Węglokoks Kraj wprowadza nowe środki ostrożności

Każdego dnia przybywa zakażonych koronawirusem. Wiele firm zdecydowało się na pracę zdalną, ale są i takie, które nie mogą sobie na to pozwolić. Wśród nich jest Węglokoks Kraj. Jak spółka dba o bezpieczeństwo pracowników w obliczu epidemii COVID-19?

- W kopalni „Bobrek-Piekary” oraz wszystkich pomieszczeniach biurowych spółki regularnie czyszczone są powierzchnie użytkowe, klamki, włączniki, meble, komputery oraz telefony – wyjaśnia Wojciech Janocha z biura prasowego Węglokoksu S.A. - W obu ruchach kopalni tj. w Ruchu Bobrek w Bytomiu oraz Ruchy Piekary w Piekarach Śląskich wydzielono pomieszczenia przeznaczone na izolatki dla pracowników z podejrzeniem zarażenia wirusem – precyzuje.

Pomiary temperatury i akcja informacyjna

Pracownicy ochrony mierzą temperaturę wszystkim osobom wchodzących na teren zakładu pracy. Jeśli okaże się, że temperatura przekracza 38 st. C, nie mogą przekroczyć zakładowej bramy. Co ważne, w miejscach, w których pracownicy mają kontakt z osobami spoza spółki ulokowano środki dezynfekujące oraz gumowe rękawiczki.

Węglokoks prowadzi też akcję informacyjną, prezentując na telebimach i plakatach informacje dotyczące wirusa, w tym profilaktyki – np. prawidłowego mycia rąk, środków ostrożności oraz wszelkich procedur i zarządzeń wprowadzonych w spółce w związku z epidemią.

Jakie zmiany zostały już wdrożone?

Ograniczono do niezbędnego minimum liczbę pracowników biurowych pozostających w firmie, ponieważ wiele z zatrudnionych tu osób pracuje zdalnie. Zredukowano także liczbę pracowników zgromadzonych na nadszybiu i podszybiu szybów zjazdowych podczas regularnej jazdy ludzi, a zjazdy odbywają się według przygotowanych wcześniej harmonogramów.

Górnicy otrzymali środki ochrony indywidualnej takie jak m.in.: maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne. Są zobligowani do ich używania. Dodatkowo, w wielu miejscach zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego. Nie zapomniano także o dezynfekcji klatek szybowych do jazdy ludzi oraz samojezdnych środków transportu przystosowanych do jazdy ludzi (kolej szynowa spągowa i podwieszana). W czasie pandemii zawieszono organizację szkoleń i konferencji.

Sytuacja monitorowana jest na bieżąco przez działający w spółce zespół roboczy oraz sztab kryzysowy odpowiedzialny za organizację, wdrożenie oraz koordynację działań w przypadku pojawienia się w zakładzie pracy osób, u których wystąpiły objawy choroby COVID-19. - To sytuacja kryzysowa, w której musimy opierać się na wzajemnym zaufaniu na linii zarząd-pracownicy. Nasi pracownicy rozumieją te wyjątkowe okoliczności i podporządkowują się wyznaczonym procedurom. Wprowadziliśmy wiele działań prewencyjnych i środków ostrożności. Robimy wszystko, by zapewnić naszym pracownikom maksimum bezpieczeństwa, a jednocześnie utrzymać wydobycie i funkcjonowanie firmy. W przypadku pojawienia się wirusa COVID-19 mamy dokładnie opracowanie procedury działania – mówi prezes Węglokoksu Kraj, Grzegorz Wacławek.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Pojemnik na odpady Bytom

Ponad milion kary dla Bytomia za słabą segregację odpadów

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Kontrola obowiązku noszenia maseczek w Katowicach

Bytomianin dziękuje policjantom i strażnikom miejskim

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony

Byt akukuotwarcie11

Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi rzut...