdy w Szombierkach całkowicie zaprzestano produkcji ciepła, skandynawowie zdecydowali się pozbyć historycznej elektrociepłowni. Po zasięgnięciu opinii prezydenta Damiana Bartyli oraz jego zastępców w 2016 r. sprzedano ją spółce Rezonator, która w chwili zawarcia porozumienia z Fortum figurowała w Krajowym Rejestrze Sądowym zaledwie od... kilku dni. Transakcja wywołała duże kontrowersje i obawy o przyszłość obiektu.

W 2018 roku obecny właściciel uzyskał unijną dotację w wysokości 14 mln zł na rewitalizację zabytkowego kompleksu, lecz po kilku miesiącach ją utracił, ponieważ nie skompletował wymaganych dokumentów. Kolejne problemy z dotacją - tym razem na organizację Industriady - miały miejsce w ubiegłym roku. Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, nie uregulowano zobowiązań wobec artystów z Living Space Theater, kolektywu założonego przez absolwentów bytomskiego Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Umowa podpisana z tancerzami, którzy w klimatycznych wnętrzach industrialnej katedry mieli zaprezentować spektakl, opiewała zaledwie na 8 tysięcy złotych. Artyści spektakl przygotowali i wystawili, ale… nie otrzymali za niego spodziewanego wynagrodzenia. Tymczasem spółka Generator otrzymała 16 tys. zł dotacji na zorganizowanie wydarzenia w ramach Industriady. Dotacji tej nie rozliczyła, a tancerze postanowili oddać sprawę do sądu.

Industriadą zarządzać będzie Muzeum Górnictwa Węglowego

Skreślenie EC Szombierki ze szlaku czerwcowych imprez to nie wszystko. Industriadę czekają kolejne zmiany. Przypomnijmy, że koncepcja utworzenia święta Szlaku Zabytków Techniki to zasługa pracowników Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na czele z dr. Adamem Hajdugą, wiceprezydentem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Tym samym, który niedawno walczył o Nagrodę im. Janoscha, zwaną popularnie Cegłą z „Gazety”. Przez wiele lat Industriadę organizował Urząd Marszałkowski przy wsparciu dwóch marszałkowskich instytucji: Regionalnego Instytutu Kultury (obecnie Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego) i Ars Cameralis.

Zarząd województwa uznał, że czas na zmiany i techniczną koordynacją przedsięwzięcia powierzył zabrzańskiemu Muzeum Górnictwa Węglowego, które otrzyma na ten cel stosowną dotację. Instytucja ta od 2020 roku przejmie zarządzaniem Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jak czytamy w uchwale, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu będzie pełniło funkcję operatora wspomnianego szlaku postindustrialnych perełek znajdujących się w naszym województwie i sprawowało pieczę nad organizacją Industriady.

22 stycznia zarząd województwa przegłosowano jeszcze jedną uchwałę związaną ze Szlakiem Zabytków Techniki. Kompleksowi Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu oraz Szybowi Maciej w Zabrzu nadano kategorię „Gwiazda Techniki”. Podjęto też decyzję w sprawie kolonii robotniczej FICINUS w Rudzie Śląskiej i do 30 września 2020 roku przedłużono termin na wdrożenie planu naprawczego i podtrzymuje się kategorię „obiekt w zagrożeniu”.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon