Drabek zastąpił Gawędę. Jest nowy pełnomocnik ds. górnictwa węgla kamiennego

Jonasz Drabek nowym pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego. 11 maja został powołany na to stanowisko przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Byt jonaszdrabik

Przypomnijmy, że Jonasz Drabek do tej pory był szefem departamentu górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Teraz połączył funkcję pełnomocnika z kierowaniem departamentem górnictwa. Pomimo młodego wieku posiada bogaty życiorys, ponieważ ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Jest też ratownikiem górniczym, a pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty do wyższego dozoru górniczego.

Teraz do jego nowych obowiązków będą należały zadania związane z restrukturyzacją i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego.

Należy nadmienić, że do 27 marca za sprawy górnictwa odpowiadał wiceminister i podsekretarz stanu Adam Gawęda. Dodatkowo, pełnił też funkcję pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Stanowisko to objął 15 lipca 2019 roku. Jeszcze przed odwołaniem zapowiedział, że rozważany jest scenariusz zakładający skoszarowanie górników, gdy poziom zagrożenia koronawirusem będzie mógł doprowadzić do sparaliżowania kopalni. Kiedy premier Mateusz Morawiecki odwołał Gawędę ze stanowiska, nadzór nad górnictwem przejął Jacek Sasin.

fot. Minsterstwo Aktywów Państwowych

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon